Η άρνησή μας να υποταχτούμε στους τυράννους και τους νόμους τους, ελευθερώνει μια ριζοσπαστική δύναμη. Όλοι για όλους

Το τρίπτυχο φυλλάδιο πολιτικής και πρακτικής αυτοπαρουσίασης-αυτοσυγκρότησης της Συλλογικής Δομής Δημόσιου Λουτρού & Πλυντηρίου / The leaflet of political and practical self-presentation and self-determination of the Collective structure of public baths and launderette in Exarchia.

Το τρίπτυχο φυλλάδιο πολιτικής και πρακτικής αυτοπαρουσίασης-αυτοσυγκρότησης της Συλλογικής Δομής Δημόσιου Λουτρού & Πλυντηρίου σε ελληνικά και αγγλικά (pdf).

Κυριακή 14 Απρίλη 8μμ καλούμε όλους τους συντρόφους που δίνουν την παρουσία τους στη γειτονιά των Εξαρχείων, να συναντηθούμε στη Συνέλευση της Δομής, για να δυναμώσουμε την κοινότητα της αυτοοργάνωσης!

(Το ιδρυτικό κείμενο)

The leaflet of political and practical self-presentation and self-determination of the Collective structure of public baths and launderette in Exarchia in greek and english (pdf).

Sunday 14th April 8pm we call all the comrades who give their presence in the neighborhood of Exarchia to meet together at the Assembly of the Public Bath Structure, so that we may strengthen the community of self-organization!

(The founding text)

Το κείμενο του φυλλαδίου:

≋ Συλλογική Δομή δημόσιου λουτρού & πλυντηρίου ≋

Η σωματική καθαριότητα αποτελεί μια βασική ανάγκη, καθοριστική για την υγεία, την ευζωία και την ελευθερία των ανθρώπων. Στον καπιταλιστικό κόσμο όμως, το νερό και οι μαζικές υποδομές αποτελούν εμπορεύματα. Ο έλεγχος στο νερό χτίζει ένα ταξικό σύνορο.

Το αυτοοργανωμένο δημόσιο λουτρό υπηρετεί την ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης στο τρεχούμενο νερό και σε μια υποδομή καθαριότητας για όλους και καθημερινά. Αποτελεί ένα εγχείρημα κοινωνικής απαλλοτρίωσης και αυτοδιεύθυνσης κοινών πόρων κι από αυτή τη θέση είναι ένας συλλογικός χώρος φιλοξενίας για όποιαν κι όποιον βρίσκεται σε μια συνθήκη αδυναμίας.

Οι καθεστωτικοί θεσμοί (κρατικοί μηχανισμοί, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εκκλησίες, media, κόμματα) είναι δομές της τάξης των εκμεταλλευτών, κερδοσκοπούν πάνω στην φτώχια και την προσφυγιά, συστηματοποιούν τον ρατσισμό, χρηματοδοτούν την καταστολή. Γι' αυτό, ως κοινότητα αυτοοργάνωσης στεκόμαστε ενάντιά τους.

- Είμαστε μια κοινότητα ισότητας κι ελευθερίας, που βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη συλλογική ευθύνη και την πρωτοβουλία.

- Η αυτοοργανωμένη Δομή μπορεί και λειτουργεί χάρη στην τακτική διαθεσιμότητα και την αλληλοβοήθεια των χρηστών της. Η ανάθεση αναπαράγει την εξουσία και την εκμετάλλευση.

- Το πρόγραμμα λειτουργίας δίνει ύπαρξη στον κοινό τόπο, ορίζοντας χρόνους συνάντησης και συμμετοχής˙ είναι αναγκαίο για να λειτουργεί η Δομή ισότιμα για όλους, άρα ανοιχτά˙ είναι το πρώτο σκαλί εμπιστοσύνης.

- Οι πρακτικές ευθύνες⚒ οργανώνονται στην τακτική συνέλευση.⚙

- Η ισχυρότερη προσφορά της αυτοργανωμένης Δομής δεν είναι η χρήση της - είναι το άνοιγμα χώρου κοινωνικής δύναμης κι ελευθερίας μέσα από την συλλογική εργασία.

⚙ Η συνέλευση

- Είναι η εστία της ισότιμης κοινότητας. Όπου όλοι ακούμε και υπολογίζουμε τον κάθε συμμετέχοντα. Όπου κάθε ανάγκη, παρατήρηση, πρόταση, βρίσκει τον χώρο της εδώ. Όπου η κάθε εμπειρία από τη συμμετοχή στις αυτοοργανωμένες δομές γίνεται κοινή γνώση, κοινή δύναμη, πηγή ριζοσπαστικής ανανέωσης της ελεύθερης κοινότητας.

- Είναι ο τρόπος για να αποφασίζουμε όλοι μαζί κι αυτό δίνει δύναμη στις αποφάσεις μας. Ο τόπος όπου συγκροτείται η συλλογική ελευθερία, ο τόπος ανακάλυψης των κοινών δυνατοτήτων μας.

- Είναι το θεμέλιο της αυτοοργάνωσης. Είναι η οργανωτική διεργασία που δημιουργεί ενιαίο σώμα, ενιαία ισχύ και νόημα για νέες πρακτικές.

- Είναι η μήτρα της τακτικής λειτουργίας της Δομής, της συνυπευθυνότητας και της δημόσιας λογοδοσίας. ≋

- Είναι η βάση της οικουμενικής αυτοδιεύθυνσης, η βάση του κινήματος που επιχειρεί να ανατρέψει εδώ και τώρα τις δομές ετερονομίας και συγκέντρωσης ισχύος. Είναι ο βασικός φορέας της συνομοσπονδιακής οργάνωσης. ⚑

Η συνέλευση έχει απόλυτη ισχύ μέσα στην αυτοοργανωμένη Δομή.

Είναι σώμα αυτόνομο, σε συνέπεια προς τους διακηρυγμένους σκοπούς της≋ και σε συνάρτηση με τις οργανικές σχέσεις⚑ που έχουν επιτευχθεί ή που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στο πεδίο δράσης της (στην Κατάληψη GARE, τη γειτονιά των Εξαρχείων⊚, το κίνημα του αθηναϊκού και του ελλαδικού χώρου, τους διεθνιστικούς δεσμούς).

Έχει την αυτοδίκαιη ευθύνη να υπερασπίζεται την αυτοοργανωμένη Δομή, την στέγαση και τις υποδομές της, τη γειτονιά της, τους ταξικά καταπιεζόμενους και το επαναστατικό κίνημα★.

Η συνέλευση λογοδοτεί στο κίνημα, πάνω στη βάση της επεκφρασμένης αλληλεγγύης.

⚑ ⚑ ⚑ ⚑ Ο Κόσμος μας ⚑ ⚑ ⚑ ⚑

Με τα πιο απλά λόγια, που αντηχούν μέσα από την ιστορία των καταπιεσμένων, η Συλλογική Δομή δημόσιου λουτρού & πλυντηρίου είναι ένα άμεσο εγχείρημα για την πραγμάτωση του σοσιαλισμού χωρίς κράτος.

Η αυτοοργανωμένη Δομή είναι:

- Ένας χώρος άμεσης ικανοποίησης κοινών αναγκών, μέσω της κοινωνικοποίησης πόρων≋, υλική φροντίδα⚒ για την επιβίωση και την πάλη ενάντια στις δομές υποδούλωσης κι εκμετάλλευσης.

- Τόπος συνάντησης, συνοργάνωσης⊚ και ταξικής αντεπίθεσης, για το γκρέμισμα της τρομοκρατίας των αφεντικών★ και την απαλλοτρίωση του σύμπαντος.

- Πυρήνας συλλογικής δύναμης κι ελευθερίας⚙, κύτταρο μιας οικουμενικής κοινωνίας αυτοδιεύθυνσης. Η αυτοοργανωμένη Δομή είναι σπόρος του επαναστατικού κινήματος. Ένας κόμβος στο σύνολο των υπαρκτών πρωτοβουλιών που αποδομούν την κυριαρχία του κράτους και του κεφάλαιου.

Το κίνημα γίνεται κοινωνικό σώμα, ένας νέος κόσμος, ελεύθερος, με τη συνομοσπονδιακή δράση και οργάνωση των επιμέρους κοινοτήτων αγώνα.

Είμαστε μια ψηφίδα ελεύθερου εδάφους στο προλεταριακό-κοινωνικό μέτωπο. Eπιχειρούμε να σπάσουμε τα δεσμά εξάρτησης από το σύστημα εκμετάλλευσης, χωρίς να καταφεύγουμε στην αυταπάτη μιας κλειστής αυτάρκειας. Η ελευθερία του καθενός μας εκπορεύεται από την συναρμογή της πληθώρας των αναγκών και των ικανοτήτων μας σε μια οργανική ενότητα.

Όλοι για όλους.

Κοινότητα δίχως όρια.

Ισότητα, κατά βάση στην δοτικότητα,

στην εργασία και κατά συνέπεια στη νομή.

Αδιαπραγμάτευτη μαχητική αλληλεγγύη.

⚒ Πρακτικά καθήκοντα ⚒

- Οι υπεύθυνοι βάρδιας φροντίζουμε την υποδομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της. Μεριμνούμε για την συμμετοχή μας στην επόμενη συνέλευση⚙. Οι χρήστες επίσης, φροντίζουν το λουτρό κατά τη χρήση.

- Κοινωνική οριζοντιότητα ≋,⚑:

Δεν κάνουμε και δεν επιτρέπουμε διακρίσεις. Δεν προσφέρουμε και δεν επιτρέπουμε προνομιακή μεταχείριση. Δεν επιτρέπουμε την ιδιοποίηση του χώρου και της υποδομής. Δεν αποστρεφόμαστε κανέναν που έχει την ανάγκη της Δομής ή της κοινότητάς μας. Προσφέρουμε οικειότητα για τους νεότερους, τις γυναίκες, τους ξένους, τους πιο αδύναμους. Στρεφόμαστε με ενδιαφέρον προς αυτούς και τους προσκαλούμε στην κοινωνική Δομή, είτε βρίσκονται εντός του χώρου της είτε εκτός.

Ρυθμίζουμε ισότιμα την αναμονή και την χρήση του λουτρού, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευπαθείς. Ενημερώνουμε για την οριοθέτηση του χώρου χρήσης και του χώρου αναμονής. Ενημερώνουμε κατά περίπτωση για τις καταναλωτικές εξαρτήσεις που δεν έχουν θέση στον κοινό χώρο.

- Μετάδοση γνώσης:

Προσκαλούμε σε συμμετοχή, κοινοποιώντας κι εξηγώντας σε κάθε χρήστη και σε κάθε αλληλέγγυο τον κοινωνικό και τον ανοιχτό συλλογικό χαρακτήρα της Δομής≋. Συζητάμε με τον κάθε επισκέπτη, ενθυμούμενοι ότι σκοπός μας είναι το δυνάμωμα της οριζόντιας κοινότητας⚑. Προσκαλούμε στη συνέλευση⚙.

Εξηγούμε στους χρήστες τους πρακτικούς όρους λειτουργίας της Δομής και το κοινωνικό νόημά τους. Καθοδηγούμε τους καινούριους συμμετέχοντες με υπομονή και κατανόηση.

Η συλλογικότητα ανανεώνεται με την παρουσία όποιων μπορεί να θεωρηθούν «ξένοι».

- Υπεράσπιση★ του χώρου της Δομής, της υποδομής της, των παρευρισκόμενων και της γειτονιάς⊚.

⚒                                                                                            ⚒

⊚⊚⊚ Η γειτονιά ⊚⊚⊚

Δίπλα στην πολυτελή κατοικεία του αστού, ζει ο πεινασμένος κι ο άστεγος. Στη γειτονιά συμπυκώνονται και κλασματοποιούνται οι ταξικές αντιθέσεις. Εδώ που αυτοοργανώνεται ο κοινωνικός βίος, επεκτείνεται η καπιταλιστική μηχανή, εμπορευματοποιώντας και αστυνομεύοντας τον ιδιωτικό χρόνο και τον δημοσίο χώρο. Η γειτονιά γίνεται μια πτέρυγα της αχανούς φυλακής, γι' αυτόν που έχει ένα προσωπικό κελί και μια έρημος για τον ξένο, ή το έδαφος της εξεγερμένης κοινότητας.

Για μας τους καταπιεζόμενους η γειτονιά είναι τόπος ταξικής πάλης και συνοργάνωσης ενάντια στην εκμετάλλευση της εργασίας, της στέγης και των βιωτικών πόρων≋. Ενάντια στον στρατιωτικό, γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό έλεγχο της ζωής★. Η Συλλογική Δομή δημόσιου λουτρού & πλυντηρίου είναι μια βάση της γειτονιάς στον αγώνα για την οικουμενική κοινωνική-πολιτική-ταξική απελευθέρωση⚑.

Τα Εξάρχεια είναι εστία συσπείρωσης της αντίστασης στην καταστολή, στο κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Η μακρόχρονη σύγκρουση με τους κρατικούς μηχανισμούς έχει δόσει δύναμη για την δημιουργία κοινοτήτων αυτοοργάνωσης μέσα και πολύ πέρα από τη γειτονιά.

Είναι ανάγκη και καθήκον για μας που οργανώνουμε την κοινότητα της ελευθερίας και της ισότητας (είτε γεννηθήκαμε εδώ είτε ήρθαμε από μακρυά), να βαθύνουμε το ρήγμα απέναντι στα αφεντικά και τους θεσμούς που λυμαίνονται τις γειτονιές.

Απέναντι:

-Στην αστυνομική πολιορκία και τους μηχανισμούς αντιπροσώπευσης.

-Στο real estate και την αστική ανάπλαση.

-Στην αγορά αλκοόλ-καφέ και την συνακόλουθη αγορά παράνομων ναρκωτικών, που διαλύει την προλεταριακή βάση της γειτονιάς.

-Στα κυκλώματα προστασίας των αγορών, τον παρακρατικό βραχίωνα τρομοκρατίας.

Με σεβασμό στην προλεταριακή επιβίωση, με ταξική αλληλεγγύη, με προτάσεις κοινής πάλης.

★ Κοινωνική αυτοάμυνα ☠

Η αστική τάξη ποινικοποιεί, καταδιώκει, βασανίζει, εκτοπίζει και φυλακίζει εμάς που δεν χωράμε στα κερδοσκοπικά σχέδιά της. Αγωνιζόμενοι για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση βρίσκουμε μπροστά μας την πιο βάναυση αντίδραση του κράτους και των εκμεταλλευτών.

Απέναντι στη βία και την τρομοκρατία

              κράτους, αφεντικών και παρακρατικών,

  υπερασπιζόμαστε

    τους βαλόμενους,

     τις αυτοοργανωμένες δομές,

     τις γειτονιές μας,

       το ταξικό-κοινωνικό κίνημα συνολικά.

Κάθε σύντροφος έχει καθήκον να εκδηλώνει την αλληλεγγύη του και να σηκώνει το ανάστημα της προλεταριακής κοινότητας⚑ μπροστά στην καταστολή, αποφασιστικά.

Η συνέλευση⚙ της αυτοοργανωμένης Δομής έχει την ευθύνη της αυτοάμυνάς της, από κοινού με τη συνέλευση της Κατάληψης GARE, όπου στεγάζεται. Η συνέλευση είναι αρμόδια να προσδιορίσει και να οργανώσει τους κατάλληλους τρόπους αυτοάμυνας.

Όλοι οι σύντροφοι της Δομής προστατεύουμε τον χώρο, τις υποδομές της και τους παρευρισκόμενους, από κάθε εξουσιαστική παρέμβαση⚒. Η συνέλευση της Δομής κι ο κάθε συμμετέχον έχουμε καθήκον να μεριμνούμε για την προστασία των ασθενέστερων και να διαμοιραζόμαστε τις πρακτικές ευθύνες ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός.

Προστατεύουμε τη γειτονιά από το σύνολο των εχθρικών οργανώσεων και πρακτικών⊚, επίσης πέρα από τον χώρο και τις ώρες λειτουργίας της Δομής.

Η άρνησή μας να υποταχτούμε στους τυράννους και τους νόμους τους, ελευθερώνει μια ριζοσπαστική δύναμη. Η αλληλεγγύη κάνει αυτή τη δύναμη απεριόριστη.

Αρχεία:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License