Βραζιλία: φωτό από την σύσκεψη για την ίδρυση αναρχικής ομοσπονδίας

18-19 Ιούλη 2009 έγινε η δεύτερη σύσκεψη για την ίδρυση αναρχικής ομοσπονδίας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

post image

Στη Βραζιλία έγιναν δυο συσκέψεις για την ίδρυση αναρχικής ομοσπονδίας στο Σάο Πάολο. Το πρόγραμμα της δεύτερης σύσκεψης μπορείτε να το διαβάσετε στα Ελληνικά: http://anarkismo.net/article/13795

Το παρακάτω είναι μια πρόχειρη—και με πολλά λάθη— μετάφραση από το κείμενο στα Πορτογαλικά: http://www.anarkismo.net/article/13831

Η δεύτερη σύσκεψη ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 150 άτονα πήραν μέρος. Η σύσκεψη έφερε σε επαφή πολλούς ανθρώπους για να είναι ευκολότερη η από κοινού δραστηριότητα.

Η ιστοσελίδα της οργάνωσης Pró-FASP (οργάνωση προς ίδρυση της αναρχικής ομοσπονδίας του Σάο Πάολο) θα ανανεωθεί σύντομα.

Είμαστε ευγνώμων για τη συμμετοχή σας και την αφοσίωση όλων σας, και ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που βοηθά προς τη δημιουργία μιας δίκαιης και ελεύθερης κοινωνίας.

Ζήτω η αναρχία!

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Όλοι και όλες που συμμετέχουν είναι μέλη της FASP και για να αρχίσουν οι συζητήσεις πρέπει να συμφωνούν με τη διακύρηξη:

1. πρέπει να κατανοήτε πως ο αναρχισμός είναι ιδεολογία και ως εκ τούτου, ως σύστημα ιδεών, τα κίνητρα και οι προσδοκίες του έχουν άμεση σχέση με τη δράση του προς τη κοινωνική απελευθέρωση.

2. ο αναρχισμός είναι σε διαρκή επαφή με τη ταξική πάλη και των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων και δεν είμαστε ούτε σεχταριστές που απομονώνονται σε μικρές ομάδες.

3. κατανόηση της εκμετάλευσης στη σύγχρονη κοινωνία.

4. η ανάγκη να ανασυγκροτηθεί το κίνημα, που έχασε μετά τη δεκαετία του 1930 από τη κρίση του αναρχοσυνδικαλισμού.

5. η ανάγκη για κοινωνική επανάσταση προς τον ελευθεριακό κομμουνισμό.

6. οι αναρχικοί πρέπει να οργανώνονται έτσι που να είναι χρήσιμοι στο ταξικό αγώνα. Δράσεις γίνονται σε πολιτικό επίπεδο (με την εσπεσιφιστική -ειδικιστική- αναρχική οργάνωση) αλλά και στο κοινωνικό (κινήματα).

7. για την οργάνωση απαιτείται να διατηρηθεί μια θέση αντίθετη στον ατομικισμό και τον εσποντανεϊσμό (στιγμιαιϊσμός - δράση δίχως θεωρητική και οργανωτική-πολιτική στρατηγική).

8. η πολιτική δράση είναι συμπληρωματική προς τη κοινωνική και αντίστροφα.

9. η κύρια δραστηριότητα της αναρχικής οργάνωσης είναι η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και στον αγώνα των εργαζομένων, και σε κάθε αγώνα του λαού.

10. Η ηθική είναι η βάση της αναρχικής δράσης και μας καθοδηγεί.

11. Κατανοούμε την ανάγκη για προπαγάνδα που να κάνει το κοινωνικό έδαφος γονιμότερο για την αναρχία.

12. Κατανοούμε την ανάγκη για οργάνωση στο αναρχικό μέτωπο με στόχο την διευκόλυνση του αγώνα.

13. Χρησιμοποιούμε τη λογική των ομόκεντρων κύκλων: όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο δεύσμευσης των μαχητών μας, τόσο πιο μέσα είναι στην οργάνωση, και τόσο πιο πολύ ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων. Ο οργανισμός μας πρέπει να παρέχει άμεσο ιντεραθικαϊσμό (διασύνδεση) με τα κοινωνικά ρεύματα.

Οικοδομούμε μια οργάνωση με σαφή κριτήρια για την είσοδο σε αυτήν, όσοι μπαίνουν πάνε σε ορισμένες θέσεις.

Δεν πρέπει να πέσουμε στο επίπεδο μιας οργάνωσης με ψηφοφορία που νικάει η πλοιοψηφία.

14. Θα φτιάξουμε μια ομάδα εργασίας για το θεωρητικό, στρατηγικό, και ιδεολογικό προγραμματισμό. Έτσι η οργάνωση σταδιακά κατασκευάζει μια ιδεολογική γραμμή και καθορίζει με ακρίβεια τη διαδρομή προς το τελικό στόχο.

15. Η FASP είναι μαχητική οργάνωση.

16. Το μοντέλο της οργάνωσης μας είναι αναρχικό και όχι συντετιστικό (συνθετικό).

* Η FASP δεν ισχυρίζεται οτι εκπροσωπεί όλους τους αναρχικούς του Σάο Πάολο.

ΘΕΩΡΙΑ

Ο Εσπεσιφισμός (Ειδικαϊσμός, Συγκεκριμεϊνισμός, Ειδικισμός) είναι μορφή αναρχικής οργάνωσης. Χρησιμοποιήθηκε από την αναρχική ένωσης της Ουρουγουάης (FAU), μα είναι πολύ παλιότερος καθώς ανάγεται στον 19ο αιώνα.

Για αρχή παίρνουμε τις θέσους του Μπακούνιν, ειδικά όπως εφαρμόστηκαν από την AIT και την ADS. Επίσης και τις θέσους του Μαλατέστα και τον πρώιμο εσπεσιφισμό που ονομάστηκε «αναρχικό κόμμα». Οι θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται και από άλλες οργανώσεις, στη Ρωσία και αλλού.

Οι θέσεις αυτές έχουν χωριστεί σε δυο πλατφόρμες: η πρώτη πρωτάθηκε από Ρώσους εξόριστους στη Γαλλία το 1926, ενώ η δεύτερη ήρθε σε δυο κύματα το 1928 και το 1934 και ονομάζεται συντεσιακός αναρχισμός.

Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ο διαχωρισμός της οργάνωσης και των δράσεων και η πρωταιρεότητα στην ένταξη στους κοινωνικούς αγώνες.

Πιστεύουμε πως ο αναρχισμός ως ιδεολογία πρέπει να οδεύει προς το κοινωνικό μετασχηματισμό. Αυτή η ιδεολογία γεννήθηκε μέσα από τη ταξική πάλη το 19ο αιώνα και αντιπροσωπεύει τις φιλοδοξίες ενός συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας. Η νίκη, κατά τη γνώμη μας, θα έρθει με μαζική κοινωνική κινιτοποίηση. Για αυτούς τους λόγους δεν έχουμε καμία σχέση με ατομικιστές.

Η οργάνωση για μας είναι βασικό ζήτημα. Είναι απαραίτητη για την επανάσταση. Η οργάνωση γίνεται σε δυο επίπεδα, την εσπεσιφιστική (ειδική) οργάνωση και την οργάνωση των λαϊκών αγώνων.

Η οργάνωση αρχίζει με ένα πυρήνα αναρχικών των οποίων η κύρια εργασία γίνεται μέσα από κοινωνικά κινήματα. Αυτά δεν πρέπει να έχουν μια ορισμένη ιδεολογία, αλλά επικεντρώνονται στη καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής του λαού.

Η εσπεσιφιστική (ειδική) αναρχική οργάνωση είναι μαχητική. Χρησιμοποιεί οργανωτική δομή ομόκεντρων κύκλων και προβλέπει σαφείς θέσεις μέσα στην οργάνωση. Κάποιες θέσεις έχουν περισσότερη ευθύνη και άρα μεγαλύτερη δυνατότητα λήψεως αποφάσεων—στο πυρήνα της οργάνωσης. Άλλες θέσεις με λιγότερη ευθύνη είναι οι θέσεις υποστήριξης. Θέσεις υπάρχουν για γραμματεία, εκπαίδευση, επικοινωνία, σχέσεις, οικονομικά, κ.α.. Υπάρχει και μια εξωτερική οργάνωση που μετέχει στο κοινωνικό έργο για να επηρεάσουν το κοινωνικό έδαφος για να πάρει ελευθεριακά χαρακτηριστικά. Επίσης η οργάνωση έχει μονάδες που ασχολούνται με τη στρατηγική, τη θεωρία, τη προπαγάνδα, τη τακτική, την εκπαίδευση, κ.α..

Οι λαϊκοί αγώνες είναι κατά κανόνα εκφράσεις του ανταγωνισμού καπιταλιστών-εργαζομένων. Ο εσπεσιφιστικός αναρχισμός προσπαθεί να λειτουργήσει σαν ένζημο του κοινωνικού μετασχηματισμού ώστε οι λαϊκές οργανώσεις να αποκτήσουν αναρχικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο οι περισσότερες είναι γραφειοκρατικές, κι έτσι δεν μπορούν να αλλάξουν πολύ απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Στόχος του αναρχικού μέσα σε αυτά τα κινήματα είναι η διάσπαση των γραφειοκρατικών δομών και η αύξηση της αυτονομίας και της μαχητικότητας με αυτοδιαχείρηση και άμεση δράση.

Η στρατιγική αυτή βασίζεται στο λεπτομερή σχεδιασμό μέσα στην αναρχική οργάνωση.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Καλημέρα σύντροφοι/ες!

Πριν απο ένα χρόνο έγινε η πρώτη μας συνάντηση, τον Ιούλιο του 2008.

Συναντήθηκαν μαζί άνθρωποι που ήθελαν να ιδρύσουν μια οργάνωση με ιδέες που ξεκίνησαν από τις ιδέες του Μπακούνιν και του Μαλατέστα.

Εκατό άτομα πήραν μέρος τότε. Συζητησαμε για πολλά θέματα, οπως το θεμα της ψηφοφορίας, των στόχων μας κλπ.

Πολλά έχουν γίνει από τότε. Εχουμε δημιουργήσει πλέον ένα πυρήνα ακτιβιστών. Θα οργανώσουμε διαλέξεις και μαθήματα. Δοευλεύουμε μέσα από τα κοινωνικά μέτωπα (των αυτόχθονων, των χωρικών, των γειτωνιών). Πήραμε μέρος στις διαμαρτυρίες του MST (κίνημα χωρικών χωρίς γη στη Βραζιλία) και σε θέματα για την ισότητα των φύλων, αλλά και σε φόρουμ των αυτόχθονων.

Τώρα ξεκινά η δεύτερη συνάντηση. Συζητούμε για το σύνταγμα του οργανισμού μας.

Σήμερα πρωί ξεκινήσαμε με μια συζήτηση για θεωρία και πρακτική.  Το απόγευμα θα έχουμε συζήτηση για το κλίμα. Μετά θα έχουμε απεσταλμένους της FARJIζ που τους ευχαριστώ θερμά.

Ο αριθμός των μαχητών από το προηγούμενο έτος έχει κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της FASP.  Στόχος μας με αυτή τη συνάντηση η προσέλκυση περισσότερων. Είμαστε γυναίκες και άντρες που ενδιαφέρονται για αυτό το έργο και έχουμε προθυμία να αγωνιστούμε για τη κοινωνική αλλαγή. Θεμελιώδες είναι ταπεινοφροσύνη και η επιθυμία.

Κλείνουμε με ένα απόσμαπα του Μπακούνιν:

«Αν ο καθένας μαχώνταν μόνος του τότε θα ήταν όλοι αδύναμοι, αλλά όσοι συνεργαζόνται για κοινή δράση είναι ανίκητοι.»

Ευχαριστώ,

Για τον αναρχισμό και την οργάνωση των αναρχικών!

FASP


Εικόνες:

από en 27/07/2009 4:11 μμ.


Now available in English

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License