[ΠΑΤΡΑ]- Κείμενο της διαχειριστικής συνέλευσης της κατάληψης Παραρτήματος για το 15νθήμερο τελεσίγραφο

Το σώµα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Παραρτήµατος λαµβάνει αποφά- σεις για ζητήµατα που το αφορούν οριζόντια και ισότιµα.. Η διαχειριστική συνέλευση κάθε 1η τε- τάρτη του µήνα στις 19:00, αποτελεί το σηµείο φυσικής συνάντησης των ατόµων και οµάδων που το χρησιµοποιούν. Σε αυτήν κατατίθενται οι διαθέσεις για δραστηριοποίηση στο χώρο και µεταξύ των κοµµατιών που την απαρτίζουν ισοµερίζεται η ευθύνη διατήρησης αλλά και προάσπισής του. Πέμπτη 5 Δεκέμβρη στην κατάληψη Παρατήματος 18:00 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στις καταλήψεις 21:00 Ανοιχτή συνέλευση-συζήτηση

post image

Το παράρτημα είναι αντικαθεστωτικό κοινωνικό κέντρο κομμάτι των κοινωνικών και ταξικών αγώνων της Πάτρας και ως τέτοιο θα το υπερασπιστούμε

Η νέα κυβέρνηση έχει εξαγγείλει στα πλαίσια του δόγµατος νόµος και τάξη την επίθεση πάνω στις καταλήψεις, τους «µπαχαλάκηδες», τα Εξάρχεια, την ανοµία, το άσυλο. Είναι τα µέτρα θωράκισης της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης που θα γνωρίσει νέους, χρυσούς ρυθµούς ανάπτυξης πάνω στις πλάτες µας. Την ίδια ώρα που ξηλώνονται εργατικά κεκτηµένα, που ξεπουλιέται κάθε σπι- θαµή γης, αέρα και θάλασσας στους επενδυτές, που ψηφίζονται νοµοσχέδια µε φοροελαφρύνσεις και φωτογραφικές διατάξεις για να κερδίσουν τα αφεντικά, την ίδια ώρα που η δικαιοσύνη αθωώνει όλους αυτούς που εδώ και χρόνια εγκληµατούν πάνω στις πλάτες των από τα κάτω, για άλλη µια φορά µπαίνει στο στόχαστρο ο κόσµος που αγωνίζεται και τα εργαλεία του. Δεν περιµέναµε κάτι άλλο, καθώς δεν πρόκειται για µια «κακή κυβέρνηση», αλλά για άλλο ένα στιγµιότυπο στον ταξικό/κοινωνικό πόλεµο, στη συνέχεια του κράτους και του καπιταλισµού στην Ελλάδα. Θεωρώντας πως αυτήν τη στιγµή τους δίνεται η ευκαιρία να τελειώσουν µια και καλή µε ό,τι τους χαλάει τα σχέδια, στοχεύουν να επιβληθεί η υποταγή και η σιωπή, να παρακολουθούµε τη βαρβαρότητα κα- θηµερινά ανέκφραστοι/ες και σιωπηλοί/ές, αδύναµοι/ες και αδρανείς, δεχόµε- νοί/ές τη ως αυτό που είναι, η κανονικότητά τους.

Όσοι και όσες δεν χωρούν στο εθνικιστικό/πατριωτικό/εκµεταλλευτικό κάδρο, µε πρώτους τους µετανάστες και τις µετανάστριες, θα πνίγονται στα σύνορα, θα συλλαµβάνονται, θα κλείνονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη συνέχεια, η κανονικότητα της εκµετάλλευσης θα πρέπει να επιβληθεί στους χώρους εργασίας, µε το φακέλωµα των σωµατείων, τις απολύσεις, τις ατοµικές και τοπικές συµβάσεις. Στα πανεπιστήµια, µε τις ιδιωτικοποιήσεις, το ν+2, τις διαγραφές, την αστυνοµική παρουσία. Και συνολικά σε κάθε έκφανση της ζωής. Πρωτοστάτης δε θα µπορούσε να είναι άλλος πιο ιδανικός από το γνωστό σερίφη Χρυσοχοϊδη. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται το 15µερο τελεσίγραφο προς τις καταλήψεις, που λήγει σε µια υψηλού συµβολισµού ύβρη, το βράδυ πριν την 6η Δεκέµβρη, το βράδυ πριν την επέτειο της δολοφονίας ενός 15χρονου αναρχικού, «ανυπάκουου, µη κανονικού» από το κράτος στα Εξάρχεια, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι συνδέσεις εύκολες. Η στρατηγική της έντασης βρίσκεται µπροστά µας και ήρθε η στιγµή να ξαναµιλήσουµε εµείς για εµάς και όχι τα ΜΜΕ και το κάθε τσιράκι της εξουσίας.

Για το Παράρτημα λοιπόν...

Εµβληµατικό σηµείο αναφοράς του απελευθερωτικού κινήµατος στην πόλη, κέντρο µαχητικού αγώνα όποτε η συνθήκη το επέτασσε, αλλά και ζωντανό, αυτο-οργανωµένο κοινωνικό κέντρο, ο χώρος του παραρτή- µατος φιλοξενεί πληθώρα εκδηλώσεων πολιτικού και πολιτιστικού πε- ριεχοµένου µε αντιεµπορικά, πάντα, χαρακτηριστικά, αυτοέκφρασης και συνάντησης, οργανικής σηµασίας πολιτικές διαδικασίες και άλλες κοινω- νικές δράσεις και παρεµβάσεις.

Η λειτουργία του είναι αυτή ενός χώρου ανοιχτού αλλά και ριζοσπα- στικά πολιτικού, ενός κέντρου αφιερωµένου στην ελεύθερη και αδιαµεσολάβητη έκφραση αλλά και στον αποφασιστικό απελευθερωτικό αγώνα, ενός χώρου µε ελευθεριακά χαρακτηριστικά µέσω κοινά συµφωνηµένων αρχών που διέπουν την λειτουργία του, στο πνεύµα του ιστορικού πολι- τικού του φορτίου και της σύγχρονης παρακαταθήκης του .

Το Παράρτηµα ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτό, σαν ένας χώρος πολι- τικής και κοινωνικής δραστηριότητας, σαν κέντρο αγώνα, σαν ο χώρος που συνδέει το ιστορικό νήµα της εξέγερσης του ’73 µε αυτήν του Δεκέµ- βρη του 2008, σαν ένα φορτισµένο µέρος που οι αγωνιζόµενοι πάντα θε- ωρούν σπίτι τους και χρησιµοποιούν. Το παράρτηµα είναι ένας πραγµατικά ανοιχτός χώρος σε όλους και όλες, πέρα από όποιου τύπου διακρίσεις, (και αφιλόξενος για όσους/ες αναπαράγουν διακρίσεις µε βάση το φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα κτλ). Και ανήκει σε όσους θέλουν να αγωνιστούν στο διηνεκές. Δεν είναι και ούτε θα γίνει κάποιο µαυσωλείο της ιστορικής µνήµης, ούτε ένα τσιµεντωµένο κενό και άψυχο κτήριο, ούτε κάποιο λαµπρό επενδυτικό κόλπο για όποιον επενδυτή βρεθεί.

Άλλωστε, οι πρώτες και µόνες φορές που ο χώρος του παραρτήµατος -µετά από 40 χρόνια- δεν ήταν ανοιχτός στην πατρινή κοινωνία, τόσο γενικά αλλά και σε όσους και όσες ήθελαν να τιµήσουν την εξέγερση του πολυτεχνείου, ήταν όταν µετά τη βίαιη εκκένωση και το σφράγισµα του παραρτήµατος τον Αύγουστο του 2013, το παράρτηµα περιήλθε στη δια- χείριση του κράτους και πιο συγκεκριµένα του Δήµου Πατρέων.

Τα τελεσίγραφα του κράτους στοχεύουν σε όσους και όσες αγωνίζο- νται ενάντια στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την εξατοµίκευση, αυτοοργα- νωµένα, αντιθεσµικά, αδιαµεσολάβητα. Θέλουν να θάψουν κάθε εστία αγώνα επιβάλλοντας απρόσκοπτα τις δικές τους βάρβαρες πολιτικές. Οι προσπάθειες αυτές θα µας βρούν για ακόµη µια φορά απέναντί τους. Θα σταθούµε απέναντι σε οποιαδήποτε κατασταλτική προσπάθεια, προτάσ- σοντας τον αγώνα και την αλληλεγγύη, όπως άλλωστε έκαναν και οι εξε- γερµένοι το ’73, στον ίδιο ακριβώς χώρο που βρισκόµαστε και εµείς σήµερα.

Τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της κατάληψης Παραρτήµατος:

Αντιιεραρχικά: Οι άνθρωποι και οµαδοποι- ήσεις που το πλαισιώνουν οφεί- λουν να λειτουργούν αντι-ιεραρχικά και ισότιµα, προσβλέποντας στην εκµηδένιση της επιβολής της βούλησης του ενός επί των άλλων.

Αντιεµπορευµατικά: Οι εκδηλώσεις και δράσεις που λαµβάνουν τόπο εντός του πρέπει να κινούνται στα πλαίσια της αντι-εµπορικής λογικής, εξε- χόντως εχθρικές απέναντι στο κέρδος και το προσωπικό όφελος.

Αντι-ΜΜΕ: Ο λόγος και τα µηνύµατα που εκπορεύονται από την όποια ενέργεια στο εσωτερικό του να µην διαµεσολαβούνται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, η παρουσία των οποίων µέσα στο χώρο του παραρτήµατος δεν µπορεί να είναι αποδεκτή.

Αντιθεσµικά: Το παράρτηµα είναι ένα απε- λευθερωµένο έδαφος από το κράτος και το κεφάλαιο. Δεν είναι µια παραχώρηση, ή µια συµφωνία αυτό που µας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιµοποι- ούµε για οποιαδήποτε δραστη- ριότητα. Εποµένως, κάθε είδους συναλλαγή των εγχειρηµάτων ή των ανθρώπων που συµµετέ- χουν στο Παράρτηµα µε τους θεσµούς, τοπικούς ή κεντρικούς, µε ΜΚΟ, µε χρηµατοδοτήσεις, µε προσφορές ή µε παραχωρή- σεις µας βρίσκει εξ’αρχής απέ- ναντι. Τα θέλουµε όλα και για όλους έλεγε το πανό του Παραρ- τήµατος κατά την εξέγερση του Δεκέµβρη και αυτό ισχύει µέσα στο πέρασµα των χρόνων. Όλα και για όλους µε τις δικές µας δυνάµεις και προσπάθειες

«Το να περιγράψεις σε ένα τυπικό «ιστορικό» το ρόλο που έχει παίξει το παράρτηµα στους κοινωνικούς αγώνες της Πάτρας τα τελευταία 40 χρόνια είναι αδύνατο. Οι αγώνες δεν περιγράφονται µε τίτλους ούτε µε κεφάλαια σε κάποιο ιστορικό βιβλίο. Υπάρχουν στις εξιστορήσεις του κάθε αγωνιστή ξεχωριστά αλλά και στα κοινά σηµεία των διηγήσεων, κρύβονται πίσω από τα βλέµµατα κα- τανόησης και τους µορφασµούς όσων συναντήθηκαν έστω και για λίγο στο αµφιθέατρο σε κάποια στι- γµή αγώνα, στα δεκάδες συνθήµατα που έχουν γραφτεί στους τοίχους του εδώ και δεκαετίες και υπάρχουν µέχρι και σήµερα, στα εκατοντάδες πολιτικά κείµενα και αφίσες που έχουν τυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια και καταλήγουν στο «Συγκέντρωση- Πορεία στο Παράρτηµα», υπάρχουν στη συλλογική µνήµη όλων µας που δραστηριοποιηθήκαµε µέσα σ’ αυτό.» -κείµενο της τότε διαχειριστικής συνέλευσης του παραρτήµατος µετά τις εκκενώσεις του Αυγούστου του ‘13

Το σώµα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Παραρτήµατος λαµβάνει αποφά- σεις για ζητήµατα που το αφορούν οριζόντια και ισότιµα.. Η διαχειριστική συνέλευση κάθε 1η τε- τάρτη του µήνα στις 19:00, αποτελεί το σηµείο φυσικής συνάντησης των ατόµων και οµάδων που το χρησιµοποιούν. Σε αυτήν κατατίθενται οι διαθέσεις για δραστηριοποίηση στο χώρο και µεταξύ των κοµµατιών που την απαρτίζουν ισοµερίζεται η ευθύνη διατήρησης αλλά και προάσπισής του.

Πέμπτη 5 Δεκέμβρη στην κατάληψη Παρατήματος

18:00 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στις καταλήψεις

21:00 Ανοιχτή συνέλευση-συζήτηση

10, 100, χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σ`έναν κόσμο οργανωμένης σήψης

Διαχειριστική Συνέλευση Κατάληψης Παραρτήµατος

Κάθε πρώτη Τετάρτη του µήνα στις 19:00.

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License