Επιτήρηση & Εργασία

Η επιτήρηση στην εργασία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχουν ευρείες δυνατότητες για την επιτήρηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Η ύπαρξη οξύτατων ιεραρχιών και διαστρωμάτωσης στις σημερινές κοινωνίες δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών με τέτοιους σκοπούς και εφαρμογές. Κοινωνικές σχέσεις στις οποίες γίνεται κατεξοχήν χρήση τεχνολογιών επιτήρησης είναι οι σχέσεις εργοδότη – εργαζομένων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονο το στοιχείο της εξουσίασης. Μέσω τέτοιων τεχνολογιών οι εργοδότες διευρύνουν τα μέσα, που έχουν στη διάθεσή τους, για την πειθάρχηση των εργαζομένων, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την επίταση των μορφών και την εντατικοποίηση των ρυθμών της εκμετάλλευσης. Η επιτήρηση στην εργασία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς. Ο βασικός τρόπος επιτήρησης των χώρων εργασίας είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV). Πλέον όμως η επιτήρηση των εργαζομένων λαμβάνει και πιο εξελιγμένες μορφές, περνώντας από την παρακολούθηση του χώρου εργασίας στην καταγραφή αυτής καθεαυτής της παραγωγικής δραστηριότητας του μεμονωμένου εργαζομένου σε όλο το μήκος του εργάσιμου χρόνου και στη δημιουργία εξατομικευμένων προφίλ παραγωγικότητας. Τέτοιες τεχνολογίες καταγραφής της παραγωγικής δραστηριότητας είναι τα προγράμματα λογισμικού, που προβαίνουν σε αυτόματη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τη χρήση Η/Υ και τη διαδικτυακή δραστηριότητα των υπαλλήλων γραφείου, τα καταγραφικά συστήματα των επικοινωνιών των υπαλλήλων στα τηλεφωνικά κέντρα καθώς και τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων στους εργαζόμενους στις μεταφορές. Δεν είναι σπάνιος ο συνδυασμός περισσότερων τεχνολογιών επιτήρησης από εργοδότες, όπως συνδυασμός κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και καταγραφικών σε τηλεφωνικά κέντρα, με σκοπό την ολοκληρωτική παρακολούθηση του χώρου και του χρόνου της εργασίας και την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης. Εξελιγμένες τεχνολογίες επιτήρησης χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στην Ελλάδα τόσο στον δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα παραγωγής, όπου το επιτρέπει το είδος της εργασίας και ο συσχετισμός δυνάμεων εργοδότη – εργαζομένων. Η αυξημένη δε ζήτηση για τέτοιες τεχνολογίες έχει δημιουργήσει μία αντίστοιχη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με εκρηκτική άνθηση, η οποία δραστηριοποιείται όχι μόνο στην εμπορική αντιπροσώπευση – μεταπώληση των τεχνολογιών αυτών αλλά και στην αυτόνομη ανάπτυξη νέων, σε ορισμένες περιπτώσεις με την εκμετάλλευση ακόμη και προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού. Μολονότι τόσο η εμπορεία όσο και η χρήση τεχνολογιών επιτήρησης των εργαζομένων κινείται κατά βάση στα όρια του ισχύοντος νομικού πλαισίου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν στην καλύτερη περίπτωση σε λογικές αποσιώπησης του φαινομένου και στη χειρότερη σε λογικές συμπαιγνίας – συμπόρευσης με τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εταιρειών ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών. Ως Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση απορρίπτουμε κάθε χρήση της τεχνολογίας για την επιτήρηση των ανθρώπων ως εκ φύσεως αντικοινωνική. Θεωρούμε δε την κατάργηση της χρήσης τέτοιων τεχνολογιών στις σχέσεις εργασίας ως κομβική για τους εργατικούς αγώνες. Οι σχέσεις εργοδότη – εργαζομένων είναι κοινωνικές σχέσεις, που χαρακτηρίζονται από έντονα στοιχεία εξουσίασης, καθώς περιεχόμενο των σχέσεων αυτών είναι η πώληση των παραγωγικών δυνάμεων του εργαζομένου στον εργοδότη για ορισμένο χρόνο, εντός του οποίου ο εργαζόμενος υπόκειται – στην πράξη με απόλυτο συχνά τρόπο – στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Η χρήση τεχνολογιών επιτήρησης είναι άμεση αντανάκλαση του εξουσιαστικού αυτού χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων. Για εμάς το εξουσιαστικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων εργασίας, όπως επιτείνεται ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη εποχή, μεταξύ άλλων και με την γενίκευση της επιτήρησης στην εργασία, δεν έρχεται απλώς σε σύγκρουση αλλά τελεί σε ασυμβατότητα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ατομική αυτονομία. Ζητούμενό μας λοιπόν είναι να παλέψουμε από κοινού με τους συλλογικούς φορείς αγώνα των εργαζομένων, ώστε κανείς εργαζόμενος και πουθενά να μην καθίσταται αντικείμενο επιτήρησης στον χωροχρόνο εργασίας του και κάθε εργοδότης, που προβαίνει σε τέτοιες πρακτικές υποβιβασμού των εργαζομένων του από αυτόνομα και δημιουργικά υποκείμενα δράσης σε απλά μέσα για την αύξηση της κερδοφορίας του, να δέχεται τις συνέπειες των πράξεών του αυτών. Για τους λόγους αυτούς ξεκινάμε μία σειρά δράσεων γύρω από το δίπολο «Επιτήρηση & Εργασία», στα πλαίσια των οποίων θα επιχειρούμε να παρεμβαίνουμε στο δημόσιο διάλογο με δελτία τύπου και διοχέτευση στοιχείων προς τα μέσα ενημέρωσης, ανοιχτές εκδηλώσεις, παρεμβάσεις προς τις κρατικές αρχές, ακτιβιστικές ενέργειες και συμπαράταξη με δυνάμεις των εργαζομένων, προωθώντας τις θέσεις, που θα προκύπτουν μέσα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ίδιων των υποκειμένων της καταπίεσης. Ως πρώτη κίνηση της καμπάνιας δημιουργούμε μία ανοιχτή και ελεύθερα διαθέσιμη «Γραμμή Βοήθειας» προς μεμονωμένους εργαζομένους και σχήματα από τους χώρους εργασίας, όπου θα παρέχεται μέσω e-mail ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με κρούσματα επιτήρησης στην εργασία καθώς και για τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων αυτών.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License