Σχετικά με το Indymedia


Τι είναι το Indymedia

Το Indymedia είναι μια παγκόσμια συλλογικότητα οργανώσεων ανεξάρτητης ενημέρωσης και εκατοντάδων δημοσιογράφων που προσφέρουν συλλογική και μη-εμπορευματική ενημέρωση. Ένα δημοκρατικό ενημερωτικό μόρφωμα, για την δημιουργία ριζοσπαστικών, έγκυρων και παθιασμένων αφηγήσεων της αλήθειας. Η βάση του Indymedia είναι τα Independent Media Centers (Ανεξάρτητα Κέντρα Πληροφόρησης), ή εν συντομία IMC. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 70 IMC σε όλο τον κόσμο. Κάθε IMC είναι μια αυτόνομη ομάδα που έχει την δικιά της διακήρυξη στόχων, αυτοδιαχειρίζεται της οικονομικές και άλλες υποθέσεις της, ενώ παίρνει της αποφάσεις της μέσω της δικιάς της διαδικασίας. Για να μάθεις περισσότερα για κάθε IMC, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του. Το σύνολο των IMC σχηματίζουν το Δίκτυο των IMC, η ιστοσελίδα του οποίου βρίσκεται στη διεύθυνση www.indymedia.org. Την ιστοσελίδα αυτή, που συχνά αποκαλείται «κεντρικό» ή «παγκόσμιο» IMC, την συντονίζει μια ανοιχτή ομάδα ακτιβιστών από διάφορα IMC. Εκτός από την ιστοσελίδα αυτή, τέτοιες ομάδες συντονίζουν διάφορα σχέδια δράσης και συζητήσεις για την πολιτική και τη λειτουργία του Indymedia.

Πώς δημιουργήθηκε το Indymedia

Εκατοντάδες ακτιβιστές των μέσων ενημέρωσης, πολλοί από τους οποίους είχαν δουλέψει για χρόνια για την δημιουργία ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, συναντήθηκαν στα τέλη του Νοέμβρη του 1999 στο Σιάτλ των Η.Π.Α. Σκοπός τους ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κέντρου ενημέρωσης, για την κάλυψη των διαδηλώσεων κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το IMC Seattle κάλυψε τα γεγονότα τόσο μέσω μιας έντυπης έκδοσης ("The Blind Spot"), όσο και μέσω της πρώτης ιστοσελίδας των IMC. Η ιστοσελίδα δέχτηκε σχεδόν 1.5 εκατομμύριο «hits» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τον Φεβρουάριο του 2000 σχηματίστηκε ένα μικρό IMC στην Βοστόνη, ενώ τον Απρίλη ένα μεγαλύτερο δημιουργήθηκε στην Ουάσινγκτον, για να καλύψει τις διαδηλώσεις κατά της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ. Από τότε οι αιτήσεις ομάδων που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία τοπικών IMC, άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή. Πριν περάσουν δύο χρόνια από τη δημιουργία του Indymedia, το παγκόσμιο δίκτυο αριθμεί περίπου 70 IMC.

Ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι στόχοι του Indymedia

Ο κάθε ακτιβιστής των Indymedia θα απαντούσε αυτή την ερώτηση με διαφορετικό τρόπο. Το Indymedia φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους να γίνουν οι ίδιοι τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργώντας και παρουσιάζοντας μόνοι τους την αφήγηση και την ανάλυση των γεγονότων που τους αφορούν. Ένας ασαφής στόχος θα μπορούσε να ήταν η ανάπτυξη όσον το δυνατό περισσοτέρων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο. ’λλοι ακτιβιστές προσεγγίζουν το Indymedia με έναν βαθύτερο στόχο, να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει ότι αφού μπορεί να αναλάβει την ενημέρωση στα χέρια του, μπορεί να πάρει τον έλεγχο και άλλων πλευρών της ζωής του, που μέχρι τώρα αφήνονται στα χέρια «ειδικών» και «επαγγελματιών». Στο πρακτικό επίπεδο, κάποιοι που συμμετέχουν στα Indymedia δουλεύουν για την ανάπτυξη εθνικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων, ενώ άλλοι προς την ίδρυση εθνικών ανεξάρτητων εφημερίδων και άλλων προγραμμάτων που θα εξασφαλίσουν ότι το κοινό θα έχει πρόσβαση στα ανεξάρτητα νέα.

Αρχές Ενότητας Δικτύου Indymedia

 1. Το δίκτυο των Indymedia (IMCN) βασίζεται στις αρχές της ισότητας, αποκέντρωσης και τοπικής αυτονομίας. To IMCN δεν προέρχεται από κεντρικοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά από αυτο-οργανωμένες και αυτόνομες συλλογικότητες που αναγνωρίζουν την σημασία ανάπτυξης ενός συνεκτικού συνόλου δικτύων.
 2.  Όλα τα IMC θεωρούν την ανοιχτή ανταλλαγή και την ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες, προϋπόθεση για την οικοδόμηση πιο ελέυθερων και δίκαιων κοινωνιών.
 3.  Όλα τα IMC σέβονται το δικαίωμα των ακτιβιστών που επιλέγουν να μην φωτογραφίζονται ή κινηματογραφούνται.
 4. Όλα τα IMC, βασιζόμενα στην εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων και αναγνωστών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανοιχτή web based δημοσίευση, επιτρέποντας σε άτομα, ομάδες και οργανώσεις να εκφράζουν τις απόψεις τους και να μπορούν να το κάνουν ανώνυμα αν το επιθυμούν.
 5. Το IMCN και όλες οι τοπικές συλλογικότητες των IMC πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά.
 6. Όλα τα IMC αναγνωρίζουν την σημασία των διαδικασιών στην κοινωνική αλλαγή και δευσμεύονται να αναπτύσσουν μη ιεραρχικές και αντι εξουσιαστικές σχέσεις, από τις διαπροσωπικές σχέσεις, μέχρι τις συσχετίσεις ομάδων. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αυτο-οργανώνονται συλλογικά και να δεσμεύονται από την αρχή του consensus σαν διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη άμεσων, συμμετοχικά δημοκρατικών διαδικασιών που είναι διαφανείς σε όλους όσους συμμετέχουν.
 7. Όλα τα IMC αναγνωρίζουν ότι προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων κάθε ομάδας είναι η συνεισφορά προσωπικής εργασίας στην ομάδα.
 8.  Όλα τα IMC δεσμεύονται να αλληλοϋποστηρίζονται τόσο σαν συλλογικότητες, όσο και σαν άτομα και θα προωθούν τον διαμοιρασμό πόρων όπως γνώσεις, ικανότητα και εξοπλισμό.
 9. Όλα τα IMC δεσμεύονται να χρησιμοποιούν ελεύθερο πηγαίο κώδικα, όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο να αναπτύξουν την ψηφιακή υποδομή και να αυξήσουν την ανεξαρτησία του δικτύου με το να μην βασίζονται σε ιδιόκτητο λογισμικό.
 10.  Όλα τα IMC δεσμεύονται από την αρχή της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε φύλα, φυλές, ηλικίες, τάξεις, σεξουαλικές προτιμήσεις κ.α. Αναγνωρίζοντας τις ευρείες πολιτισμικές παραδόσεις μέσα στο δίκτυο, δεσμευόμαστε να προάγουμε την διαφορετικότητα μέσα στις τοπικότητες μας.


Αρχές Ενότητας Indymedia Athens

 1. Η συμμετοχή καθενός/μιας στο Athens Indymedia είναι ατομική και όχι αντιπροσωπευτική καμιάς οργάνωσης/συλλογικότητας/κόμματος.
 2. Τα μέλη της Διαχειριστικής Ομάδας δεσμεύονται για ισότιμη και ανιδιοτελή μεταχείριση όλων των απόψεων που εκφράζονται στο site, σύμφωνα με την Πολιτική Δημοσίευσης.
 3. Τα μέλη της Διαχειριστικής Ομάδας θα χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους σύμφωνα με τις αποφάσεις της υπόλοιπης ομάδας και με γνώμονα την ενημερωτική φύση του μέσου και την προώθησή του.
 4. Η συμμετοχή είτε στην Διαχειριστική Ομάδα, είτε σε οποιαδήποτε ξεχωριστή δραστηριότητα/έκφανση της (υποομάδες ράδιο, πριντ κλπ), προϋποθέτει την αποδοχή των αρχών ενότητας.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License