Ανακοινωση αλληλεγγυης απο Γερμανια.

Ανακοινωση αλληλεγγυης στο ΙΜC και στα ραδιοφωνα 98 fm και ραδιο Ενταση, απο Γερμανια.......Κειμενο αλληλεγγύης στα κατεσταλμένα μεσα αντιπληροφόρησης....στα γερμανικα και στα αγγλικα..!!!

post image

Ανακοινωση αλληλεγγυης στο ΙΜC και στα ραδιοφωνα 98 fm και ραδιο Ενταση, απο Γερμανια.......Κειμενο αλληλεγγύης στα κατεσταλμένα μεσα αντιπληροφόρησης....
στα γερμανικα και στα αγγλικα..!!!

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013 Athens IMC Shutdown, Deutsches - English Update
 

 
Athens IMC Abschaltung, Deutsches Update
 
(Athen, 12.04.2013, 14:33 Uhr (UTC)). Gestern Nachmittag wurde durch die technischen Mitarbeiter der Nationalen Technischen Universität von Athen (NTUA) der Zugang zur Website von Indymedia Athens gesperrt. Dies geschah offenbar in Folge des politischen Drucks, der durch den Minister für öffentliche Ordnung, Nikos Dendias, ausgeübt wurde.
 

Am Donnerstag um 15:00 Uhr (13:00 Uhr UTC) führte das Network Operation Center der Nationalen Technischen Universität von Athen (NTUA) die Anweisung des Universitätspräsidenten Simos E. Simopoulos aus, die Internetverbindung zu einem Server innerhalb des Netzwerkes der Universität zu unterbrechen. Dieser Server stellte den Zugang zu Indymedia Athens (https://athens.indymdia.org/) bereit, sowie zum online radio stream und zur Website von Radio98FM (http://www.radio98fm.org), einer selbstorganisierten Radiostation, welche ihr Programm aus der NTUA übertrug, ebenso wie Radio Entasi.

Die neusten Twitter Meldungen deuten darauf hin, dass das Rektorat der NTUA sich dem politischen Druck gebeugt haben könnte: der MP Adonis Georgiadis, welcher der liberal-konservativen Partei Nea Dimokratia (Neue Demokratie) angehört, gratulierte dem Minister für öffentliche Ordnung Nikos Dendias für die Abschaltung der Indymedia Website:
 
Indymedia Athens nahestehende Quellen machen darauf aufmerksam, dass der politische Druck auf das Rektorat der NTUA, die Website Indymedia Athens zu schließen, innerhalb der letzten Tage merklich gestiegen war.
Es wurde jedoch im Voraus keinerlei Benachrichtigung an Indymedia oder die Radiostationen weitergegeben und ein offizielles Statement durch den Rektor der Hochschule, bezüglich des zugrundeliegenden rechtlichen Verfahrens, falls es ein solches überhaupt gibt, steht weiterhin aus. Das Rektorat wird heute Abend um 18:00 Uhr (Ortszeit) im Beisein von Rechtsberatern die Situation bezüglich Athens IMC und der freien Radios innerhalb der Universität thematisieren.
 
Als Reaktion auf die Abschaltung haben Indymedia Athens und andere Betroffene zu einem Protest nahe des Campus der Universität in Zogragou aufgerufen, welcher heute um 13:00 Uhr (Ortszeit) startete.
 
Zeitgleich ist Indymedia Athens weiterhin über das Tor Anonymisierungsnetzwerk verfügbar: http://gutneffntqonah7l.onion/ (diese Adresse ist nur mit der Tor Software aufrufbar).
Die folgenden Tor Gateways erlauben auch den Zugang über Standard Webbrowser:
 
Indymedia, auch bezeichnet als Independent Media Centre (IMC), wurde während der Seattle Proteste gegen die Welthandelsorganisation (WTO) im Jahre 1999 ins Leben gerufen und stellt freie Plattformen für Veröffentlichungen zur Verfügung, die es jedem erlauben mitzuwirken. Es steht zudem in Verbindung zur globalen Gerechtigkeitsbewegung, welche Kritik am Neoliberalismus und den damit verbundenen Institutionen übt.
Unter http://contact.indymedia.org/cities.php findet sich eine Auflistung der weltweiten Indymedia Center (die globale Website www.indymedia.org ist derzeit aufgrund technischer Probleme nicht aufrufbar). 
Weitere Informationen sind unter http://indymedia.squat.gr/ verfügbar und außerdem durch den Austausch via Twitter, hashtags #free_indymedia and #indymedia.
 

http://pastebin.com/8ab0tqBX ...

Übersetzung durch klepsydra

 
Athens IMC Shutdown, English Update
(ATHENS, 2012-04-12 2:33 pm UTC). Yesterday afternoon, access to the website of Indymedia Athens was disabled by National Technical University of Athens (NTUA) technical staff, apparently as a result of political pressure by Corfu minister of public order, Nikos Dendias.
At 3 pm (1 pm UTC) on thursday, the National Technical University of Athens (NTUA) network operations center (NOC) carried out an order by the university's president Simos E. Simopoulos to cut Internet connectivity to a server hosted within the university network. This server was providing access to Indymedia Athens (https://athens.indymdia.org/), to the online radio stream and website of Radio98FM (http://www.radio98fm.org), a self-organised radio station, which was broadcasting from inside NTUA, as well as Radio Entasi.
Recent Twitter communication indicates that the NTUA rectors council may have bowed to political pressure: MP Adonis Georgiadis of the New Democracy party has congratulated minister of public order, Nikos Dendias, for taking down the Indymedia website: https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/322424852118138880
Sources close to the operators of Indymedia Athens indicate that political pressure on NTUA's rectorial council to shut down Indymedia Athens against has increased remarkably during the past days.
However, no in-advance notification was given to Indymedia or the radio stations, and an official statement by the universities' principal as to which legal process he was following, if any, has yet to be provided. The rector's council alongside legal advisors will hold a meeting on the matter of Athens IMC and the free radios hosted in university premises tonight at 6 pm (local time).
In response to the shutdown, Indymedia Athens and other affected parties have called for a protest near the Athens University campus in Zogragou, which has started today at 1 pm (local time).
In the meantime, Indymedia Athens continues to be available via the Tor anonimization network at http://gutneffntqonah7l.onion/ (this address is only available when running the Tor software). The following Tor gateways allow access to it from standard web browsers:
http://gutneffntqonah7l.onion.to/
https://gutneffntqonah7l.tor2web.org/
https://gutneffntqonah7l.onion.sh/
Indymedia, which is also referred to as Independent Media Centre (IMC), originated during Seattle protests against the World Trade Organisation in 1999 and provides open publishing platforms that allows anybody to contribute. It is associated with the global justice movement, which is critical of neoliberalism and its associated institutions. A list of Indymedia centers around the world is available at http://contact.indymedia.org/cities.php (the global website at www.indymedia.org is currently unavailable due to technical issues).
More information is available at http://indymedia.squat.gr/ as well as by following Twitter hashtags #free_indymedia and #indymedia
http://pastebin.com/8ab0tqBX ...


http://klepsydracomint.blogspot.de/2013/04/athens-imc-shutdown-deutsches-english.html?zx=4852f48e5a8f4ad6

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License