Γενικό ξεπούλημα από νομοσχέδιο του Υ.Οικονομικών

-

 

Το Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που με διαδικασίες επείγοντος εισήχθη πρόσφατα στη Βουλή, υπό τον τίτλο "άλλες επείγουσες ρυθμίσεις", με το οποίο καλείται η Βουλή να κυρώσει το πωλητήριο, διά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου των ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, με πλήθος τροπολογιών της τελευατίας στιγμής εισάγει "από την πίσω πόρτα" ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους επενδυτές... κατά παράβαση νόμων και διατάξεων... ενώ ταυτόχρονα καταστρατηγεί το νόμο και συχνά και το Σύνταγμα !!!

Με το εν λόγω Ν/Σ ουσιαστικά τροποποιείται προς το χειρότερο ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου (Ν. 3986, 1η Ιουλίου 2011).

1. ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ & ΥΨΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ τα οποία έχουν περιέλθει στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων): 
Με ανεξέλεγκτο τρόπο, χωρίς την έκδοση Π.Δ/γμάτων, ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος από το Συμβούλιο Επικρατείας, προσφέρεται "γη και υδωρ" στους επίδοξους επενδυτές ... όπως: 
Παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές, 
Εκμετάλλευση αιγιαλού και παραλίας για μια ζωή (99 έτη), κλπ.

ΠΩΣ ;;;

- Προσφέρεται η δυνατότητα, στα δημόσια ακίνητα που θα περιέλθουν σε ιδιώτες, η χρήση "παραθεριστικό - τουριστικό χωριό" και έτσι επιτρέπεται η δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών), ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων περίθαλψης - αναψυχής - εστίασης, γκολφ, spa, εμπορικών καταστημάτων, εγκαταστάσεων αναψυχής κ.λπ.

- Αυξάνεται ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων και όχι επί του συνόλου της έκτασης και ορίζεται στα 0,4. 

- Η πολεοδόμηση θα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Οικονομικών αντί Προεδρικού Διατάγματος, όπως είναι η συνήθης διοικητική πρακτική που προϋποθέτει και έλεγχο νομιμότητας από το ΣτΕ.

- Για την έκδοση της ΚΥΑ, τον πρώτο λόγο θα έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (που συστήνεται) για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

- Ο επενδυτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει εισφορά σε γη και χρήμα, όπως ισχύει για τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης. Αντ' αυτών προβλέπεται να διαθέσει το 50% της συνολικής έκτασης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

- Με την ίδια διαδικασία προβλέπεται και η πολεοδόμηση των επιχειρηματικών πάρκων, για τα οποία θεσπίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,6 πάλι επί των οικοδομήσιμων χώρων. Νέα χρήση στα προς εκποίηση δημόσια ακίνητα είναι και οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και αποθήκες.

2. ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

- Ορίζεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (στα όρια του οποίου βρίσκονται) «αν δεν συνάδει με τον προορισμό του ακινήτου». 

- Όσα ακίνητα δεν βρίσκονται στα όρια Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μπορούν να εφαρμόσουν επιλεκτικά από τις διαφορετικές χρήσεις γης και όρους δόμησης των γειτονικών περιοχών εκείνες "που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου".

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ μετατρέπονται σε υπηρέτες του επενδυτή για την έκδοση των οικοδομικών αδειών καθώς, μετά από εξουσιοδότησή του, "αναζητούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν έχουν καθυστερήσει να εκδώσουν πέραν του εικοσαημέρου".

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Ν. 4014/11 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ: 

- Πρόκειται για την 11η, κατά σειρά, τροποποίηση του αρχικού νόμου με την οποία δεν ισχύουν πλέον οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών για όλα τα αυθαίρετα και τις παράνομες αλλαγές χρήσης σε κτίρια του Δημόσιου!

- Η αιτιολογία ότι "η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω, αφενός, του μεγάλου αριθμού δημοσίων ακινήτων τα οποία χρειάζεται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 και, αφετέρου, του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες" δεν πείθει κανένα για τον σκοπό της ρύθμιοσης !!!

4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

- Προστίθεται δυνατότητα παραχώρησης σε επενδυτές και όχθης και παρόχθιας ζώνης (δηλαδή και σε λίμνες - ποτάμια), εφόσον αυτό εξυπηρετεί την επένδυση.

- Επεκτείνεται το δικαίωμα παρέμβασης στον αιγιαλό και την παραλία, καθώς ο επενδυτής μπορεί να κατασκευάζει δικές του μαρίνες για την εξυπηρέτηση παραθεριστικών χωριών ή ξενοδοχείων, με μόνο περιορισμό να απέχουν 1 χλμ. από την πλησιέστερη υπάρχουσα. Η παραχώρηση αιγιαλού - παραλίας μπορεί να επεκταθεί από 50 σε 99 έτη.

- Μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων) ακίνητα που στεγάζουν ή προορίζονται να στεγάσουν δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να τα πουλήσει σε ιδιώτες, με ταυτόχρονη μίσθωσή τους από το Δημόσιο (sale and lease back) και διάφορες παραλλαγές του μοντέλου αυτού.

- Υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης μαρίνων σε εκτάσεις που πρόκειται να δοθούν από το ΤΑΙΠΕΔ λύνονται σε διάστημα 6 μηνών, με αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

- Επαναφέρονται Ολυμπιακές διατάξεις για την ταχεία αποβολή ιδιοκτητών από προς απαλλοτρίωση ακίνητα. Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ να απαλλοτριώνει ιδιωτική γη για να εξυπηρετήσει τα σχέδια μιας επένδυσης.

- Η σύσταση δικαιώματος επιφανείας επεκτείνεται στα 99 χρόνια από τα 50 που ίσχυε. Μάλιστα επιτρέπεται η διαίρεση του δικαιώματος με τους όρους που ισχύουν για την κυριότητα. Το κόστος κτήσης δικαιώματος επιφανείας εκπίπτει από τη φορολογία.

- Δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί η προκαταβολή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στο 10%.

5. ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Στον αχταρμά των διατάξεων περιλαμβάνεται και αυτή που ουσιαστικά οδηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, επιστημονικό φορέα με πλούσια δραστηριότητα στα 70 και πλέον χρόνια "ζωής" του, σε κατάρρευση. 

Το Ν/Σ καταργεί ουσιαατικά δύο πόρους που αντιπροσωπεύουν το 70% του προϋπολογισμου του ΤΕΕ: την εισφορά του 2% επί της αμοιβής των μηχανικών και του 2 τοις χιλίοις του προϋπολογισμού ενός δημόσιου έργου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ :

1. Καταστρατηγείται το Π.Δ/γμα του Υμητού ως αναφορά στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί... Όλη η έκταση όπυ βρίσκεται το Υπ. Δικαιοσύνης, το Πάρκο Στρατού, αλλά και το Badminton...

(που εντάσσοντας στην Ζήνη Απολύτου Προστασίας) "μεταφέρονται" στη Ζήνη Β' και επιτρέπονται οι χρήσεις που αυθαίρετα είχαν δημιουρργηθεί...( αναψυχή, διοίκηση, κλπ... ). 
Με τον τρόπο αυτό νομιμοποιούνται όλα όσα υπάρχουν και δίνεται το πράσινο φως και για επιπλέον δραστηριότητες... 

2. Το Ελληνικό περνά ιδιοκτησιακά στο Ελληνικό Δημόσιο... αλλά με τους νέους όρους που θέτει η τροπολογία, που αλλάζει πλήρως τις υφιστάμενες - ισχυουσες - διατάξεις

copy apo Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License