Το 2ο ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΕ (σήμερα 7/7/2009)

Οι φασίστες έχουν ριζώσει για τα καλά στην πολιτική εξουσία. Ο ΟΤΕ με το φερετζέ της ιδιωτικοποίησης επεμβαίνει προκλητικά, επιβάλλοντας ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ και απειλώντας ολόκληρο σχεδόν το πανεπιστημιακό δίκτυο. Η δίωξη στο Indymedia είναι πολιτική και σαν τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε όλοι & όλες μαζί. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα αναλάβει και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για την ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, την καταπάτηση του δικαιώματος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΕΩΝ και την ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ που οι φασίστες "απαιτούν" και εκβιάζουν.

EΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (ΟΤΕ),που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 99), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε." (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα (Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
3. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.

--------

Με την με αρ. πρωτ. 2820/ΠΤ/1,7,2009 επιστολής σας, που μας αποστείλατε με τηλεομοιότυπο στις 3.7.2009, σε απάντηση της από 30.6.2009 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησής μας, αναφέρετε επί λέξει ότι: "Διευκρινίζουμε ότι η διαπίστωση της συμβατικά ορθής χρήσης των ινών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. αφορά στην πιστοποίηση ότι οι συγκεκριμένες ίνες καταλήγουν σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, στον χώρο του ΕΜΠ." Μετά τη δήλωσή σας αυτή, ότι δηλ. οι οπτικές ίνες που σας έχουμε παραχωρήσει καταλήγουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την οποία και αποδεχόμαστε ως αληθή, παρέλκει προς το παρόν ο προβλεπόμενος στο άρθρο 10 παρ. 5 της από 9.6.2008 μεταξύ μας συμβάσεως έλεγχος.

Περαιτέρω, στην ίδια ως άνω επιστολή σας αναφέρετε επί λέξει ότι: "Αναφορικά με την συμβατική υποχρέωση ημών (άρθρο 3 της ως άνω σύμβασης) "να δεσμεύουμε τους φορείς μας με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο ότι οι ίνες θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς", σας ενημερώνουμε ότι: (α) όλοι οι Φορείς ημών έχουν αποδεχθεί σχετικό κανονισμό χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΤΕ (https://www.gmet.gr/default.asp_pid=32&la=1) και (β) οι ιδρυτικοί νόμοι του κάθε Φορέα προσδιορίζουν τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό σκοπό τους."

Επειδή στον ως άνω κανονισμό χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ, τον οποίο, όπως μας δηλώνετε, έχουν αποδεχθεί όλοι οι Φορείς που είναι συνδεδεμένοι και επομένως και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ορίζεται ότι: "3. Η ακαδημαϊκή -ερευνητική, μη εμπορική φύση του ΕΔΕΤ σημαίνει ότι επιτρέπεται ηη παροχή δωρεάν υπηρεσιών προς όφελος κυρίως της Ελληνικής Ακαδημαϊκής - Ερευνητικής κοινότητας και ως αποτέλεσμα όλου του Διαδικτύου. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι: i. ....... ii. ......... iii. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ΕΔΕΤ για άλλους σκοπούς πέρα των ερευνητικών και εκπαιδευτικών όπως προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω το ΕΔΕΤ έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη επίσημη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος φορέα του ΕΔΕΤ έως όπου συμμορφωθεί" (άρθρο 3 παρ. 3).

Επειδή, όπως είναι ευρέως γνωστό, το ΕΜΠ επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα INDYMEDIA ATHENS, o οποίος προβαίνει στη χρήση των συγκεκριμένων ινών που σας έχουμε παραχωρήσει και στη χρήση του δικτύου σας για σκοπούς οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την έρευνα και την εκπαίδευση, πράγμα το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση εκ μέρους σας των όρων της εν λόγω μεταξύ μας συμβάσεως.

Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω μεταξύ μας συμβάσεως και της ως άνω διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 3 του κανονισμού χρήσης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δικτύου ΕΔΕΤ, έχετε υποχρέωση να αναστείλετε τη σύνδεση του ΕΜΠ με το δίκτυό σας, μέχρις ότου το ΕΜΠ συμμορφωθεί με τον εν λόγω κανονισμό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως ενός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας, προβείτε στις απαραίτητες ενέργειές σας, προκειμένου να αρθούν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και σας διαβεβαιώσετε ότι η χρήση των οπτικών ινών που σας έχουμε παραχωρήσει και του συγκεκριμένου δικτύου σας γίνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς επίσης και από κάθε άλλο Φορέα σας, για λόγους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την από 9.6.2008 μεταξύ μας σύμβαση, διαφορετικά,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι μετά την άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα προβούμε στην άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας σε βάρος σας, συμπεριλαμβανομένης και της καταγγελίας της συγκεκριμένης μεταξύ μας συμβάσεως, καθώς επίσης και στην αποκατάσταση κάθε ζημίας μας εκ του λόγου αυτού.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε." (ΕΔΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


Μαρούσι, 7.7.2009
Για την ΟΤΕ Α.Ε.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License