فراخوان تظاهرات برای سالگرد پابلوس فیساس /poster and call for 18th sep, the anniversary of Pavlos Fysas

فراخوان تظاهرات به جوامع مهاجری برای شرکت در سالگرد پابلوس فیساس Call for participation of immigrants to the anniversary of anti fascist rapper, Pavlos Fysas

post image

 Pavlos Fysas, anti fascist rapper who was murdered by a member of neo-nazist mafia golden dawn, in the neighbourhood of keratsini (18th September 2013)

We will not forget/We will not forgive 

 In this poster we have called to the communities of immigrants to participate in the anniversary of anti fascist rapper, Pavlos Fysas, which we as a self-organize collective of anarchist immigrants believe that the participation of immigrants specially in this situation is very important for the movement, resistance and struggle.

Solidarity to squats, power to the struggle and long live resistance 

Steki of anarchist immigrants(Tsamadou/Tositsa)

پابلوس فیساس، یک رپر ضد فاشیست بود که توسط یکی از اعضای مافیای نئو نازی گلدن دون در محله کراتسینی به قتل رسید(۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳)

ما فراموش نخواهیم کرد/ما نخواهیم بخشید

در این پوستر ما به جوامع مهاجری فراخوان داده ایم تا در سالگرد(تظاهرات) پابلوس فیساس شرکت کنند

ما بعنوان یک گروه جمعی و خودسازماندهی شده از مهاجران آنارشیست باور داریم که شرکت مهاجران بخصوص در این زمان برای جنبش، مقاومت و مبارزه بسیار مهم خواهد بود.

همبستگی با اسکوات ها، قدرت به مبارزه و زنده باد مقاومت 

پاتوق آنارشیست های مهاجر(Tsamadou/Tositsa)

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License