Κείμενο για μητρώο εργαζομένων στις ΜΚΟ

Και πιο συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου κυκλοφορεί κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τη λειτουργία του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» καθώς και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας. Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, η νέα κυβέρνηση επιδιώκει, δια του φρονηματικού αποκλεισμού, να καταστείλει τη δράση εργαζομένων και εθελοντών-τριων που δεν συμμορφώνονται με την υποκρισία του ανθρωπισμού και της βιοπολιτικής διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών.

Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη το φάντασμα της ανεργίας!

Αν η Ευρώπη διένυε την βαθύτερη οικονομική κρίση από την εποχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου, με τα ακραία νεοφιλελεύθερα μέτρα να έχουν οδηγήσει σε φτωχοποίηση μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης, το τέλος της πανδημίας και η σταδιακή επιστροφή στην «κανονικότητα» θα σημάνει ένα ακόμα πιο δυσοίωνο μέλλον καθώς εκατομμύρια εργαζομένων κινδυνεύουν με απώλεια εισοδήματος και θέσεων εργασίας. Συνακόλουθα, ο φόβος της ανεργίας αποτελεί για τα αφεντικά το βασικό εργαλείο ελέγχου, χειραγώγησης και πειθάρχησης των εργαζομένων. Τέλος, με πρόσχημα την υγειονομική κρίση, η ευέλικτη εργασία επεκτάθηκε σε ακόμη περισσότερους τομείς (βλ. εκ περιτροπής απασχόληση, τηλεργασία κ.α.) μεταφέροντας στις πλάτες των εργαζομένων την καπιταλιστική κρίση.

Κράτος - ΜΚΟ και φρονιματικός έλεγχος των εργαζομένων

Μέσα σε κλίμα φόβου και αβεβαιότητας, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στις ΜΚΟ, πέρα από την εργασιακή επισφάλεια και την εργοδοτική τρομοκρατία, έχουν να αντιπαλέψουν και τον φρονιματικό αποκλεισμό. Ήδη από την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης απαιτούσε από τις ΜΚΟ να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των εργαζομένων τους, απαιτώντας να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ως στόχο να αποκλείσει όσους και όσες βρέθηκαν αντιμέτωποι-ες με τον νόμο δηλαδή τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, κυρίως όμως αφορούσε εκείνο το κομμάτι των εργαζομένων που συμμετέχει ενεργά στους συνδικαλιστικούς, εργατικούς, ταξικούς/κοινωνικούς αγώνες. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση της ΝΔ, υιοθετώντας πρακτικές του μετεμφυλιακού κράτους, θεμελιώνει ένα καθεστώς ελέγχου, φακελώματος, χαφιεδισμού και νομιμοφροσύνης επαναφέροντας ένα νέο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων που παράγει εξαιρέσεις, όπως π.χ. είδαμε να συμβαίνει με τις 17 πρόσφατες απολύσεις μελών του σωματείου συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Και πιο συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου κυκλοφορεί κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει τη λειτουργία του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» καθώς και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας. Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, η νέα κυβέρνηση επιδιώκει, δια του φρονηματικού αποκλεισμού, να καταστείλει τη δράση εργαζομένων και εθελοντών-τριων που δεν συμμορφώνονται με την υποκρισία του ανθρωπισμού και της βιοπολιτικής διαχείρισης προσφύγων και μεταναστών. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα κατασταλτικά μέτρα καθώς και οι περικοπές σε προσωπικό και μισθούς όπως δρομολογείται πχ με το προγράμματα ESTIA, είναι αλληλένδετα με τη αντιμεταναστευτική πολιτική, τις εξώσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων, την διακοπή των επιδομάτων, την καταστολή των καταλήψεων στέγης, άσχημες συνθήκες ζωής στα camp, τον εγκλεισμό στα κλειστά κέντρα κράτησης και τις απελάσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα ΚΥΑ, όσοι και όσες εργάζονται σε δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών των ΜΚΟ. Αντίστοιχα προβλέπεται η επικαιροποίηση του Μητρώου των ΜΚΟ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων οι ΜΚΟ θα πρέπει να ενημερώνουν εντός 24 ωρών, διαφορετικά θα χάνουν την πιστοποίηση τους και θα διαγράφεται ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη από το Μητρώο. (άρθρο 11, παρ. 4 και 5). Επίσης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εισόδου σε οποιαδήποτε δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Μελών ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. Η διαδικασία πιστοποίησης θα ολοκληρώνεται με τη χορήγηση αριθμού μητρώου και ειδικών ταυτοτήτων διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους. Αντίστοιχα, η πιστοποίηση των φορέων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δραστηριοποιούνται και να επιχειρούν σε κάθε δομή που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις. Για την πιστοποίηση των ΜΚΟ, μεταξύ άλλων, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και οι ειδικότητες του αμειβόμενου προσωπικού και των εθελοντών. Γι’ αυτό το λόγο απαιτούν και τα βιογραφικά εργαζομένων και εθολοντών-τριων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων θα έχει το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν υποβληθεί σε όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και να αξιολογήσει συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω, στοιχεία που αφορούν τη προσωπικότητα και την δράση των αιτούμενων. Έτσι λοιπόν θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια, ακόμα και αν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγραφα, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής κάποιου εργαζομένου για λόγους «ασφάλειας», «ανάρμοστης συμπεριφοράς» ή και συνδικαλιστικής δράσης. Επιπλέον, για τη διαγραφή εργαζομένων (άρθρο 14), θα αρκεί η εμπλοκή τους σε κάποια παράνομη πράξη ακόμα και πλημμεληματικού χαρακτήρα (εξαιρώντας τις παραβάσεις του ΚΟΚ), ή η αναφορά περί πλημμελούς εκτέλεση καθήκοντος. Βέβαια, για τους εργαζόμενους-ες που δραστηριοποιούνται στις διάφορες εκφάνσεις του ταξικού ανταγωνιστικού κινήματος, η συμμετοχή τους αρκετά συχνά συνοδεύεται από κάθε είδους καταδίκες όπως διατάραξη, αντίσταση κατά της αρχής κ.α.. Επίσης η νέα ΚΥΑ αποκλείει από την εργασία στις ΜΚΟ και τα πιο υποτιμημένα κομμάτια της εργατικής τάξης που στο παρελθόν βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον νόμο εξαιτίας της φτώχιας και της εξάρτησης.

Ως Σωματείο Βάσης είμαστε ξεκάθαρα ενάντια σε πρακτικές αποκλεισμού, φακελώματος και χαφιεδισμού και απαιτούμε την άμεση κατάργηση της συγκεκριμένης ΚΥΑ.

Σωματείο Εργαζομένων στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

https://el-gr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570725800263238&id=170486566953832&__tn__=K-R

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License