Στάχτες στις Επίδοξες Ολιγαρχίες, Τρίτη & Πέμπτη (gr/en)

Στάχτες στις Επίδοξες Ολιγαρχίες, Τρίτη & Πέμπτη

Στάχτες στις Επίδοξες Ολιγαρχίες, Τρίτη & Πέμπτη

Η μοίρα της δημοκρατίας ήταν πάντα σφραγισμένη. Τα κράτη και οι συντηρητικές ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν, μία στο τόσο, να κλείσουν οι πόρτες ακόμα και στις πιο βασικές ελευθερίες. Ένας νόμος είναι μόνο μια σήμα πως η ασφάλεια, έχει φτάσει.

Ξέρουμε τι έρχεται. Έχουμε βιώσει μια άμεση προετοιμασία, με νέες τακτικές αστυνόμευσης, σχεδιασμένες για να σπάνε συναθροίσεις. Για τα νέα άτομα που θα πλημμυρίζουν τους δρόμους στα χρόνια που έρχονται, ας είμαστε ταπεινές.

Το κράτος έχει κατεβάσει τον πήχη, έχοντας παραδεχτεί πως είναι σε τόσο αδύναμη θέση, που οποιαδήποτε “διακοπή του εμπορίου” είναι απαράδεκτη.

Οι αναρχικοί είναι επίσης σε δύσκολη θέση. Οι καιροί αλλάζουν, καθιστώντας την εγκατάλειψη κάποιων στρατηγικών αναγκαία. Για την ικανότητα μας να συνεχίζουμε να πολεμάμε, και για την προώθηση της αναρχίας. Το 2020 δεν είναι ο καιρός για μία αυστηρά ιδεολογική προσέγγιση, κάτι που, ας ελπίζουμε, είναι πολύ σαφές.

Μας ενθαρρύνουν οι δράσεις γειτονιάς, όπως τα συνεχείς γκρεμίσματα σε εκκενωμένες καταλήψεις.

Ξέρουμε πως οι μικρότερες, καλεσμένες δράσεις θα αντιμετωπίσουν πολλή καταστολή. Όσο για το κέντρο, η σημασία της “οικονομικής παρενόχλησης” έχει κηρυχθεί από το ίδιο το κράτος. Η εγκατάλειψη δεν είναι επιλογή. Η μπάλα είναι στο γήπεδο μας, για το πως να ξεκινήσουμε εμπρός.

Τρίτη και Πέμπτη, μια συνάντηση στους δρόμους για το μέλλον μας.

Οψιδιανός

Ashes to Aspiring Oligarchies, Tuesday & Thursday

The fate of democracy has always been sealed. States and the conservative needs of society require, from time to time, shutting the door on even the most basic freedoms. A law is just a signal to the masses that security, has arrived.

We know what is coming. We have experienced direct preparation with new policing tactics designed to break up gatherings. For the young people who will be flooding the streets these years let's be humble. For them, it is new. And whether the historical memory includes similar or not, it's best to speak to an audience and not ourselves.

The government has lowered the bar, admitting that they are in such a weak position that any "disruption of commerce" is unnaceptable.

Anarchists too, are in a difficult position. Changing times necessitate abandonment of some strategies. For our own ability to keep fighting and the furtherance of anarchy. 2020 is not the time of strict ideological approach, which is hopefully very obvious.

We are encouraged by neighborhood based activity such as consistent breaking of former occupations.

We know that small planned activities will be repressed greatly. As for the center, the importance of large scale "economic harassment" is declared by the state themselves. Abandonment is not an option. The ball is in our court on how to move forth.

Tuesday and Thursday, a meeting in the streets regarding our future.

Obsidian.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License