Ενημέρωση για την τρίτη δίκη του Abtin Parsa + δήλωση ως απάντηση στο νέο αντιτρομοκρατικό σχέδιο νόμου(gr,en,fa)


Ενώ κανονικά τα δικαστήρια είναι κλειστά τη Κυριακή, και μόνο οι κρατούμενοι/ες δικάζονται, ο δικαστής επέλεξε αυτή τη μέρα για την τρίτη δίκη περίπου ένα χρόνο πριν. Φαίνεται να πρόκειται για λάθος από τη πλευρά του δικαστή, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον δικηγόρο, θα οριστεί νέα ημερομηνία για τη δίκη από το δικαστήριο. Το ελληνικό τρομοκρατικό κράτος νομιμοποιεί περαιτέρω την κοινωνική καταστολή. Το υπουργείο δικαιοσύνης ενσωματώνει την αντιτρομοκρατική οδηγία 2017/541 με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή πριν λίγες μέρες. Α(ΚΛΟΠΗ) Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 374 Π.Κ., με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B Π.Κ., τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.Το κράτος είναι η πολιτική αντανάκλαση του οικονομικού καθεστώτος. Το ελληνικό τρομοκρατικό κράτος που έχει υποστεί οικονομική παρακμή μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, δημιουργεί περισσότερους νόμους για τη στήριξη των πλουσίων και τη καταπίεση των φτωχών.

Η αστική τάξη γίνεται κάθε μέρα πλουσιότερη εκμεταλλευόμενη το προλεταριάτο και οι φτωχοί υποφέρουν από τη φτώχεια. Αυτό που το ελληνικό τρομοκρατικό καθεστώς αποκαλεί έγκλημα, είναι στη πραγματικότητα ένας δρόμος στον οποίο το τρομοκρατικό καθεστώς έχει αναπόφευκτα οδηγήσει τους φτωχούς. Το κράτος χρησιμοποιεί την λέξη «τρομοκράτης/ισσα» εναντίον μαχητών/τριών για να πείσει το κοινό ότι η καταστολή κομουνιστών/ριων, αναρχικων και φτωχών είναι μέρος του σχεδίου του κράτους για κοινωνική προστασία. Οι πραγματικοί τρομοκράτες βρίσκονται στη Βουλή και δεν χρειάζεται να κλέψουν. Αυτοί/ες που κλέβουν έχουν ανάγκη να αντισταθούν και να επιβιώσουν. Ο νόμος δεν είναι τίποτα από τη νομιμοποίηση της καταστολής, προστατεύοντας το κεφάλαιο των καπιταλιστών και προσπαθώντας να καταστρέψει την αντίσταση.

Τα χρήματα για να ενδυναμωθούν οι δράσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης είναι ακριβώς τα ίδια χρήματα που δίνονται κάθε μήνα στα αστυνομικά τμήματα. Τρομοκρατία είναι το ελληνικό καθεστώς που έχει κατηγορήσει τον σύντροφο Δημήτρη Χ. και έχει εξουσιοδοτήσει τους μπάτσους να έχουν την νομική δυνατότητα να τον πυροβολήσουν αν τον βρουν.

Β (ΕΚΒΙΑΣΗ) Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 385 Π.Κ., με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B Π.Κ., τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή.Οι πολιτικοί/ες κρατούμενοι/ες κρατούνται όμηροι από το κράτος ενάντια στη κοινωνική αντίσταση, είναι γελοίο ότι η ομηρία (κάποιοι/ες από τους/τις ομήρους έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των κακών συνθηκών στις φυλακες) και ο εκβιασμός του κράτους δεν είναι τρομοκρατία, αλλά οτιδήποτε στο ίδιο επίπεδο, αν συμβαίνει από μαχητές/ριες είναι τρομοκρατία. Το κράτος δεν προστατεύει μόνο το κεφάλαιο των καπιταλιστών αλλά επιδιώκει να προστατέψει και περισσότερους καπιταλιστές. Το κράτος πρεπει να αποφυλακίσει τους/τις πολιτικούς/ες κρατούμενους/ες, ο εκβιασμός εκτελείται από το τρομοκρατικό κράτος, φυλακίζοντας πολιτικούς/ες ακτιβιστές/ριες, παίρνοντας τους/τις δηλαδή ομήρους. Εκβιασμός είναι τα χρήματα που πληρώνονται στο κράτος για νερό, ρεύμα, Ίντερνετ κτλ. Εκβιασμός είναι τα χρήματα που οι φτωχοί δίνουν στους πλούσιους για νοίκι. Εκβιασμός είναι τα χρήματα που παίρνει το κράτος από τις δικές των πολιτικών κρατουμένων.

Γ (ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 216 Π.Κ. με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B Π.Κ., τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.Η πλαστογραφία για τρομοκρατικές ενέργειες είναι οι μπάτσοι που εκκενώνουν καταλήψεις και ισχυρίζονται ψευδώς ότι στις καταλήψεις βρήκαν ναρκωτικά. Πλαστογραφία για τρομοκρατικές ενέργειες είναι η δημιουργία ψεύτικων εγκληματικών υποθέσεων εις βάρος των αγωνιστών/ριων, που εκτελείται από το κράτος. Πλαστογραφία για τρομοκρατικές ενέργειες είναι οι ψευδείς ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται με το κράτος, για να δικαιολογήσουν τις δολοφονίες μεταναστ(ρι)ών στα σύνορα του Έβρου.

Πλαστογραφία για τρομοκρατικές ενέργειες είναι όταν οι μπατσοι κάνουν επιδρομή στα σπίτια των αγωνιστών/ριων για να κατηγορηθούν από το κράτος για τρομοκρατική ενέργεια επειδή έχουν στο σπίτι ένα μαχαίρι. Η πραγματική πλαστογραφία για τρομοκρατικές ενέργειες εκτελείται απο το κράτος, όχι από τους αγωνιστές. Όταν όλα είναι ελεγχόμενα και η αντίσταση καταστέλλεται, οι καταπιεσμένοι/ες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βρουν ένα τρόπο να μείνουν εκτός ελέγχου και να αντισταθούν στη καταπίεση από το κράτος.

Abtin Parsa 24 Μάη 2020

While the court normally is to closed on Sunday and only those who are detained can be tried, the judge chose such a day for the third trial about a year ago. This seems to have been a mistake on the part of the judge, however, according to the lawyer, a new date will be set by the court for the trial.

Greek terrorist state is further legitimizing social repression.

The Ministry of Justice is merging the 2017/541 Anti-Terrorism Directive with the draft law that was presented to the parliament a few days ago.

A(ROBERY) Anyone who commits a crime under Article 374 of the Penal Code, in order to commit one of the crimes subject to Articles 187A and 187B of the Penal Code, will be punished with imprisonment of up to ten (10) years and a fine.State is the political reflection of the economic regime. Greek terrorist state, which has declined economically in the wake of the global economic crisis, is creating more laws to support the rich and suppress the poor. The bourgeoisie is getting richer every day by exploiting the proletariat, and the poor are suffering from poverty. What is being called a crime by the Greek terrorist regime is in fact a path that the terrorist regime itself has inevitably put on the path of the poor. The regime uses the word "terrorist" against militants to convince the public that the repression of communists, anarchists and the poor is part of the state's social protection program. The real terrorists are in parliament, who don't need to do robbery. Those who do robbers are in need to resist and survive. This law is nothing but legitimizing repression, defending the capital of the capitalists and trying to destroy the resistance. Money to strengthen the activities of the terrorist organization is exactly the same money that is paid every month to police stations. Terrorism is the Greek regime that has accused Comrade Demetris.H and authorizied the cops to have legal ability to shoot him if he was found.

B(BLACKMAIL) Anyone who commits a crime under Article 385 of the Penal Code shall be punished by imprisonment and a fine in order to commit one of the offenses under Articles 187A and 187B of the Penal Code.Political prisoners are hostage-taking of regime against social resistance, it is ridiculous that the regime's hostage taking (some of the regime's hostages have been killed due to bad prison conditions) and the regime's blackmail are not terrorism, but anythings at the same level, if it happens by militants is terrorism. The regime is not only more protect the capitalists' capital, but also seeks to protect more capitalists. The state must release political prisoners, blackmail is carried out by the terrorist state, imprisoning political activists is taking hostages. The blackmail is the money that is paid to the regime as a bill for water, electricity, internet, etc. Blackmail is money that the poor pay as rent to the rich. Blackmail is money that the regime receives from the trial of political prisoners or political arrested.

C(FORGING) Anyone who commits a crime under Article 216 of the Penal Code. In order to commit one of the crimes subject to Articles 187A and 187B of the Penal Code, he is punished with imprisonment of up to ten (10) years and a fine.Forgery for terrorist activities is cops raid on squats, which the cops falsely say drugs were found in the squats. Forgery for terrorist activities is the creation of fake criminal cases for the stugglers carried out by the regime. Forging for terrorist activities is the false news of the regime's affiliated media, which is to the killing of immigrants on the border of evros. Forging for terrorist activity is the cops raid on the strugglers homes, which in order the regime to charge the strugglers for terrorist activity with having a knife at home. The real forgery for terrorist activities is carried out by the regime, not the strugglers.When everything is controlled and the resistance is suppressed, the oppressed have no choice but to find a way to stay out of control and resist the oppression of the regime.

Abtin Parsa 24/may/2020

اطلاعات در مورد جلسه امروز محاکمه آبتین پارسا + بیانیه در پاسخ به قوانین جدید احتمالی ضد تروریسم

در حالی که دادگاه معمولاً روز یکشنبه تعطیل است و فقط افرادی که بازداشت هستند محاکمه می شوند ، قاضی حدود یک سال پیش چنین روزی(یکشنبه) را برای سومین جلسه دادگاه انتخاب کرد. به نظر می رسد این اشتباه از طرف قاضی بوده است ، با این حال ، طبق گفته وکیل ، تاریخ جدیدی برای محاکمه از سوی دادگاه تعیین می شود.

تروریسم دولتی یونان بیشتر سرکوب اجتماعی را مشروعیت می بخشد.

وزارت دادگستری در حال ادغام دستورالعمل ضد تروریسم 2017/541 با پیش نویس قانونی است که چند روز پیش به مجلس ارائه شد.

الف) (سرقت) هر کس طبق ماده 374 قانون مجازات ارتکاب جرم شود. برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع مواد 187A و 187B قانون مجازات ، وی با مجازات حبس تا ده (10) سال و جریمه مجازات خواهد شد. دولت بازتاب سیاسی رژیم اقتصادی است. تروریسم دولتی یونان که به دلیل بحران اقتصادی جهانی از نظر اقتصادی رو به افول گذاشته است ، در حال ایجاد قوانین بیشتری برای حمایت از ثروتمندان و سرکوب فقرا است. بورژوازی با بهره برداری از پرولتاریا هر روز ثروتمندتر می شود و فقرا از فقر رنج می برند. آنچه از طرف رژیم تروریستی یونان به عنوان جرم خوانده می شود ، در واقع مسیری است که خود رژیم تروریستی به ناچار در مسیر فقرا قرار داده است. این رژیم از کلمه "تروریست" علیه مبارزان استفاده می کند تا مردم را متقاعد کند که سرکوب کمونیست ها ، آنارشیست ها و فقرا بخشی از برنامه دولتی برای محافظت اجتماعی است. تروریست های واقعی در پارلمان هستند که نیازی به سرقت ندارند. کسانی که سرقت می کنند باید مقاومت کنند و زنده بمانند. این قانون چیزی جز قانونی کردن سرکوب ، دفاع از سرمایه های سرمایه داران و تلاش برای از بین بردن مقاومت نیست. پول برای تقویت فعالیت های سازمان تروریستی دقیقاً همان پولی است که هر ماه به ایستگاهای پلیس پرداخت می شود. تروریسم، رژیم یونان است که رفیق دمتریس. ه را متهم کرده و پلیس را به داشتن حق قانونی در صورت یافتن وی مجاز به شلیک وی می داند.

ب (باج گیری) هر کسی که طبق ماده 385 قانون مجازات مرتکب جرمی شود ، به منظور ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 187A و 187B قانون مجازات ، مجازات حبس و جزای نقدی خواهد داشت. زندانیان سیاسی گروگان های رژیم علیه مقاومت اجتماعی هستند ، مسخره است که گروگان گرفتن های رژیم (برخی از گروگان های رژیم به دلیل شرایط بد زندان کشته شده اند) و باج گیری رژیم، تروریسم نیست بلکه هرگونه وقایع ای در همان سطح ، اگر توسط مبارزان اتفاق بیفتد تروریسم است. این رژیم نه تنها بیشتر از سرمایه های سرمایه دار محافظت می کند بلکه به دنبال محافظت بیشتر از خوده سرمایه داران نیز است. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند ، باج خواهی توسط تروریسم دولتی صورت می گیرد ، زندانی کردن فعالان سیاسی گروگان گیری حقیقی است. باج گیری پولی است که به عنوان قبض آب ، برق ، اینترنت و غیره به این رژیم پرداخت می شود. باج گیری پولی است که فقرا به عنوان اجاره به ثروتمندان می پردازند. باج خواهی پولی است که رژیم از محاکمه زندانیان سیاسی یا دستگیرشدگان سیاسی دریافت می کند.

ج (جعل) هر کس طبق ماده 216 قانون مجازات مرتکب جرم شود. برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع مواد 187A و 187B قانون مجازات ، وی با مجازات حبس تا ده (10) سال و جریمه مجازات می شود. جعل برای فعالیت های تروریستی حمله پلیس به اسکوات ها است ، که پلیس به دروغ می گوید مواد مخدر در اسکوات ها یافت شد. جعل برای فعالیت های تروریستی ، ایجاد پرونده های جنایی جعلی برای مبارزان است که توسط رژیم انجام می شود. جعل برای فعالیت های تروریستی خبرهای دروغین رسانه های وابسته به رژیم برای توجیه قتل مهاجران در مرز اوروس(یونان/ترکیه) است. جعل برای فعالیت های تروریستی یورش پلیس ها به خانه های مبارزان است که رژیم برای متهم کردن رفقا به فعالیت های تروریستی، داشتن چاقو در خانه را بهانه اتهام تروریستی علیه آنها میکند. جعل حقیقی برای فعالیت های تروریستی توسط رژیم انجام می شود نه مبارزان. هنگامی که همه چیز کنترل می شود و مقاومت سرکوب می شود ، مستضعفین چاره ای جز یافتن راهی برای دور ماندن از کنترل و مقاومت در برابر ظلم رژیم ندارند.

آبتین پارسا 24 / مه / 2020

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License