Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (1/6)

Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του Ν. Κουνταρδά που εκδόθηκε τη Δευτέρα 1 Ιούνη (και ένα σχόλιο)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

                        1-6-2009

 

«Για τον ασθενή κ. Κουνταρδά Νικόλαο, 31 ετών

 

Ο ανωτέρω ασθενής που νοσηλεύεται κρατούμενος βρίσκεται σε απεργία πείνας από την 16η 5ου 2009. Από την 16η 5ου και έως την 23η 5ου αρνείτο και την λήψη υγρών από του στόματος.

 

Εξετάστηκε αρχικά από εμάς την 22α 5ου, οπότε και προσεκομίσθη στην εφημερία μας. Όντως, ο ασθενής ήταν τότε έντονα αφυδατωμένος με σημεία ορθοστατικής υποτάσεως, ανουρία, και εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με αρχόμενη οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Επιπλέον, εμφάνιζε διαταραχές επιπέδου συνειδήσεως (έντονη υπνηλία και διαταραχές πρόσφατης μνήμης).

 

Από την 23η 5ου και έως την 27η 5ου ο ασθενής εδέχετο την από του στόματος πρόσληψη υγρών και συνέχιζε την απεργία πείνας. Ως αποτέλεσμα η νεφρική του λειτουργία είχε αποκατασταθεί, καθώς επίσης το επίπεδο συνειδήσεως. Από την 27η 5ου όμως αρνείται εντελώς την πρόσληψη φαγητού αλλά και υγρών. Η γενική του κατάσταση έχει επιβαρυνθεί. Εμφανίζει έντονη υπνηλία, φαινόμενα ορθοστατικής υπότασης και, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανίσει έως τώρα επεισόδιο κλινικής υπογλυκαιμίας, οι τιμές σακχάρου είναι σταθερά χαμηλές. Επιπλέον εμφανίζει ολιγουρία και εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με νεφρική επιβάρυνση (ουραιμία και παρουσία πυοσφαιρίων στη γενική ούρων).

 

Ο ασθενής ζυγίζει 55 Kg, ενώ κατά την 1η ημέρα νοσηλείας του, οπότε και ζυγίστηκε για πρώτη φορά, εζύγιζε 62.5 Kg. Αναφέρει ότι το σωματικό του βάρος πριν την έναρξη της απεργίας πείνας-δίψας ήταν περίπου 65 Kg. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική απώλεια βάρους υπολογίζεται περί τα 10 Kg, υπερβαίνει δηλαδή το 10 % του συνήθους σωματικού του βάρους, γεγονός που, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη στέρηση υγρών εγείρει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της καταστάσεώς του. Εμφανίζει έντονη απίσχναση και συνεχή υπνηλία.

 

Δεδομένου ότι η ιατρική δεοντολογία δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε καταναγκασμό όσον αφορά την επιβολή νοσηλείας στον ασθενή, ο οποίος έχει ήδη εξεταστεί από ψυχίατρο και διαπιστώθηκε ως έχων καταλογισμό και σώας τας φρένας, εφιστούμε την προσοχή για την εξελισσόμενη βαρύτητα της καταστάσεώς του.»

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παραπάνω βεβαίωση γράφτηκε το πρωί της Δευτέρας. Έκτοτε, και από το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Νίκος πίνει μικρή ποσότητα υγρών καθημερινά, σίγουρα πολύ λιγότερο από ότι θα έπρεπε σαν απεργός πείνας να πίνει. Παραμένει, παρά την ενυδάτωση (προσθέτει βάρος) στα 55 Kg σήμερα. Διανύοντας την 18η ημέρα απεργίας πείνας, βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών και μόνιμων για τον οργανισμό του βλαβών.


Medical Certification about the health condition of Nikos Kountardas, published on Monday 1st of June

 

                                                  MEDICAL CERTIFICATION

                                                                                                                   1-6-2009

 

“About the patient Nikos Kountardas, 31 years old

 

The above mentioned patient who is hospitalized detained is in hunger strike from the 16th of May 2009. From 16th of May until the 23rd of May he was refusing to get any liquid from his mouth.

 

He was first checked from us on the 22nd of May, when he was brought on our day of duty. Really, the patient was strongly dehydrated with points of ortho-hypotension, unable to urinate, and laboratorial findings compatible to acute kidney insufficiency. Additionally, he showed disorder of conscience level (heavy sleepiness and clutter of late memory)

 

From 23rd of May until the 27th of May the patient used to accept taking water from his mouth and was keeping in hunger strike. Us a result his kidney function got recalled, as well as the conscience level. However, from 27th of May he refuses entirely to take any food but also any other liquid. His general condition has been run-down. He shows heavy sleepiness, appearances of ortho-hypotension, and despite the fact that he hasn’t shown until now any incident of clinical hypoglycemia, the level of his blood sugar remains constantly low. Additionally, he shows few urination and laboratorial findings compatible to kidney burden (uremia and pus-spheres on the general urine check).

 

The patient weights 55Kg, while the 1st day of his hospitalization, when he was weighted for first time, he was 62,5Kg. He reports that his body weight before the start of the hunger-thirst strike was about 65Kg. This means that the total weight loss is accounted about 10Kg, which is more than 10% of his usual body weight, fact which, joint with the continues lack of liquid raises hard anxiety for his health process. He shows hard emaciation and continues sleepiness.

 

Considering that our medical deontology does not allow us to use any compulsion in terms of the enforcement of medical attendance to the patient, who has already been checked by a psychiatrist ascertained as imputation and healthy mentality, we caution for the becoming heavy condition of his health condition.”

 

 

Footnote

The certificate above was written on Monday mourning. Ever since, and from the same day’s afternoon, Nikos drinks a small amount of liquid any day, surely much less than he should as a hunger-striker. He remains, despite the hydration (weight gathering) on 55Kg today. Covering the 18th day of hunger-strike, he is in increased danger of complications and permanent damages on his health.

από συντρόφισσα 04/06/2009 3 μμ.


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΤΡΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ? ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ. Μην κάνουμε μισές δουλειές.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License