Ακυρώθηκε η φορολογία της τηλεοπτικής διαφήμισης

Καμία έκπληξη - άλλος ένας νόμος που ανακοινώθηκε για επικοινωνιακούς λόγους.

Πριν από τρεις μήνες είχε ανακοινωθεί ότι από την 1η Οκτωβρίου 2010 θα ίσχυε φόρος 20% στην τηλεοπτική διαφήμιση. Η 1η Οκτωβρίου ήρθε, φέρνοντας μαζί της και την ακύρωση της σχετικής νομοθεσίας. Ο φόρος καταργήθηκε, προτού καν ισχύσει.

Τα ανταλλάγματα προφανή, στην οθόνη της ΤV.

από να δεις τι σούχω για μετά... 02/10/2010 9:40 μμ.


Οι 300βουλευτές που θα γινόντουσαν 150 ,μπορεί και 100 για να μην επιβαρύνεται ο προυπολογισμός και κατά συνέπεια ο πολίτης δημόσια έξοδα. Πάει ξεχάστηκε και αυτό.

Οι δημοσιογράφοι προστατεύονται από το IMF, πάντα γινόταν αυτό, σε κάθε χώρα που υπέγραφε μνημόνιο.

από διόρθωση 03/10/2010 1:16 πμ.


Οι Εκδότες & οι Καναλάρχες προστατεύονται.

Μη τσουβαλιάζουμε κάθε εργαζόμενο στα ΜΜΕ κάτω από την ομπρέλα των παραπάνω.

"Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήµισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Ο φόρος βαρύνει άµεσα τη διαφηµιζόµενη επιχείρηση ή τον διαφηµιστή που µεσολαβεί και το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµά του.

Εφόσον το τιµολόγιο εκδίδεται στο όνοµα του διαφηµιστή που µεσολαβεί, αντίγραφο του τιµολογίου µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφηµιζόµενο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την έκδοση του τιµολογίου.

Στα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθµοί των σχετικών τιµολογίων.

Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος αυτών, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα κάθε µήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις του προηγούµενου µήνα.

Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος.

Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή διαδικασία εφαρµογής των διατάξεών της."

Αυτό ισχυρίζεται η Ναόμι Κλάιν σε συνέντευξη στο βήμα. Αυτό έγινε μετά την πρώτη αντίδραση ενάντια στα μέτρα του ΔΝΤ στην Ελλάδα. Οι μάστορες του ταμείου και τα ντόπια τσιράκια τους ανέλαβαν να "εκπαιδεύσουν" την κοινωνία για να "μασήσει" πιο εύκολα τη νέα φτώχεια και την ληστεία αλλά και να απενοχοποιήσουν τις τράπεζες. Τα πρώτα τσιτάτα της εκπαίδευσης μας ακούστηκαν ήδη. "Όλοι μαζί τα φάγαμε" ισχυρίστηκε ο αντιπρόεδρος της δοσίλογης κυβέρνησης και επικρότησε ο νεοφιλελεύθερος αναλυτής Ανδριανόπουλος. Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την "εκπαίδευση"? Αυτοί που ίσως δυσκολεύονταν από τη φορολογία της διαφήμισης! http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=357999&dt=02/10/2010

Όλο το προηγούμενο διάστημα, από την ανακοίνωση του νόμου και μετά, όλα τα ΜΜΕ μιλούσαν συνέχεια για αυτό το θέμα. Και τα κανάλια και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι φυλλάδες και οι δημοσιογραφικές ιστοσελίδες. Από την πρώτη Οκτωβρίου και μετά δεν έχουν έχουν αναφερθεί καν επιγραμματικά στην κατάργηση του νόμου.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License