SeaLift: Searescue is not a crime / Η Διάσωση δεν είναι έγκλημα

από City Plaza


(for English scroll down) 

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

Κάλεσμα για Δράση! 1η Σεπτέμβριου 2018 στις 7μμ, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα.

Περισσότερα για την καμπάνια εδώ: https://seebruecke.org/

Ο Σαλβίνι δοκιμάζει τις ευρωπαικές κυβερνήσεις: η Ιταλία αγνοεί τις επείγουσες κλήσεις των πλοιαρίων που βρίσκονται σε κίνδυνο στην θάλασσα, αρνείται πρόσβαση στα λιμάνια της και απειλεί να στείλει διασωθέντες πίσω στη Λιβύη. Αν δεν δράσουμε τώρα, το ιταλικό κράτος θα καθιερώσει αυτή τη πρακτική ως κοινή για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή πλοιάρια συνεχίσουν να φεύγουν από τις ακτές της Λιβύης, γεμάτα ανθρώπους που διακινδυνεύον τις ζωές τους για να διασχίζουν την Μεσόγειο. Στη θάλασσα, σχεδόν δεν υπάρχει κάνεις να τους βοηθήσει: σχεδόν όλα τα πλοία που έχουν ναυλωθεί από οργανώσεις διάσωσης παραμένουν ακινητοποιημένα στα λιμάνια για σαθρούς λόγους. Ευρωπαίοι πολιτικοί όπως ο Seehofer, o Salvini και ο Kurz συστηματικά εμποδίζουν τις οργανώσεις διάσωσης στην θάλασσα και συνειδητά συνδέονται με τους θανάτους πολλών περισσότερων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης, μόνο φέτος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 851 άνθρωποι πέθαναν διασχίζοντας την Μεσόγειο και περισσότερο από 1500 ανθρώπους έχουν πνιγεί από τις αρχές του 2018- δεν θα το ανεχτούμε άλλο!

ΌΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ

Για να το σταματήσουμε αυτό, οι κυβερνήσεις χρειάζεται να δουν ότι γνωρίζουμε ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε έναν από αυτούς τους θανάτους. Μαζικές ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ χρειάζονται αυτή τη στιγμή.

Απαιτούμε την αποποινικοποίηση των θαλάσσιων διασώσεων, ασφαλείς, νομίμους και αξιοπρεπείς οδούς, όπως και μία μεγαλύτερη φροντίδα για διατηρήσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες προέλευσης από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη. Η ισχύουσα πολιτική (στρατιωτικοποίηση, επαναπροωθήσεις, συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας κοκ) στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ που αναγκάζει τους πρόσφυγες να επιλέγουν όλο και περισσότερο επικίνδυνους δρόμους, πρέπει να τελειώσει! Η κυνική μετακίνηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στη Τουρκία, και βαθιά μέσα στην αφρικανική ήπειρο, πρέπει να αντικατασταθεί με την συνεργασία των κοινωνιών με τελικό στόχο την αποδοχή και ενσωμάτωση όσο επιζητούν προστασία.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΌΧΙ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μετά τις αμέτρητες δράσεις και κινητοποιήσεις των δύο τελευταίων βδομάδων στη Γερμανία, θέλουμε να κατέβουμε μαζί σε όλους τους δρόμους της Ευρώπης από τις 25.08 μέχρι τις 02.09 σε μία δράση που θα περιλαμβάνει κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις!

To SEEBRÜCKE (Θαλάσσια Γέφυρα) είναι ένα διεθνές κίνημα, με την υποστήριξη πολλών κοινωνικών συμμαχιών, συλλογικοτήτων και ατόμων. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας με τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτι τους. Από τους Γερμανικούς και τους Ευρωπαίους πολιτικούς, απαιτούμε τη δημιουργία ασφαλών οδών για τους πρόσφυγες, τη άρση της ποινικοποίησης της θαλάσσιας διάσωσης και την αποδοχή των προσφύγων με την αποδοχή των ανθρώπινων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑ!

ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ/ΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΥΠ: Πορτοκαλί είναι το χρώμα των σωσιβίων που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες στο πέρασμα της Μεσογείου και έγινε το χρώμα της πανευρωπαϊκης καμπάνιας SEEBRÜCKE. Οπότε, φόρα κάτι πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της πορείας, για να γίνουμε ορατοί στους δρόμους της Αθήνας.

________

SEA-RESCUE IS NOT A CRIME

Call for Action on 1st of September 2018

at Syntagma Square in Athens

You can find all the other planned actions here:

https://seebruecke.org/

Salvini tests the European governments: Italy ignores emergency calls of boats in distress at sea, denies access to Italian harbours and threatens to send rescued people back to Libya. If we don’t act now, the Italian state will establish this as common practice for the upcoming years.

At the moment boats continue to leave the Libyan shore, with people putting their lives in danger in order to cross the Mediterranean. At sea, all those on board are in distress and there is hardly anyone left to help: meanwhile almost all ships chartered by private rescue organizations have been moored in ports for flimsy reasons. European politicians such as Seehofer, Salvini, and Kurz are systematically blocking private rescues at sea and are consciously involved in the deaths of many more people. According to the International Organization for Migration (IOM), in June and July of this year alone, 851 people died fleeing across the Mediterranean and more than 1,500 people have drowned there since the beginning of 2018. We will no longer tolerate this!

NOT IN OUR NAME

To stop this, governments need to see that we know they’re responsible for every single death. Massive EUROPEAN PROTESTS are needed right now.

We demand the decriminalisation of maritime rescue, safe, legal and dignified routes, as well as a greater focus on the sustainable improvement of living conditions in these countries of origin, from the EU and its member states. The foreclosure policy (militarization, push-backs, EU-Turkey deal, etc.) on the EU's external borders, forcing refugees to choose increasingly dangerous escape routes, must end. The cynical shift of the EU external border into Turkey, and far into the African continent, must be replaced by cooperation of the societies with the ultimate aim of receiving and integrating those seeking protection.

EUROPEAN PROTESTS – BUILD BRIDGES, NOT WALLS 

After the countless actions and demos over the past few weeks in Germany, we want to hit the streets together, from 25.08. - 02.09.2018 all over Europe! This European-wide action will include protests and demonstrations in many European cities!

SEEBRÜCKE is an international movement, supported by several civil society alliances and people. We declare our solidarity with people who are forced to flee their homes. From German and European policy makers, we demand the establishment of safe routes for refugees, to stop the criminalisation of sea rescue and to receive them in a humane way whilst respecting their rights.

SEA RESCUE IS NOT A CRIME

BUILT BRIDGES, NOT WALLS

CREATE SAFE HABOURS

WE ALL ARE THE SEA BRIDGE! AND WE ARE MAY-EUROPAWIDE

 

PS: Orange is the colour of the lifejackets migrants on the Mediterranean are wearing and became the colour of the SEEBRÜCKE movement. So wear something orange during the protest, to make us visible on the streets of Athens.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License