[Ιωάννινα] 10ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου

10ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ Ιωάννινα 23-25 Ιουνίου 2016, Άλσος Έκθεση βιβλίου, συζητήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκδηλώσεις, προβολές bab2016.gr

 

10ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ Ιωάννινα 23-25 Ιουνίου 2016, Άλσος

Το Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου (Balkan Anarchist Bookfair) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) το 2003. Έκτοτε πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη των Βαλκανίων. Ακολούθησαν το 2005 το Ζάγκρεμπ (Κροατία), το 2008 η Σόφια (Βουλγαρία), το 2009 η Θεσσαλονίκη (Ελλάδα),το 2010 το Ζρένιανιν(Σερβία),το 2011 τα Σκόπια (Μακεδονία) , το 2013 η Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), το 2014 το Μόσταρ (Βοσνία – Ερζεγοβίνη) και το 2015 το Ζάνταρ (Κροατία). Το 10ο κατά σειρά φεστιβάλ θα γίνει στα Ιωάννινα από 23 έως 25 Ιουνίου 2016.

Σκοπός του φεστιβάλ, πέρα από τη διάθεση και ανταλλαγή έντυπου υλικού, είναι να φέρει κοντά συλλογικότητες και άτομα του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού/αυτόνομου χώρου από διαφορετικές χώρες, να ανοίξουν συζητήσεις για θέματα που αφορούν τον κοινωνικό και ταξικό ανταγωνισμό, να γίνει ανταλλαγή ιδεών/πρακτικών/μεθόδων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το τελευταίο διάστημα, τα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Ευρώπης στρατιωτικοποιούνται με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Παράλληλα, ο εθνικισμός βρίσκει εύφορο έδαφος ανάπτυξής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανάγκη για επικοινωνία και συντονισμό δομών που προωθούν τη διεθνιστική αλληλεγγύη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Προς αυτή την κατεύθυνση επιθυμούμε να συμβάλει το φετινό ΒΑΒ.

Στα Ιωάννινα ο α/α/α χώρος έχει έντονη παρουσία για πάνω από μια δεκαετία, με συμμετοχή στους αντιφασιστικούς, αντιμιλιταριστικούς, εργατικούς, φοιτητικούς και κοινωνικούς αγώνες. Στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην πανεπιστημιούπολη, δραστηριοποιείται πληθώρα συλλογικοτήτων και λειτουργούν καταλήψεις, κοινωνικά κέντρα και καταλήψεις στέγης.

Η πόλη των Ιωαννίνων έχει μια τυπική βαλκανική ιστορία. Πολυεθνική και πολυθρησκευτική έως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάνει το μουσουλμανικό της πληθυσμό κατά τις εξαναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923 με τη συνθήκη της Λωζάνης. Το 1945 η εβραϊκή κοινότητα της πόλης εξολοθρεύεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η πολιτική των καθαρά εθνικών κρατών άφησε στα Ιωάννινα, όπως δυστυχώς και σε άλλους τόπους της Βαλκανικής, το ανεξίτηλο καταστροφικό της σημάδι.

Ελάτε και υποστηρίξτε αυτό το φεστιβάλ με αλληλεγγύη και συμμετοχή!

Εάν δε μπορείτε να έρθετε στο φεστιβάλ βιβλίου, θα μπορούσατε να στείλετε κάποιες δωρεάν εκδόσεις, αφίσες και άλλο υλικό. Επίσης θα μπορούσατε να στείλετε βιβλία και άλλες εκδόσεις προς πώληση. Εμείς θα οργανώσουμε ένα χώρο για όλους εσάς που δε μπορείτε να έρθετε, αλλά παρόλα αυτά επιθυμείτε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας στο φεστιβάλ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο mail για λεπτομέρειες, διεύθυνση αποστολής υλικού κλπ.

Συμμετοχή:

Για να μας βοηθήσετε να οργανώσουμε το φεστιβάλ βιβλίου και να ολοκληρώσουμε εγκαίρως το πρόγραμμα, θα θέλαμε να επικυρώσετε το συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατό. Το e-mail μας είναι:
Ελάτε σε επαφή και ενημερώστε μας για τον τρόπο που θα θέλατε να συμμετέχετε. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις, ενώ καλωσορίζουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Επίσης ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε φιλοξενία. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές , αλλά χρειαζόμαστε όλες τις λεπτομέρειες το συντομότερο.

Κάποιες από τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε από εσάς:

 1. Ερωτήσεις για όλους τους καλεσμένους που έρχονται εκτός Ιωαννίνων:
  • πως θέλετε να συμμετέχετε;
  • θα θέλατε να κάνετε μια παρουσίαση, ένα workshop ή μια συζήτηση στο φεστιβάλ βιβλίου;
  • χρειάζεστε βοήθεια για τη διαμονή σας;
  • Χρειάζεστε οικονομική στήριξη για τη μετακίνηση σας;
 2. Εάν χρειάζεστε έναν πάγκο έκθεσης:
  • πόσο μεγάλος θα πρέπει να είναι;
  • θέλουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για εσάς. Τρόπος επικοινωνίας, τι βιβλία/εκδότες διακινείτε (όχι λίστα των εκδόσεων, απλά λίγες πληροφορίες…)

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ, το πρόγραμμα και λοιπό υλικό:
www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

Εμπρός για Βαλκάνια απαλλαγμένα από
έθνη, κράτη, θρησκείες,
στρατούς, σύνορα, πατριαρχία, καπιταλισμό

__________________________________________________________________________________

10th Balkan Anarchist Bookfair Ioannina 23-25 June 2016, Alsos Park

The Balkan Anarchist Bookfair was first organized in Ljubljana (Slovenia) in 2003. Since then, it has been taking place almost every year in different cities across the Balkans. After Ljubljana in 2003, the locations that followed include Zagreb (Croatia) in 2005, Sofia (Bulgaria) in 2008, Thessaloniki (Greece) in 2009 , Zrenjanin (Serbia) in 2010 , Skopje (Macedonia) in 2011, Ljubljana (Slovenia) in 2013, Mostar (Bosnia-Herzegovina ) in 2014 and Zadar (Croatia) in 2015. This year, the 10th consecutive festival will take place in in Ioannina (Greece) from the 23th until the 25th of June 2016.

Beyond the disposal and exchange of printed material, the aim of the festival is to bring together people and groups from different countries who are active within structures of the anarchist/anti-authoritarian/autonomous movement, and provide them the opportunity to discuss over subjects related to social- and class struggles, to exchange ideas/practices/methods, with the final goal to establish/ tighten solidarity bonds among participants.

Lately, the Balkan states, in as much as the East European ones, have started getting increasingly militarized, under the pretext of the urgency of controlling migrant- and refugee “flows” towards Europe. In the meantime, a fertile ground is paved for nationalism to thrive. It is in those times that the need for communication and coordination of structures that promote internationalist solidarity becomes stronger than ever. It is in that direction that we desire this year’s B.A.B to contribute.

The a/a/a movement has had a strong presence in the town of Ioannina for over a decade now, with participation in antifascist, antimilitarist, working class, student and social struggles. Downtown, but also at the university campus, various groups are active and there are a lot of squats and social centers.
The very history of the town of Ioannina is a typical balkan one. Multicultural and multi-religious until WWI, it lost it’s muslim population during the compulsory population exchanges between Greece and Turkey in 1923, upon the Lausanne treaty. In 1945 already, the Jewish community of the city was almost completely eliminated after being deported in concentration camps. Hence, the -so called- policy of national cleansing has left in Ioannina, as unfortunately in other places of the Balkans, its indelible marks of disaster.

For those reasons and many more to be discovered on the spot, we invite you to actively support our festival with your solidarity participation.

If you are not able to come in person to the bookfair, you could still send us some free-of-charge publications, posters and other material. Moreover, you could send us books and other publications for sale. We can have a book stall for all of you who can’t come but would however like to have their work presented at the festival. Please, contact us under the mail address cited underneath for details, shipping address, etc.

Participation:

In order to help us organize the bookfair and complete the program in time we would like you to confirm your participation as soon as possible.

Contact us and inform us for the way you would like to participate. Here are some questions, though we encourage any further suggestions from you. Please let us know if you need a sleeping place. There are a lot of alternatives but we are going to need all the details as soon as possible.

Some of the details we need from you:

 1. Questions for all the guests that comes from abroad:
  • how would you like to participate?
  • would you like to do a presentation, a workshop or a conversation at the bookfair?
  • Do you need any help with your accommodation?
  • Do you need financial support for your transportation?
 2. If you need an exhibition stand:
  • what should its approximate dimensions be?
  • We need some basic information about you, such as: contact, what books/publishers you distribute [not list, just short info] etc

More info about the Bookfair, the program and other material:
www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

Common struggles for Balkans free from
nations, states, religions, armies, borders, patriarchy, capitalism

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License