ενημέρωση για Ανδρέα-Δημήτρη Μπουρζούκο

ενημέρωση για Ανδρέα-Δημήτρη Μπουρζούκο

Μετά από επικοινωνία με τους γονείς του συλληφθέντα Μπουρζούκου Ανδρέα-Δημήτρη ενημερώνουμε τα εξής:
όλοι οι συλληφθέντες εχουν μεταφερθεί από το Σάββατο (αργά το βράδυ) 2 φεβρουαρίου στην Γ.Α.Δ.Α.


Σήμερα το πρωί ήταν η πρώτη μέρα,μετά από συνεχόμενες αρνήσεις της αστυνομίας, που οι γονείς επικοινώνησαν με τα παιδιά τους όπως και οι δικηγόροι.
Τους δόθηκε 15 λέπτα χρόνος στον 12ο όροφο της Γ.Α.Δ.Α.
Όσον αφορά τον Ανδρέα-Δημήτρη Μπουρζούκο ήταν δεμένος με χειροπέδες από το ένα χέρι και την καρέκλα καθόλη τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου.
Μας ενημέρωσε ότι μέσα στα κρατητήρια της Βέροιας ενώ ήταν δεμένος πισθάγκωνα με τις
χειροπέδες,του είχαν βάλει κουκούλα στο πρόσωπο,τον βάλανε να κάτσει στα γόνατα και τον ξυλοκοπούσαν επί τέσσερις ώρες στο κεφάλι,
στο πρόσωπο, στην κοιλιά και του ξερίζωσαν μαλλιά. Αύτο έγινε χωρίς να προβληθεί καμιά αντίσταση και εννοείται συνοδευόμενο από απειλές, προσβολές και
χυδαίες βρισιές.Οι συνέπειες των παραπάνω βασανηστηρίων ήταν : αιματουρία, έντονες ζαλάδες,κεφαλαλγία,οιδήματα σε όλο το πρόσωπο,αιματώματα και στα δύο μάτια,
μώλωπες και εκχυμώσεις παντού.
Οι γονείς του αναφέρουν ότι το πρόσωπο του ήταν μη αναγνωρίσιμο και η φωνή του αλλοιωμένη από τα χτυπήματα στη γνάθο.


Επίσης έχει πιεί επί τριήμερο μόνο εμφιαλωμένο νερό,ενώ απαγόρευσαν στους γονείς να δώσουν συσκευασμένα τρόφιμα και χυμούς.


Όλα τα παραπάνω δεν δημοσιοποιούνται για να προβληθεί η θυματοποίηση των συλληφθέντων αλλά για να αναδείξουμε τα βασανιστήρια και την "νόμιμη" βία των κρατικών μηχανισμών.


Παρόλα αυτά ο Ανδρέας-Δημήτρης Μπουρζούκος είναι δυνατός,αξιοπρεπής και με ακλόνητο ηθικό.


Δύναμη στους συλληφθέντες.


Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση.


Αν θέλει η ΣΟ ας το βάλει στα Διεθνή ή σε κεντρικό αν φτιαχτεί για ενημέρωση και στο εξωτερικό... 

 

 

Regarding Andreas-Dimitris Bourzoukos

 

After contacting the parents of Bourzoukos Andreas-Dimitris, we wanted to inform you about the following:

 

All the detainees have been moved to the General Police Headquarters of Attica since Saturday February 2nd (very late in the evening).

 

In the morning the parents managed to get in contact with their children, as did their lawyers. Until then, the police denied all their requests.

They were given only 15 minutes at the 12th floor of the General Police Headquarters of Attica.

Andreas-Dimitris Bourzoukos was handcuffed to the chair during the whole time.

He informed us that in the cells where he was detained in Kozani he was handcuffed with his hands behind his waist. They placed a hood on his face, made him kneel and beat him for four hours on his head, his face and his stomach, and his hair was pulled out by force. This happened without any resistance from his part. They also threatened him and insulted him in a vulgar way. The consequences of these tortures were the following: blood in the urine, severe dizziness, headaches, swellings on his whole face, contusions on both eyes, bruises and ecchymoses everywhere.

His parents report that his face was non-recognizable and his voice altered from all the beatings at his jaw.

During the last three days he has only drunk bottled water, while his parents were not allowed to give him packaged food and juices.

 

All the above are not published in order to victimize the detainees, but in order to publicize the tortures and the “legal” violence of the state apparatus.

 

Despite everything, Andreas-Dimitris Bourzoukos is strong, has kept his dignity and his morale is not shaken.

 

Power to the detainees.

 

από TD 03/02/2013 4:01 μμ.


 

had his tied behind his back and a hood had been placed over his head while he been held in the police Kozani. he had also been made to kneel and beaten around the head, face and stomach for four hours and clumps of his hair were also torn out. during this time he had not resisted but he was insulted, and threatened.

 

The result of this torture include blood in his urine, dizzy spells, headaches, facial swelling, black eyes, and bruising throughout his body. his parent's report that his face was unrecognisable as was his voice due to repeated blows to his jaw.

 

Andreas has only been allowed bottled water to drink while his parents have been forbidden him any form of packaged food or fruit juice.

 

This account has not been made public in order to aid the victimisation of those arrested but rather to highlight the torture and "legal" violence used by the servants of the State.

 

Despite all this Andreas - Dimitris Bourzoukos is strong, dignified and his morale is high.

 


Για ενημέρωση συντρόφων στο εξωτερικό και περαιτέρω διάδοση της κατάστασης.
Hier la police grecque a arrêté quatre personnes sous accusation d'avoir volé une banque, au Nord Ouest de la Grèce à Kozani. La police a fait l’erreur de publier les photos retouchées de détenus torturés, et leurs noms.
Les arrêtés étaient gravent battus par la la police de cette région avant d'être transférés à l'administration centrale d'Athènes G.A.D.A.

Dans en temps crucial de l’état grec où Babis Vovos
(Vinci à l’échelle grec) est accusé d’avoir volé
1.009.666,11 euros par l’état, quatre gens de moins de 25 ans sont gravement blessé par la police sous l’accusation d'avoir volé une banque.
Parallèlement à cela, le 17 Janvier 2013 à Athènes, deux membres de l’aube dorée ont tué brutalement, un immigrant d’origine pakistanaise, Sachtzat Loukman, qui a été poignardé mortellement. La police n’a jamais publié les noms de tueurs.


En ce qui concerne l’un des arrêtés, Andreas Dimitrios Mpourzoukos :

Après avoir contacté la famille on est en position de vous informer sur les points suivants :

Depuis Samedi 2 février (pendant la nuit) les arrêtés ont été amenés au bâtiment central de la police d’Athènes.

Aujourd’hui matin, c’est le premier jour, après les refus constant de la police, que les avocats et les parents ont pu avoir contact avec leurs enfants. Ils ont eu 15 minutes pour parler au 12ème étage du bâtiment. Pendant ceux 15’ Dimitrios, était menotté par une main sur le coté de la chaise. Il nous a informé qu’à Kozani où il a été placé en détention il était menotté dans le dos, cagoulé et que la police l’a obligé à se mettre à genoux .Ils l'ont en suite battu pendant quatre heures sur la tête, le visage et le ventre. Ses cheveux étaient arrachés par force. Cela s'est passé sans aucune résistance de sa part. La police l’a également vulgairement menacé et insulté. Les conséquences de ces tortures sont les suivants : sang dans l'urine, de graves vertiges, maux de tête, des gonflements sur tout son visage, hématomes graves sur les deux yeux, des contusions et ecchymoses sur tout le corps.

Ses parents signalent que son visage et sa voix sont à peine reconnaissables, déformées par les coups à la tête et à la mâchoire.

Cela fait 3 jours qu’il boit que de l’eau minérale : la police a interdit aux familles d’apporter de la nourriture et du jus.

Tout ce qui précède n'est pas publié dans le but de victimiser les détenus, mais afin de faire connaître les tortures et la violence « légal» des mécanismes de l’état grec.
Malgré tout Dimitrios reste fort, imposant et son moral solide.


Photos et article en français, vidéo : http://www.okeanews.fr/grece-la-police-publie-des-photos-retouchees-de-detenus-tortures/

Texte en grec et traduit en anglais: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1454490

Texte de sa mère en grec - docteur en urgence- sur la situation actuelle de son fils: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1454519

από anwnym 03/02/2013 9:08 μμ.


 

Dopo la comunicazione avvenuta da i genitori di Andreas Dimitris Burzukos informiamo che,

tutti i arrestati sono stati portati alla sede centrale della polizia ad Atene dal sabato 2-2-2013.

 

Questa mattina è stato il primo giorno , dopo il rifiuto continuo della polizia , che i genitori e gli avvocati hanno incontrato i ragazzi. Gli è stato concesso il tempo di 15 minuti al 12o piano del palazzo. Per quanto riguarda A. D. Burzukos si trovava legato da una mano alla sedia con le manette durante tutto il tempo dei 15 minuti. C'ha informato del fatto che nella caserma della polizia di Kosani , dove sono stati portati immediatamente dopo l'arresto , mentre stava legato a mani in dietro con le manette , gli è stato messo un cappuccio in testa in modi da non permettergli di vedere ed è stato obbligato a mettersi in ginocchia , subito dopo lo hanno iniziato a picchiare per 4 ore consecutive sulla testa , il volto , la pancia e strappandogli i capelli. Tutto ciò è avvenuto senza potere e senza aver posto nessuna resistenza ,tutto questo accompagnato da insulti volgari e minacce.

Le conseguenze delle torture sono , la ematuria , vertigini , forti mal di testa , edema sul volto , ematomi in entrambi gli occhi , lividi e ecchimosi ovunque.

I genitori hanno affermato che il suo volto era irriconoscibile  e la sua voce era cambiata da i colpi sul mento. Oltre questo da 3 giorni sta bevendo soltanto acqua mentre a i genitori è stato proibito di consegnargli cibo sigillato e succhi di frutta.

Tutto quello scritto in precedenza non viene pubblicato mirando alla vittimizzazione degli arrestati ma per mostrare le torture e la violenza ''legittima'' dei meccanismi statali.

 

 

    Nonostante cio Andreas Dimitris Burzukos rimane forte , dignitoso e con un morale incrollabile.

 

                                                       FORZA PER GLI ARRESTATI

 

από Α 03/02/2013 9:14 μμ.


Was der Situation Andreas-Dimitris Bourzoukos betrifft:

 

Nachdem wir mit den Eltern von Bourzoukos Andreas-Dimitris in Kontakt gekommen sind, wollen wir über Folgendes informieren:

Alle Festgenommenen wurden am Samstag den 2. Februar, spät am Abend ins Polizeipräsidium von Athen gebracht.

Heute Morgen dürften sich zum ersten Mal, nach vielen Verweigerungen der Polizei, die Eltern und Rechtsanwälter mit den Festegenommenen treffen ( nur für 15 Minuten im zwölften Stock des Präsidiums).

Andreas-Dimitris Bourzoukos war während des Gesprächs mit seiner Familie, am Stuhl gefesselt. Er informierte uns dass während er im Gefängnis von Kozani war, Polizisten beleidigten und drohten ihm, verdeckten sein Gesicht, fesselten ihn, entwurzelten seine Haare und verprügelten ihn 4 Stunden lang (er leidet unter Kopf und Bauchverletzungen). Andreas-Dimitris Bourzoukos hatte keinen Wiederstand geleistet. Nun leidet er an Hämaturie, Schwindeln, starke Kopfschmerzen, hat blaue Flecken ins Gesicht und schwere Verletzungen in beiden Augen.

Seine Eltern konnten ihn nicht wiedererkennen weil sein Gesicht enstellt war. Seine Stimme war auch verändert wegen Verletzungen seines Kiefers.

Er hat 3 Tage lang nur Wasser getrunken. Es wurde den Eltern verweigert verpackte Lebensmittel mitzubringen.

 

Das alles wird veröffentlicht um die Folter und die "legale" Gewalt der staatliche Maschinerie bekannt zu machen.

Andreas-Dimitris Bourzoukos bleibt troztdem stark, würdevoll und mit starker Moral.

 

Beistand den Festgenommenen!

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ!

από Διευκρίνιση 04/02/2013 11:15 πμ.


Οι βασανισμοί/ξυλοδαρμοί πραγματοποιήθηκαν στο Αστυνομικό τμήμα  των μπάτσων στην Βέροια και όχι της Κοζάνης.

από Verba Volant 04/02/2013 12:41 μμ.


Después de contactar con los padres del detenido Andreas-Dimitris Burtzukos informamos de lo siguiente:

El sábado 2 de febrero (tarde por la noche) todos los detenidos fueron trasladados a la Dirección General de la Policía en Atenas. El 3 de febrero por la mañana ha sido el primer día, después de negativas consecutivas de la Policía, que los padres (de los detenidos), comunicaron con sus hijos, lo mismo que los abogados de ellos. Se les dio 15 minutos de tiempo en el piso 12 de la Dirección General de la Policía.

En cuanto a Andreas-Dimitris Burtzukos, tenía una mano esposada con la silla en que estaba sentado durante estos 15 minutos. Nos informó de que en el centro de detención de Berea mientras estaba esposado con las manos atrás, le habían puesto una capucha en la cabeza, lo hicieron sentarse a rodillas y lo estuvieron pegando por cuatro horas en la cabeza, en la cara, en la barriga, y le arrancaron parte de su pelo. Esto fue realizado sin ninguna resistencia por su parte y se da por hecho que iba acompañado de amenazas, insultos y palabrotas vulgares. Las consecuencias de estas torturas han sido: hematuria, fuertes mareos, dolores de cabeza, edemas en toda su cara, hematomas en sus dos ojos, contusiones y magulladuras por todas partes. Sus padres informan que su rostro estaba irreconocible y su voz distorsionada por los golpes que había recibido en la mandíbula. También durante tres días estuvo bebiendo solamente agua embotellada, y se les prohibió a los padres facilitar alimentos envasados ​​y zumos a los detenidos.

Todo lo anterior no se hace público para presentar la victimización de los detenidos sino para resaltar (poner de relieve) las torturas y la violencia “legítima” violencia de los aparatos estatales. A pesar de todo esto, Andreas-Dimitris Burtzukos está fuerte, digno y mantiene la moral firme.

Fuerza a los detenidos.

Sobre cualquier novedad habrá actualizaciones.

http://verba-volant.info/es/la-policia-griega-maltrata-y-tortura-a-cuatro-detenidos/

 


Μας ενημέρωσε ότι μέσα στα κρατητήρια της Βέροιας ενώ ήταν δεμένος πισθάγκωνα με τις χειροπέδες ......

 

διόρθωσέ το

εδώ https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1454490#1454490

και εδώ https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1454533#1454533

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License