Ζούμε όλοι μας μέσα σε ένα οικονομικοπολιτικό σύστημα, ασφυκτικά κλειστό και ανελεύθερο, το οποίο υπερασπίζεται με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των αφεντικών, παντός είδους, των από πάνω.

Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, βρίσκονται οι καταπιεσμένοι, όλοι όσοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα της επιβίωσης. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης, δέχεται καθημερινά επίθεση από την ολιγομελή τα΄ξη των αφεντικών, μέσω των προστατών του πλούτου τους, τους εντολοδόχους τους, το κράτος και την εξουσία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την αινούργια οικονομική κρίση που εφηύραν τα αφεντικά, η οποία δεν είναι παρά μια προφανής αναδιάρθρωση και εκ νέου συσσώρευση του πλούτου προς οφελός τους, καθώς και μια προσπάθεια ολοκληρωτικού ελέγχου κάθε πτυχής της κοινωνίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους σε απελπιστική κατάσταση και αποφασίζουν να πάρουν της ζωές τους στα χέρια τους.

Αποφασίζουν έτσι να δημιουργήσουν αδιαμεσολάβητες κοινωνικές δομές, μακριά από τις εκβιαστικές λογικές του κεφαλαίου και των σχέσεων που ορίζονται από το χρήμα.

Εμείς ως άτομα που, κινούμαστε στα πλαίσια του ευρύτερου αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου, είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιοκτησίας  και εμπορικών, οικονομικών σχέσεων. Στηρίζουμε τους χώρους και τις ομάδες, οι οποίοι λειτουργούν με γνώμονα την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη, την αντιιεραρχία και την αντιεμπορευματικότητα. Τέτοια εγχειρήματα είανι οι καταλήψεις, τα σ τέκια και τα κοινωνικά κέντρα.

Η κατάληψη Δέλτα έναι ένα από αυτά, ένα ανοιχτός, κοινωνικός και πολιτικός χώρος με αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά. Μέσα στην κατάληψη λειτουργούν διάφορα ανοιχτά, αυτοδιαχειριζόμενα εργαστήρια (φωτογραφία, βιτρό, μεταξοτυπία), ομάδες αυτομόρφωσης, βιβλιοθήκη, ανοιχτό γυμναστήριο, μεταφραστική ομάδα, αυτοοργανωμένο τυπογραφείο, ελεύθερα μαθήματα χορού και παιδότοπος, ενώ πραγματοποιούνται και ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις, προβολές, συντροφικές κουζίνες, καθώς και αυτοοργανωμένες, αντιεμπορευματικές συναυλίες. Στις εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώνονται χρήματα, τα αοποία διατίθενται για την ενίσχυση διαφόρων ριζοσπαστικών αγώνων και άλλων κινηματικών αναγκών.

Η κατάληψη Δέλτα, όπως και πολλοί άλλοι πολιτικοί χώροι, αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου αντιεξουσιαστικού – αναρχικού κινήματος , το οποίο λειτουργεί ανταγωνιστικά και εχθρικά απέναντι στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα και μάχεται για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση και για αυτό το λόγο δέχονται και την ακατάπαυστη επίθεση του κράτους και της εξουσίας. Ιδιάτερα τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες ενός οργίου καταστολής ενάντια σε ομάδες και χώρους, όχι μόνο στην ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα εγκαταλελημένα κτήρια, είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε ανήκουν σε ιδιώτη, μέσα σε αυτό το κλίμα της φτωχοποίησης της κοινωνίας, στέκονται προκλητικά, όταν γύρω μας υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που στερούνται τη βασική ανάγκη της στέγασης. Εμείς, ως αναρχικοί, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις προσπάθειες των ανθρώπων για κατάληψη έρημων χώρων και διαμόρφωσή τους σε ζωτικούς χώρους.

Η κατάληψη Δέλτα, όπως και οι άλλοι χώροι που λειτουργούν οριζόντια, αντιεραρχικά και ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης και εξουσίας, είναι πεδία αγώνα, τα οποία πρέπει να μείνουν ανοιχτά για όλους τους λόγους του κόσμου. Όσο η εξουσία θα προσπαθεί να καταστείλει τις εστίες αντίστασης και να φιμώσει τον ριζοσπαστικό λόγο, θα μας βρίσκουν απέναντι τους.

Κι ενώ καμιά εξουσία δεν δέχεται την ύπαρξη πολιτικών κρατουμένων, εμείς θεωρούμε την δίωξή μας φρονηματική και τους εαυτούς μας αιχμάλωτους ενός πολέμου που μένεται στην καρδιά της κοινωνίας. Αντιλαμβανόμαστε πως η πολιτική δράση ανθρώπων με ριζοσπαστικό πρόταγμα, που κινείται επιθετικά προς τους καταπιεστές και τις εξουσιαστικές λογικές, ενοχλεί τους τελευταίους, οι οποίοι, με τα κόπων και βασάνων προσπαθούν να επιβάλουν το δόγμα της κοινωνικής ειρήνης, σε ένα κόσμο που η καταπίεση είναι δεδομένη, με ευδιάκριτους τους ρόλους του θύτη και του θύματος.

Όσο η παρουσία μας ενοχλεί, τόσο θα στοχεύουν στον αφανισμό μας. Εμείς από τη μεριά μας  θα αρνούμαστε τις κατηγορίες που μας επιρρίπτουν οι αρχές και γελάμε με τις σκευωρίες που πλάθουν εις βάρος μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως οι μπάτσοι προσπάθησαν να μας χρεώσουν τη μόνιμη διαμονή μας την κατάληψη Δέλτα, ενώ εμείς είχαμε δηλώσει τις διευθύνσεις των μόνιμων κατοικιών μας.

Τέλος, ενώ θεωρούμε ολίγον τι ανούσια την αναφορά του θέματος του σωματικού ελέγχου, παρά την άρνησή μας και της βίαιης αποκόμισης των αποτυπωμάτων μας και δε θα ζητούσαμ από ακμία αρχή να επιληφθεί του θέματος, θέλουμε απλά να δείξουμε πως αυτή είναι η δημοκρατία τους  και για μια ζωή θα μας βρίσκουν απέναντί τους.

από κάποια από τον αναρχικό μαύρο σταυρό 15/09/2012 12:04 πμ.


 

We all live in an economic politic system, tightly closed and illiberal, which defends with every way the interests of the bosses, every kind, of overhead.
 
On the other side of the scale, there are the oppressed, all who face daily the problem of survival. The biggest part of the society, a few hundred million, are on the limits of poverty, receives daily attack from the small class of the bosses, with their protectors of their wealth, their command applicators, the state and the authority. Especially the last years, with the new economic crisis invented by the bosses, which is nothing but an obvious restructuring and re-accumulation of wealth for their benefit, and an attempt of total control of every aspect of society, more and more people find themselves in a desperate situation and they decide to take their lives in their hands.
 
So they decide to create unmediated social structures, away from the coercive logic of capitalism and the relationships which defined by money.
 
As people who belong in anarchist and antiauthoritarian movement, we are against in every form of ownership and trade, economic relations. We support places and groups who act in self-organization, solidarity, antiierarchia and anticommercial. Such ventures are occupations, locals and social centers.
 
Delta squat is one of them, one open, social and political space with antiauthoritarian characteristics. Inside the squat operating openly , self-managed workshops (photography, stained glass, silk screening), groups of self-education, library, open gym, translation team, self-organized prinding, free dance lessons and playground for children, open political meetings and discussions, video projections, social meals and self-organized, anticommercial  concerts. These events gather money, available for support radical struggles and other needs of the movement.
 
Delta squat, like many other political places, are part of a wide antiauthoritarian - anarchist movement, which operates competitive and hostile against the sociopolitical system and the fight for individual and social liberation and for this reason receives the non stop attack of state and power. Especially the last years we are witness of an orgy of repression against groups and places, not only in Greece but in the entire world.
 
The abandoned buildings, which belongs to the state or privately owned, in this period that society becomes poor, stand defiantly, when all around us there are so many people who lack the basic need of housing. We, as anarchists, we stand in solidarity with the efforts of people to squat places and their development in areas of life.
 
As our presence disturbs them, their goal is our extinction. From our side we will deny the accusations of the authorities and laugh with the machinations  created against us.
 
A typical example is that the cops tried to charge us our permanent residence to Delta squat while we were declared permanent addresses of our homes.
 
Finally, while we consider not important to speak about the matter of body control, despite the denial and violent ablation of fingerprints, we would not ask from any authority to care about this issue. We just want to show that this is their democracy and they will ​​find us against them forever.
 
 
κάθε βοήθεια για μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες είναι ευπρόσδεκτη αλλά και γενικότερα
 

από d_ 15/09/2012 4:40 μμ.


post image

k

Εικόνες:

από d_ 15/09/2012 4:44 μμ.


post image

s

Εικόνες:

από a 15/09/2012 4:46 μμ.


post image

a

Εικόνες:

από d_ 15/09/2012 4:47 μμ.


post image

bb

Εικόνες:

από d_ 15/09/2012 4:48 μμ.


post image

a

Εικόνες:

από cruz negra anarchista bilbao 21/09/2012 12:36 πμ.


Carta de lxs compañerxs encarceladxs escrito antes del jucio. El jucio se acabó hoy, 14 de Septiembre 2012. 9 compañerxs salieron con cargos y unx probablemente sera deportado de Grecia...por favor enviadnos las traducciones en vuestras linguas o links de acciones de solidaridad:

 

Todxs vivimos en un sistema economico politico, apretado cerrado y aliberal, cual defiende en todos los aspectos los intereses de los jefes de todo tipo desde arriba.

En el otro lado de la escala se encuentran lxs oprimidxs, todxs lxs que

se enfrentan diariamente con el problema de sobrevivir. La gran parte de la sociedad, unos cuantos cien milliones que están al limite de la pobreza, reciben cada dia los ataques de la pequeña clase de jefes a mano de los protectores de su riqueza, sus aplicadores a comando, el estado y la autoridad. Especialmente en los ultimos años con el nuevo crisis economico, inventado por los jefes, que es nada más que una reestructuración y reacumulación de la riqueza para su beneficio y un intento de controlar todo aspecto de la sociedad, más y más personas se encuentran en una situación desesperada y deciden llevar sus vidas en sus propias manos.

Asi ellxs deciden crear estructuras sociales sin mediadores, lejos de la logica coerciva del capitalismo y relaciones definidas por el dinero.

Como personas del movimiento anarquista y antiautoritario estamos en contra cualquier forma de relaciones economicas como propiedades y negocios. Apoyamos a espacios y grupos/colectivos que optan por la auto-organización, la solidaridad, anti-jerarico y anti-comercial. Estas aventuras son okupaciones, locales y centros sociales.

La okupa Delta es una de estas aventuras, un espacio abierto, politico y social con caracteristicas antiautoritarias. Dentro de la okupa se trabaja abiertamente en talleres autogestionados (fotografia, vidrio de color, serigrafia etc.), grupos de auto-educación, biblioteca, gimnasio, equipo de traducción, impresión auto-organizada, taller de dansa libre, espacio para niñxs, encuentros politicos abiertos y debates, proyecciones de videos, comidas sociales y auto-organizadas, conciertos anticomerciales. El dinero recaudado en estos eventos sirve como apoyo a luchas radicales y otras necesidades del movimiento.

La okupa Delta, como muchos otros espacios politicos forma parte del extenso movimiento antiautoritario-anarquista que trabaja de manera competitiva y hostil contra el sistema sociopolitico y lucha por la liberación individual y colectiva, y por estas razones recibe golpes de represión sin parar por parte del estado/poder. Especiamente en los ultimos años somos testigos de una orgia de represión contra grupos y espacios, no solamente en grecia sino en todo el mundo.

Las casas abandonadas propiedades del estado o particulares durante este periodo del empobrecimiento del pueblo están desafiante mientras en nuestro entorno hay muchisima gente que no pertenecen a la necesidad basica de una casa. Como anarquistas estamos solidarixs con las esfuerzos de la gente de okupar estas casas y su desarrollo en areas de la vida.

Mientras les molesta nuestra presencia, su meta es nuestra extinción. Por nuestra parte rechazamos las acusaciones de las autoridades y nos reimos de los mequanismos creados en contra de nosotrxs.    

Un ejemplo tipico es que los maderos intentaron multar nuestra residencia permanente en Delta mientras estuvimos empatronadxs en las casas de nuestras familias.

Por fin, mientras no consideramos importante hablar del asunto de control del cuerpo a pesar del denegado y el violento sustraido de las huellas dactilares, no vamos a preguntar alguna autoridad de importar sobre este asunto. Solamente queremos mostrar que esto es su democracia y siempre estaremos en su contra.

από Anarchistyczny Czarny Krzyż Poznan 21/09/2012 2:50 πμ.


από η ίδια 22/09/2012 4:38 μμ.


http://affinitalibertarie.noblogs.org/2012/09/21/sgombero-del-delta-squat-comunicato-dei-compagn-greci/

από νυσταγμενος γνωστης γερμανικων που αμφιβαλλει 25/09/2012 12:26 πμ.


 

Wir alle leben in einem wirtschaftlichem und politischem System, voll abgeschlossen und unfrei, das in jeder Hinsicht die Interessen von den "Großen" schützen. 
 
Auf der andere Seite, gibt es die unterdrückte Leute, die jeden Tag das Problem des Überlebens begegnen. Das größte Teil der Gesselschaft, ein paar Milliarden, das genau vor dem Armut steht, wird jeden Tag von den "Großen" durch die Schützer des Reichtums und durch das Staat attackiert. In den letzten Jahren, mit dieser neuer wirtschaftliche Krise, die sie erfunden haben, als Mittel für weiteres Geld für die Reichen und als Mittel des absoluten Kontrolles jeder Seite der Gesselschaft, mehrere Leute werden in Armut gefunden und entscheiden sich, das Leben in ihren eigenen Händen zu nehmen.
 
Sie entscheiden sich unabhängige und unvermittelte gesselschaftlichen Strukturen zu bauen, weit weg vom Logik des Kapitals und von den Geld-Beziehungen entfernt.
Wir als Leute, die im politischen Bereich der Anarchie stehen, sind dem Eigentum begegnet. Wir unterstützen die Räume und die Mannschaften, die sich auf Autonomie, Selbstorganisation und Solidarität basieren. Solche Projekte sind die Besetzungen und allgemein soziale Räume.
 
Delta Besetzng ist eins von denen; ein offener, sozialer und politischer Raum mit Anarchie-Charakter. Im Raum der Besetzung gibt es viele offene "Workshops" (Photographie, Glasmalerei, Siebdruck), Lerngruppen, Bibliothek, offenes Workout-Raum, Übersetzungsgruppen, selbstorganisiertes Pressen, freie Tanzunterrichte und Kinderspielplatz. Auch viele politische Veranstaltungen und Diskussionen, Film Spielen, Team-kochen und Konzerten finden da statt. In diesen Veranstaltungen wird Geld versammelt, das für das Unterstützen verschiedenen politischen linksradikalen Mannschaften benutzt werden.
 
Delta Besetzung, wie andere politische Räume, ist ein Teil eines weiteren anarchistischen Systems, das wettbewerbsfähig und feindlich gegen das wirtschaftliche und politische System funktioniert und für die persönliche und gesselschaftliche Befreiung kämpft. Deshalb wird es ständig vom Staat und Macht attackiert. Besonders in den letzten Jahren haben wir eine wohl erweiterte Unterdrückung gegen solche Mannschaften und Räume, nicht nur in Griechenland, sondern auch auf der ganzen Welt.
 
Die verlassene Gebäude, entweder öffentlich oder privat, im diesen Armut, stehen trotzig, wenn so viele Leute kein Dach über dem Kopf haben. Wir, als Anarchisten, stehen mit Solidarität vor Leuten, die, leere Gebäude zu besetzen und sie in "lebenden" Räume umzuladen, versuchen.
 
Delta Besetzung, wie andere Räume die sich gegen jeder Form von Erpressung und Macht begegnen, sind "Kampffelde", die auf bleiben müssen für viele Grunde. Während die Macht den Widerstand unterdrückt, sind wir dagegen.
 
Keine Regierung akzeptiert, dass es politische Gefangene gibt; wir bezeichnen unser Verfolgung als politisch und denken, dass wir die Gefangenen eines Krieges sind, der genau im Herzen der Gesselschaft tobt. Wir wissen, dass die politische Aktion von Leuten mit linksradikaler Ideologie, die feindlich gegen jeder Form von Macht ist, stört alle, die gesselschaftliches Frieden konsolidieren wollen, auf einer Welt wo Erpressung an allen bekannt ist.
 
Je länger wir noch hier sind und stören, desto härter werden sie versuchen, uns zu verschwinden. Wir werden alle Schulden, die die Polizei zu uns zuschreibt, verweigern und wir werden mit diesem Machinator gegen uns lachen.
 
Typisches Beispiel ist, dass die Bullen versucht haben, uns zu beschuldigen, dass wir permanent im Raum der Besetzung wohntet, obwohl wir unsere Hausaddressen angegeben haben!
 
Schließlich, obwohl wir das Filzen, trotz unser Verweigerung wahnsinnig finden und wollen nicht fragen, dass die Behörden davon übernehmen, wollen wir nur zeigen welche denen Demokratie ist, und wollen Bescheid sagen, dass wir für immer dagegen stehen werden.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License