Rebelian: Μία αναγκαία απάντηση στην άθλια και συκοφαντική επίθεση εναντίον μου.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΣ.

Εχω την τιμή να έχω υπηρετήσει την ελεύθερη και από τους από τα κάτω ενημέρωση για τους κοινωνικούς αγώνες, και την προώθησή τους μέσα από το Athens Indymedia από τον Αύγουστο του 2006 έως το τέλος του2017.

Στα 11 χρόνια συμμετοχής μου στην Διαχειριστική Ομάδα (Δ.Ο) του Athens Indymedia έχω 1) προβεί σε περισσότερες από 44.000 διαχειριστικές πράξεις και σε περισσότερες από 1500 δημοσιεύσεις άρθρων με το σύνολο σχεδόν αυτών στην στήλη των διεθνών νέων με το όνομα Rebelian και Ελευθεριακή Κοινότητα αφιερώνοντας σε καθημερινή βάση από 5 έως 14 ώρες ενασχόλησης στην λειτουργία του εγχειρήματος.

2) Υπερασπίστηκα την δημοσίευση θέσεων, ανακοινώσεων και δράσεων όλων των τάσεων του ανταγωνιστικού κινήματος, ακόμα και σε αντιπαράθεση με την επιθυμία κάποιων εκ των εκφραστών των τάσεων αυτών που επιθυμούσαν την αποσύνδεσή τους από το Athens Indymedia, ερχόμενος σε σύγκρουση με αυτούς τους ίδιους, με μέλη της Διαχειριστικής Ομάδας, αλλά κυρίως με τις ίδιες τις δικές μου πολιτικές απόψεις και πρακτικές, θεωρώντας ότι είναι υποχρέωση του μέσου να προβάλει, να προωθεί και να καταγράφει ιστορικά τον συνολικό πλούτο του επαναστατικού κινήματος, ανεξάρτητα προσωπικών θεωρήσεων των μελών της διαχειριστικής και εμού του ιδίου.

3) Εισηγήθηκα την πρόταση της δημιουργίας και παράδοσης κωδικών αδιαμεσολάβητης από την Δ.Ο δημοσίευσης για τις συλλογικότητες (πρόταση που έγινε δεκτή, εμπλουτίστηκε και υλοποιήθηκε από το σύνολο της διαχειριστικής ομάδας), αποσκοπώντας στον περιορισμό της ελεγκτικής δυνατότητας – επέμβασης ή χρονικής καθυστέρησης, των μελών της διαχειριστικής ομάδας, στις ανακοινώσεις - ενημερώσεις των συλλογικοτήτων, και συνειδητά στοχεύοντας στην αποδόμηση και την ελαχιστοποίηση της εκ των πραγμάτων εξουσίας των διαχειριστών πάνω στην έκφραση, καταρχήν των οργανωμένων και με διάρκεια παρουσίας , συλλογικοτήτων.. Αυτή την στιγμή χάρη στην συστηματική δουλειά των μελών της διαχειριστικής αλλά και της υποστήριξης - αναγνώρισης του σημαντικού ρόλου που επιτελεί το μέσο , έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο 150 κωδικών, που ενώ υπολείπεται να καλύψει το σύνολο των συλλογικοτήτων του κινήματος, παρόλα αυτά αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο συμμετοχικής έκφρασης και κατά κάποιο τρόπο συν διαχείρισης μέσου αντιπληροφόρησης.

3) Εισηγήθηκα την πρόταση των τακτικών απολογιστικών συνελεύσεων και της ηχητικής τους αναδημοσίευσης, που επίσης έγινε δεκτή, εμπλουτίστηκε και υλοποιήθηκε από το σύνολο της διαχειριστικής ομάδας, πιστεύοντας ότι σε ένα οριζόντιο κινηματικό μέσο προβολής του εύρους, της εμβέλειας και αποδοχής όπως το Athens Indymedia, η Διαχειριστική του Ομάδα, υποχρεούται να παρουσιάζει τακτικά το έργο της, να υπόκειται στον έλεγχο της κοινωνικής βάσης, να τίθεται σε άμεση και φυσική κριτική για τα δρώμενα του και να απολογείται για αυτά , να ορίζει και να συνδιοργανώνει με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των κινηματικών μελών και οργανώσεων, την στρατηγική του εξέλιξη. Αυτή την στιγμή η συλλογική πλέον απόφαση και προσπάθεια, αντιστρέφει την παλιά λογική της άρνησης λογοδοσίας και βάζει τις πρώτες βάσεις ελέγχου των κινηματικών δομών από το ίδιο το κίνημα.

4) Προετοίμασα και ενημέρωσα έγκαιρα για την αποχώρησης μου από την διαχειριστική ομάδα, καθυστερώντας την στον αναγκαίο χρόνο ώστε αυτή να μην επηρεάσει την λειτουργική δομή του μέσου, θεωρώντας ότι η μακροχρόνια κατοχή υπεύθυνων θέσεων δημόσιων εγχειρημάτων και η μη τακτική ανανέωσή τους, προκαλεί στρεβλώσεις στην αντίληψη των καταστάσεων τόσο εκ μέρους των ατόμων που ενεργούν στο εγχείρημα, όσο και σε αυτούς που γίνονται δέκτες των αποτελεσμάτων του - υποβοηθώντας και καλλιεργώντας το έδαφος για την δημιουργία ιεραρχικών, εξουσιαστικών και πατερναλιστικών σχέσεων.

Προσωπικά κρίνω ότι η διαδρομή μου στο Athens Indymedia, η οποία βέβαια δεν στερείτε λαθών και αντιφάσεων χαρακτηρίζεται θετική και ηθική, χωρίς αυτή να στιγματίζεται από κακοβουλία ή την προσπάθεια χειραγώγησης απόψεων και ελέγχου της ευρύτερης κινηματικής έκφρασης και την στόχευση αποκόμισης πολιτικών ή προσωπικών οφελών.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ

https://athens.indymedia.org/post/1589195/

«παραβίαζε την ΠΔ και τις συλλογικές συμφωνίες, υπονομεύοντας την αξιοπιστία και τη συλλογικότητα του a.i, εκτός των προβλημάτων που δημιουργούσε για το κίνημα το οποίο υπηρετεί το a.i. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της πρακτικής ήταν η εξαφάνιση των ονομάτων των ελεγκτών του οασα πριν την απολογιστική του '16, η ανάρτηση καταφανώς ψευδούς, προσβλητικού και συκοφαντικού κειμένου, υπερασπιστικού για τη δράση των μαφιόζικων κυκλωμάτων των Εξαρχείων εναντίον καταληψιών και αγωνιστών τον Ιούνιο του '17 και η ανάρτηση κειμένου που εκτόξευε αναπόδεικτες ποινικές κατηγορίες εναντίον προφυλακισμένου για υπόθεση σχετιζόμενη με την αντίσταση στην κρατική καταστολή τον Αύγουστο του '17, το οποίο απαντήθηκε από συνέλευση αλληλεγγύης»

1)Το μέλος της Δ.Ο με το όνομα Globe εσκεμμένα ψεύδεται όταν μου καταλογίζει την διαγραφή της ανάληψης της ευθύνης για δράση που εμπεριείχε τα ονόματα ελεγκτών του οασα καθώς δεν αποτελούσα μέρος εκείνων που προχώρησαν στην διαγραφή της αλλά του εναντίον τάχθηκα υπέρ της δημοσίευσής της υπερασπιζόμενος την εκ των υστέρων χρονικά επικαιροποιημένη επαναδημοσιευσή της όπως και έγινε με συλλογική απόφαση.

2) Πιθανά (καθώς είναι ασαφής η κατηγορία), προώθησα και ίσως υπερασπίστηκα την ανάρτηση υπογραμμένης δημοσίευσης κάποιων ατόμων ή συλλογικοτήτων ενάντια σε άλλα άτομα ή συλλογικότητες, αφού δεν αποτελούσε δικαιοδοσία μου να κρίνω ή να παρέμβω στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων οι οποίες φέρουν το βάρος της ευθύνης των υπογραφόντων. Οι θιγόμενοι μπορούσαν να απαντήσουν στις κατηγορίες, να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις τους και να θέσουν το γεγονός στην κρίση του κινήματος και των αναγνωστών. Η παραμονή ή η απόσυρση δημοσίευσης μετά από ενστάσεις κρίνεται από την συλλογική διαχείριση και έως τώρα δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντιμετώπισης τους. Οι ατομικές παραβιάσεις της Πολιτικής Δημοσίευσης αποκαθίστανται από την συλλογική διαχείριση και δικαιολογούνται όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η αντίληψη της προσβολής και συκοφάντησης συλλογικοτήτων και αγωνιστών ή της παραβίασης της πολιτικής δημοσίευσης έχει δύο μέτρα και σταθμά για τον καταγγέλλοντα Globe κρίνοντας από τον σορό των δημοσιεύσεων που κατακλύζουν το μέσο τον τελευταίο καιρό υπό την διαχειριστική ευθύνη και του ίδιου.

3) Όντως μέσα στο φόρτο εργασίας διαχειρίστηκα λάθος την δημοσίευση καταγγελίας ενάντια σε κάποιον που εκείνη την περίοδο παρέμενε προφυλακισμένος, αναγνωρίζοντας και απολογούμενος δημόσια για το λάθος μου, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη της πράξης μου κάτι που έγινε αποδεκτό εν συνεχεία και από την συνέλευση αλληλεγγύης που είχε συσταθεί εκείνον τον καιρό προς υπεράσπιση του, χωρίς να δοθεί συνέχεια ούτε από τον παθόντα ούτε από τους αλληλέγγυους σε αυτόν. Είναι καταφανές ότι ο Globe επαναφέρει το τετελεσμένο γεγονός προσπαθώντας εναγώνια να βρει έδαφος για να στηρίξει την άθλια , χυδαία και συκοφαντική επίθεση εναντίον μου, αποσκοπώντας πρωτίστως στην πλήρη απομάκρυνση μου από το Athens Indymedia μέσα από την πρακτική των εσωτερικών εκκαθαρίσεων που ελπίζει ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο και κηδεμονία στο μέσο από αυτόν.

.

«Ο προαναφερόμενος διαχειριστής αποχώρησε από τη ΔΟ πριν την απολογιστική του Γενάρη του '18, τη στιγμή που απαιτήθηκε να απαντήσει στη συνέλευση του a.i για αντισυντροφικά και αντισυλλογικά ψεύδη, συκοφαντίες και προσβολές που εκτόξευε για να υπερασπιστεί την ακατάπαυστη αυθαίρετη καταστρατήγηση της ΠΔ. Πάραυτα, παρέμεινε στη συλλογικότητα του a.i, χωρίς ενστάσεις και συνέχισε να παρέχει σημαντικό έργο ως μεταφραστής και να συμβάλει στη διαχείριση σε επείγουσες αναρτήσεις. Σ' αυτό το διάστημα εξακολούθησε να παρεμβαίνει στον διαχειριστικό διάλογο, με το ίδιο πνεύμα παραβίασης της ΠΔ προς μια κατεύθυνση φιλελευθερισμού-ακρισίας και αδιαφορίας για τις συνέπειες. Έτσι έγινε και στον διαχειριστικό σχολιασμό του κειμένου των «Συμμετέχοντες/ουσες», όπου επαναλήφθηκαν συκοφαντικές κατηγορίες για μεροληψία και λογοκρισία, πασπαλισμένες από αδιαμφισβήτητα ψεύδη (στη διαχείριση του a.i όλα καταγράφονται και μπορούν να κριθούν από όλο το κίνημα). Σ' αυτή την περίπτωση η λασπολογία στράφηκε κι ενάντια σ' ένα ανοιχτό οριζόντιο κινηματικό σώμα, την συνέλευση των αλληλέγγυων που ανακατέλαβαν την Αραχώβης, με την παράλληλη υπεράσπιση των ανώνυμων εκκενωτών.»

Η στιγμή της προαναγγελθείσας αποχώρησης μου συνέπεσε χρονικά με την στιγμή της λάθους διαχειριστικής μου πράξης και της απολογίας μου για αυτήν. Σε αυτήν συνέβαλε και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Διαχειριστικής ομάδας εις βάρος μου και την άδικη κατά την άποψή μου χρέωση σχεδόν του συνόλου των διαχειριστικών δυσλειτουργιών του μέσου εκείνο τον καιρό. Αρνούμενος να δεχθώ την διαιώνιση αυτής της κατάστασης, αποδεχόμενος όμως την εγκυρότητα μέρους των αποδιδόμενων ευθυνών, αδυνατώντας όμως να τις ικανοποιήσω κυρίως λόγο χαρακτήρα και επιθυμώντας να επανέλθει η ηρεμία στην διαχειριστική ομάδα, αποχώρησα παραδίδοντας τους κωδικούς μου. Η διαχειριστική ομάδα (για λόγους που δεν είναι της στιγμής να αναφερθούν και ίσως δεν αφορούν κιόλας) δεν ακύρωσε τους κωδικούς επιτρέποντας να έχω πρόσβαση στην σελίδα της διαχείρισης, να έχω γνώση του εσωτερικού διαλόγου και των διαχειριστικών πράξεων και να συμμετέχω στις συλλογικές συζητήσεις γύρω από την διαχείριση των δημοσιεύσεων. Από το τέλος του 2017 έχω προβεί σε όχι παραπάνω από 20 διαχειριστικές πράξεις εμφάνισης κυρίως δημοσιεύσεων που αφορούν το ημερολόγιο ή την κατηγορία της βιβλιοθήκης, με μια μόνο εξαίρεση.

Το μέλος της διαχειριστικής ομάδας Globe μέσα από την καταγγελία του και την πολιτικο-ιδεολογική στήριξή της αναδεικνύει την ηγεμονική αντίληψή του πάνω στην αντιπληροφόρηση μέσα από την αδυναμία του να αποδεχθεί να ακούγονται αντιθετικές προς τις δικές του, απόψεις, ακόμα και όταν αυτές δεν υπολογίζονται ως βαρύνουσες στις τελικές λείψεις αποφάσεων, λοιδορώντας και χαρακτηρίζοντάς τες ότι διέπονται από κατευθύνσεις φιλελευθερισμού –ακρισίας και καταλογίζει ένα πλήθος ευθυνών στην διαχειριστική ομάδα που όμως δεν της αναλογούν. Διεξάγει και συντηρεί ένα υπόγειο ψυχολογικό πόλεμο και ηθικά εκβιάζει τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας χειραγωγώντας τα και καθιστώντας τα αδρανή στο έργο τους , καταλογίζοντάς τους ακόμα και την ευθύνη της διατήρησης των παθογενειών του κοινωνικού κινήματος, επειδή συλλογικά επέλεξαν την ανάρτηση του εν λόγο κειμένου ή άλλων προγενέστερων κρίνοντας αντιθετικά με αυτόν, και πάνω από όλα ορίζει αυθαίρετα τον εαυτό του ως φρουρό και υπερασπιστή του μέσου και του κινήματος στο σύνολό του.

ΓΙΑΤΙ ΠΑΥΩ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ATHENS INDYMEDIA ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΩ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ.

Η λειτουργία του Ιντυμιντια ποτέ δεν ήταν εύκολη ή ήρεμη υπόθεση. Ο υπερβολικός όγκος δουλειάς σε σχέση με τα μέλη που το πλαισίωναν, η διαρκής στοχοποίηση των μελών της Διαχειριστικής Ομάδας ακόμα και για ασήμαντα λάθη, το διαρκές σύννεφο καταστολής πάνω από το κεφάλι μας, η οικονομική αδυναμία και ο αγώνας να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις του, η καταχρηστική χρησιμοποίηση του από το μεγαλύτερο μέρος του κινήματος, οι εσωτερικές συγκρούσεις ακόμα και σε ακραίο βαθμό, αποτελούσαν το μόνιμο καθεστώς λειτουργίας του που όμως η συντριπτική αποδοχή της σημασίας της προσφοράς του ερχόταν να απαλύνει τον κόπο, τον εκνευρισμό, την απογοήτευση και να δώσει την απαραίτητη δύναμη για την συνέχισή του. Πάνω από όλα όμως ήταν η βεβαιότητα ότι καταφέρναμε να περιφρουρήσουμε και να διασφαλίσουμε τον ελευθεριακό χαρακτήρα του μέσου και την δυνατότητα του ευρύτερου κινήματος να εκφράζετε σε αυτό. Καταφέρναμε να κάνουμε δηλαδή πράξη τον βασικό λόγο δημιουργίας και ύπαρξης του Indymedia.

Αυτή η απαραίτητα συνθήκη ένταξης ή συνεργασίας όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι έχει παραβιαστεί αν δεν έχει καταργηθεί πλήρως. Το Ιντυ του σήμερα, κάθε φορά όλο και σε εντονότερη μορφή, (πάντα κατά την άποψή μου) δεν είναι αυτό για το οποίο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι, στήριξαν πλαισίωσαν και αγωνίστηκαν μέσα από τις τάξεις του, καθώς η προσπάθεια χειραγώγησής και ελέγχου του είναι κάθε φορά όλο και περισσότερο εμφανής, όπως εκφράζετε στην παρουσίαση κομβικών γεγονότων ή θεμάτων.

Βάζοντας τέλος σε μια μακρά διαδρομή για όλους τους παραπάνω λόγους, δηλώνω ότι διακόπτω κάθε λειτουργική παρέμβαση και στήριξη προς το μέσο και την Διαχειριστική του Ομάδα ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις όποιες αμφιβολίες – ενστάσεις που συντροφικά εξέφρασα μέσα από αυτήν την επιστολή, και ότι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον ελευθεριακό, πολυσυλλεκτικό και αδιαμεσολάβητο , χαρακτήρα του μέσου.

Αφήνοντας στην κρίση της Δ. Ο. την δημοσίευση ή όχι της παρούσας επιστολής.

Αθήνα 26 Ιούνη 2018.

Το πρώην μέλος της Διαχειριστικής ομάδας του Athens Indymedia, Rebelian – Ελευθεριακή Κοινότητα.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License