Σε γερμανικά χέρια, μέσω ΟΤΕ, ολα τα δεδομένα της Κτηματολόγιο Α.Ε.

.

του ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ


Η Κτηματολόγιο Α.Ε., με μια σύμβαση που ελέγχεται τόσο ως προς τη νομιμότητά της όσο και ως προς τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί, έχει παραδώσει εδώ και τριάμισι χρόνια στην υπό γερμανικό έλεγχο ΟΤΕ Α.Ε. τα εθνικά γεωχωρικά δεδομένα, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την υποχρέωση διαρκούς συμπλήρωσης και επικαιροποίησής τους μέχρι το 2015.
 Η μέχρι τώρα «κρυφή» αυτή σύμβαση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ.Ε.», βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελέγχου και γίνεται «φύλλο και φτερό» από τους επιθεωρητές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), που έχουν μπει στην Κτηματολόγιο Α.Ε. με εντολή των οικονομικών εισαγγελέων Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη, ενώ από την ολοκλήρωση της έρευνάς τους τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σε δικαστικό και πολιτικό επίπεδο.

Το χρονικό


Τα στοιχεία της υπόθεσης, που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι επιθεωρητές του ΣΔΟΕ, δείχνουν ότι η προετοιμασία της περίεργης αυτής συμφωνίας ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2009, αφού πρώτη η ΟΤΕ Α.Ε. ζήτησε να προμηθευτεί τα ψηφιακά δεδομένα του Κτηματολογίου. Υπάρχει ανταλλαγή αλληλογραφίας παράλληλα με συνεννοήσεις παρασκηνίου και οικονομικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος και διαγωνισμό, με μια υποτιθέμενη οικονομική προσφορά που στάλθηκε από την εταιρεία της οδού Μεσογείων στο Μέγαρο του Αμαρουσίου, όχι με κλειστό φάκελο, αλλά με ένα απλό φαξ, η επίμαχη σύμβαση υπογράφτηκε σιωπηρά την παραμονή της πρωτοχρονιάς (!) του 2010, έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ.

Τη σύμβαση υπ' αριθμόν 4009, με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού χαρτογραφικού περιεχόμενου Εθνικού Κτηματολογίου και διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτό», χωρίς να είναι μέχρι τώρα γνωστό εάν γνώριζε και είχε δώσει πολιτική κάλυψη η τότε κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και η τότε υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψαν ο Απόστολος Αρβανίτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κτηματολόγιο Α.Ε., και ο Ανδρέας Καραγεώργος, γενικός διευθυντής περιφερειών της ΟΤΕ Α.Ε.

Ευαίσθητα δεδομένα


Με βάση την επίμαχη σύμβαση, η Κτηματολόγιο Α.Ε. διαθέτει κατ' αποκλειστικότητα στην ΟΤΕ Α.Ε., σε μία εκ πρώτης όψεως άσχετη με το αντικείμενο τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, το σύνολο των ψηφιακών απεικονίσεων και επεξεργασμένων πληροφοριών της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας της Ελλάδας. Πρόκειται για ψηφιακά δεδομένα που τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), με επικεφαλής τον εκάστοτε υπουργό Περιβάλλοντος, η οποία έχει συσταθεί με νόμο από το 2010, και όλα δείχνουν ότι δεν έχει παίξει ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τα ψηφιακά δεδομένα συγκεντρώνει η Κτηματολόγιο Α.Ε., δηλαδή η εταιρεία του Δημοσίου για την υλοποίηση του Κτηματολογίου, τόσο από τα προγράμματα κτηματογραφήσεων όσο και από αεροφωτογραφήσεις και την παραγωγή ορθοεικόνων, μέσω προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας - με χρηματοδότηση, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ύψους 7 εκατ. ευρώ. Αυτό το υλικό πρώτης γραμμής είναι προαπαιτούμενο για το σχεδιασμό και τις επενδύσεις, στις οποίες η απεικόνιση των γαιών είναι θεμελιώδους σημασίας.

Είναι εντυπωσιακό επίσης το γεγονός ότι στο πλαίσιο της επίμαχης σύμβασης η Κτηματολόγιο Α.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύσει αποκλειστικά την ΟΤΕ Α.Ε. -και μάλιστα δωρεάν- με τα κτηματολογικά διαγράμματα των 107 περιοχών στις οποίες έχουν προκριθεί μελέτες κτηματολογίου, και τα οποία αφορούν τα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης και όλες τις πρωτεύουσες νομών της χώρας, δηλαδή όλες τις αστικές περιοχές που συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο του κτηριοδομικού πλούτου της χώρας, μόλις αυτές ολοκληρωθούν. Επίσης, δωρεάν έχει αναλάβει η Κτηματολόγιο Α.Ε. να δώσει κατά αποκλειστικότητα στην ΟΤΕ Α.Ε. κτηματολογικά δεδομένα και διαγράμματα για το σύνολο της ακτογραμμής της χώρας, υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την κάλυψη των αναγκών του υπουργείου Οικονομικών.

Αμείλικτα ερωτήματα

Για την ουσία της υπόθεσης προκύπτουν συγκεκριμένα και αμείλικτα ερωτήματα, τα οποία είναι:

* Τι σχέση έχουν τα γεωχωρικά δεδομένα, τα κτηματολογικά διαγράμματα και η γραμμή του αιγιαλού με τις δραστηριότητες του ΟΤΕ;


* Ποιον και γιατί ενδιέφεραν άμεσα ή έμμεσα αυτά τα δεδομένα, τα οποία σαφώς σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τις επενδύσεις, την αποτύπωση υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων δικτύων οδικών αξόνων, ενέργειας κ.λπ., ενώ καταγράφουν κρίσιμα δεδομένα για τα λιμάνια, τις μαρίνες, τις εν γένει επενδύσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και το real estate;

* Τι είδους χρήση -από ποιους και πώς- έγινε στα ευαίσθητα εθνικά γεωχωρικά δεδομένα της Ελλάδας, που έβαλε στο χέρι από τους «πρόθυμους» της Κτηματολόγιο Α.Ε. η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο γερμανικών συμφερόντων;

* Η πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου την οποία πέτυχε η ΟΤΕ Α.Ε. θα μπορούσε να έχει αντικείμενο επιλεκτικής ενημέρωσης τρίτων και ενδιαφερόμενων επενδυτών, με όρους μάλιστα προνομιακής πληροφόρησης;

* Μήπως η ΟΤΕ Α.Ε. έσπευσε να καλύψει μία πραγματική ανάγκη που γεννά η απουσία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Κτηματολογίου στην Ελλάδα, ανοιχτής πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερομένους για αναπτυξιακές επενδύσεις;

Είναι εντυπωσιακό πάντως να αναφερθεί ότι η ΟΤΕ Α.Ε. έχει φροντίσει, μέσω της επίμαχης σύμβασης, τα δεδομένα που προμηθεύεται από την Κτηματολόγιο Α.Ε., όπως και εκείνα που δόθηκαν δωρεάν, να μπορεί να τα χρησιμοποιεί με όποιον τρόπο θέλει και να τα διαθέτει σε όποιον θέλει!  

Οι προβλέψεις της επίμαχης σύμβασης εκτός των άλλων προσκρούουν ευθέως στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που υποχρεώνει τη χώρα μας, όπως όλα τα κράτη-μέλη, να προχωρήσουν σε εφαρμογές ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων, με ελεύθερη πρόσβαση για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και για τους πολίτες.
Επίσης, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά να γίνονται αντικείμενο εμπορικών συμφωνιών, αλλά επιβάλλεται, αντίθετα, χωρίς περιορισμούς στο Δημόσιο και στους πολίτες η πρόσβαση και η χρήση υπηρεσιών και πληροφοριών που παράγονται από συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα.

Φαίνεται ότι η επίμαχη σύμβαση της Κτηματολόγιο Α.Ε. με τον ΟΤΕ ήταν μια κίνηση προνομιακής αξιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων, τα οποία πρέπει να ανοίξουν για όλους, αλλά παραμένουν κλειστά ως «κολασμένο μυστικό». Τον Μάιο του 2010 το ΥΠΕΚΑ, κατ' επιταγήν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έκανε την πρώτη απόπειρα, ανακοινώνοντας ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Κτηματολόγιο Α.Ε. (μέσω της διεύθυνσης gis-services@ktimatologio.gr) για θέαση ορθοφωτογραφιών, με λήψη από αεροπλάνο ή δορυφόρο. Δηλαδή έδωσε στο κοινό ένα μικρό μέρος του υλικού που ζητούσε κατ' αποκλειστικότητα ο ΟΤΕ.

Από τότε μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια να ανοίξουν τα δεδομένα προς τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες από τους εμπλεκόμενους φορείς έχει πέσει στο κενό με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ. Με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του Μαΐου του 2010, ο ΟΤΕ είχε σπεύσει να αλλάξει τη συμφωνία με την Κτηματολόγιο Α.Ε., μειώνοντας το αρχικό τίμημα από 3,8 σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα πρόσθεσε όρους με τους οποίους έδεσε χειροπόδαρα την εταιρεία του Κτηματολογίου! Οι όροι που τέθηκαν είναι:

* Το αντικείμενο της σύμβασης δεν διατίθεται σε άλλον πελάτη (φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) με όρους και τιμές ευνοϊκότερες από αυτές που πωλήθηκε στον ΟΤΕ, ούτε διατίθεται δωρεάν στο κοινό.

* Σε περίπτωση τροποποίησης της πολιτικής διάθεσης ή δωρεάν διάθεσης του αντικειμένου της σύμβασης ή οποιουδήποτε παρόμοιου προϊόντος ή υπηρεσίας, η Κτηματολόγιο Α.Ε. θα ενημερώσει άμεσα τον ΟΤΕ, προκειμένου να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της τιμής, έτσι ώστε η τιμή διάθεσης των προϊόντων της σύμβασης προς τον ΟΤΕ να ισούται με την ευνοϊκότερη τιμή της αγοράς.

* Η Κτηματολόγιο Α.Ε. δηλώνει ρητά ότι σε περίπτωση διάθεσης των προϊόντων της σύμβασης δωρεάν προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα μέσω χορηγούμενης άδειας χρήσης για τη μη περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους ή την εμπορική εκμετάλλευση αυτών.


Οι ακραίες προβλέψεις της σύμβασης με τον ΟΤΕ και οι παρασκηνιακές πιέσεις για την εφαρμογή της, κόντρα στο νόμο και τις επιταγές για ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα ελεύθερης πρόσβασης, θεωρούνται από πολλούς ο λόγος που ο αρχιτέκτονας της σύμβασης, Α. Αρβανίτης, έμεινε στην κορυφή του Κτηματολογίου κατά τη διάρκεια της θητείας τριών συνεχόμενων κυβερνήσεων, μέχρι προ ενός μηνός, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Α. Καλουδιώτη, ο οποίος ορίστηκε με πρόταση της ΔΗΜΑΡ νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Κτηματολόγιο Α.Ε.

 http://www.enet.gr/

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License