Αντισπισιστική δράση για την ολική απελευθέρωση μπροσούρα

Παραθέτουμε το αρχικό κείμενο της ομάδας μας. Ορισµός σπισισμού Ο σπισισµός (speciesism) είναι η διάκριση µεταξύ ειδών, η οποία οδηγεί στην εκµετάλλευση και στην ιεράρχηση των ζώων σε σχέση µε την αξία τους.

post image

Παραθέτουμε το αρχικό κείμενο της ομάδας μας.

Ορισµός σπισισμού

Ο σπισισµός (speciesism) είναι η διάκριση µεταξύ ειδών, η οποία οδηγεί στην εκµετάλλευση και στην ιεράρχηση των ζώων σε σχέση µε την αξία τους.

Η αρχή και ο διαιωνισμός του σπισισμού

Εντοπίζουµε την σπισιστική αντίληψη βαθιά ριζωμένη στην εξελικτική ανθρώπινη νοοτροπία. Αποτέλεσμα της αντικειµενοποίησης της φύσης είναι το εξουσιαστικό σκεπτικό πως ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος και πως γι’αυτό το λόγο, ο ρόλος της είναι να υπηρετεί τις ανάγκες του. Έτσι, η σχέση µεταξύ ανθρώπου και φύσης, ενσαρκώνεται σε µια σχέση καταπιεστή- καταπιεσµένου. Η σχέση εξουσιαστή- εκµεταλλευόµενου, παρουσιάζεται επίσης και µεταξύ ανδρών και γυναικών, λευκών και έγχρωµων, κεφαλαιοκρατών και προλεταριάτου.

Όλες αυτές οι σχέσεις βασίζονται στον αυθαίρετο διαχωρισµό, ο οποίος οδηγεί στην άδικη και αδικαιολόγητη εργαλειακή χρήση των κατώτερων ειδών, φύλων, φυλών και τάξεων από τα υποτιθέµενα ανώτερα. Ένα κοινό σηµείο αυτών των ρατσιστικών συµπεριφορών είναι η προσπάθεια να δικαιολογηθούν και να αποκτήσουν αντικειµενική υπόσταση µέσα από αβάσιµα επιστηµονικά συµπεράσµατα, εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των “δυνατών”. Έτσι, βλέπουµε την επιστήµη να νοθεύεται, µέσω του άκρατου βιολογισµού, ο οποίος αν και ήταν σε έξαρση τους παλαιότερους αιώνες, έχει επηρεάσει σηµαντικά την σηµερινή εποχή. Ο βιολογισµός αυτός ιεραρχεί τις ανθρώπινες οµάδες σύµφωνα µε τα εξωτερικά τους φυσικά χαρακτηριστικά, υπερασπίζοντας για παράδειγμα ότι οι γυναίκες και οι έγχρωμοι είναι κατώτεροι επειδή έχουν μικρότερο κρανίο από τους άσπρους και τους άνδρες. Κατά έναν παρόµοιο τρόπο εξηγεί την εκµετάλλευση και την αδικία ο κοινωνικός δαρβινισµός, ο οποίος πραγµατεύεται πως η κοινωνική ανισότητα είναι φυσική και αναπόφευκτη, αφού κάποιοι άνθρωποι είναι από την φύση τους πιο κατάλληλοι να επιβιώσουν από άλλους. Τέλος, πέρα από τα όρια του βιολογισµού, επιστήµονες ισχυρίστηκαν πως τα ζώα είναι µηχανές που επιτελούν ορισµένες λειτουργίες για να συντηρηθούν στην ζωή, χωρίς όµως την δυνατότητα να έχουν σκέψεις ή αισθήµατα.Είναι περιττό να πούµε πως όλες αυτές οι θεωρίες έχουν καταρριφθεί από σύγχρονες ανεξάρτητες επιστηµονικές έρευνες, τις οποίες όµως αγνοούµε επιλεκτικά σε µεγάλο βαθµό, µε σκοπό την συντήρηση του status quo.

Συµπερασµατικά, αυτή η νόθευση της επιστήµης συνδυασµένη µε τα συµφέροντα των εκµεταλλευτών και τις θρησκευτικές αντιλήψεις, οφείλονται σηµαντικά για την διαιώνιση αυτών των ειδών ρατσισµού. Όµως, ο σπισισµός είναι η παλαιότερη, η πιο βαθιά ριζωµένη και αποσιωπηµένη µορφή ρατσισµού, γιατί τα ανθρώπινα θύµατά του έχουν την γενετική δυνατότητα να αγωνίζονται για την ισότητα στο ίδιο επίπεδο µε τους καταπιεστές τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται κατανοητή η θέση τους, σε αντίθεση µε τα άλλα ζώα. Επειδή τα µη ανθρώπινα πλάσµατα δεν παρουσιάζουν την ανθρώπινη νοηµοσύνη και συµπεριφορά και έτσι δεν µπορόυν να αγωνιστούν για την ελευθερία τους µε ανθρωπόµορφους τρόπους, η σπισιστική κοινωνία δεν θέλει να κατανοήσει πως έχουν ίσα δικαιώματα στην ζωή και στην ελευθερία.

Καπιταλισμός και σπισισμός

Ο καπιταλισμός, γέννημα θρέμα εξουσιαστικών μοντέλων του παρελθόντος, δεν συνέχισε απλώς την λογική της καταπίεσης, αλλά εισήγαγε μεθόδους εδραίωσης των μηχανισμών της εκμετάλλευσης. Έθεσε σε ισχύ την διαχείριση των πρώτων υλών, της φύσης και εν τέλει των υπολοίπων ζωών που κατοικούν μαζί μας σε αυτόν τον πλανήτη, καταχράστηκε την γη και τα ζώα αντιµετωπίζοντάς τα ως ιδιοκτησία. Όσο υπάρχει ο σπισισμός και η εξουσία θα συνεχίσουν να είναι στην ίδια μοίρα τα ζώα ανθρώπινα και μη. Στον καπιταλισμό η κτηνωδία του κέρδους καταπίνει ζωές. Οι αμέτρητες κτηνοτροφικές μονάδες αποδεικνύουν το γεγονός ότι κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ζώα πεθαίνουν βάναυσα εξαιτίας του καπιταλισμού. Συγκεκριμένα, τα ζώα που θανατώθηκαν από τον Ιανουαρίου έως τον Αύγουστο του 2018 μόνο στην Ελλάδα για ζωική παραγωγή, ανέρχεται στα 8.713.330. Να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τα ψάρια, τα ζώα σε οικογενειακές φάρμες και μικρότερης κλίμακας σφαγές, αλλά μόνο τα ζώα στις ελεγχόμενες μονάδες κτηνοτροφίας. Τέλος, παγκοσμίως καταγράφονται πάνω από 150 δισεκατομμύρια σφαγές τον χρόνο. Ενώ, αν συμπεριλαμβανόταν ο αριθμός των ψαριών που θανατώνονται κάθε χρόνο, θα μιλούσαμε για τρισεκατομύρια δολοφονίες.

Τα στατιστικά αυτά φανερώνουν το τεράστιο κέρδος της βιομηχανίας εκμετάλλευσης που προϋποθέτει την θυματοποίηση κάθε ζώου, την εξάλειψη κάθε συναισθηματικής ένωσης μεταξύ των ειδών και την πλήρη αποκοπή από την φύση. Το κέρδος των μεγαλύτερων βιομηχανιών μάλιστα διπλασιάστηκε τα δυο τελευταία χρόνια.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα στο βωμό του κέρδους. Η κτηνοτροφία έχει βρεθεί στην πρώτη θέση ως η κυρία πηγή μόλυνσης και καταστροφής του περιβάλλοντος. Η μόλυνση και η καταστροφή οφείλονται στις εκπομπές μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα από τα περιττώματα των ζώων, στην αποψίλωση των δασών και στην μετατροπή τους σε μονοκαλλιέργειες, όπως κρυθαριού και αραβοσίτου. Για να καταλάβουμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος, να παραθέσουμε ότι το 25% της επιφάνειας του παγκόσμιου εδάφους χρησιμοποιείται για την βοσκή περισσότερων από 1,25 δισεκατομμυρίων βοοειδών. Ακόμη, να αναφέρουμε ότι στην δεκαετία του '90 μέχρι το '00 χάθηκαν 170.000 τ.χλμ στην Παταγονία έκταση που αντιστοιχεί όσο η Ελλάδα και η Αλβανία μαζί . Τέλος, σύμφωνα με έρευνες της Διεθνής Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας σε χώρες του τρίτου κόσμου, 146.000 τ.χλμ χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ με αυτές τις εκτάσεις παραγωγής θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα του υποσιτισμού σε πολλές χώρες, αφού χρειάζονται σχεδόν 1,5 στρέμματα γης για να τραφεί ένας vegan για έναν χρόνο, ενώ χρειάζονται 7,5 για έναν κρεατοφάγο.

Αντισπισισμός

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, ο αντισπισισμός πρέπει να θεωρείται δεδομένος και αυτονόητος όταν μάχεσαι για την ζωή και την ελευθερία.

Ο αντισπισισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι στον αγώνα ενάντια στην εξουσία και την εκμετάλλευση.

Ο σπισισμός ισχυρίζεται την ανωτερότητα του ανθρώπου, την δυνατότητα επιβολής και εξουσίας του σε βάρος των υπόλοιπων ζώων.

Δεν μπορεί πραγματικά να υπάρξει ένας κόσμος ισότητας και αυτοδιάθεσης όσο οι ίδιοι αναπαράγουμε εξουσιαστικές και εκμεταλλευτικές σχέσεις. Η κοινωνική αναδόμηση προϋποθέτει όχι μόνο την αμφισβήτηση και την αλλαγή των σχέσεων στην ανθρώπινη κοινωνία αλλά και στην σχέση μας με τα υπόλοιπα ζώα και την γη. Ως αγωνιστές οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις βάρβαρες παραδόσεις και τις παρωχημένες αντιλήψεις, να αμφισβητούμε και να επανεξετάζουμε, να εμπλουτίζουμε ή να απορρίπτουμε κάθε στάση και νοοτροπία του παρελθόντος κάθε χειραφετημένη γνώση που που έχουμε δεχτεί.

Ονειρευόμαστε μια κοινωνία βασισμένη στην αρχή της ισότητας, όπου η διαφορετικότητα είναι βιολογικός κοινωνικός και συναισθηματικός πλούτος και απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε εξέλιξης, σεβόμαστε την εγγενή αξία της κάθε ζωής, την ελευθερία κάθε έμβιου όντος.

Αντιστεκόμαστε στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία που θέτει την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στα υπόλοιπα ζώα και στην φύση, στην στυγνή εκμετάλλευσή τους.

Εξαγριονόμαστε με την αντίληψη που θέλει τα υπόλοιπα ζώα και την φύση ως οικονομικό και κοινωνικό κέρδος.

Κόρινθος, Δεκέμβριοςές αντιλήψεις και την ανθρωποκεντρική νοοτροπία στην πηγάδα, εκεί οπού ανήκει, στον πάτο μαζί με καθε ρατσιστική, σεξιστική, φασιστική και εξουσιαστική συμπεριφορά.

Να αγωνιστούμε συσπειρωμένα με την επαναστατική προοπτική για την εξάλειψη κάθε εξουσίας.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αντισπισιστική δράση για την ολική απελευθέρωση

antispeaction@espiv.net

Εικόνες:

O σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License