Μέρες αφότου με ακολουθούσαν και μέρες αφότου η αντιτρομοκρατική υπηρεσία παρακολουθούσε τακτικά το σπίτι μου, δημοσίευσα μια πολιτική δήλωση η οποία περιέχει και μια αναφορά στα γεγονότα στις 27/10/2019.

https://athens.indymedia.org/post/1600684/

Αργότερα, 9/11/2019, οι αντιτρόμπατσοι που ήταν κοντά στο σπίτι μου άρχισαν να κινούνται διαφορετικά. Ταυτόχρονα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ξεκίνησε να καταστέλλει το κίνημα εντονότερα, όπως συλλαμβάνοντας σύντροφα, κατηγορώντας τα για εμπλοκή με την επαναστατική οργάνωση "Επαναστατική Αυτοάμυνα".

10/11/2019, στις 22:00 με 22:30, καθώς πήγαινα σπίτι, είδα πολλούς ασφαλίτες γύρω απ'το σπίτι μου, περισσότερους απ'ό,τι τις τελευταίες βδομάδες. Αποφάσισα να μην πάω σπίτι και να δημοσιεύσω αμέσως τις πληροφορίες στο indymedia Athens για τις νέες εξελίξεις.

https://athens.indymedia.org/post/1601003/

11/11/2019, το απόγευμα, καθώς ο συγκάτοικός μου και η φίλη του έβγαιναν απ'την πολυκατοικία, 15 με 20 μπάτσοι της αντιτρομοκρατικής τα σταμάτησαν. Πρώτα, οι αντιτρόμπατσοι τους έβαλαν χειροπέδες, τα έβαλαν στο αμάξι και περίπου 30 λεπτά αργότερα εισέβαλαν στο σπίτι με το κλειδί που πήραν απ'τον συγκάτοικό μου. Οι μπάτσοι της αντιτρομοκρατικής άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Στην πορεία, συνέλαβαν τον συγκάτοικό μου με την κατηγορία κατοχής στρατιωτικού μαχαιριού που βρέθηκε μέσα στο σπίτι.

12/11/2019, ο συγκάτοικός μου είχε δίκη στο δικαστήριο της Ευελπίδων, κτίριο 7, και θα ξαναέχει δικαστήριο κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον (σε μια απ'τις προηγούμενες ενημερώσεις που δημοσίευσα στο indymedia, έγραψα πως ο συγκάτοικός μου συνελήφθη για όπλο, αλλά ήταν μια λάθος πληροφορία που πήρα απ'τη δικηγόρο κι όταν μέρες μετά βρέθηκα με τον συγκάτοικό μου, με διόρθωσε).

Μετά την επιδρομή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, επό το σπίτι μου έλειπαν τα εξής:1) όλα τα νόμιμα χαρτιά μου που με αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόσφυγα στην Ελλάδα2) προσωπικά αντικείμενα όπως οδοντόβουρτσα, μαξιλάρι και κάποια ρούχα3) ένα λάπτοπ4) κάποια λεφτά5) κάποια πολιτικά κείμενα6) ένα κινητό (όχι smartphone)

Είμαι αναρχικός πολιτικός πρόσφυγας που έχει φυλακιστεί και βασανιστεί για ενάμιση χρόνο σε μυστικές φυλακές της IRGC στο ιράν. Με συνέλαβαν στην ηλικία των 16, το 2014, στην πόλη Zarghan στο ιράν, με κατηγορίες για προσβολή την θρησκείας και για δράστηριότητα κατά του ιρακινού κράτους. Το 2016 απέδρασα απ' το ιράν στην ελλάδα. Ήμουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Σάμου για 8 μήνες, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πήρα το πολιτικό άσυλο απ' το ελληνικό κράτος. Το 2017, έφτασα στην Αθήνα κι από τότε είμαι ενεργός στο ντόπιο αναρχικό κίνημα.

Το κράτος προσπαθεί να τρομοκρατήσει το κίνημα, αλλά το κράτος καλό θα ήταν να γνωρίζει πως, γι' αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, ο φόβος δεν υπάρχει. Η αντίσταση θα επιβιώσει και το σύστημα θα πεθάνει γιατί η επιθυμία μας για ελευθερία είναι δυνατότερη απ' τα όπλα του και τους μπάτσους του. Θα συνεχίσω να συμμετέχω στο κίνημα. Αν με απαγάγει η αντιτρό, κατευθείαν θα ξεκινήσω απεργία πείνας.

Αλληλεγγύη στα σύντροφα που συνελήφθησαν ή που καταζητούνται απ' την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Abtin Parsa, 23/11/2019

 

Days after being followed and days after my home in ano patissia was being watched by the anti-terrorist unit, I published a political statement that also includes a report about the events on 27/10/2019.

https://athens.indymedia.org/post/1600684/

Later, 09/11/2019, the anti-terrorist cops that were near my house started acting differently. At the same time, anti-terrorist unit repression against the movement became more severe, like arresting comrades with the accusation of being involved in the revolutionary organization "Revolutionary self-defense".

10/11/2019, 22:00 to 22:30, while I was going home, I saw many undercover cops around my home, more than usual in the past few weeks. I decided to not go home and publish immediately the information in indymedia athens about this event.

https://athens.indymedia.org/post/1601003/

11/11/2019, in the evening, while my flatmate and his friend were coming out of the building, 15 to 20 anti-terrorist cops stopped them. First, anti-terrorist cops handcuffed them, put them in the car and probably 30 minutes later the anti-terrorist cops entered my home with the key that they took from my flatmate. Anti-terrorist cops started searching the house. After that, they arrested my flatmate with the accusation of having a military knife that was found in our home.

12/11/2019, my flatmate had a trial in the court of evelpidon, building 7, and he will have another court sometime soon (in one of the previouw updates that I published in indymedia Athens, I wrote that my flatmate got arrested because of a gun, but it was wrong information given to me by the lawyer and when days later I found my flatmate, he corrected me).

After the raid of the anti-terrorist unit in my house, these things were missing:

1) all my legal papers that recognized me as a legal refugee in greece

2) personal things like a toothbrush, a pillow and some clothes

3) a laptop

4) some money

5) some political texts

6) a cell phone (not smartphone)

I am an anarchist political refugee who has been imprisoned and tortured for 1 year and half in the secret prison of IRGC in iran. I was arrested at the age of 16, in 2014, in zarghan city in iran, accused of insulting the religion and with activity against the iranian regime. In 2016, I escaped from iran to greece. I was in the concentration camp of samos for 8 months, and during this period, I got the political asylum from the greek state. In 2017, I arrived in athens and since 2017 I am active in the local anarchist movement.

The regime is trying to terrorize the movement but the regime should know that for those who have nothing left to lose, fear does not exist. The resistance will survive and the system will die because our will for freedom is stronger than its weapons and its cops. I will continue participating in the movement. If I get abducted by the anti-terrorist unit, I will immediately start hunger striking.

Solidarity to comrades who got arrested or are wanted by the anti-terrorist unit.

Abtin Parsa 23/11/2019

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License