Μαθήματα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης

Το Σχολείο Κοινωνικής Αντίστασης έχει δημοσιεύσει μαθήματα (δωρεάν βιβλία PDF και βίντεο) με χρήσιμες ιδέες για το πώς μπορούμε να αντισταθούμε στο κατεστημένο και να φέρουμε κοινωνική ανατροπή και αλλαγή της κοινωνίας, όχι μόνο με κοινωνικά κινήματα αλλά και ως ομάδες και ως μεμονωμένα άτομα. Περιγραφή: Τί είναι η κοινωνική κινηματική δύναμη ενάντια στην εξουσία του κατεστημένου, πώς γίνεται η κοινωνική ανατροπή και αλλαγή, πώς χτίζεται η κοινωνική κινηματική δύναμη, ποιά είναι τα στάδια των πετυχημένων κοινωνικών κινημάτων, ποιός είναι ο ρόλος των ατόμων και των ομάδων στα κοινωνικά κινήματα, πώς ξεπερνάμε το φόβο και πώς αντιστεκόμαστε ενάντια στη βίαιη καταστολή, πώς βρίσκουμε και διώχνουμε τους ασφαλίτες και κατασκόπους του κατεστημένου μέσα στα κοινωνικά κινήματα, ποιά είναι τα εργαλεία που τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τη κοινωνική ανατροπή.

Αν δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε ή να δείτε τα βίντεο, το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάστε είναι αυτό: Μελέτες των ιστορικών κινημάτων αντίστασης δείχνουν οτι η κοινωνική ανατροπή και αλλαγή μπορεί να γίνει όταν το 3.5% της κοινωνίας δράσει ενάντια στο κατεστημένο έχοντας ένα κοινό όραμα για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία μετά την ανατροπή. Δηλαδή στην Ελλάδα με πλυθησμό 10 εκατομμύρια μπορεί να γίνει ανατροπή ενάντια στο κατεστημένο αν κινητοποιηθούν 350,000 άτομα (10,000,000 επί 0.035 = 350,000) αρκεί να έχουμε ένα κοινό όραμα για το πώς θα είναι η κοινωνία μετά την ανατροπή. Ιστορικά καμία κυβέρνηση και κανένα κατεστημένο δεν κατάφερε να επιβιώσει όταν το 3.5% της κοινωνίας κινήθηκε εναντίων τους έχοντας κοινό όραμα για το μέλλον, πολλές φορές έπεσαν και με πολύ μικρότερα κινήματα αντίστασης. Το κίνημα αντίστασης δεν χρειάζεται να είναι υπερ-οργανωμένο και ενιαίο, μπορεί να είναι πολυ-τασικό. Τα ανένταχτα μεμονωμένα άτομα έχουν κι αυτά πολύ χρήσιμο ρόλο στη κοινωνική αντίσταση. Οι μικρές ομάδες κι αυτές επίσης έχουν χρήσιμο ρόλο. Και η βία και η μη-βία μπορούν να έχουν το ρόλο τους σε ένα κίνημα αντίστασης αρκεί να γίνεται σωστή απόφαση για το σε ποιές περιπτώσεις γίνεται χρήση βίας. Σωστή βία είναι αυτή που κάνει περισσότερους ανθρώπους να αποφασίσουν να ενταχθούν στο κίνημα αντίστασης. Λάθος βία είναι αυτή που διώχνει ανθρώπους από το κίνημα αντίστασης. Μετά από κάθε βίαιη ενέργεια πρέπει λοιπόν να γίνεται απολογισμός για να ξέρουμε αν έκανε περισσότερο κόσμο να έρθει σε εμάς ή αν έδειωξε κόσμο μακρυά από εμάς. Ο λόγος που απέτυχαν τα αποτυχημένα κινήματα αντίστασης της ιστορίας ήταν οτι δεν έπεισαν το 3.5% της κοινωνίας για ένα κοινό όραμα για τη μετεπαναστατική κοινωνία. Δεν αρκεί να μαζευτούν 350,000 άτομα να κάνουν αντίσταση, πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι 350,000 να έχουν κοινό όραμα για το πώς θα δουλεύει η μετεπαναστατική κοινωνία ώστε η κοινωνία να τους πάρει στα σοβαρά και να τους ακούσει και να ενσωματώσεις τις ιδέες του στη νέα κοινωνική οργάνωση που θα προκύψει μετά την ανατροπή του κατεστημένου. Χωρίς σαφές όραμα για το πώς θα τρώμε/εργαζόμαστε/ζούμε μετά την ανατροπή η κοινωνία δεν παίρνει στα σοβαρά ένα κίνημα αλλά αντίθετα το πολεμά ή δεν του δίνει σημασία σα να μην υπάρχει.

Το Σχολείο Κοινωνικής Αντίστασης έχει δημοσιεύσει μαθήματα (δωρεάν βιβλία PDF και βίντεο) με χρήσιμες ιδέες για το πώς μπορούμε να αντισταθούμε στο κατεστημένο και να φέρουμε κοινωνική ανατροπή και αλλαγή της κοινωνίας, όχι μόνο με κοινωνικά κινήματα αλλά και ως ομάδες και ως μεμονωμένα άτομα. Περιγραφή: Τί είναι η κοινωνική κινηματική δύναμη ενάντια στην εξουσία του κατεστημένου, πώς γίνεται η κοινωνική ανατροπή και αλλαγή, πώς χτίζεται η κοινωνική κινηματική δύναμη, ποιά είναι τα στάδια των πετυχημένων κοινωνικών κινημάτων, ποιός είναι ο ρόλος των ατόμων και των ομάδων στα κοινωνικά κινήματα, πώς ξεπερνάμε το φόβο και πώς αντιστεκόμαστε ενάντια στη βίαιη καταστολή, πώς βρίσκουμε και διώχνουμε τους ασφαλίτες και κατασκόπους του κατεστημένου μέσα στα κοινωνικά κινήματα, ποιά είναι τα εργαλεία που τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να φέρουν τη κοινωνική ανατροπή.

Τα βιβλία και τα βίντεος είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για τα βιβλία θα μπορούσε να αυτο-οργανωθεί μια προσπάθεια μετάφρασης για να τα μεταφράσουμε στα Ελληνικά. Για τα βίντεος παρέχονται υπότιτλοι και σε Αγγλικά και σε Ελληνικά και άλλες γλώσσες από το σύστημα αυτόματων υποτίτλων του YouTube (ενεργοποιούμε τους υπότιτλους με το πρώτο κουμπί στα δεξιά και μετά πατάμε το επόμενο κουμπί στα δεξιά που λέει Ρυθμίσεις/Settings και επιλέγουμε Υπότιτλοι/Subtitles-CC και μετά επιλέγουμε Αυτόματη-μετάφραση/Auto-translate).

Καλή ιδέα θα ήταν να κατεβάσουμε τα βίντεος για να τα έχουμε αποθηκευμένα. Υπάρχουν εργαλεία για κατέβασμα (κάντε google σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης για "youtube video downloader")

Ο ιστοχώρος του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: http://www.popularresistance.org/school/

Το κανάλι του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης με μαθήματα για το πώς μπορούμε να φέρουμε κοινωνική ανατροπή και αλλαγή: https://www.youtube.com/channel/UCQXtGbmY2X1XnAwJCKyUdqg/videos

Τα βίντεος και τα PDF με τα μαθήματα:

Πρώτο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/prs-course-1-class-1/

Περιγραφή του πρώτου μαθήματος: Τί είναι η κοινωνική κινηματική δύναμη ενάντια στην εξουσία του κατεστημένου. Εδώ μελετάται τί είναι η εξουσία, τί κάνουν οι εξουσιαστές για να κρατήσουν την εξουσία τους, και τί κάνουν "οι κάτω" (η κοινωνία) για να αντισταθεί και να χτίσει τη κοινωνική κινηματική δύναμη. Επίσης μελετάται η πλουτοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μελετάται πώς δουλεύει η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία και πώς δουλεύει η δημοκρατία και τα κοινωνικά κινήματα.

Βίντεο του πρώτου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=zHCRO10DROE

Βιβλίο PDF του πρώτου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/06/curriculum-course-1.pdf

Δεύτερο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/popular-resistance-school-course-one-class-two/

Περιγραφή του δεύτερου μαθήματος: Πώς χτίζεται η κοινωνική κινηματική δύναμη. Μελετούνται τα πετυχημένα κοινωνικά κινήματα της ιστορίας. Πώς χτίζουμε ένα νέο κοινωνικό κίνημα. Γιατί δεν πρέπει να δεχόμαστε διαπραγματεύσεις με το κατεστημένο (απάντηση: ιστορικά στις διαπραγματεύσεις το κατεστημένο δεν κρατάει ποτέ τις υποσχέσεις του, βάζουν ως όρο τον "αφοπλισμό" των κινημάτων πχ την εγκατάλειψη οδοφραγμάτων ή καταλείψεων και μετά απλά συλλαμβάνουν τα μέλη και δεν κάνουν αυτά που συμφώνησαν στη διαπραγμάτευση, η ιστορία δείχνει οτι οι διαπραγματεύσεις είναι παγίδες και οτι η πετυχημένη κοινωνική αλλαγή έρχεται μόνο με συνεχή αντίσταση μέχρι την ολική καταστροφή του κατεστημένου). Πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε βία και πότε πρέπει να περιοριζόμαστε στη τακτική της μη-βίας (απάντηση: βία αν φέρνει περισσότερους ανθρώπους με το μέρος μας, μη-βια αν η κοινωνία δείχνει οτι δεν δέχεται τη τακτική της βίας).

Βίντεο του δεύτερου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=onTJRoJB8bU

Βιβλίο PDF του δεύτερου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/05/course-1-class-2.pdf

Τρίτο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/popular-resistance-school-class-3-stages-of-social-movements/

Περιγραφή του τρίτου μαθήματος: Τα οχτώ στάδια των κοινωνικών κινημάτων (1=μικρή "ουτοπική" αντίσταση "εναλλακτικούρας" που η κοινωνία δεν της δίνει σημασία, 2=το μικρό κίνημα αρχίζει να καταγράφει λεπτομερώς τα προβλήματα του κατεστημένου αλλά χωρίς να έχει βρει λύσεις ακόμη, 3=θέτονται τα θεμέλια για το κίνημα καθώς αρχίζει να διαδηλώνει και η κοινωνία έτσι αρχίζει να μαθαίνει τα εγκλήματα του κατεστημένου και περίπου το 30% της κοινωνίας έχει θετικά αισθήματα για το κίνημα, 4=το κίνημα καταφέρνει συνήθως με κάποιες "δυνατές πράξεις" να αναγκάσει όλη τη κοινωνία να αναγνωρίσει οτι το κατεστημένο είναι προβληματικό και πλέον η πλοιοψηφία της κοινωνίας έχει θετικά αισθήματα για το κίνημα, 5=το κίνημα περνάει από κρίση γιατί καταλαβαίνει οτι δεν έχει ακόμα τη δύναμη να αλλάξει τη κοινωνία κι αυτό το καταλαβαίνει και η κοινωνία, μερικοί ακτιβιστές γίνονται υπερ-βίαιοι και άλλοι φεύγουν, το κίνημα το ξεπερνά αυτό φτιάχνοντας μια μακροπρόθεσμη στατηγική που έχει ως βάση τη μη-βία (χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση "σοφής βίας" σε συγκεκριμένες καταστάσεις) ώστε να μπορεί να έρθει ο πολύς μη-βίαιος λαός μεσά στο κίνημα κι έτσι το κίνημα αποκτά την αριθμιτική υπεροχή μέσα στη κοινωνία με μαζικότατες διαδηλώσεις που παραλλύουν το κατεστημένο, 6=το κίνημα πλέον έχει καταφέρει να στρέψει όλη τη κοινωνία ενάντια στο κατεστημένο και το κατεστημένο χάνει σιγά-σιγά τη δύναμή του καθώς παραλλύει από τις μαζικές διαδηλώσεις/απεργείες, 7=το κίνημα με τη μαζικότητά του πετυχαίνει το στόχο του και καταστρέφει εντελώς το κατεστημένο, 8=αυτό είναι το σημαντικότερο στάδιο καθώς το κίνημα δεν σταματάει να υπάρχει μετά την ανατροπή του κατεστημένου αλλά πλέον αλλάζει μορφή από επαναστατικό κίνημα σε κίνημα οργάνωσης της νέας κοινωνίας και βοηθάει τη κοινωνία να οργανωθεί σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος, ουσιαστικά το κίνημα γίνεται ο πυρήνας της νέας κοινωνίας και όλη η κοινωνία αντιγράφει την ηθική του κινήματος καθώς και τους τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης του κινήματος, δηλαδή όλη η κοινωνία πλέον γίνεται η συνέχεια του κινήματος.

Βίντεο του τρίτου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=cJuZ_YqSvK0

Βιβλίο PDF του τρίτου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/05/course-1-class-3.pdf

Τέταρτο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/prs-course-1-class-4/

Πειργραφή του τέταρτου μαθήματος: μεγαλύτερη ανάλυση στα τρία τελευταία στάδια των κοινωνικών κινημάτων, πώς το κίνημα μετατρέπεται από κίνημα διαμαρτυρίας σε κίνημα κοινωνικής ανατροπής, πώς το κίνημα φτιάχνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και αποφεύγει το χωρισμό σε σέχτες που μαλώνουν μεταξύ τους, όταν το κίνημα φτάσει στο 65-85% λαϊκής υποστήριξης το κατεστημένο φοβάται και αναγκάζεται να κάνει απάνθρωπη καταστολή κι έτσι όλος ο λαός χάνει εντελώς την εμπιστοσύνη του στο κατεστημένο, το κίνημα νικάει την βίαιη καταστολή με αποκεντρωμένες δομές και με λαϊκή στήριξη, το κατεστημένο καταστρέφεται εντελώς και το κίνημα μετατρέπεται από επαναστατικό κίνημα σε οργανωτικό κίνημα για να οργανωθεί η νέα κοινωνία σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος, σε αυτό το τελευταίο στάδιο είναι απαραίτητο το κίνημα να έχει μετατρέψει τους ακτιβιστές του σε δυνατές προσωπικότητες με ξεκάθαρες ηθικές αρχές που να εμπνέουν τις μάζες να οργανωθούν σύμφωνα με τις νέες ηθικές αρχές του κινήματος. Επίσης σημαντικό για τη ψυχολογία του κόσμου είναι να γίνουν μεγάλες γιόρτες μετά τη νίκη του κινήματος.

Βίντεο του τέταρτου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=XGlZ_KHZS_k

Βιβλίο PDF του τέταρτου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/06/course-1-class-4.pdf

Πέμπτο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/popular-resistance-school-class-5-roles-of-individuals-and-organizations/

Περιγραφή του πέμπτου μαθήματος: ο ρόλος των ατόμων και των ομάδων, η χρησιμότητα των συμμαχιών μεταξύ διαφορετικών κινημάτων, μερικά άτομα και ομάδες μπορεί να ειδικεύονται σε συγκεκριμένους ρόλους, οι τέσσερις ρόλοι είναι 1=ο μεταρρυθμιστής-ρεφορμιστής που μέσα από το σύστημα προσπαθεί να αποδιοργανώσει το κατεστημένο ή να το συγκρατήσει ώστε να μην μπορεί να απαντήσει βίαια κι έτσι να μπορεί το εξωσυστημικό κίνημα να δουλέψει χωρίς πολλές ενοχλήσεις, 2=ο βοηθός-πολίτης που μέσα στη κοινωνία προσπαθεί να δημιουργήσει θετικά συναισθήματα για το κίνημα και μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στο κίνημα ακόμα κι αν δεν μετέχει ο ίδιος σε πορείες, 3=ο οργανωτής που δημιουργεί τη στρατηγική του κινήματος και σκέφτεται τρόπους να γίνει το κίνημα πιό μαζικό, 4=ο επαναστάτης που βγαίνει στους δρόμους και κάνει τις πράξεις του κινήματος.

Βίντεο του πέμπτου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=TJfPxNJaBY0

Βιβλίο PDF του πέμπτου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/05/course-1-class-5.pdf

Έκτο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/popular-resistance-school-class-6-overcoming-obstacles/

Περιγραφή του έκτου μαθήματος: Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια, πώς αποφεύγουμε τη διάσπαση του κινήματος, πώς αντιστεκόμαστε στις προσπάθειες του συστήματος να χωρίσουν το κίνημα σε σέχτες που μαλώνουν μεταξύ τους, πώς αποφεύγουμε τους προδότες του κινήματος που μπορεί να εξαγοράστηκαν από το σύστημα, η στρατηγική του συστήματος είναι πάντα να βρει τα πιο αδύναμα μυαλά μέσα στο κίνημα και να τα πείσει ή να τα πληρώσει για να δώσουν πληροφορίες ή να προωθήσουν στο κίνημα την ιδέα οτι πρέπει να δεχτούν μεταρρυθμίσεις ή διαπραγμάτευση ή οτι οι ιδέες τους είναι ουτοπικές, το σύστημα φοβάται τους αποφασισμένους επαναστάτες που δεν το βάζουν κάτω και προσπαθεί να τους απομονώσει από τη κοινωνία δημιουργόντας συστημικές ψευτο-επαναστατικές οργανώσεις που αντιγράφουν το λεξιλόγιο των πραγματικών επαναστατών έτσι ώστε η κοινωνία να μπερδεύεται και να μη μπορεί να ξεχωρίσει τους πραγματικούς επαναστάτες από τους συστημικούς ψευτο-επαναστάτες που δημιουργούν σύγχηση στη κοινωνία, άλλη στρατηγική του συστήματος είναι να προσπαθήσει να κάνει το κίνημα να ασχοληθεί με άλλους περιφερειακούς στόχους αντί με το κύριο αρχικό στόχο του κινήματος (πχ προσπαθούν να κάνουν ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα να ασχολείται και με ένα σωρό άλλα ζητήματα έτσι ώστε τελικά να χάσουν τη μπάλα και να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον έλεγχο των μέσων παραγωγής από τους εργαζομένους), άλλη στρατηγική του συστήματος είναι να πείσει το κίνημα να μπει στο σύστημα πχ να "συγκυβερνήσουν" στη τοπική αυτοδιοίκηση ή να δεχτούν κάποια συνεργασία με ρεφορμιστικό στόχο έτσι ώστε οι πιο ριζοσπάστες να διασπαστούν και να βγουν από το κίνημα και να απομωνοθούν και μετά το σύστημα "καταπίνει" ή διαλύει το απο-ριζοσπαστικοποιημένο κίνημα, το σύστημα επίσης μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση οτι "ακούει τη κοινωνία" και "αυτο-διορθώνεται" πχ με μια "εκλογική ανατροπή" που αλλάζει το κυβερνών κόμμα αλλά όχι την ουσία του συστήματος, αν το κίνημα βασίζεται σε αρχηγούς το σύστημα μπορεί να καταφέρει να εξαγοράσει ή να απειλήσει ή να εξοντώσει τους αρχηγούς του κινήματος (και γιαυτό το κίνημα πρέπει να είναι αποκεντρωμένο), το κίνημα αντιμετωπίζει τα κόλπα του συστήματος παραμένωντας άκρως επαναστατικό και ριζοσπαστικό και αρνούμενο οποιαδήποτε συνεργασία με το σύστημα μέχρι τη τελική ολική καταστροφή του συστήματος, τα πετυχημένα κινήματα δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπονται σε πολιτικά κόμματα εξουσίας αλλά μπορούν να δράσουν ως μικρά πολιτικά κόμματα που μετέχουν στις εκλογές μόνο ως αντιπολίτευση με σκοπό μέσω των εκλογών να έχουν μεγαλύτερη ορατότητα στη κοινωνία αλλά ποτέ με σκοπό να γίνουν κυβέρνηση με εκλογές γιατί τότε ενσωματόνονται στο σύστημα, ιστορικά έχει αποδειχτεί οτι στρατηγική για αντιμετώπιση κοινωνικών κινημάτων δεν έχουν μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και οι μεγάλες εταιρίες (συχνά οι εταιρίες οι ίδιες έχουν κατασκόπους μέσα στα κοινωνικά κινήματα, όχι μόνο το κράτος), συχνά το κράτος περνάει νόμους που ζητάνε τα κοινωνικά κινήματα αλλά δεν εφαρμόζει ποτέ αυτούς τους νόμους (και άρα σκοπός των κινημάτων δεν πρέπει να είναι απλά η αλλαγή νομοθεσίας).

Βίντεο έκτου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=tj5sKNp8Iso

Βιβλίο PDF έκτου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/06/course-1-class-6.pdf

Έβδομο μάθημα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/prs-course-1-class-7/

Περιγραφή του έβδομου μαθήματος: Αποφυγή των ασφαλιτών και κατασκόπων, πώς βρίσκουμε τους πληροφοριοδότες του συστήματος, είναι ιστορικά γνωστό οτι το σύστημα βάζει σε όλα τα κινήματα δικούς του ανθρώπους που μαζεύουν πληροφορίες και σαμποτάρουν τα κινήματα, οι προδότες του κινήματος μπορεί να είναι πρώην υποστηρικτές που τους συνέλαβε το σύστημα και δέχτηκαν να προδόσουν γιατί το σύστημα τους υποσχέθηκε οτι δεν θα τους βάλει πολλά χρόνια φυλακή αν δώσουν πληροφορίες, οι πληροφοριοδότες είναι συχνά τοξικοεξαρτημένοι που χρειάζονται λεφτά για τη δόση τους και το σύστημα τους πληρώνει για να δώσουν πληροφορίες, γενικά σε κάθε πολυμελής ομάδα ενός κινήματος υπάρχουν πάντοτε κατάσκοποι και σαμποτέρ του συστήματος και αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τα αποτυχημένα κινήματα της ιστορίας έπεσαν σε παρανοϊκό τρόπο σκέψης κατηγορόντας νεοεισερχόμενα μέλη για κατασκοπία ή κρατώντας ως κίνημα μια μυστικοπαθή-αντικοινωνική στάση φοβούμενα τους ασφαλίτες κι έτσι δεν απέκτησαν ποτέ κοινωνικό άνοιγμα, τα πετυχημένα κινήματα της ιστορίας αποδέχτηκαν οτι δεν μπορούν να αποφύγουν εντελώς τους ασφαλίτες και ανέπτυξαν τρόπους να μπορούν να δουλεύουν ακόμα και με ασφαλίτες/κατασκόπους μέσα στο κίνημα, τα πετυχημένα κινήματα δεν κατηγορούν κάποιον οτι είναι κατάσκοπος αν δεν έχουν βρει αποδεικτηκά στοιχεία όπως πχ ασφαλίτικη ταυτότητα, τακτική του συστήματος είναι να βάζει ασφαλίτες μέσα στα κινήματα να κατηγορούν συνεχώς άλλα μέλη του κινήματος οτι είναι ασφαλίτες με σκοπό να δημιουργήσει χάος μέσα στο κίνημα, ένας ακτιβιστής που κατηγορήθηκε καταλάθος ως πληροφοριοδότης μπορεί να νευριάσει και να γίνει πραγματικός πληροφοριοδότης για εκδίκηση, ξέρουμε οτι έχουμε πληροφοριοδότη μέσα στην ομάδα όταν το σύστημα ξέρει τους επόμενους στόχους μας και η αστυνομία μας περιμένει στο τόπο της δράσης, το σύστημα μπορεί να βάλει ασφαλίτες να δημιουργήσουν ακόμα και πολύχρονες σεξουαλικές σχέσεις με άτομα του κινήματος, συχνή τακτική των ασφαλιτών μέσα στο κίνημα είναι να κάνουν τις διάφορες ομάδες να μαλώνουν μεταξύ τους και να χωρίζονται σε σέχτες, ο πληροφοριοδότης συχνά προσπαθεί να αναλάβει το ταμείο της ομάδας ή να έχει πρόσβαση στη λίστα μελών, η αστυνομία πάντοτε ψάχνει τα σκουπίδια που πετάνε τα γνωστά μέλη μιάς ομάδας για να βρει χαρτιά της ομάδας ή εκτυπωμένες προκυρήξεις ή γενικά για πληροφορίες για μας (γιαυτό τα σκουπίδια μας πρέπει να τα πετάμε κάθε μέρα σε διαφορετικό κάδο της γειτονιάς και να τα χωρίζουμε σε πολλές τσάντες), ο ασφαλίτης-πληροφοριοδότης συχνά έχει αρκετά χρήματα αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει πού τα βρίσκει (πχ παρουσιάζεται ως άνεργος αλλά είναι καλοντυμένος), ο ασφαλίτης συχνά θα μας προσφέρει να μας πάει σπίτι μας με το αυτοκίνητό του ή το μηχανάκι του και αυτό το κάνει για να καταγράψει τη διεύθυνση του σπιτιού μας (γιαυτό πρέπει να φεύγουμε από τη κατάληψη πάντοτε μόνοι μας), ο κατάσκοπος συχνά θα έρχεται στις συνελεύσεις αλλά όχι στις πορείες και τις δράσεις της ομάδας, το σύστημα βάζει σαμποτέρ μέσα στις ομάδες που προσπαθούν να πείσουν τη συνέλευση να χαλάσει τα λεφτά του ταμείου για κάτι άχρηστο, ο πληροφοριοδότης συχνά θα προσπαθήσει να μάθει το συνθηματικό των σελίδων-μπλογκ της ομάδας, ο σαμποτέρ θα προσπαθήσει να πείσει τη συνέλευση να κάνει κάτι παράνομο, ο ασφαλίτης συχνά εμφανίζεται και φεύγει και ξανάρχεται μετά από πολύ καιρό, ο ασφαλίτης αποφεύγει να απαντά ερωτήσεις για τη προσωπική του ζωή, ο ασφαλίτης φαίνεται οτι είναι ασφαλίτης γιατί δεν φοβάται τους μπάτσους και δεν φοβάται στις δράσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σύλληψη των μελών της ομάδας, το σύστημα πάντοτε έχει πληρωμένους τρόλ που γράφουν μυνήματα στο μπλογκ/φόρουμ του κινήματος με σκοπό το σαμποτάζ μέσω της ιδεολογικής σύγχησης και το ποστάρισμα ηλίθιων μυνημάτων που αποπροσανατολίζουν τους εξωκινηματικούς ανθρώπους που διαβάζουν το κινηματικό μπλογκ/φόρουμ, για να αποφύγουμε τους πληροφοριοδότες-ασφαλίτες πάντοτε ρωτάμε τα νέα μέλη της ομάδας-κατάληψης για τη πρωσοπική τους ζωή και την ιδεολογία τους και για το πώς έμαθαν για την ομάδα και ρωτάμε το όνομά τους και σε ποιά σχολή πήγαν και τσεκάρουμε να δούμε αν λένε αλήθεια, αν το νέο μέλος ήρθε με αυτοκίνητο σημειώνουμε τον αριθμό, για κάθε νέο μέλος πρέπει να κάνουμε επίσκεψη στο σπίτι του να δούμε τί σόι άνθρωπος είναι, ρωτάμε όλες τις άλλες ομάδες-καταλήψεις αν γνωρίζουν το νέο μέλος που εμφανίστηκε στην ομάδα μας, σε κάθε νέο μέλος του δίνουμε εκπαίδευση για αυτο-προστασία, δεν δείχνουμε στα νέα μέλη τα μυστικά έγγραφα της ομάδας μας, όταν το νέο μέλος αναλάβει δράση πάντοτε στέλνουμε μαζί του και έμπειρο παλιό μέλος και ποτέ δεν αφήνουμε τα νέα μέλη μόνα τους κατά τη διάρκεια μιάς δράσης, δοκιμάζουμε τα νέα μέλη λέγοντάς τους ψέμματα οτι ετοιμάζουμε μια δράση στο τάδε μέρος την τάδε μέρα και ώρα και τσεκάρουμε να δούμε αν εμφανιστούν μπάτσοι εκεί, για κάθε νέο μέλος της ομάδας κρατάμε μυστικό έγγραφο με πληροφορίες για το μέλος, φωτογραφίζουμε κάθε νέο μέλος της ομάδας ώστε αν βρούμε οτι είναι ασφαλίτης να δημοσιεύσουμε τη φωτογραφία μαζί με όνομα και διεύθυνση του σπιτιού του (και φωτογραφία της ασφαλίτικης ταυτότητας αν τη βρούμε), μετά την αποκάλυψη ασφαλίτη αλλάζουμε όλες τις κλειδαριές και τα συνθηματικά στο μπλογκ, αυτές οι συμβουλές για αποφυγή ασφαλιτών δεν χρειάζονται για ομάδες και καταλήψεις που είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό (είναι συμβουλές για κλειστές ομάδες και κλειστές καταλήψεις που δεν είναι ανοίγονται στο ευρύ κοινό), ο λόγος που τέτοια μέσα αυτοπροστασίας δεν χρειάζονται για ανοιχτές ομάδες και ανοιχτές καταλήψεις είναι επειδή σκοπός της ανοιχτότητας είναι να μπει όλη η τοπική κοινωνία στην ομάδα/κατάληψη και δεχόμαστε οτι έτσι κι αλλιώς σε μια ανοιχτή συνέλευση σίγουρα υπάρχουν ασφαλίτες και κατάσκοποι μεταξύ μας κι απλά προσέχουμε τί λέμε στην ανοιχτή συνέλευση έχοντας σαν δεδομένο πως οτιδήποτε λέγεται στην ανοιχτή συνέλευση θα το μάθει και η αστυνομία αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χτίσουμε ανοιχτότητα με τη κοινωνία, ένα ανοιχτό κίνημα ή μια πολυπληθής ανοιχτή ομάδα-κατάληψη μπορεί να κάνει σοβαρή πολιτική δουλειά παρόλο που υπάρχουν ασφαλίτες και καταδότες μέσα επειδή η μαζικότητα πάντοτε νικάει τους δυο-τρεις ασφαλίτες.

Βίντεο έβδομου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=NEbzUEZUlfs

Βιβλίο PDF έβδομου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/06/course-1-class-7.pdf

Όγδοο μάθημα Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης: https://popularresistance.org/prs-course-1-class-8/

Περίληψη όγδοου μαθήματος: βασικές αρχές οργάνωσης ομάδων, εργαλεία ανάπτυξης στρατηγικής για μαζικό κίνημα, εργαλεία τακτικού απολογισμού των δράσεων του κινήματος, πετυχημένο κίνημα είναι αυτό που θα πει στη κοινωνία τα εγκλήματα που διαπράττει το κατεστημένο και θα προτείνει ποιά κομμάτια του κατεστημένου πρέπει να καταργηθούν (προφανώς για το αναρχικό κίνημα είναι ολόκληρο το κατεστημένο) και θα δώσει στη κοινωνία ένα όραμα για το τί μπορεί να αντικαταστήσει το κατεστημένο και θα έχει ένα σαφές σχέδιο για την οργάνωση της κοινωνίας μετά τη καταστροφή του κατεστημένου, τα πετυχημένα κινήματα πάντα δημιουργούν συμμαχίες με άλλα παρόμοια κινήματα, οι συμμαχίες δεν χρειάζεται να κρατάνε για πάντοτε, εργαλεία για το χτίσημο μαζικότητας είναι οι ομιλίες και οι προβολές ταινιών και τα τρικάκια, τα κινήματα που δεν είναι ριζοσπαστικά ασχολούνται με αυτο-βοήθεια/φιλανθρωπία/εκπαίδευση/συζητήσεις/παρεούλα ενώ τα ριζοσπαστικά κινήματα ασχολούνται με άμεση δράση ενάντια στη κοινωνική αδικιά, οι πετυχημένες ομάδες κάνουν τακτές συναντήσεις πχ κάθε βδομάδα, τα πετυχημένα κινήματα αναλύουν τις ευκαιρίες που έχασαν και έχουν πρωτεραιότητες, τα πετυχημένα κινήματα βρίσκουν ποιοί υποστηρίζουν το κατεστημένο και προσπαθούν να τους πείσουν να υποστηρίξουν την αντίσταση, τα πετυχημένα κινήματα εντοπίζουν αν υπάρχουν άλλα κινήματα που είναι εχθροί και τα πολεμούν μαζί με το κατεστημένο, τα πετυχημένα κινήματα στην ιστορία έχουν χρησιομοποιήσει πολλές μεθόδους όπως πχ διαδηλώσεις και άρνηση υπακοής στους νόμους καθώς και μποϋκοτάζ-απεργείες και οδοφράγματα, μετά από κάθε δράση κάνουμε απολογισμό και απαντάμε στις ερωτήσεις 1=αν χρειαζόμαστε περισσότερα άτομα στην ομάδα μας, 2=αν πρέπει να αλλάξουμε το μύνημά μας τη κοινωνία, 3=αν πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αναγκάσουμε τα ΜΜΕ να γράψουν για εμάς, 4=αν πρέπει να αυξήσουμε την συννενόηση και αλλυλεγγύη μεταξύ μας, κάθε ομάδα πρέπει να συζητά με άλλες ομάδες για τη γενική στρατηγική του κινήματος, πριν από κάθε δράση πρέπει να έχουμε αποφασίσει τί θα κάνουμε σε περίπτωση σύλληψης μελών μας, σε κάθε δράση πρέπει να έχουμε ένα μέλος μας που θα βγάζει φωτογραφίες ή βίντεο τη δράση και ένα μέλος μας με γνώσεις πρώτων βοηθειών που θα αναλάβει να βοηθά τους τραυματίες μας, αν έχουμε κάμερα με WiFi και κινητό με ασύρματη 3G/4G σύνδεση στο διαδίκτυο κάνουμε άμεσο live video streaming τη δράση μας (όχι όμως με SIM κινητού που είναι δηλωμένη με στοιχεία μέλους της ομάδας), σε κάθε μη-βίαιη δράση έχουμε κανονίσει ένα μέλος μας που μιλάει ευγενικά να αναλάβει την επικοινωνία-συνέντευξη με παρευρισκόμενους δημοσιογράφους αν θέλουμε κάλυψη από ΜΜΕ, συγκεκριμένα μέλη της ομάδας μας αναλαμβάνουν να δώσουν φυλλάδια στο κόσμο, συγκεκριμένα μέλη της ομάδας μας αναλαμβάνουν να μεταφέρουν και να παραδώσουν στα άλλα μέλη διάφορα υλικά που μπορεί να χρειάζονται κατά τη διάρκεια μιας δράσης όπως πχ γάντια ή κράνη και μπογιές, πριν τη δράση έχουμε αποφασίσει ποιά μέλη μας θα πάρουν άμεσες αποφάσεις για όλη την ομάδα σε περίπτωση απρόοπτων γεγονότων όπως πχ μπλόκο στο συνηθισμένο δρόμο άμεσης διαφυγής, για ομάδες με δικηγόρο μέλος κανονίζουμε πριν τη δράση ο δικηγόρος να βρίσκεται μαζί μας ή κοντά μας, σε περίπτωση φυλάκισης μέλους μας πρέπει απο πριν να έχουμε στρατηγική για την υποστήριξή του και για δράσεις πίεσης για την απελευθέρωσή του, μετά από κάθε πετυχημένη δράση η ομάδα πρέπει να το γιορτάζει για να έχει ψυχολογική συνοχή η ομάδα, κάθε δράση πρέπει να έχει ως στόχο την επικοινωνία με τη κοινωνία (πχ να δείξουμε στο κόσμο οτι το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο και οτι έχει τρωτά σημεία κι οτι άμα γίνουμε πολλοί μποορούμε να το ρίξουμε).

Βίντεο όγδοου μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=6hz37yz5w1w

Βιβλίο PDF του όγδοου μαθήματος: https://popularresistance-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2018/06/course-1-class-8.pdf

Ελπίζω τα μαθήματα του Σχολείου Κοινωνικής Αντίστασης να σας φάνηκαν χρήσιμα!

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License