Η ισιότητα πρέπει να καταστραφεί

Το κείμενο της Saffo Papantonopoulou “Straightness must be destroyed” δημοσιεύτηκε στο βιβλίο “Queering Anarchism:Addressing and Undressing Power and Desire” το 2012 στις ΗΠΑ από την AK Press.

post image

[...] Η διαδικασία της συλλογικής μετάφρασης, καθώς και το αποτέλεσμα της, δεν αποτελούν μόνο μια πράξη αντίστασης στονυπάρχοντα λόγο. Επιλέγοντας να εκφράσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα εαυτά μας και τις σχέσεις μας ή μεταφέρονταςτο λόγο κάποιας που μας βρίσκει σύμφωνα, είναι ένας από τουςτρόπους να καταστήσουμε υπαρκτό έναν «άλλο», ένα λοξό τρόπο πουμπορούμε να φέρουμε τα σώματα μας. Η διαρκής αυτομόρφωση μαςεπιτρέπει να φανταζόμαστε όλο και καταλληλότερους τρόπους νααντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές που παίρνει η καταπίεση πουβιώνουμε. Η ύπαρξη και η κυκλοφορία ενός κειμένου που καταφέρνειμε απλό λόγο να εξηγήσει τη σημασία που έχει η ρήξη με τηνισιότητακαι την σιςετεροκανονικότητα στον ευρύτεροαντιεξουσιαστικό/αναρχικό αγώνα, τη βρίσκουμε ζωτική. Η συνεχήςενδοσκόπηση, στοχεύοντας στον εντοπισμό και το ξερίζωμαεξουσιαστικών συμπεριφορών στα ίδια μας τα εαυτά, αποτελεί έναναπό τους βασικούς πυλώνες του αγώνα ενάντια στην εξουσία.Παράλληλα, όσο σημαντική είναι η καταστροφή του υπάρχοντοςσυστήματος, άλλο τόσο σημαντική είναι και η δημιουργία χώρου ναεκφραστούν όλοι οι τρόποι του υπάρχειν και του σχετίζεσθαι, που δενυπακούνε σε αυτό.Νιώθουμε ότι πρωτοβουλίες σαν αυτή που πήραμε με τηνπαρούσα μετάφραση, λείπουν από αυτό που ονομάζουμε κινηματικόαναρχικό χώρο. Στη δικιά μας εκτίμηση δεν είναι δύο διαφορετικοίαγώνες που μπορούν να συγκεραστούν, αλλά πρόκειται για τον ίδιοακριβώς αγώνα, παρόλο που σε διάφορες στιγμές του χρόνου έχουνβρεθεί σε διάσταση, ακόμα και σε αντιπαράθεση. Η μετάφραση και ηκοινοποίηση αυτού του κειμένου από μας, αποτελεί μια πολιτικήκίνηση για να αναδείξουμε την επιτακτικότητα αυτής τηςσυνειδητοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση. [...]

Εικόνες:

Αρχεία:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License