Πολιτική Δημοσίευσης


Το Indymedia Αθήνας είναι ένα site ανοικτής δημοσίευσης (open publishing). Αυτό σημαίνει ότι καθένας/καθεμία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ειδήσεις, σχόλια και απόψεις.

Η ελευθερία αυτή συνεπάγεται και την αδυναμία της ομάδας που διαχειρίζεται το site να ελέγχει/πιστοποιεί την αυθεντικότητα των δημοσιεύσεων, γι' αυτό παρακαλούμε να είσαστε προσεκτικοί στις ειδήσεις που δημοσιεύετε.

Η Διαχειριστική Ομάδα του Athens Indymedia έχει τρεις δυνατότητες παρέμβασης: να κρύβει, να διαγράφει ή να τροποποιεί [όταν κρίνεται απαραίτητο] δημοσιεύσεις. Δημοσιεύσεις που δεν συνάδουν με τον πολιτικό χαρακτήρα του site δεν διαγράφονται αλλά "κρύβονται", παραχωρώντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τα "κρυμμένα" και με τον τρόπο αυτό να ελέγχει τη Διαχειριστική Ομάδα.


Ποιες δημοσιεύσεις θέλουμε

Η αντιπληροφόρηση, είναι ένα όπλο που διαθέτουμε και σαν τέτοιο δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ή να το αντιμετωπίζουμε υποτιμητικά και αποστασιοποιημένα. Έτσι, μερικοί από τους τρόπους που βοηθούν στην κατεύθυνση της συμμετοχής στην μετάδοση της πληροφορίας και στη διεύρυνση της κοινότητας της αντιπληροφόρησης είναι δημοσιεύσεις όπως:

  • Άρθρα και αναλύσεις σε θέματα που αφορούν όλες τις παραμέτρους των κοινωνικών/ταξικών αγώνων.
  • Προσωπικές μαρτυρίες δράσεων και διαδηλώσεων
  • Ειδήσεις για άτομα ή συλλογικότητες που εργάζονται//δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης
  • Ειδήσεις για γεγονότα που επηρεάζουν ή προέρχονται από "περιθωριοποιημένες" κοινωνικές ομάδες // από αποδυναμωμένους κοινωνικούς χώρους
  • Ενημέρωση για θέματα τοπικής ή παγκόσμιας σημασίας
  • Δημιουργία και παραγωγή υλικού που σχετίζεται με όλα τα παραπάνω


Οδηγίες Δημοσίευσης     Για την εύρυθμη λειτουργία του μέσου, σας παραθέτουμε κάποιες οδηγίες δημοσίευσης.

- Στην κατηγορία "Τοπικά Νέα", δημοσιεύονται δράσεις και γεγονότα που είτε συμβαίνουν τώρα, είτε περιγράφουν, ως ενημέρωση, δράσεις και γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί. Ακόμη, στην κατηγορία αυτή αναρτώνται δημοσιεύσεις που αφορούν τον λόγο των πολιτικών κρατουμένων, δημοσιεύσεις για τις φυλακές και τους έγκλειστους και "αναλήψεις ευθύνης". Τέλος, στα "Τοπικά Νέα" αναρτώνται μόνο σχόλια που προσθέτουν πληροφορίες στη δημοσίευση. Σχόλια πολιτικού σχολιασμού των δράσεων ή γεγονότων, δεν θα δημοσιεύονται.

- Στην κατηγορία "Ανακοινώσεις", δημοσιεύονται πολιτικά υπογεγραμμένα κείμενα και ανακοινώσεις. Τα κείμενα αυτά μπορεί να αφορούν δράσεις ή/και γεγονότα που εχουν δημοσιευτεί στα τοπικά νεα. Επίσης, στην συγκεκριμένη κατηγορία δημοσιεύονται καλέσματα για δράσεις, πολιτικές εκδηλωσεις και συνελεύσεις. Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε κινηματικά πάρτυ και μπαρ, αναρτώνται στην κατηγορία "Ανακοινώσεις", μόνο όταν συνοδεύονται από πολιτική δραστηριότητα (μικροφωνικη, βιβλιοπαρουσίαση, κλπ). Σε άλλη περίπτωση αναρτώνται αποκλειστικά στο "Ημερολόγιο". Τέλος, στην παρούσα κατηγορία είναι εφικτός μόνο ο σχολιασμός που προσθέτει πληροφορίες.

- Με σκοπό την βέλτιστη παρουσίαση των πληροφοριών και την στήριξη της ευθύνης των συλλογικοτήτων στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων τους και του λόγου τους, αναρτώνται αναδημοσιεύσεις από κινηματικά μέσα ως εξής: Ενημερώσεις από πολιτικές δραστηριότητες, καλέσματα και ανακοινώσεις μπορούν να αναδημοσιεύονται στο Athens Indymedia μόνο αν έχουν σταλεί από τον αρχικό συντάκτη και δημοσιευτή. Οι κινηματικές αναδημοσιεύσεις στις στήλες "Αναλύσεις", "Βιβλιοθήκη", "Έντυπα-Αφίσες-Προκηρύξεις" και "Συζητήσεις-Ερωτήσεις-Απόψεις" πρέπει να είναι επιμελημένες από τον αναδημοσιευτή και να συνοδεύονται από εισαγωγικό σημείωμα.

- Δημοσιεύσεις μιας γραμμής, δηλαδή κείμενα με λιγότερες από 20 λέξεις, δημοσιεύσεις που περιέχουν μόνο υπερσυνδέσεις (links), καθώς και δημοσιεύσεις με μονολεκτικούς τίτλους δεν θα δημοσιεύονται. Η οδηγία αυτή εχει να κάνει με την προσπάθεια ορθότερης αντιπληροφόρησης, καθώς και αποφυγής λογικών "sosial media ενημερώσης".   - Τίτλοι και κείμενα με συνεχόμενα κεφαλαία γράμματα, παρακαλούμε πολύ να αποφεύγονται.

- Για λόγους ασφαλείας, υπερσυνδέσεις (links) που οδηγούν στο φέισμπουκ θα απενεργοποιούνται.

- Τα μεγάλα "κενά" στα κείμενα μεταξύ των παραγράφων, στην αρχή και ειδικότερα στο τέλος, δεν χρειάζονται. Ένα "κενό" είναι αρκετό.


Ποιες δημοσιεύσεις κρύβονται

Η Διαχειριστική Ομάδα του Indymedia Αθήνας έχει τη δυνατότητα να κρύβει δημοσιεύσεις όταν:

* σχόλια κάτω από δημοσιεύσεις που αφορούν συλληφθέντες ή υπόδικους αγωνιστές
Ο βασικός λόγος ύπαρξης του σχολιασμού στις δημοσιεύσεις είναι για να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων. Οι δημοσιεύσεις όμως που αφορούν συλλήψεις ανθρώπων ή υπόδικους αγωνιστές δεν προσφέρονται καν για την έκφραση άποψης. Αποτελούν γεγονότα, και αποτέλεσμα του κατασταλτικού μηχανισμού και έχουν θέση στο indymedia για την ενημέρωσή μας και μόνο. Έτσι οποιοσδήποτε σχολιασμός κάτω από αυτά τα άρθρα θα κρύβεται ή και θα διαγράφεται ανάλογα με την επικινδυνότητά του.

* σχόλια κάτω από δημοσιεύσεις σχετικά με αναλήψεις ευθύνης
Οι αναλήψεις ευθύνης αφορούν πράξεις ανθρώπων που στα πλαίσια του ταξικού-κοινωνικού πολέμου έρχονται σε άμεση σύγκρουση με το κράτος και την εξουσία. Ο σχολιασμός κάτω από τέτοιες δημοσιεύσεις σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομισθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, αλλά κυρίως διανθίζεται γύρω από σενάρια και συνομωσιολογίες. Δεν προωθούν ουσιαστικά κανένα διάλογο και πολιτική σκέψη παρά μόνο την εκ του ασφαλούς και στείρα κριτική στις πράξεις ανθρώπων που επιλέγουν να δράσουν από το να σχολιάζουν. Το Indymedia δεν σκοπεύει να κρίνει και κυρίως να υποκαταστήσει κανενός είδους δράση συνεπώς ο σχολιασμός κάτω από τέτοιες δημοσιεύσεις εκτός από περιττός κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις και επικίνδυνος.

* Είναι φασιστικού και ρατσιστικού περιεχομένου
Το indymedia είναι χώρος πολυφωνίας, με σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Δημοσιεύσεις όμως που εκφράζουν οποιασδήποτε μορφής ρατσισμό (πολιτικό, κοινωνικό, εθνικό, φυλετικό) δεν έχουν θέση εδώ.
* Είναι σεξιστικές
Πιστεύουμε στην έμπρακτη και καθημερινή πιστοποίησή της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης.

* Είναι υβριστικές, εμφανώς προσβλητικές, πρακτορολογικές, απειλητικές ή αποτελούν προσωπικές επιθέσεις
Χωρίς να θέλουμε να τυποποιήσουμε την έκφραση ή να την χειραγωγήσουμε, πιστεύουμε ότι η χρήση του site προσφέρεται για την ανάπτυξη της άποψης και της γνώμης όλων μας, αρκεί αυτό να γίνεται με υπεύθυνη επιχειρηματολογία και σεβασμό προς τους άλλους/άλλες και τις δικές τους απόψεις.

* Περιέχουν κομματική, εκλογική προπαγάνδα
Το Athens Indymedia είναι χώρος φιλόξενος για την προβολή και αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων με σκοπό την αντιπληροφόρηση, δεν προορίζεται στο να μετατραπεί σε χώρο προσέλκυσης οπαδών και ψηφοφόρων. Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία, αλλά και οποιαδήποτε ανακοίνωση-κείμενο κομματικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη βουλή και που διαθέτουν κάθε είδους μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό, ραδιόφωνο, ΤV ή οτιδήποτε άλλο) για τη διάδοση του λόγου τους. Η αναπαραγωγή τους μέσα στις σελίδες του Indymedia δεν μπορεί να θεωρείται αντιπληροφόρηση.

* Συνιστούν άμεση ή έμμεση διαφημιστική προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών
Η λογική της μη εμπορευματικής χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών την οποία πρεσβεύουμε και προωθούμε, έρχεται σε αντίθεση με δημοσιεύσεις διαφημιστικού περιεχομένου ή με εκδηλώσεις και δράσεις στις οποίες υπάρχει αντίτιμο με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

* Είναι εμφανώς ψευδείς, παραπλανητικές ή συκοφαντικές
Σαν χώρος αντιπληροφόρησης και διαδραστικής ενημέρωσης δεν είναι δυνατόν να συντηρούμε και να διαδίδουμε παραπλανητικές, ψευδείς, συκοφαντικές ή κατασκευασμένες ειδήσεις.

* Είναι άσχετες με τον πολιτικό χαρακτήρα του site ή χωρίς περιεχομένο
Αυτό το site έχει χαρακτήρα πολιτικό και όχι γενικά ειδησεογραφικό. Δεν έχει δηλαδή στόχο να καλύψει κάποιου είδους γενικού ενημερωτικού κενού. Συνεπώς δημοσιεύσεις με άσχετο περιεχόμενο (π.χ. αθλητικές ειδήσεις, παραθρησκευτική φιλολογία ή αγγελίες γνωριμίας ή γενικές ειδήσεις του αστυνομικού, κοινωνικού ή Lifestyle ρεπορτάζ των καθεστωτικών μέσων κλπ) δε χωρούν στις σελίδες του.

* σχόλια ενημέρωσης που είναι στείρα αναπαραγωγή του καθεστωτικού λόγου στα Τοπικά Νέα
Η επιλογή να προσθέτουμε περισσότερες πληροφορίες είναι βασικό στοιχείο της ανοιχτής δημοσίευσης με σκοπό να επιβεβαιώνεται ή/και να διευκρινίζεται η πληροφορία. Ο ρόλος των ΜΜΕ όμως είναι γνωστός και δεν έχει καμία σχέση με την ενημέρωση αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί κρατική προπαγάνδα. Θεωρώντας ότι τα σχόλια αυτά όταν παρατίθενται με μια απλή αναπαραγωγή, χωρίς να γίνεται αντιπαραβολή με την πραγματικότητα αποτελούν παραπληροφόρηση, θα κρύβονται ως τέτοια. Άλλωστε υπάρχει σχετική κατηγορία για τις αναδημοσιεύσεις και δεν έχουν καμία θέση στα τοπικά νέα.

* Αναδημοσιεύσεις από καθεστωτικά μέσα ή blog που έχουν πάρει σαφή θέση, είτε με το λόγο τους είτε με την πρακτική τους (π.χ. ρουφιανοκάμερες σε κάθε πορεία), ενάντια στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες.
Η επιλογή να υπάρχει η κατηγορία των αναδημοσιεύσεων δεν προκύπτει από την ανάγκη για μια γενική ενημέρωση από τα ΜΜΕ, αλλά κυρίως από την αναγκαιότητα να σχολιαστούν και να δεχτούν κριτική τα πολιτικά γεγονότα και ο τρόπος που παρουσιάζονται στα καθεστωτικά μέσα χειραγώγησης. Η στείρα αναπαραγωγή ειδήσεων χωρίς καμία κριτική τοποθέτηση από Μέσα που σαφώς έχουν ταχθεί ενάντια στους κοινωνικούς αγώνες δεν έχουν καμία σχέση με τους λόγους ύπαρξης του Indymedia συνεπώς δεν έχουν καμία θέση εδώ.

Τέλος, η συλλογικότητα διαχείρισης μπορεί να κρύβει δημοσιεύσεις που περιέχουν ανακοινώσεις εκδηλώσεων, προκηρύξεις ή αφίσες προσώπων ή ομάδων που έχουν ζητήσει να μην αναφέρονται στο site. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο της κριτικής (ούτε κι αυτές οι ομάδες/άτομα) και αν κείμενα που σχολιάζουν αυτές τις ομάδες/άτομα (ή δράσεις τους) δεν παραβιάζουν την πολιτική δημοσίευσης δεν υπάρχει λόγος να κρυφτούν.

Ποιες δημοσιεύσεις διαγράφονται
- Η Διαχειριστική Ομάδα του Indymedia Αθήνας έχει τη δυνατότητα να διαγράφει δημοσιεύσεις όταν:

* περιέχουν αναφορές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο άτομα ή συλλογικότητες

* περιέχουν άχρηστο υλικό, ασύμφωνο με τον πολιτικό χαρακτήρα του site.

* περιέχουν φωτογραφίες ή άλλου είδους υλικό που εκθέτει ή/και στοχοποιεί άτομα ή συλλογικότητες.

* αποτελούν αναδημοσιεύσεις ενημερώσεων από πολιτικές δραστηριότητες, καλέσματα και ανακοινώσεις που δεν έχουν σταλεί από τον αρχικό συντάκτη και δημοσιευτή


Η ευαισθησία σε ορισμένα θέματα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γι΄αυτό συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα δημοσίευσης φωτογραφικού ή άλλου multimedia υλικού ώστε να μην εκθέτουμε ανθρώπους και καταστάσεις.

Θα θέλαμε επίσης να παρακαλέσουμε, και πάλι χωρίς να επιθυμούμε να περιορίσουμε, να αποφεύγονται δημοσιεύσεις πολύ περιορισμένες σε έκταση, για παράδειγμα δημοσιεύσεις «της μιας γραμμής». Το indymedia είναι χώρος ανάπτυξης απόψεων και διαλόγου και όχι μονοδιάστατης (αντι)παράθεσης, ένα εναλλακτικό μέσο αντιπληροφόρησης και όχι πίνακας ανακοινώσεων πολιτικών κομμάτων ή άλλων ιεραρχικά δομημένων οργανισμών.

Επίσης, καθώς μία δημοσίευση ωθεί τις υπόλοιπες έξω από την δεξιά στήλη (newswire) της πρώτης σελίδας, όπου μπορεί να περιέχονται ειδήσεις πραγματικά σημαντικές, ζητάμε να χρησιμοποιήσετε το χώρο του site με σεβασμό και φαντασία.

Τέλος, και σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο περί σεβασμού του χώρου του newswire, προτού δημοσιεύσετε για κάποιο θέμα, παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει ήδη δημοσιευτεί κάποιο σχετικό, οπότε προσθέστε την δική σας είδηση ως σχόλιο στην ήδη υπάρχουσα δημοσίευση! Πολλές φορές παρεμφερείς δημοσιεύσεις μπορούν να ομαδοποιούνται ή να μεταφέρονται ως σχόλια σε άλλες δημοσιεύσεις.

Για οποιαδήποτε επισήμανση περί την πολιτική δημοσίευσης ή την εφαρμογή της παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Athensimc _{@}_  espiv . net

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License