Στις 24 Μάη στις 9πμ, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη δίκη σχετικά με την σύλληψη του Γενάρη του 2019, στα δικαστήρια της Πάτρας, με τη κατηγορία προσπάθειας εξόδου από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο.

Τον Γενάρη του 2019, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια, επιχείρησα να φύγω από την Ελλάδα από το λιμάνι της Πάτρας γιατί στα τέλη του 2018, η μητέρα μου, που έχει λευχαιμία, μου έστειλε ένα μήνυμα για να με ενημερώσει πως η κατάσταση της ήταν πολύ άσχημη και πως ήθελε να με ξαναδεί σαν τελευταία ευχή πριν πεθάνει. Είχα βρει ένα τρόπο να συναντήσω τη μητέρα μου αφού θα έφευγα από την Ελλάδα. Δεν έψαχνα ούτε ψάχνω για μια καλύτερη ζωή με το να φύγω από την Ελλάδα και να προσπαθήσω να πάω σε δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που πιστεύω πως οι μετανάστ(ρι)ες που πάνε από την Ελλάδα στη δυτική Ευρώπη δεν κάνουν κάτι λάθος.

Η ελευθερία της μετακίνησης πρεπει να υπάρχει για όλους/όλες, αλλά τα ρατσιστικά σύνορα των κρατών μας έχουν στερήσει αυτό το δικαίωμα. Ούτε εγώ ούτε κανένας/καμία από τους/τις μετανάστ(ρι)ες που έχουν προσπαθήσει να διασχίσουν τα σύνορα για οποιοδήποτε λόγο, θα έπρεπε να συλληφθούν/δικαστούν, αντίθετα, η ύπαρξη των συνόρων και τα κράτη που τα κυβερνούν πρεπει να λογοδοτήσουν στην κοινωνία σχετικά με το γιατί έχουν στερήσει από το κόσμο το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Η τρομοκρατία του ελληνικού κράτους κατακρεουργεί ανθρώπους στα σύνορα για χρόνια. Στη δεκαετία του 90, πάνω στην αλβανική οικονομική κρίση, χιλιάδες μεταναστ(ρι)ες ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, αλλά πολλοί/ες από αυτούς/ες δολοφονήθηκαν από το ελληνικό τρομοκρατικό κράτος στα σύνορα, ένα σενάριο που συνέβη μόλις πριν κάποιες εβδομάδες σε άλλη μορφή στα σύνορα του Έβρου. Η ευρωπαϊκή ένωση, το ελληνικό καθεστώς, το τουρκικό καθεστώς είναι οι κύριοι ένοχοι σε ο,τι αφορά τα αιματηρά γεγονότα στον Έβρο. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε. Η υπομονή των παιδιών της φτώχειας θα τελειώσει μια μέρα, θα έρθουν καλές μέρες.

Το ελληνικό καθεστώς είναι ένα δολοφονικό σύστημα, η ύπαρξη του ως μέρος του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει την παρουσία Ελλήνων στρατιωτών στην Μέση Ανατολή. Περα από το τεράστιο οικονομικό βάρος που αυτή η στρατιωτική παρουσία έχει επιβάλει στην σε μεγάλο βαθμό φτωχή ελληνική κοινότητα, η εμπλοκή του κράτους σε συστηματικές δολοφονίες και η κρατική τρομοκρατία υπό τη κάλυψη του πολέμου, δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Την Τετάρτη, 6 Μάη, 2020, το ισραηλινό υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε η πρώτη στρατιωτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ-Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία τα κατασκοπευτικά drones Aaron 1 θα αφεθούν στην Ελλάδα. Επομένως, η ελληνική κοινωνία θα υποστεί περισσότερα έξοδα, με περίπου 26% ανέργων και μια πολύ άσχημη κατάσταση προλετάριων, ειδικά αυτή τη στιγμή στους τομείς υγείας. Παρόλο που η τεχνολογία πρεπει να είναι στα χέρια του λαού, το νεοφιλελεύθερο σύστημα τη χρησιμοποιεί για να σκοτώσει, υποτάξει και ελέγξει το λαό. Πόσες ΜΕΘ μπορούν να φτιαχτούν στο κόστος ενός drone Aaron 1;

Στις 17 Νοέμβρη 2019, ταυτόχρονα με την ετήσια δράση για τη κατάληψη του Πολυτεχνείου, μεταναστ(ρι)ες της κατάληψης Μπουμπουλίνας διέμεναν στο κτήριο Γκίνη, αφού το σπίτι τους εκκενώθηκε από το κράτος. Ενώ πολλά συντροφια, συμπεριλαμβανομένων κάποιων μεταναστ(ρι)ων, είχαν ανακοινώσει την ετοιμότητα τους να συμμετέχουν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και να μείνουν εκεί, κάποια άτομα χειρίστηκαν τις συνελεύσεις και σκόρπισαν φόβο στον χώρο του αγώνα, ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Δεν έχω πρόθεση να ανοίξω το ζήτημα περεταίρω, αλλά για να καταγράφει στην ιστορία, πρεπει να πω ότι ο λόγος που δεν καταλήφθηκε το Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη 2019, ήταν κάποια άτομα που έπαιξαν σαν πολιτικοί και κατέστρεψαν τον αγώνα από μέσα. Παρόλο που στηρίζω αντιρατσιστικούς αγώνες, πιστεύω ότι η κοινωνική επανάσταση θα πραγματοποιηθεί από ντόπιους, όταν το προλεταριάτο σταματήσει να δουλεύει και εξεγερθεί στους δρόμους, στην αρχή αυτής της επανάστασης. Για αυτό το λόγο, πιστεύω ότι το επίκεντρο του αγώνα δεν θα έπρεπε να είναι το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά το προλεταριάτο. Κατά την άποψη μου μάλιστα, τίποτα εκτός από ταξικό πόλεμο και ανοικοδόμηση του μαχητικού προλεταριάτου δεν θα έπρεπε να αποτελεί επίκεντρο του αγώνα.

Abtin Parsa 20 Μάη 2020

24 Μάη 2020, 9πμ, δικαστήρια Πατρών ισόγειο.

On May 24 at 9am, the third trial about the arrest of january 2019, will take place in the court of Patras on charges of attempting to leave the country using a fake passport.

In January 2019, in a failed attempt, I tried to leave Greece through the port of Patras because In late 2018, my mother, who has leukemia, sent me a message informing me that her condition was very bad and that she wanted to see me again as a last wish before she died. I had found a way to meet my mother after leaving Greece. I have not been and am not looking for a better life by leaving Greece and try going to Western European countries, although I believe that immigrants who go from Greece to Western Europe are not doing anything wrong. Freedom of movement must exist for all, but the racist borders of states have deprived us of this right. Neither I nor any of immigrants who have tried to cross the border for any reason should not be tried or arrested but rather that, the existence of borders and the states that govern them must be questioned by sociaty as to why they have deprived people of the right to freedom of movement.

Greek state terrorism has been massacring people at the border for years, in the 1990s, at the same time as the Albanian economic crisis, thousands of immigrants came to Greece from Albania, but many of whom were massacred by Greek state terrorism at the border, a scenario that occurred just weeks ago in another form on the evros border. The European Union, the Greek regime and the Turkish regime are the main culprits in the bloody events in evros. We will not forget and we will not forgive. The patience of the children of poverty will end one day, good days will come.

The Greek regime is a murderous system, the membership of the Greek regime as part of NATO has brought the participation and military presence of Greek soldiers in the Middle East. In addition to the huge financial costs that this military presence has imposed on the largely poor Greek community, the regime's involvement in systematic killings and state terrorism under the guise of war cannot be ignored. On Wednesday, May 6, 2020, the Israeli Ministry of Defense announced that the first military agreement had been signed between Israel and Greece, according to which the Aaron 1 spy drones would be leased to Greece. Accordingly, the Greek society will incur more costs with about 26% of the unemployed and the very bad conditions of the proletariat, especially at the moment in the medical and health services sectors. While technology must be at the service of the people, the neoliberal system uses it to kill, suppress and control the people. How many ICUs can be made at the cost of one Aaron 1 drone?

On November 17, 2019, at the same time as the annual movement for occupation the Polytechnic University, immigrants of bobilounas squat were living in the Gini building after their home was evacuated by state. While many comrades, including a number of immigrants, had announced their readiness to participate in the occupation of the university and stay there, some people manipulated the assemblies and spread fear in the struggle space, in order to preventing the occupation of the Polytechnic University. I do not intend to open this issue any further, but to be recorded in the history, I must say that the reason for not occupying the Polytechnic University on November 17, 2019, was some people who, played like politicians and destroyed the struggle from inside.

Although I support anti-racist struggles, but I believe that the social revolution will take place by the local people, when the proletariat stops working and revolts in the streets, is the beginning of this revolution. For this reason, I believe that the issue of immigrants should not be the main focus of the struggle, but the proletariat should be the main focus of struggle. In my opinion, in fact nothing but classes war and the reconstruction of the militant proletariat should be considered the main objectives of the struggle.

Abtin Parsa 20/may/2020

24/may/2020, at 9am the court house of patra, ground floor

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License