Η συναίνεση είναι το κλειδί: Νέο Σύστημα Δικαιοσύνης στην Rojava

πηγή: http://armsforrojava.wordpress.com/2014/10/21/consensus-is-key-new-justice-system-in-rojava/

Μετά από το ξεκίνημα της επανάστασης στην Rojava τον Ιούνη του  2012, το σύστημα δικαιοσύνης της Συρίας είχε καταστεί άνευ αντικειμένου. Προφανώς οι άνθρωποι, και το πολιτικό κίνημα που βρισκόταν πίσω τους, απέρριψαν το στάτους ασφαλείας, τους πολιτικούς εκπροσώπους του κράτους, και τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά απέρριψαν επίσης τους εκπρόσωπους της δικαιοσύνης και τους εκδίωξαν από το αξίωμά τους.
Το ίδιο σημαντικό με την εκδίωξη του δικτατορικού προσωπικού του Μπααθικού καθεστώτος ήταν το ερώτημα του πως θα μοιάζει το νέο σύστημα δικαιοσύνης. Σε κάθε κοινωνία που δεν είναι ακόμη απόλυτα ελεύθερη από την κυριαρχία, δεν είναι ακόμη πλήρως χειραφετημένη ή απελευθερωμένη κοινωνικά και κατά μήκος των γραμμών των δύο φύλων, τα λεγόμενα εγκλήματα, ακόμα και σε χαμηλό επίπεδο-, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πολέμου-τις συγκρούσεις, τη βία, κλοπή , και ληστεία, είναι αυτά με τα οποία η πόλη πρέπει να παλέψει.
 
Η ίδρυση του νέου συστήματος δικαιοσύνης, που κατασκευάστηκε αποτελείται από τις Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεσης . Κάποιες από αυτές είχαν ήδη διαμορφωθεί στη δεκαετία του 1990 από την αριστερούς Κούρδους πολιτικούς ακτιβιστές σε πόλεις της Συρίας με την υποστήριξη της κουρδικής πλειοψηφίας. Ακόμα και σήμερα  εκτελούν τα καθήκοντα τους για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στην περιοχή ή την τοποθεσία τους και της ανάληψης δράσης κατά της εγκληματικότητας και της κοινωνικής αδικίας. Κάτω από  το [Μπααθικό] καθεστώτος αυτές οι πρώτες επιτροπές  λειτουργούν υπόγεια, το καθεστώς τις είδε ως μια απειλή για το μονοπώλιο της δικαιοσύνης, έτσι συνέχισαν να λειτουργούν παράλληλα με το υπάρχον σύστημα δικαιοσύνης. Παρά την αύξηση της καταστολής μετά το 2000 και κυρίως μετά το 2004, συνέχισαν να υπάρχουν, αν και σε μικρότερους αριθμούς και χωρίς να αγγίζουν την πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσμού.
Όταν οι περιοχές της Rojava απελευθερώθηκαν το καλοκαίρι του 2012, είχαν ήδη εμπειρία των Επιτροπών Ειρήνης και Συναίνεσης και με βάση αυτήν κανένα χάος ή σύγχυση δεν υπήρξε  στην επίλυση των διαφορών σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Οι υπάρχουσες επιτροπές ήταν τώρα έτοιμες να αναλάβουν τον ρόλο τους για τα θέματα της δικαιοσύνης, και όπου απουσίαζαν, γρήγορα δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το ήδη υπάρχον μοντέλο.
Η Δομή του Συστήματος Δικαιοσύνης
 
Για να περιγραφεί τη δομή του συστήματος δικαιοσύνης στη Rojava, πρέπει να μελετήσουμε τη δομή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Μόλις οι πόλεις και τα χωριά απελευθερώθηκαν στις 19 Ιούλη 2012, τα συμβούλια της περιφερειακής δικαιοσύνης (στην κουρδική γλώσσα, Diwana Adalet) ιδρύθηκαν σε διάφορες περιοχές. Αυτά  προέκυψαν κατόπιν πρωτοβουλίας του TEV-DEM [το Κίνημα της Δημοκρατικής Κοινωνίας], το οποίο οργάνωσε τα  εκτελεστικά όργανα του Λαϊκού Συμβουλίου του Δυτικού Κουρδιστάν Λαού, ή MGRK, σε όλη Rojava? Σύστημα λαϊκών συμβουλίων του MGRK ήταν η καθοριστική δύναμη που οδήγησε την επανάσταση. Στα συμβούλια δικαιοσύνης συμμετείχαν δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς, νομικοί και άλλοι που είχαν διαφωνήσει με το κυρίαρχο σύστημα. Επιπλέον εκείνοι που απάρτιζαν τα λαϊκά συμβούλια ήταν επίσης μέλη των Επιτροπών Ειρήνης και της Συναίνεσης  και ήταν εκλεγμένοι και διορισμένοι από την κοινότητα.  Αυτά τα συμβούλια δικαιοσύνης διατηρήθηκαν  αφού ήταν ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος δικαιοσύνης.
Οι τρεις περιοχές που πλειοψηφικά κατοικούνται από Κούρδους πρόσφατα ονομάστηκαν καντόνια, η μεγαλύτερη από τις τρεις είναι η Cizîre. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης του, έχει έντεκα μέλη, περιλαμβάνει διάφορα συμβούλια,  τα συμβούλια  δικαιοσύνης στην Afrin και την Kobanê έχουν επτά μέλη το καθένα. (Προφανώς πολλοί άνθρωποι δεν δραστηριοποιούνται σε αυτές τις σημαντικές επιτροπές.) Αυτά τα συμβούλια δικαιοσύνης συντονίζονται με τα λαϊκά συμβούλια και είναι υπόλογα σε αυτά, και μετά από ευρείες συζητήσεις στα λαϊκά συμβούλια, ίδρυσαν το νέο σύστημα της δικαιοσύνης.
Στο χαμηλότερο επίπεδο του νέου συστήματος δικαιοσύνης, που δημιουργήθηκε στα χωριά, συνοικίες, και μερικές φορές ακόμη και σε δρόμους, είναι η Επιτροπή Ειρήνης και  Συναίνεσης. Θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις  υποθέσεις βάσει της συναίνεσης. Αν αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να το πράξουν, η υπόθεση λαμβάνεται στο επόμενο επίπεδο. Δύσκολες περιπτώσεις όπως φόνοι, θα πρέπει να ειπωθεί, δεν αντιμετωπίζονται από τις Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεσης, αλλά λαμβάνονται άμεσα στα υψηλότερα επίπεδα.
 Στο κοινοτικό επίπεδο οι Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεση έχουν διπλή δομή. Οι γενικές επιτροπές είναι υπεύθυνες για τις συγκρούσεις και τα εγκλήματα, επιτροπές των γυναικών είναι υπεύθυνες για τις περιπτώσεις της πατριαρχικής βίας, του εξαναγκασμού σε γάμο, γάμος πολυγαμικούς, και ούτω καθεξής. Αυτές συνδέονται άμεσα με την οργάνωση των γυναικών Yekitiya Star [ Ένωσης Γυναικών Star].
 
Στο επόμενο επίπεδο, στη μεγάλη κεντρική πόλη της κάθε περιοχή, είναι τα δικαστήρια του λαού (dadgeha gel), που ήρθαν στη ζωή από τα συμβούλια της δικαιοσύνης. Οι δικαστές μέλη τους (dadger) μπορεί να οριστούν από τα συμβούλια της δικαιοσύνης ή από οποιονδήποτε στην περιοχή. Τα Λαϊκά Συμβούλια  σε περιφερειακό επίπεδο (όπως οι Sere Kaniyê, Qamişlo, Amude, Derik, Heseke, Afrin, Kobanê) παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις υποψηφιότητες, και από αυτούς επτά άνθρωποι εκλέγονται για κάθε περιοχή. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι απαραίτητα νομικοί, το αντίθετο, σε αντίθεση με άλλα συστήματα δικαιοσύνης, κάποιοι  από εκείνους που επιλέγονται δεν έχουν κανένα δικαστικό φόντο. Θεωρείται πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι που είναι υποψήφιοι για δικαστές να είναι εκείνοι που μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας.
 Τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος δικαιοσύνης στης Rojava είναι παρόμοια με αυτά των άλλων κρατών.


 Μετά το πέρας της διαδικασίας στο δικαστήριο του λαού, ένα από τα μέρη μπορεί να καταθέσει ένσταση και να φέρει την υπόθεση στο εφετείο (dadgeha istinaf). Η Rojava έχει μόνο τέσσερα ανώτερα δικαστήρια, δύο στην Cizîre και από ένα  στο Kobanê και την Afrin. Σε αυτό το επίπεδο οι δικαστές πρέπει να είναι νομικοί.
Στο επόμενο επίπεδο, όσοι επιθυμούν να προσβάλουν μία υπόθεση έχουν στη διάθεσή τους, το περιφερειακό δικαστήριο (dadgeha neqit)? υπάρχει μόνο ένα για να καλύψει όλες τις υπόθεσεις στα τρεία καντόνια.   
 Τέλος, υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο (dadgeha hevpeyman), των οποίων οι επτά δικαστές εξασφαλίζουν ότι το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο εγκρίθηκε στις αρχές του έτους, αντί ενός συντάγματος και άλλοι σημαντικοί νόμοι θα πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως και άλλες αποφάσεις της κυβέρνησης . Σε κάθε περιοχή οι δικηγόροι των λαϊκών δικαστηρίων (dizgeri), όπως και σε άλλες εισαγγελικές αρχές, εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον.
 Στη κορυφής του νομικού συστήματος  είναι η Βουλή της δικαιοσύνης (meclisa Adalet), και καθένα ένα από τα τρία καντόνια έχει μία. Κάθε κοινοβούλιο δικαιοσύνης αποτελείται από 23 άτομα: τρεις εκπροσώπους του υπουργείου Δικαιοσύνης, που πρόσφατα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014, έντεκα από τα συμβούλια της δικαιοσύνης, επτά από το συνταγματικό δικαστήριο, και δύο από το δικηγορικό σύλλογο. Ένα μέλος του κοινοβουλίου της δικαιοσύνης μιλάει δημοσίως. Αυτή η ρύθμιση περιέχει μία ακόμη πιο σημαντική διαφορά από το τυπικό σύστημα δικαιοσύνης, με μόνο τρεις εκπροσώπους, η νέα μεταβατική κυβέρνηση έχει ελάχιστη νομική επιρροή.
Τα κοινοβούλια της δικαιοσύνης έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι το νομικό σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής της ταχέως μεταβαλλόμενης και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Κορυφαία προτεραιότητα τους είναι η συνεχιζόμενη ανασυγκρότηση του συστήματος της δικαιοσύνης. Είναι ακόμα μόνο σκελετικό, και πολλές λεπτομέρειες και πρακτικές δεν έχουν ανακοινωθεί προς τα έξω ή έχουν αποφασιστεί. Το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει την τεράστια επιτακτική ανάγκη να επεξεργαστεί τις νέες νομικές βάσεις (πάνω απ 'όλα το κοινωνικό συμβόλαιο), αλλά θα πρέπει επίσης να παραπέμπει στην υπάρχουσα Συριακή νομοθεσία, δεδομένου ότι οι νέοι νόμοι δεν καλύπτουν τα πάντα. Ακόμα, οι νέοι νόμοι δεν θα πρέπει να εκπονηθεί σε κάθε περιοχή.
 Κάθε νόμος, κανονιστική και κατευθυντήρια γραμμή  αναλύθηκαν πρόσφατα, τα αντιδημοκρατικά στοιχεία αφαιρέθηκαν και  αντικαταστάθηκαν με νέα και νέα τμήματα προστίθενται σε χρειάζεται. Τα τρία καντόνια κατανοούν τον εαυτό τους ως τμήμα του συριακού κράτους, αλλά ως  δημοκρατικά. Σε περίπτωση που ένας δημοκρατικός μετασχηματισμός δεν είναι δυνατός, θα δημιουργηθεί ένας εντελώς νέος νόμος για την πληγείσα περιοχή.
 Επιπλέον, τα κοινοβούλια της δικαιοσύνης παρέχουν συμβουλές σχετικά με εκκρεμείς τεχνικά και διοικητικά θέματα. Τα κοινά καθημερινά προβλήματα και τα αιτήματα επίσης συζητούνται εκεί, και  κοινές λύσεις  αναπτύσσονται.
 Μέχρι τώρα το έργο των κοινοβουλίων της δικαιοσύνης έχει αναπτυχθεί μέσα από πολλές συζητήσεις, αλλά  τα μέλη τους δεν έχουν διαφωνήσει έντονα, ή τουλάχιστον έτσι λένε. Δεδομένης της πίεσης για την κατασκευή ενός λειτουργούντος δικαστικού συστήματος σχετικά γρήγορα, δεν υπήρξε πολύς χρόνος για συζητήσεις. Οι βαθιά απαραίτητες συζητήσεις έχουν ως επί το πλείστον να αναβληθεί για τα επόμενα χρόνια, όταν θα επικρατήσουν, ελπίζουμε, ειρηνική συνθήκες.
 
Εκπαίδευση του προσωπικού
 
Στα μέσα του 2013 στο Qamişlo μια ακαδημία για νομικούς των τριών καντονίων της Rojava  ιδρύθηκε. Ήταν απαραίτητο, διότι το νέο σύστημα της δικαιοσύνης απαιτεί τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες και  προσωπικό. Κάθε βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τέσσερις μήνες. Τον Μάιο του 2014 δύο ομάδες από τρεις δεκάδες ανθρώπους η κάθε μία, ολοκλήρωσε την πρώτη μονάδα. Μετά την επιτυχία στις εξετάσεις στο τέλος των τεσσάρων μηνών, οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν τις εργασίες στο νέο σύστημα της δικαιοσύνης. Αλλά η εκπαίδευση τους δεν τελειώνει εκεί, επιστρέφουν στην ακαδημία σε τακτά χρονικά διαστήματα για την περαιτέρω εκπαίδευση, για πολλούς περισσότερους μήνες . Οι  προετοιμασία νέων νομικών καλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευμένων είναι υπό συζήτηση, καθώς το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών  έχει θεσμοθετηθεί μόνο λόγω της μεγάλης ανάγκης για επαγγελματίες δικαστικούς.
Τα αποτελέσματα του Νέου Νομικού  Συστήματος
 
Είναι αυτονόητο ότι το νέο σύστημα κατήργησε τη θανατική ποινή. Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (η μέγιστη διάρκεια ορίζεται προσωρινά σε 20 έτη) μπορεί να επιβληθεί μόνο σε περιπτώσεις δολοφονιών, βασανιστηρίων, ή τρομοκρατίας. Μέχρι τώρα αυτό έχει συμβεί μόνο δύο φορές στην Cizîre: για έναν άνθρωπο που δολοφόνησε μια γυναίκα με έναν βάρβαρο τρόπο, και για έναν άνθρωπο ο οποίος βασάνισε και δολοφόνησε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας (που ονομάζεται Asayiş).
 Στην Rojava, η σύλληψη θεωρείται ως η τελευταία λύση. Και σύμφωνα με τις αρχές του νομικού συστήματος, ο συλληφθείς δεν αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, αλλά ως κάποιος που πρέπει να αποκατασταθεί. Οι Φυλακές κατανούνται ως εκπαιδευτικά ιδρύματα και μόλις τα μέσα είναι διαθέσιμα προβλέπεται να  μετατραπούν σε κέντρα αποκατάστασης, που δεν θα είναι τιμωρητικά ιδρύματα. Οι νομικές επιτροπές της Rojava  ιδιαίτερα ασχολούνται με το θέμα των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές, και ένα μέλος του συμβουλίου μας εξήγησε: "Έχουμε ήδη στερήσει στους φυλακισμένους την ελευθερίας τους, δεν θέλουμε να τους τιμωρήσει περαιτέρω με τις συνθήκες στις φυλακές. "
 Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ως αποτέλεσμα του νέου συστήματος δικαιοσύνης και ιδίως την μεγαλύτερη αυτο-οργάνωση των ανθρώπων σε κοινότητες και συμβούλια, ο αριθμός των εγκλημάτων μειώθηκε σιγά-σιγά, αν και αξιόπιστα στοιχεία εξακολουθούν να είναι δύσκολο να τον προσδιορισουν. Τα περισσότερα συγκεντρώνονται στις αστικές περιφέρειες. Στο Νότιο Κουρδιστάν, τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής παραμένουν σύνηθες φαινόμενο, αλλά στην Rojava, κυρίως λόγω της εργασίας του κινήματος των γυναικών, τα αδικήματα αυτά έχουν αισθητά μειωθεί.
 Οι Επιτροπές Ειρήνη και  Συναίνεσης  
 
Η πιο βασική διαφορά μεταξύ του συστήματος της δικαιοσύνης της Rojava και των συστημάτων δικαιοσύνης σε άλλα είδη  κρατών-καπιταλιστικά, υποτηθέμενα-σοσιαλιστικά, κοινοβουλευτικά, δικτατορικά-είναι η ύπαρξη των Επιτροπών Ειρήνης και της Συναίνεσης  σε τοπικό επίπεδο και οι ρόλοι που παίζουν στη δομή του συμβουλίου .
 Τα μέλη των Επιτροπών Ειρήνης και της κοινής συναίνεσης  διορίζονται από τα συμβούλια των κατοίκων. Στο επίπεδο της κοινότητας (τη χαμηλότερη οργανωτική δομή του συστήματος MGRK, που αποτελείται από 30 έως 150 νοικοκυριά), όλοι οι κάτοικοι έρχονται σε μια συνέλευση και να εκλέξουν τα μέλη. Στην επόμενη υψηλότερη οργανωτική αρχή, στην περιφέρεια ή την κοινότητα του χωριού (περίπου 7 με 10 χωριά), οι Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεσης επιλέγονται όταν το Λαϊκό συμβούλιο  συναντιέται με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων. Τα υψηλότερα επίπεδα του συστήματος συμβουλίου δεν έχουν Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεση.

Το συμβουλιακό σύστημα  στην Rojava κατασκευάστηκε κατά την έναρξη της επανάστασης στη Συρία πριν από τρία χρόνια, στη συνέχεια οι Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεσης  προέκυψαν στις περιοχές και τα χωριά στο επίπεδο  της κοινότητας. Ξεκινώντας το 2012, με την εμφάνιση των κοινοτήτων, οι Επιτροπές Ειρήνης και Συναίνεσης εξελέγησαν σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα. Οι περισσότερες από τις κοινότητες δεν έχουν εξουσία επί των εν λόγω επιτροπών.
 Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η πρώτες Επιτροπές Ειρήνης και  Συναίνεσης  χτίστηκαν πίσω στη δεκαετία του 1990, το οποίο ωφηλεται τη δομή του MGRK. Χωρίς αυτή την μακρόχρονη εμπειρία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να οικοδομήσουμε αυτές τις επιτροπές τόσο γρήγορα σε άλλα μέρη. Τα δεκαπέντε και πλέον χρόνια εμπειρίας ήταν πολύ πολύτιμα.
 Κάθε Επιτροπή Ειρήνης και Συναίνεσης  αποτελείται συνήθως από πέντε έως εννέα άτομα, με μια ποσόστωση των δύο φύλων από 40 τοις εκατό. Οι άνθρωποι που εκλέγονται είναι συνήθως εκείνοι που θεωρείται ότι έχουν την ικανότητα να φέρουν συγκρουόμενα μέρη μαζί σε συζήτηση. Οι περισσότεροι είναι πάνω από 40 χρονών.
Οι αποφάσσεις των επιτροπών δεν διατυπώνονται γραπτώς σε κάθε λεπτομέρεια ή ακόμα και στο σύνολό τους. Οι κανόνες και οι αρχές που έχουν αναπτυχθεί στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια και σε κάποιο βαθμό,  μεταδίδονται προφορικά.  
 
Τα μέλη των Επιτροπών Ειρήνης και της κοινής συναίνεσης  δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραδοσιακά δικαστές, καθόσον εκλέγονται δημοκρατικά και με την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι σημαντικό, όπως τα συμβούλια και το πολιτικό κίνημα που περιζώνουν την κατασκευή των επιτροπών που αφορούν τα συμβούλια των γερόντων της παραδοσιακής κοινωνίας. Τα συμβούλια των πρεσβυτέρων υπάρχουν δύσκολα σήμερα- διασκορπίστηκαν στη δεκαετία του 1960 και του 1970. Στην Rojava εντοπίζονται αυτά τα παραδοσιακά όργανα, αλλά εμποτισμένα με τις αξίες του κοινωνικού συμβολαίου:  το συμβούλιο της δημοκρατίας, την απελευθέρωση των δύο φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενσωματόνοντας και αντικαθιστόντας τα παραδοσιακά συμβούλια των γερόντων, οι επιτροπές αποτελούν sτην  γέφυρα κατανόησης ανάμεσα στην παράδοση και την επανάσταση.
 Η παράλληλη δομή των επιτροπών των γυναικών και οι Yikitiya Star θα πρέπει να εγγυηθούν ότι οι φεουδαρχικές δομές δεν έχουν καμία δικαιοδοσία σε υποθέσεις της πατριαρχικής  βίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι γυναίκες είναι η κινητήρια δύναμη.
Ο στόχος των Επιτροπών Ειρήνης και Συναίνεσης, όταν πρόκειται για τη νομολογία, δεν είναι η καταδίκη της μία ή και των δύο πλευρών , αλλά μάλλον η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των αντιμαχομένων. Αν είναι δυνατόν, ο κατηγορούμενος δεν  εξοστρακιζεται διαμέσου της τιμωρίας ή απομακρύνεται μακριά, αλλά η διαδικασία γίνεται για να κατανοήσει ότι η συμπεριφορά του/της έχει οδηγήσει σε αδικία, ζημιές, και τραυματισμούς. Εάν είναι απαραίτητο, το θέμα συζητείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των πλευρών είναι ένα αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη ειρήνη.  
 
Μακροπρόθεσμα, αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος για την τοπική κοινωνία, καθώς προωθεί μια προσέγγιση μεταξύ των ομάδων και των ατόμων και προωθεί την ειρήνη. Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή αναπτύσσονται σε αυτή την βάση, αυτή είναι η εμπειρία των δύο ετών από την επανάσταση στην Rojava. Σήμερα στους δήμους και τις κοινότητες, αν το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων συμπεριφέρονται αλληλέγγυα, είναι σε θέση να μετέχει σε συνεταιρισμούς, και να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού, αυτό είναι εν μέρη επειδή το έργο των Επιτροπών Ειρήνης και  Συναίνεσης  υπήρξε επιτυχής.
 Ότι οι επιτροπές είναι αποδεκτές από την κοινωνία και τις έχουν σε μεγάλη υπόληψη φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι από άλλες εθνοτικές ομάδες στρέφονται προς εκείνες για τα προβλήματά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός από  Άραβες ζουν σε ορισμένες πόλεις της Rojava.
 Ένας άλλος δείκτης των θετικών επιπτώσεων των επιτροπών είναι το γεγονός ότι, όταν είναι καλά οργανωμένες, διαμάχες και φιλονικίες μεταξύ των ατόμων, των οικογενειών, και οι ομάδων σιγά-σιγά μειώνονται? Επιπλέον εγκλήματα, ιδιαίτερα αυτό της κλοπής, είναι σε κάμψη. 
 σχόλιο για το κείμενο
Το άρθρο αυτό γράφτηκε από τον Ercan Ayboğa, και δημοσιεύτηκε στο Kurdistan Report , Σεπτέμβριος-Οκτώβρης 2014? http://bit.ly/Konsens_entscheidend. Μεταφράστηκε στα Αγγλικά από Τζάνετ Μπιλ. Μια σύντομη έκδοση αυτού του άρθρου εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2014, το περιοδικό TOA, να τεύχος 4, που δημοσιεύθηκε από το γραφείο εξυπηρέτησης για Tater-Opfer-Ausgleich und Konfliktschlichtung? http://www.toa-servicebuero.de.  Για την ελληνική μετάφραση στο indymedia, Rebelian

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License