κάλεσμα σε ενα τρανσφεμινιστικό μπλόκ για την πορεία αλληλεγγύης στα μεταναστά

από Queer Nτεκαπαζ

Ο φασισμός ως δομικό στοιχείο κάθε κράτους και της εκάστοτε διακυβέρνησης του, απαξιώνει την ύπαρξη ατόμων*. Ως μια συλλογικότητα που απαρτίζεται από τρανσφεμινιστά, λοξά/queer, αντισπισιστά, φτωχές και λευκές άνθρωπες στεκόμαστε αλληλέγγυα σε όλα όσα βιώνουν κάθε είδους διακρατικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πόλεμο. Αναγνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι μια μόνιμη κατάσταση παντού γύρω μας, η οποία αναπαράγεται μέσω διαφόρων πρακτικών, εκτοπίζοντας τα άτομα από τα ζωτικά τους οικεία περιβάλλοντα ή/και κάνοντας τα πιο καταπιεστικά και μη βιώσιμα για εκείνα. Συγκεκριμένα και το ελληνικό κράτος πάντα βασιζόταν σε καθεστώτα εξαίρεσης, στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης και σε εθνοκαθάρσεις. Το κράτος μέσω της κατηγοριοποίησης του "άλλου" προωθεί την διάκριση και αναπαραγωγή υπονομιακών ομάδων, επιδεικνύοντας όλα τα μέσα κυριαρχίας του. Με αυτό τον τρόπο η ήδη θεμελιωμένη κατασκευή μιας εθνικής ταυτότητας βρίσκει εύφορο έδαφος να εξελιχθεί, μέσω της νομιμοποίησης περεταίρω βίας που ασκείται από εθνοπατριαρχικά συστήματα πάνω στις υπονομιακές και καταπιεσμένες ταυτότητες. Με αφορμή τις τελευταίες συγκυρίες και τα γεγονότα στον Εβρο και στα νησιά στεκόμαστε απέναντι σ ’αυτή τη βία και στα σύνορα.Καλούμε το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 6:00 στο Μοναστηράκι σε Ένα Τρανσφεμινιστικό Μπλόκ

*ως άτομα αναγνωρίζουμε όχι μόνο τα άνθρωπα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζώα και υπάρξεις

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License