Κάλεσμα συγκέντρωσης για την Πρωτοχρονιά στην Π.Ράλλη - Call for gathering on New Year's Eve in P.Ralli [GR, ENG, FR]

[GR] Καλούμε σε συγκέντρωση έξω από τα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη 31/12 23:30 [ENG] We call to a gathering outside Petrou Ralli detention centre on the night of New Year's Eve, Tuesday 31/12 23:30 [FR] Nous appelons à un rassemblement devant le centre de détention de Petrou Ralli la nuit de la veille du Nouvel An, mardi 31/12 23:30

post image

[GR] Και αυτή την Πρωτοχρονιά, σπάμε το καθεστώς της αορατότητας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας έξω απ' το κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη.

Τα κέντρα κράτησης, η Πέτρου Ράλλη, όπως και κάθε φυλακή, είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί το κράτος για να κάνει στην άκρη εκείνες κι εκείνους που δεν μπορεί ή δε θέλει να αφομοιώσει και να χρησιμοποιήσει, να τιμωρήσει όσες/ους ενοχλούν, να παραδειγματίσει αυτούς και αυτές που ακόμα ονειρεύονται να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ελευθερία.

Εκεί οι μετανάστ(ρι)ες κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Η πλήρης απομόνωσή τους από την κοινωνία δίνει το ελεύθερο στους ανθρωποφύλακες να τις/τους κακοποιούν σωματικά και ψυχολογικά χωρίς τέλος. Στερούνται την πρόσβαση στο φαγητό, την περίθαλψη, την πληροφόρηση, την ανθρώπινη επαφή και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Η ίδια η ζωή και η ύπαρξή τους καταντάει αναλώσιμη μέσα στην απαξίωση που βιώνουν.

Έγκλειστες/οι και ελεύθερες/οι χωριζόμαστε από έναν τοίχο και η πλευρά που βρισκόμαστε είναι απλά θέμα τύχης ή ατυχίας κι αποτέλεσμα των εκάστοτε πλάνων του κράτους. Εκατοντάδες φυλακισμένοι/ες μέσα στην Πέτρου Ράλλη βάλλονται από το ίδιο σύστημα καταπίεσης όπως κι εμείς που θα βρεθούμε την Τρίτη το βράδυ έξω από το κολαστήριο για να αλλάξουμε χρόνο μαζί τους.

Καλούμε σε συγκέντρωση έξω από τα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη 31/12.

Προσυγκέντρωση στην πλατεία Αγ. Άννης στις 23:30.

Πρόσβαση με τα λεωφορεία 838, Β18, Γ18 και το τρόλεϊ 21 από Ομόνοια.

Στηρίζουμε επίσης τα καλέσματα για συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.

- Αλληλεγγύη στους/ις μετανάστ(ρι)ες

- Κανένας άνθρωπος αόρατος, κανένας άνθρωπος στα χέρια του κράτους

- Μέχρι το γκρέμισμα κάθε κέντρου κράτησης και φυλακής.

[ENG] This New Year , we break the status of invisibility and show our solidarity outside the hellhole of Petrou Ralli

Detention centres, Petrou Ralli, just like every prison, are one of the means used by the state to throw aside those it can't or won't assimilate and use, to punish those who disturb, to set an example for those who are still dreaming of living with dignity and freedom.

Migrants there are imprisoned in inhumane conditions with no contact with the outside world. Their full isolation from society gives their jailers the freedom to physically and psychologically abuse them non-stop. They are denied access to food, healthcare, information, human contact and basic dignity. Their very life and existence becomes disposable in the devaluation they are living in.

Imprisoned and free people are separated by a wall, and the side we're on is just a matter of luck or bad luck, as well as the result of the state's current plans. Hundreds of prisoners inside Petrou Ralli are hit by the same system of oppression as us who are going to be outside the hellhole on Tuesday night to change the year with them.

We call to a gathering outside Petrou Ralli detention centre on the night of New Year's Eve, Tuesday 31/12.

Pregathering at St. Annis square at 23:30.

Access by buses 838, Β18, Γ18 and trolley 21 from Omonia.

We also support the calls for a gathering outside Korydallos prison.

- Solidarity to migrants

- No person invisible, no person in the hands of the state

- Until the tearing down of every detention centre and prison

[FR] Ce nouvel an, nous brisons le statut d'invisibilité et affichons notre solidarité aux portes de l'enfer de Petrou Ralli.

Centres de détentions, Petrou Ralli, comme toute prison, sont l'un des moyens dont l'État se sert pour écarter ceux qu'il ne peut ou ne veut pas assimiler et utiliser, pour punir ceux qui dérangent, pour donner l'exemple à ceux qui rêvent encore de vivre libre et dignement.

Là-bas les migrant.es sont emprisonné.es dans des conditions inhumaines sans contact avec le monde extérieur. Leur isolation totale de la société donne à leur geôlier la liberté de les abuser non-stop, physiquement et psychologiquement. Ils sont privés de nourriture, de soins de santé, d'information, de contact humain et de dignité de base. La dévaluation dont ils sont l'objet rend leur simple vie et existence jetable.

Les personnes emprisonnées et celles qui sont libres sont séparées par un mur et de quel côté on se trouve ne tient qu'à la chance - ou à la malchance - ainsi qu'aux résultats des manigances de l'État. Des centaines de prisonniers à l'intérieur de Petrou Ralli tombent sous les coups du même système d'oppression que nous qui seront devant les portes de ce trou la nuit de Mardi pour passer le cap d'une nouvelle année à leur côté.

Nous appelons à un rassemblement devant le centre de détention de Petrou Ralli la nuit de la veille du Nouvel An, mardi 31/12.

Pré-rassemblement Place St Annis à 23h30.

Accès via bus 838, Β18, Γ18 et 21 à partir d'Omonia.

Nous supportons aussi les appels pour un rassemblement devant la prison de Korydallos.

- Solidarité avec les migrant.es

- Personne n'est invisible, personne aux mains de l'État

- Jusqu'à la démolition de chaque centre de détention et chaque prison.

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License