Ενημέρωση-προβολή αλληλεγγύης στο Hambach Forest

από δαμάλα fera


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΡΙΤΗ 25/9 19.00 ΚΑΤΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΚΤΙΡΙΟ ΓΚΙΝΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 11.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Οι αγώνες για το δάσος είναι αγώνες για τη ζωή.

Εδώ και έξι χρόνια, από τον Απρίλιο του 2012, υπερασπιστές της Γης έχουν καταλάβει το αρχαίο δάσος του Hambach στη Γερμανία για να σταματήσουν την αποψίλωση του δάσους για εξόρυξη λιγνίτη. Έχουν εγκατασταθεί σε ένα μέρος του δάσους και μέσω της παρουσίας τους εκεί αλλά και με άμεσες δράσεις προσπαθούν να σταματήσουν την επέκταση των εργασιών της RWE. Κάθε Οκτώβριο η εταιρία ενέργειας RWE έχει πάρει άδεια από το κράτος να αποψιλώνει 800.000 τ. μ. Η RWE είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και διανομής ενέργειας στην Ευρώπη. Στο Hambach και τα γειτονικά ορυχεία εξορύσσονται περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Το δάσος του Hambach υπολογίζεται ότι είναι ηλικίας 12.000 χρόνων, σήμερα μόνο το δέκα τοις εκατό του δάσους έχει απομείνει ενώ ο λάκος εξόρυξης της RWE θεωρείται ο μεγαλύτερος της Ευρώπης. Μια μαύρη τρύπα τόσο βαθειά όσο οι ωκεανοί που καταπίνει ζώα και δέντρα ξερνώντας μαύρο θάνατο.

Η μαζική κοινωνία και το τεχνοβιομηχανικό σύστημα χρειάζονται την ενέργεια για να τροφοδοτούν τις πόλεις φυλακές και τα εργοστάσια, για να μπορεί να βαίνει απρόσκοπτη η ροή των εμπορευμάτων στην καταναλωτική κοινωνία. Είτε με πετρέλαιο, είτε με λιθάνθρακα, είτε με λιγνίτη, είτε με ΑΠΕ, είτε με πυρηνικά και υδροηλεκτρικά φράγματα η εκμετάλλευση της γης είναι συνεχής και αποτελεί το μόνο τρόπο για την αέναη κερδοφορία των εκάστοτε επιχειρήσεων. Ο βιομηχανικός πολιτισμός και η μαζική κοινωνία της μόλυνσης δεν μπορεί να βελτιωθεί παρά μόνο να καταστραφεί για να μπορέσει η φύση να ανθίσει πάνω στις στάχτες τους.

Τα δάση αποτελούν πνεύμονες ζωής, τη μόνη ζώσα δύναμη που μπορεί να αντισταθεί στην κλιματική αλλαγή. Μέσα στο δάσος του Hambach ζουν εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, δεκατρία από τα οποία βρίσκονται υπό απειλή. Σε μια εποχή που βιώνουμε άμεσα τις ραγδαίες αλλαγές του κλίματος, όπου η ζωή στον πλανήτη απειλείται μέσω της δραστικής μείωσης της βιοποικιλότητας, η μόνη λύση είναι ο συνεχής ανυποχώρητος αγώνας για την υπεράσπιση των ζώων και της γης.

Οι αγωνίστριες και οι αγωνιστές του Hambach forest δέχονται αυτές τις μέρες συνεχείς επιθέσεις από την αστυνομία με στόχο την εκκένωση της κατάληψης του δάσους για να μπορέσει η RWE να σκοτώσει μέσω της αποψίλωσης ένα ακόμη κομμάτι δάσους στον Οκτώβρη. Στεκόμαστε στο πλευρό τους.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜEΝΟ HAMBACHER FORST

δαμάλα fera

INFOMATION - SCREENING: TUESDAY 25th SEPTEMBER 19.00 POLITECHNEIO PATISION - GKINI BUILDINGSOLIDARITY PROTEST: FRIDAY 28th SEPTEMBER 11.00 GERMAN EMBASSY KARAOLI DIMITRIOU 3

The struggle for the forest is a struggle for life.

For six years now, since April of 2012, defenders of the earth have occupied the ancient forest Hambacher in Germany so that the destruction of the forest and the lignite mining in the area come to an end. By having their base in a part of the forest, by being present and by acting directly they are trying to stop RWE’s interventionist program. Every October, the power producing industry RWE has permission from the state to deforest 80,000 square feet. RWE is the second largest power producing and distributing industry in Europe. In Hambach and in the other mines of the area 50 million tones of lignite are extracted annually. Hambacher forest is approximately 12,000 years old and today only the ten percent of the forest has survived, while RWE’s pit for extractions is the largest one in Europe. A black hole as deep as the oceans that swallows animals and trees and vomits black death.

Mass society and the techno-industrial system need power in order to supply the city-prisons, the factories and in order to facilitate the continuation of the consumerist society. With oil, with coal, with lignite, with renewable energy sources, with nuclear or hydropower plants- the exploitation of the earth is continuous and is the only means of indefinite profitability for the industries. The industrial civilization and the mass society of pollution cannot be ameliorated, but only destroyed, so that nature can flourish again from their ashes.

Forests are lungs for life, the only power that can resist climate change. Hundreds of plant and animal species live in Hambacher forest, thirteen of which are close to extinction. In an era when we experience directly the rapid consequences of climate change, when life on earth is threatened by the drastic deduction of biodiversity, the only answer is the constant struggle for the defense of the animals and the earth.

These days, the activists in Hambacher Forst are facing police attacks, who are aiming to evacuate the forest so that RWE can deforest on more part of the area in October. We are by their side.

SOLIDARITY TO HAMBACHER FORST NO TOLERATION TO MINING STRUGGLE FOR LAND AND FREEDOM

PS; as this text was being written there was an update – “The police forces of NRW have currently begun the eviction of treehouses in the Hambach Forest occupation. They will now be violently removing activists and destroying the infrastructure of the occupation, in order to prepare for RWEs continued clearing of the 12.000 year old Hambach Forest.” The struggle continues. Remain strong.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License