Πορεία 8 Μάη Παίρνουμε πίσω τους δρόμους / 8th May Demo let's Take back the streets

από Μερικά λυσσασμένα κουιρφεμινιστά


Η καραντίνα έχει ημερομηνία λήξης τελικά. Αλλάακόμα και αν γυρίσουμε στην κανονικότητα, θαείμαστε τότε ‘ελεύθερα’?

Εμείς οι γυναίκες, τα κουιρ και τρανς άτομα δενήμασταν ποτέ ελεύθερα.

Η κανονικότητα πάντα μας έπνιγε και ποτέ δε μας χωρούσε.

Από την παρενόχληση στο δρόμο μέχρι τηνοικιακή βία, η υποτίμηση των ζωών και ηαντικειμενικοποίηση των σωμάτων μας γίνεταιπαντού. Από το misgendering και την επιβολήέμφυλων στερεότυπων και ρόλων μέχρι τοθάνατο κρατουμένων, σεξεργατριών και μεταναστών,Είναι η οικογένεια, η αστυνομία, το κράτος και όλα τα άτομα γύρωτους που υποστηρίζουν αυτή τη σεξιστική κοινωνία αυτά που μαςαποκλείουν, απομονώνουν, βιάζουν καιδολοφονούν. Εκείνοι ελέγχουν τα σώματά μας και περιορίζουν τιςεπιθυμίες μας.

Δε θέλουμε να γυρίσουμε στο «κανονικό», δε θέλουμε να γίνουμε ίσα,θέλουμε να είμαστε ελεύθερα.Η ελευθερία μας αφορμάται από τις ανάγκες αλλά επεκτείνεται και στιςαπολαύσεις μας. Πρόκειται για απαλλοτριώσεις, καταλήψεις, ευχάριστοσυναινετικό σεξ και αναταραχές.

Εμείς δημιουργούμε τις δικές μας συνθήκες, εμείς επιλέγουμε το πότε,πού και με ποιους αγωνιζόμαστε για την ολική απελευθέρωση. Εμείς αρπάζουμε το χώρο από τα χέρια των καταπιεστών «μας».

Στις 8 Μάη θα περπατήσουμε μαζί για να πάρουμε πίσω τους δρόμους.Το μπλοκ στην αρχή της πορείας δε θα έχει cis-άντρες.Cis-άντρες σύντροφοι, μπορείτε να συμμετέχετε από πίσω ως σύμμαχοι.

Δεν ήμασταν ποτέ τα θύματα που το σύστημά σας ήθελε, είμαστε η απειλή και η φωτιά που θα σας καταστρέψει.Μέχρι την καταστροφή του ρατσιστικού καπιταλιστικού σπισιστικού και σεξιστικού σας κόσμου, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Μερικά λυσσασμένα κουιρφεμινιστά

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8ΜΑΗ, 9μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΨΕΛΗ

* Με τον όρο cis-άντρες αναφερόμαστε στα άτομα που έχουν καταγραφεί ωςάντρες στη γέννα και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους σε αυτή την έμφυληταυτότητα και ρόλο. Είσαι εσύ που αποφασίζεις πως τον εαυτό σου, δενείμαστε οι μπάτσοι του φύλου και δεν κρίνουμε από την εμφάνιση. Κανείς δενυποχρεώνεται να αιτιολογήσει τον εαυτό του ή να αποδείξει κάτι.

So the quarantine has a deadline. But even if we goback to normality, are we going to be 'free' ?

We the women, queers, trans persons have never been free. Normality has always suffocated us.

From street harassment to domestic violence, the devaluation of our lives and objectification of our bodies by the cis-hetero-patriarchal system is everywhere. From the misgendering and the imposition of gender roles to the killing of prisoners, sex workers and migrants,it is the family, police, state and all individuals around us who support this sexist society that exclude, alienate, rape and murder us. They control our bodies and confine our desires.

We do not want to go back to "normal", we do not want to be equal, we want to be free.Our freedom starts from our needs but expands to our pleasures. It's about expropriations, squatting, joyful consensual sex and riot.

We create our own conditions, we decide when, where and with who we struggle with for total liberation. We wrench the space out of the hands of 'our' oppressors.

On the 8th of May we will walk together to take back the streets. At the front of the demonstration there will be a non-cis-male* block. Cis-male comrades, you can join us at the back as allies.

We've never been the victims your system wants us to be, we're the threat and fire that will take you down. Until the end of your racist capitalist speciesist sexist world, we will keep fighting.

Some rabid queerfeminists

FRIDAY 8 th MAY, 9pm ST GEORGE’S SQUARE, KIPSELI

* by cis-male we refer about individuals assigned as males at birth and recognizing themselves in this gender identity and gender role. You are the one who decide how to define yourself, we are not the gender police and we don't judge by appearance. No one will be forced to itself or proveanything.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License