Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της αναρχικής αρχειοθήκης

Από την αναρχική αρχειοθήκη κυκλοφόρησε το βιβλίο: 1917, Από την θύελλα στην καταχνιά.

post image

Σὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι γίνεται μία προσέγγισις τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Φεβρουαρίου 1917 και τῶν γεγονότων τὰ ὁποῖα ἐπακολούθησαν, μέσα ἀπὸ τὴν ὁπτικὴ τῆς προσπάθειας ἀνα διοργανώσεως τῆς ρωσ σικῆς Τάξεως, κάτι τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ συνάρτησι μὲ τὴν ἀνασυγκρότησι τοῦ κράτους, τῆς οἰκονομίας, τῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἀνα προσαρμογὴ τοῦ κοι νωνικοῦ χώρου στὶς κατευθύνσεις ποὺ θὰ προσδιορίζονταν. [...]

 

Μὲ τὴν βεβαιότητα πὼς ἡ ἀνθρωπότητα θὰ μπορέσει νὰ ἀπε λευθερωθεῖ ἐφ’ ὅσον ξεπεράσει ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα τὶς ἐξου σιαστικὲς ἰδεολογίες, τὰ ἰδεολογήματα, τὴν πολιτικὴ καὶ ὅσους τὴν ἀσκοῦν, τὴν ἐθελοδουλεία, τὴν μισαλλοδοξία καὶ τὸν φανατισμὸ, ἐλπίζουμε ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοσι θὰ ἐνισχυθοῦν οἱ προσπάθειες και οἱ δυνατότητες ὅσων δροῦν καὶ σκέπτονται μὲ ἐλεύθερο καὶ δημιουργικὸ τρόπο.

 anarchypress

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License