*English Below.

Το Κοινωνικό Κέντρο Χώρα αποτελεί μια αυτο-οργανωμένη συλλογικότητα εθελοντών και έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο εγγεγραμμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Δεν είμαστε Μη Κυβερνητική Οργάνωση, φιλανθρωπικό ίδρυμα και ούτε συνδεόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο με κρατικές αρχές. Συνεργαζόμαστε λαμβάνοντας αποφάσεις με ομοφωνία, σε ομάδες εργασίας που συγκεντρώνονται σε εβδομαδιαία βάση σε γενική συνέλευση. Καθένας και καθεμιά που εμπλέκεται στη συλλογικότητα καλείται να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας και του τρόπου οργάνωσης.

Στεκόμαστε ενάντια στο σεξισμό, το φασισμό, το ρατσισμό και κάθε είδους διάκριση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν ιδανικά˙ και το να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο είναι μέρος μιας διαδικασίας που απαιτεί διαρκή ανασκόπηση και εσωτερική κριτική.

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν. Παρέχονταν πάντα δωρεάν και έτσι θα συνεχίσουν. Αν κανείς γνωρίζει περιστατικά που κάποιος έχει πληρώσει για υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δε θα ξανασυμβεί. Κανείς δεν κερδοσκοπεί από το σωματείο.

Είμαστε μια οργάνωση που στηρίζεται κατά βάση από εθελοντές. Το σωματείο μόλις τους προηγούμενους μήνες προσέλαβε μία υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης με ημιαπασχόληση και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να προσλάβει κάποια επιπλέον άτομα για να υποστηρίξουν στο κομμάτι της διερμηνείας την ομάδα υποστήριξης σε θέματα ασύλου. Είμαστε στη φάση των συνεντεύξεων με τους πρώτους επιλαχόντες από όσους υπέβαλαν αίτηση και δυστυχώς είναι αδύνατο για μια μικρή ομάδα εθελοντών να πάρει συνέντευξη και από τα 300 άτομα που απέστειλαν βιογραφικό. Είναι κάτι που θα έπαιρνε μήνες, με αρνητική επίπτωση στη δουλειά αυτής της ομάδας. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να φαίνεται άδικο σε πολλούς εθελοντές της Χώρας ή σε άτομα που δεν προσκλήθηκαν σε συνέντευξη, αλλά αυτή η απόφαση πάρθηκε ούτως ώστε να διατηρηθεί η δυναμική της υφιστάμενης ομάδας και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Το άνοιγμα αυτών των θέσεων εργασίας στοχεύει πρωτίστως σε μια υπηρεσία υποστήριξης σε θέματα ασύλου που θα διασφαλίζει το απόρρητο των χρηστών της με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας είναι να είμαστε απολύτως διαφανείς. Αν εσείς ή η ομάδα στην οποία συμμετέχετε έχετε κάποια ερώτηση όσον αφορά το ποιοι είμαστε ή τι κάνουμε, παρακαλούμε ρωτήστε μας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε συμμετέχοντας στις συνελεύσεις μας είτε ατομικά δια ζώσης ή online. Αν εσείς ή η ομάδα στην οποία συμμετέχετε αποφασίσετε να μη δουλεύετε πλέον μαζί μας παρακαλούμε πείτε μας τους λόγους γι’ αυτό. Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική και θα προσπαθήσουμε να δούμε τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι συνελεύσεις του σωματείου μας είναι ανοιχτές και πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα, ημέρα Τρίτη στις 17.30. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στη σελίδα μας στο Facebook.

Τα σχόλια που αναρτήθηκαν πρόσφατα είναι κατά τη γνώμη μας βαθιά σεξιστικά και απειλητικά και, λαμβάνοντας τα σοβαρά υπόψη, αναζητούμε έναν τρόπο που θα βοηθήσει στο να χτίσουμε θετικές σχέσεις και να λύσει προβλήματα.

Είμαστε σε διαδικασία προγραμματισμού μιας ανοιχτής συνέλευσης που θα θέσει ζητήματα κριτικής με στόχο να βρεθεί ένας θετικός τρόπος να προχωρήσουμε παραπέρα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σύντομα.

English version:

Khora Community Centre is a self-organised collective of individuals, registered as a Greek association. We are not an NGO, a charity or associated with government bodies. We work using consensus decision making. We have a variety of working groups that organise separate aspects of the project who feed into a weekly assembly. Everyone involved in Khora is asked to participate with this way of organising and to be part of Khora’s process.

We stand against sexism, fascism, racism and all forms of discrimination.We understand that the above statements are ideals – and to work as such is part of a process that requires constant self reflection.

All services are free. They always have been and always will be. If anyone you know has ever paid for our services please inform us so we can make sure it does not continue. No individual makes a profit from the organisation.

We are an organization that is run predominantly by volunteers. The association hires one Greek administrator part time, and is currently hiring a group of interpreters to work specifically with the asylum support team. We are currently interviewing those shortlisted for the roles, and unfortunately it is not possible for the small group of volunteers that work with the asylum support team to interview all 300 applicants - this would take many months and seriously damage the teams ability to continue their ongoing work. We recognize that this may seem unfair to many who have volunteered with khora in the past or who were unsuccessful in their application, but this decision was made in order to maintain the strength of our existing team and to make it possible for us to continue our work. The aim of hiring interpreters is to enable a more confidential, safe and effective asylum support service.

We aim to be completely transparent. If you or your group have any questions about who we are or what we are here to do, then please ask us. This can either be formally in an assembly, or individually in person or online. If you or your group decide not to work with us then please let us know why. We accept criticism and will try to work on any points you or your group wants to raise. We have open association assemblies once a month on a Tuesday evening at 5.30 p.m. and advertise the dates on Facebook.

The recent statements circulated are factually inaccurate and many comments made in relation to them in private groups have become deeply misogynistic, sexist and threatening. We take this very seriously and wish to find a way forward that helps to build positive relationships.

We are in the process of planning a specific open assembly to discuss criticisms in order to find a positive way forward. Details will follow shortly.

O σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License