Κοινά : Μια σύντομη εισαγωγή

Τα κοινά καταλαμβάνουν έναν διαρκώς αυξανόμενο χώρο στη δημόσια συζήτηση. Συνιστούν κοινωνικά συστήματα διαχείρισης πόρων στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων που αντανακλούν τις αξίες τους και την ταυτότητα της ανθρώπινης κοινότητας. Συγκροτούν μια πολιτισμική πρακτική και στάση που προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο με διαφορετικούς όρους.Στο βιβλίο του Κοινά: Μια σύντομη εισαγωγή"", ο David Bollier μυεί τον αναγνώστη στον συχνά αόρατο αλλά ταυτόχρονα εκπληκτικά οικείο κόσμο των κοινών, παραθέτοντας πληθώρα σύγχρονων παραδειγμάτων του κοινωνείν, δηλαδή των ανθρώπινων πρακτικών και των μορφών συνεργασίας που (ανα)παράγουν τα κοινά. Υποστηρίζει ότι η κοινωνική οργάνωση και η παράλληλη οικονομία των κοινών δείχνουν, αθόρυβα και αποφασιστικά, ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Μιλώντας συνεπώς για τα κοινά με τ' όνομά τους, θα μπορέσουμε να μάθουμε πώς να τα διεκδικήσουμε ξανά, να περιγράψουμε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων που υπερβαίνει τη μονοκρατορία του δυοπωλίου αγοράς/κράτους και να βοηθήσουμε στη δημιουργία της.Κοιτάζοντας από την απαιτούμενη απόσταση, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τη νοητή γραμμή που ενώνει διαφορετικά κοινωνικά κινήματα, όπως η αλληλέγγυα οικονομία, οι ακτήμονες της Λατινικής Αμερικής και οι χωρικοί, με αυτά του ελεύθερου λογισμικού, του ελεύθερου πολιτισμού, της ανοιχτής πρόσβασης στους εκπαιδευτικούς πόρους και στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, του Occupy και αναρίθμητων άλλων παραδειγμάτων που δεν αποτελούΤα κοινά καταλαμβάνουν έναν διαρκώς αυξανόμενο χώρο στη δημόσια συζήτηση. Συνιστούν κοινωνικά συστήματα διαχείρισης πόρων στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων που αντανακλούν τις αξίες τους και την ταυτότητα της ανθρώπινης κοινότητας. Συγκροτούν μία πρακτική και στάση που προσπαθεί να κατανοήσει διαφορετικούς όρους. Στο ανά χείρας βιβλίο, Κοινά: Μια σύντομη εισαγωγή, ο David Bolier μυεί τον αναγνώστη στον συχνά αόρατο αλλά ταυτόχρονα εκπληκτικά οικείο κόσμο των κοινών, παραθέτοντας πληθώρα σύγχρονων παραδειγμάτων του κοινωνείν, δηλαδή των ανθρώπινων πρακτικών και των μορφών συνεργασίας που (ανα)παράγουν τα κοινά. Υποστηρίζει ότι η κοινωνική οργάνωση και η παράλληλη οικονομία των κοινών δείχνουν, αθόρυβα και αποφασιστικά, ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Μιλώντας συνεπώς για τα κοινά με τ' όνομά τους, θα μπορέσουμε να μάθουμε πώς να τα διεκδικήσουμε ξανά, να περιγράψουμε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων που υπερβαίνει τη μονοκρατορία του δυοπωλίου αγοράς/κράτους και να βοηθήσουμε στη δημιουργία της. Κοιτάζοντας από την απαιτούμενη απόσταση, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τη νοητή γραμμή που ενώνει διαφορετικά κοινωνικά κινήματα, όπως η αλληλέγγυα οικονομία, οι ακτήμονες της Λατινικής Αμερικής και οι χωρικοί, με αυτά του ελεύθερου λογισμικού, του ελεύθερου πολιτισμού, της ανοιχτής πρόσβασης στους εκπαιδευτικούς πόρους και στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, του Occupy και αναρίθμητων άλλων παραδειγμάτων που δεν αποτελούν παρά την απαρχή ενός νέου, παγκόσμιου, χαλαρά δικτυωμένου κινήματος, ατμομηχανής του κοινωνικού μετασχηματισμού.Με στόχο να διαλύσει τις παρανοήσεις σχετικά με τα κοινά, ο συγγραφέας διατρέχει την ιστορία τους και αναδεικνύει το χειραφετητικό πολιτικό όραμα που προβάλλουν, υποστηρίζοντας ότι στην εποχή μας, των ακραίων ανισοτήτων, των επαπειλούμενων οικολογικών καταστροφών και της παρακμής των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, τα κοινά αποτελούν ένα λόγο για να αισιοδοξούμε. Το βιβλίο Κοινά: Μια σύντομη εισαγωγή κυκλοφορεί σε μετάφραση Γιώργου Θεοχάρη και επιστημονική επιμέλεια Γιώργου Παπανικολάου. Επίμετρο στην ελληνική έκδοση: Ανδρέας Καρίτζης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)ν παρά την απαρχή ενός νέου, παγκόσμιου, χαλαρά δικτυωμένου κινήματος, ατμομηχανής του κοινωνικού μετασχηματισμού.Με στόχο να διαλύσει τις παρανοήσεις σχετικά με τα κοινά, ο συγγραφέας διατρέχει την ιστορία τους και αναδεικνύει το χειραφετητικό πολιτικό όραμα που προβάλλουν, υποστηρίζοντας ότι στην εποχή μας, των ακραίων ανισοτήτων, των επαπειλούμενων οικολογικών καταστροφών και της παρακμής των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών, τα κοινά αποτελούν ένα λόγο για να αισιοδοξούμε."

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή

Ανακαλύπτοντας ξανά τα κοινά

Η τυραννία του μύθου της "Τραγωδίας"

Περιφράξεις της φύσης

Περιφράξεις δημόσιων χώρων και υποδομών

Περιφράξεις της γνώσης και του πολιτισμού

Η συσκοτισμένη ιστορία των κοινών

Η αυτοκρατορία της ατομικής ιδιοκτησίας

Η ανάδυση των ψηφιακών κοινών

Πολλοί γαλαξίες κοινών

Τα κοινά ως ένας διαφορετικός τρόπος αντίληψης και ύπαρξης

Το μέλλον των κοινών

Τα κοινά με δυο λόγια

Η λογική των κοινών και της αγοράς

Περαιτέρω αναγνώσματα για τα κοινά

Κορυφαίες ιστοσελίδες σχετικά με τα κοινά

Ευχαριστίες

Ευρετήριο

Επίμετρο στην ελληνική έκδοση: Ανδρέας Καρίτζης - Η έννοια των κοινών στη μεταβατική εποχή μας

Αρχεία:

από @ntikratism 29/07/2018 3:41 μμ.


Για να ξέρουμε ποιών τα βιβλία και τις απόψεις διαβάζουμε στη βιβλιοθήκη του athens.indymedia :

Ντέιβιντ Μπόλιερ /David Bollier (απο wikipedia) :

υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει αρμονία μεταξύ αγοράς και κοινών με την καλλιέργεια ξεχωριστής κουλτούρας του κοινωνείν (commοning) - των ανθρώπινων πρακτικών και των μορφών συνεργασίας που παράγουν τα κοινά, καθώς τα κοινά εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από το κράτος και την αγορά. Η εύρεση της χρυσής τομής έχει πολλές δυσκολίες ενώ είναι σημαντικός ο διαχωρισμός της αγοράς από τον καπιταλισμό καθώς όπως εξηγεί, οι αγορές μπορεί να λογοδοτούν στην κοινωνία και άρα να λειτουργούν προς όφελος αυτής και να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από το κεφάλαιο. Πολλοί από τους κοινούς πόρους είναι μεγάλοι (πόροι κοινής δεξαμενής), όπως οι εθνικοί δρυμοί και η ατμόσφαιρα που απαιτείται από τα κράτη να τους φροντίζουν καθώς είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ένας μεγάλος πόρος με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται ένα μικρό κοινό σε ένα χωριό. Τα κοινά κρατικής επιστασίας είναι ένας τρόπος διαχείρισης ενός μεγάλου πόρου κοινής δεξαμενής και υποδηλώνει τον σημαντικό ρόλο που παίζει το κράτος στην άσκηση του κοινωνείν. Στο βιβλίο του παρουσιάζει τακτικές για τη στήριξη των κοινών από τα κράτη, υποστηρίζοντας ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως εντολοδόχος των κοινωνών προστατεύοντας την κοινή περιουσία από περιφράξεις ώστε να είναι προσβάσιμη από όλους με δίκαιους κανόνες.

 

Σε ότι αφορά τον Ανδρέα Καρίτζη που γράφει το επίμετρο του βιβλίου, στο blog του αυτοπαρουσιάζεται ο ίδιος : https://karitzis.wordpress.com/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF/

Πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου, υπεύθυνος προεκλογικών εκστρατειών, υπεύθυνος επικοινωνιακής στρατηγικής, συντονιστής της επιτροπής πολιτικού σχεδιασμού, μέλος της επιτροπής προγράμματος κλπ

https://left.gr/andreas-karitzis

από Αυτός που το ανέβασε 30/07/2018 5:52 μμ.


Ρε σύντροφε(αν μπορούμε πια να λεγόμαστε έτσι, έχει γίνει πανδυσκολο) όταν ανεβάζει κάποιος κάτι στην βιβλιοθήκη απλά επειδή μάλλον είσαι η καινούργιος η παλιός και ξεχάστηκες, δεν βάζει οτιδήποτε συμφωνεί ντε και καλά. Δεν είχαμε Ευαγγελία από όσο θυμάμαι. Που δλδ και αυτά που μπορεί να είχαμε δεν ήταν στο υπυροβλητο. Ανεβάζουμε υλικό για να μπορούμε και να το σχολιάσουμε, να το δούμε κρητικά.αλλιως θα αμέ τον ριζοσπάστη μας να μας λεειβτι επιτρέπεται κ τι όχι, και τον οδηγητή μας. Αυτά. 

από κριτική 31/07/2018 9:19 πμ.


Αν θυμάμαι καλά παλαιότερα είχε γίνει μία κριτική στη θεωρία των κοινών από τους Blaumachen, που αφορούσε τα όρια τους ως μορφές αυτοδιαχείρισης της ύπαρξης των εκάστοτε αγωνιζόμενων που παραμένουν όμως μέσα στα όρια της σχέσης του κεφαλαίου. Επιπλέον τονίζεται ότι ως μορφές υποτιθέμενων αυτόνομων σφαιρών μέσα στον κόσμο του κεφαλαίου, καταλήγουν να αποτελούν μία αυτοδιαχειρίση της φτώχειας μας, προσδίδοντας μία κοινωνική προοπτική στην οικονομία που συνεχίζει να αναπαράγει (έστω και με άλλη μορφή) την αξία. Τέλος μία άλλη προβληματική της λογικής των κοινών που έθεσαν, είναι ότι αυτά λετουργούν προς επιβεβαιώση των υποκειμένων και των ταυτοτητών παρά προς μία κατεύθυνση κατάργησης τους. Παρά την λεγόμενη αποστασία ενός απο τα βασικά μέλη των blaumachen, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοείται ή να συκοφαντείται, η κριτική συνεισφορά τους εντός τους ανταγωνιστικού κινήματος.

Αποσπάσματα (επισσυναπτώ και το pdf) :

"Εκτός από μορφές «commoning» με χειραφετητικό προσανατολισμό, το παράδοξο με τα «κοινά» είναι ότι αποτελούν ταυτόχρονα στρατηγική επιλογή μιας πολιτικής νέου τύπου από τη σκοπιά της αναπαραγωγής του καπιταλισμού, που αναγνωρίζει τα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισμού και προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση του, την κρίση αναπαραγωγής του αναδιαρθρωμένου καπιταλισμού. Ενδεικτική της στρατηγικής αυτής του κεφαλαίου είναι η εμπειρία των κινημάτων των «από κάτω» στην κεντρική και τη λατινική Αμερική, όπου η παραγωγή και αναπαραγωγή των «κοινών» άρχισε να χρηματοδοτείται και να ενισχύεται από τις αριστερές κυβερνήσεις που έχουν κερδίσει μέσω εκλογών την εξουσία, αφομοιώνοντας κομμάτια του κινήματος στον κρατικό σχεδιασμό, ενσωματώνοντάς τα ταυτοχρόνως στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους. Οι νέες τεχνικές διακυβέρνησης, ξεπερνούν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αφομοιώνοντας τα δίκτυα κοινωνικής συνεργασίας και χρησιμοποιώντας τα ως πεδίο διάχυσης και άσκησης της εξουσίας με έναν «ριζωματικό» τρόπο. Η «παρασιτική» αυτή μορφή διακυβέρνησης οργανώνεται μέσα από τις ίδιες τις διαδικασίες του «commoning», εξασφαλίζοντας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις απαιτούμενες υλικές συνθήκες ανάπτυξής τους, προσδίδοντας θεσμική εγκυρότητα στις πρακτικές δημόσιου διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Από τη μία, διασφαλίζεται έτσι η αναπαραγωγή ενός μεγάλου κομματιού των κατώτερων τάξεων, χωρίς να θίγεται στον πυρήνα της η αναπαραγωγή της σχέσης κεφάλαιο. Αν και μέχρις ενός σημείου βελτίωσε αντικειμενικά τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων,23 πράγμα αυτό καθαυτό πολύ σημαντικό, δεν καταργεί την ταξική σχέση και την εκμετάλλευση που είναι η γενεσιουργός αιτία αυτών των συνθηκών.24 Από την άλλη, όμως, εντάσσει όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης στον κορμό της εθνικής αφήγησης, της ενότητας του λαού την οποία εγγυάται το κράτος."

"Τα «κοινά» εμφανίζονται λοιπόν ως η ριζοσπαστική μορφή της συλλογικής ιδιοκτησίας. Παραμένουν ωστόσο μια μορφή ιδιοκτησίας, με την έννοια που προσδίδεται στην ιδιοκτησία που προκύπτει από τη διαδικασία της ιδιοποίησης. Η έννοια του commoning αναφέρεται διαρκώς στις πρακτικές «μοιράσματος» (μια συγκαλυμμένη μορφή διανομής με άλλα λόγια), ως μια «αυτόνομη» μορφή διαχείρισης των πόρων και του συλλογικού προϊόντος, εν τέλει μιας «αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας» που διατηρεί την παραγωγή και την ανταλλαγή προϊόντων ως καταστατικό θεμέλιο της «κοινωνίας».Τα «κοινά» είναι μια μορφή του κοινωνικού πλούτου που αντιπαρατίθεται στην ατομική ιδιοκτησία και υποκαθιστούν την οικονομία του «ελεύθερου ανταγωνισμού» με τη «σχεδιασμένη οικονομία» χωρίς να ξεπερνούν πρακτικά την ίδια την οικονομία ως διαχωρισμένη δραστηριότητα."

από @ntikratism 31/07/2018 10:25 πμ.


"Ανεβάζουμε υλικό για να μπορούμε και να το σχολιάσουμε, να το δούμε κρητικά". Έχεις απόλυτο δίκιο. Κι είναι απόλυτα πετυχημένο το σχόλιό σου. Έλα ντε, τι θα το κάνουμε εδώ, ριζοσπάστη και οδηγητή ? Άντε λοιπόν, λέω να ανεβάσουμε και Adam Smith "για να μπορούμε και να το σχολιάσουμε, να το δούμε κρητικά". Έτσι χτίστηκαν τα κινήματα του σύριζα, με ευρύτητα απόψεων και θεωριών. Πως νόμιζες δηλαδή εσύ οτι σύρθηκε μαζικά ο κόσμος του "ανταγωνιστικού κινήματος" στην κάλπη για να έχουμε σήμερα την "για πρώτη φορά αριστερά" ? Με "ευαγγέλια" στο indymedia ? Απόλυτο δίκιο έχεις. Έτσι αναπτύσσονται τα "κινήματα", με συνεχή αναστοχασμό.

από βρε συ αρχικε 31/07/2018 3:45 μμ.


που με το που ειδες τις επισημανσεις κ την κριτικη του αντικρατιστη βιαστηκες να αμφιβαλλεις εαν θα τον προσφωνησεις συντροφο η οχι....Ε ναι ρε φιλε, δεν συμφωνει με τις αποψεις που βαζεις στο τραπεζι, επισημαινει απο που προερχονται ,κανει την κριτικη του κ καλυτερα μαλλον θα επιθυμουσε κ σε αυτο συμφωνω 100% μαζι του, να μην το εβαζες ΕΤΣΙ ΞΕΡΑ κ αθωα.Στην τελικη δεν μας ενδιαφερει ενα βελτιωμενο μοντελο κρατους ,ουτε πως θα φτασουμε σε αυτο κ δεν σου το απαγορευσε κανεις, μην αυτοθυματοποιησε..Κ για να τελειωνουμε με τον Bollier κ τον Καριτση σιγουρα δεν ειμαστε συντροφοι κ μη σου πω οτι ειμαστε εως κ εχθρικοι με τον πλαγιο κ υπουλο εισοδισμο που επειχηρουν.Εαν δε τα καταλαβαινεις αυτα,τι να πω...Θεωρω οτι παραθιχτηκες οσον αφορα την αναρτηση σου, κ αυτα περι κκε κ οδηγητων μου φανταζουν απο ξενα εως ασυναρτησιες.Σε λιγο θα μας πεις οτι καιμε κ βιβλια επειδη προτιμαμε να επικεντρωνομαστε αλλου, η να εχουμε αλλες προτεραιοτητες, η να αποδομουμε τις κρατικες θεωριες σε ολες τις εκδοχες τους.Αυτα. 

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License