Το σύνταγμα των Κούρδων της Συρίας (Ροζάβα)

Μερική μετάφραση του συντάγματος της Ροζάβα, των Κούρδων της Βόρειας Συρίας.

Το σύνταγμα της Ροζάβα (Κούρδοι Βόρειας Συρίας)

Πολλοί ρωτούν πώς μπορεί να οργανωθεί η κοινωνία μετά την αντικαπιταλιστική επανάσταση, και μια καλή απάντηση βρίσκουμε στο σύνταγμα της Ροζάβα, των Κούρδων της Βόρειας Συρίας.

Το σύνταγμα της Ροζάβα (ή αλλιώς, κοινωνικό συμβόλαιο της Ροζάβα), της επαναστατημένης περιοχής των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, βασίζεται στην ιδεολογία της δημοκρατικής συνομοσπονδίας, μια μορφή άμεσης δημοκρατίας.

Πληροφορίες για το σύνταγμα: https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_North_and_East_Syria

Το σύνταγμα μπορείτε να το διαβάσετε στα Αγγλικά εδώ:

https://internationalistcommune.com/social-contract/

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Rojava

Μεταφράζω επιλεκτικά (και με ελεύθερη παράφραση για ευκολότερο νόημα) μερικά σημεία από το σύνταγμα:

Εισαγωγή: Εμείς, οι λαοί της Ροζάβα αναγνωρίζουμε πως το εθνικό κράτος δημιούργησε χάος στις περιοχές μας, έφερε προβλήματα, σοβαρή κρίση, και αγωνία. Το τυρανικό καθεστώς του εθνικού κράτους ήταν άδικο και προκάλεσε καταστροφή της κοινωνίας. Για να ξεπεράσουμε αυτή τη χαοτική κατάσταση δημιουργούμε ένα δημοκρατικό ομοσπονδιακό σύστημα.

Άρθρο 7 (αναθεώρηση 2016): Αυτό το σύνταγμα δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο κράτος ή μια ταξική κοινωνία, αλλά είναι βασισμένο στη δημοκρατική δύναμη της κοινότητας και βάζει περιορισμούς στο ρόλο του κράτους ώστε αυτό να είναι απλά ένας μηχανισμός κοινωνικής οργάνωσης.

Άρθρο 11: Η Ροζάβα βασίζεται στην αρχή πως η γη, το νερό, και οι πόροι είναι δημόσια αγαθά. Έχουμε οικολογική και κοινωνική οικονομία. Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση, τα μονοπώλια, και η αντιμετώπιση της γυναίκας ως άψυχο αντικείμενο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση.

Άρθρο 18: Η θανατική ποινή απαγορεύεται.

Άρθρο 20: Οι εθνοτικές και κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα να οργανώνονται ελεύθερα. Η πολιτισμική καταπίεση είναι έγκλημα και η αντίσταση σε αυτή αναγνωρίζεται ως δίκαιη.

Άρθρο 34: Η εκπαίδευση είναι δωρεάν σε όλα τα στάδια.

Άρθρο 35: Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εργάζονται, να έχουν φροντίδα υγείας, να μετακομοίζουν, και να έχουν ένα σπίτι.

Άρθρο 40: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο πολιτικό άσυλο και αυτός που το ζητά δεν επιτρέπεται να εκδιωχθεί πίσω στη χώρα του χωρίς τη δικιά του συμφωνία.

Άρθρο 41: Ο πλούτος και οι φυσικοί πόροι είναι δημόσια ιδιοκτησία, και η διαχείρηση και η δίκαιη μοιρασιά τους γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 43: Το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία αναγνωρίζεται αρκεί να μην εναντιώνεται στο κοινό συμφέρον.

Άρθρο 48: Η κομμούνα είναι η βασική οργανωτική δομή της άμεσης δημοκρατίας. Είναι ένα σύστημα όπου παίρνονται αποφάσεις σε ένα ανεξάρτητο συμβούλιο (συνέλευση).

Άρθρο 49: Τα συμβούλια (συνελεύσεις) είναι κοινωνικές ενώσεις συζήτησης και πολιτικών αποφάσεων στα χωριά, τις γειτονιές, και τις πόλεις. Πραγματοποιούν τους σκοπούς της κοινωνίας σε θέματα πολιτικής και οικονομίας. Οργανώνουν τη κοινωνία με άμεση δημοκρατία.

Άρθρο 50: Τα συμβούλια σχηματίζονται με 60% αντιπροσώπους με άμεσες εκλογές από το λαό, και 40% αντιπροσώπους από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με την συναινετική δημοκρατία. Τα συμβούλια αποφασίζουν για τα μέλη του δικαστικού συστήματος και της εσωτερικής ασφάλειας.

Άρθρο 51: Τα συμβούλια πόλης σχηματίζονται για μια πόλη και τις γύρω περιοχές. Αυτά σχηματίζουν εκτελεστικά συμβούλια.

Άρθρο 52: Τα εκτελεστικά συμβούλια των συμβουλίων πόλης βάζουν σε εφαρμογή της αποφάσεις και σχηματίζουν επιτροπές για τα διάφορα θέματα.

Άρθρο 54: Κάθε καντόνι της Ροζάβα οργανώνεται με την αρχή της οικονομικής αυτάρκειας και λαμβάνει μέρος από τον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας. Όλα τα καντόνια πρέπει να δίνουν δίκαιη μοιρασιά του υπόγειου και υπέργειου πλούτου (πετραίλεο, νερό, μέταλλα, δάση). Η δίκαιη μοιρασιά του πλούτου ορίζεται από νόμο. Κάθε καντόνι έχει δικά του δικαστήρια που πρέπει να συμφωνούν με το σύνταγμα της ομοσπονδίας και τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε καντόνι έχει δικιά του εσωτερική ασφάλεια. Κάθε καντόνι έχει δικαίωμα άμυνας απέναντι σε εξωτερικές επιθέσεις και την υποχρέωση να βοηθά την άμυνα της ομοσπονδίας.

Άρθρο 55: Η λαϊκή συνέλευση σε κάθε καντόνι οργανώνεται με εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια όπου το 40% των μελών είναι από τις ειδικές κοινωνικές ομάδες (εθνότητες, θρησκεύματα κλπ) και το 60% από το γενικό πλυθησμό. Ασχολείται με αποφάσεις για την οικονομία, εκπαίδευση, υγεία, εσωτερική ασφάλεια κλπ στο καντόνι.

Άρθρο 57: Το δημοκρατικό λαϊκό συνέδριο αντιπροσωπεύει όλο το λαό της ομοσπονδίας. Ενώνει όλες τις κοινωνικές ομάδες που μετέχουν στην ομοσπονδία με τη δικιά τους ελεύθερη θέληση.

Άρθρο 58: Τα μέλη του δημοκρατικού λαϊκού συνεδρίου βγαίνουν με εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια και γράφουν τους νόμους. 40% των μελών είναι από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες (εθνότητες, θρησκεύματα κλπ) και το 60% από το γενικό πλυθησμό. Οργανώνει επιτροπές.

Άρθρο 59: Το δημοκρατικό λαϊκό συνέδριο καθορίζει τους γενικούς στόχους της κοινωνίας, γράφει τους νόμους, εγκρίνει τους δικαστές, τα μέλη εσωτερικής ασφάλειας, και τους αρχηγούς του στρατού. Εγκρίνει τις διεθνείς συμφωνίες στο όνομα της "Δημοκρατικής Ομοσπονδίας της Βορείου Συρίας". Εγκρίνει την είσοδο νέου καντονιού στην ομοσπονδία εφόσον αποδέχεται το σύνταγμα (κοινωνικό συμβόλαιο).

Άρθρο 61: Το εκτελεστικό συμβούλιο της ομοσπονδίας πρέπει να έχει και άντρες και γυναίκες, και μέλη από κάθε κοινωνική ομάδα (εθνότητες, θρησκεύματα κλπ).

Άρθρο 63: Το δημοσιογραφικό ινστιτούτο φροντίζει να υπάρχει ελεύθερη δημοκρατική δημοσιογραφία στην ομοσπονδία. Δεν επιτρέπεται το μονοπώλιο των μέσων ενημέρωσης και εκδόσεων. Τα μισά μέλη είναι από τις συνελεύσεις καντονιών, τα άλλα μισά από τα δημοσιογραφικά μέσα.

Άρθρο 64: Οι ένοπλες δυνάμεις της ομοσπονδίας σχηματίζονται από εθελοντές και από υπόχρεους. Προστατεύουν τις ζωές και ιδιοκτησίες των πολιτών από εξωτερικές επιθέσεις.

Άρθρο 65: Το συμβούλιο του κοινωνικού συμβολαίου σχηματίζεται από δικαστές και ερμηνεύει το κοινωνικό συμβόλαιο (σύνταγμα).

Άρθρο 68: Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η βάση της οργάνωσης της κοινωνίας. Τα κοινωνικά προβλήματα επιλύονται με διάλογο και κοινή συγκατάθεση. Πράξεις ενάντια στη κοινωνία και το περιβάλλον είναι εγκλήματα. Η κοινωνία έχει δικαίωμα συμμετοχής και κριτικής στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Οι τιμωρίες έχουν σκοπό την διόρθωση του εγκληματία ώστε αυτός να αποκαταστήσει τη ζημιά, να αναπτύξει συνείδηση, και να ξαναμπεί στη κοινωνική ζωή. Οι γυναίκες οργανώνουν ειδικές γυναικείες οργανώσεις και οι δικαστικές αποφάσεις για θέματα γυναικών λαμβάνονται από συστήματα δικαστηρίων οργανωμένα από γυναίκες.

Άρθρο 69: Τα μέλη των δικαστηρίων αποφασίζονται από λαϊκές συνελεύσεις. Οι επιτροπές συμφιλίωσης λύνουν καθημερινά προβλήματα και τα μέλη είναι από εθελοντές. Οι γυναικείες δικαστικές οργανώσεις ασχολούνται με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με γυναίκες και με την οικογένεια.

Άρθρο 72: Όλες οι διοικητικές οργανώσεις με μέλη που αποφασίζονται από εκλογές παρακολουθούνται από τα σώματα που τους ψήφισαν. Σε κάθε εκλογικό σύστημα υπάρχει το δικαίωμα της ψήφου μη-εμπιστοσύνης στους αντιπροσώπους.

Άρθρο 73: Δημοψηφίσματα οργανώνονται για όλα τα σημαντικά θέματα δημόσιου συμφέροντος, όπως τις αλλαγές στο σύνταημα και την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας.

Άρθρο 74: Τοπικές περιοχές έχουν το δικαίωμα εναντίωσης στις αποφάσεις των γενικών οργάνων αν είναι ενάντια στα συμφέροντά τους και δεν συμφωνούν με τους σκοπούς τους.

Άρθρο 79: Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις μπορούν να σχηματίζονται ελεύθερα σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 80: Κοινωνικές οργανώσεις όπως κολλεκτίβες, ενώσεις, συνδικάτα, σωματεία κλπ μπορούν να οργανώνονται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 81: Κανένα μέλος του δημοκρατικού λαϊκού συμβουλίου και των λαϊκών συμβουλίων των καντονιών δεν μπορεί να μετέχει στις εκλογές πάνω από δυο φορές.

Άρθρο 83: Η αλλαγή του συντάγματος γίνεται με τη συμφωνία των λαϊκών συνελεύσεων στα καντόνια και πρέπει να συμφωνεί το 75% των μελών του δημοκρατικού λαϊκού συμβουλίου.

O σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License