Ενημέρωση απο την ανταπόκριση στην πανελλαδική μέρα δράσης «Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση των Ζωών μας»

[Στις 10/1 δημοσιεύτηκε το τελικό Σχέδιο Νόμου με ονομασία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» το οποίο υπερψηφίστηκε με ταχύτατους ρυθμούς στις 21/1. Ανταποκρινόμενο στις κυβερνητικές εξαγγελίες, το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και όχι μόνο), δηλαδή άλλη μια επίθεση στα μη προνομιούχα κομμάτια της φοιτητικής κοινότητας. Η ψήφιση του σχεδίου νόμου δρομολογήθηκε εν μέσω εξεταστικής περιόδου, γεγονός που δυσχέραινε την πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων τις σχολές και γενικότερα την οργάνωση των απαραίτητων απαντήσεων του φοιτητικού κινήματος.Σε μια συγκυρία λοιπόν σχετικής αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν το χειμερινό εξάμηνο (μαζικοποιημένες γενικές συνελεύσεις, τακτική παρουσία στο δρόμο καθώς και αυθόρμητες κινήσεις ενάντια στην καταστολή) πρωτοβουλίες όπως το κάλεσμα από την Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ελευθεριακές/αυτόνομες συλλογικότητες/συνελεύσεις/σχήματα φοιτητ(ρι)ών για την ανακήρυξη της 14ης Φεβρουαρίου ως πανελλαδικής μέρας δράσης «Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση των Ζωών μας» είναι απαραίτητες κινήσεις για να καλυφθεί το πολιτικό και κινηματικό κενό των φοιτητικών αντιστάσεων. Με βάση τον χρόνο που είχαμε διαθέσιμο για να ανταποκριθούμε λοιπόν στο κάλεσμα ως Αναρχική Φοιτητική Συνέλευση Αροδαμός πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στις εστίες της Α’ ΦΕΠΑ με πανό και αφίσες, μοιράζοντας κείμενα ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση πόρτα-πόρτα. Θεωρούμε σημαντική και αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών απέναντι στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και το ζοφερό μέλλον που αυτή μας επιφυλάσσει, που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και να ανοίξουν νέους δρόμους για την συλλογικοποίηση και την οργάνωση του καθενός και της καθεμιάς μας. Η μόνη μας ελπίδα βρίσκεται στους οργανωμένους στη βάση, μαχητικούς και ριζοσπαστικούς αγώνες μας ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση, για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.]

post image

Στις 21/1 υπερψηφίστηκε το τελικό Σχέδιο Νόμου με ονομασία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», με τις διαδικασίες ανάγνωσης του από τους εκπαιδευτικούς φορείς και ψήφισης του από την Ολομέλεια της Βουλής να δρομολογούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Ανταποκρινόμενο στις κυβερνητικές εξαγγελίες, το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (και όχι μόνο),δηλαδή άλλη μια επίθεση στα μη προνομιούχα κομμάτια της φοιτητικής κοινότητας. Κεντρικό σημείο του Σχεδίου Νόμου είναι η ίδρυση της «Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης» της οποίας ηαποστολή θα είναι όπως περιγράφεται η συμβολή στην διαμόρφωση και υλοποίηση της ανώτατης εκπαιδευτικής πολιτικής, η αξιολόγηση και πιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΕΙ, η κατανομή της επιχορήγησης τους και εν τέλει η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση τμημάτων και σχολών.Αυτή η αξιολόγηση των ΑΕΙ από την ΕΘ.Α.Α.Ε. θα γίνεται με βάση κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η «σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» και τα «επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτηση τους στην αγορά εργασίας». Σε περίπτωση μάλιστα που η αξιολόγηση είναι αρνητική ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό όχι μόνο της επιχορήγησης των ιδρυμάτων, αλλά και της εισαγωγής νέων φοιτητών σε αυτά και τα προγράμματα σπουδών τους, και να δώσει στους φοιτητές τους την επιλογή να συνεχίσουν τις σπουδές τους αλλού, δηλαδή να αποφασίσει ουσιαστικά την υποτίμηση ή κατάργηση τμημάτων και σχολών με κριτήριο το αν είναι ή όχι παραγωγικές για το κεφάλαιο.Όσον αφορά την επιχορήγηση των ΑΕΙ το νομοσχέδιο αναφέρει πως από το 2022 θα ισχύσει ένα καινούριο σύστημα δεικτών και προϋποθέσεων. ‘Έτσι το 80% της χρηματοδότησης θα συνεχίσει να καθορίζεται με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών και το μέγεθος του ιδρύματος, ενώ το υπόλοιπο 20% θα κατανέμεται με βάση «δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων». Ο πρώτος από αυτούς τους δείκτες είναι η «αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόμενους φοιτητές», η οποία θα ρυθμίζεται στα επιθυμητά για το κράτος επίπεδα από τους ταξικούς φραγμούς στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την εντατικοποίηση των σπουδών και το χρονικό όριο φοίτησης, δηλαδή πολιτικές που είτε εφαρμόζονται ήδη, είτε έχουν προαναγγελθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Ο δεύτερος είναι η «ερευνητική δραστηριότητα», δηλαδή η γνώση που παράγει το πανεπιστήμιο, η οποία είναι γνωστό ότι δεν καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, αλλά ανάγκες τους κράτους και του κεφαλαίου (βλ. ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ για στρατό, αστυνομία, φύλαξη συνόρων).Καθόλου τυχαία το άρθρο 60 του νομοσχεδίου μεταθέτει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω των ΕΛΚΕ (ερευνητικά κονδύλια των ιδρυμάτων) από αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο τελευταίος δείκτης είναι η «διεθνοποίηση», δηλαδή ηύπαρξη διεθνών προγραμμάτων σπουδών που απευθύνονται σε φοιτητές από το εξωτερικό, το πρώτο εκ των οποίων έχει ήδη ιδρυθεί στην Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ, φέρει 6.000 ευρώ δίδακτρα ετησίως και διαφημίζεται από την Υπουργό Παιδείας ως παράδειγμα για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η συνθήκη που διαμορφώνουν στον ορίζοντα οι όροι αξιολόγησης, πιστοποίησης και χρηματοδότησης των ιδρυμάτων είναι σαφής: όποιο ΑΕΙ δεν εναρμονίζει πλήρως την λειτουργία του με τις επιταγές κράτους και κεφαλαίου άμεσα θα υποχρηματοδοτείται, θα υποβαθμίζεται και τελικά είτε θα συγχωνεύεται είτε θα καταργείται. Αυτή η νέα συνθήκη σημαίνει ότι την λαίλαπα της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης θα «επιβιώσουν» μόνο οι σχολές που θα είναι αρκετά «παραγωγικές» για να το αξίζουν. Τα ΑΕΙ όμως δεν θα αναγκάζονται να παραμένουν παραγωγικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις μόνο υπό τον φόβο της αρνητικής αξιολόγησης και άρα της υποχρηματοδότησης και της συγχώνευσης. Μέσα από το νέο νομοσχέδιο τους δίνεται και το εξής κίνητρο: το κομμάτι τωνεπιχορηγήσεων που θα στερούνται τα κακώς αξιολογούμενα ιδρύματα θα μπαίνει ως επιβράβευση στα ταμεία των καλώς αξιολογούμενων, ενισχύοντας την έτσι κι αλλιώς ήδη παραγωγική τους λειτουργία. Έτσι λοιπόν η κεντρική αρχή του Υπουργείου κρατάει για τον εαυτό της τον ρόλο του ρυθμιστή, επιβραβεύοντας ή/και τιμωρώντας τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρίχνοντας όμως την ευθύνη του σχεδιασμού για την διαχείριση των «δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων», δηλαδή την επίτευξη των στόχων ερευνητικής-οικονομικής παραγωγικότητας, στα ίδια τα ιδρύματα και τις διοικητικές αρχές τους. Απέναντι σε αυτό το ζοφερό μέλλον που μας επιφυλάσσουν, όπου το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση και εμείς βρισκόμαστε μέσα σε αυτό είτε ως πελάτες είτε ως εργατικό δυναμικό, οφείλουμε να οργανωθούμε στη βάση μέσα στις σχολές μας, να κατέβουμε ακόμα μια φορά στους δρόμους, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Απέναντι στην λογική που θέλει τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα διασπασμένη όσο και τα αγωνιζόμενα κομμάτια της να παλεύουν αποκομμένα, να συνδέσουμε τους επιμέρους αγώνες μας ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.Να συνδέσουμε τον αγώνα της εκπαιδευτικής βάσης με τις υπόλοιπες ταξικές και κοινωνικές αντιστάσεις που στήνουν αναχώματα στην κατασταλτική εκστρατεία και την επέλαση κράτους και κεφαλαίου.Χωρίς να έχουμε καμία αυταπάτη για τον ρόλο των θεσμών, χωρίς να προσφέρουμε καμία συναίνεση στην διαχείριση των ζωών μας, να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω στα κεκτημένα μας.Να δώσουμε εκείνες τις κινηματικές απαντήσεις που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και να ανοίξουν νέους δρόμους για την συλλογικοποίηση και την οργάνωση του καθενός και της καθεμιάς μας. Η μόνη μας ελπίδα βρίσκεται στους οργανωμένους στη βάση, μαχητικούς και ριζοσπαστικούς αγώνες μας ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση, για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣΕΣΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License