Δ. Χατζηβασιλειάδης-Ενημερωτική ανακοίνωση

Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, επιχείρησα την απαλλοτρίωση ενός ταμείου τράπεζας, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κατά την απομάκρυνσή μου από την περιοχή, με ένα αυτοκίνητο και αφού είχα κινηθεί προηγουμένως με μία μοτοσυκλέτα, ακινητοποιήθηκα και αιχμαλωτίστηκα από ένστολους κρατικούς μισθοφόρους που είχαν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και εγκλωβισμό του δράστη της ληστείας

Ενημερωτική ανακοίνωση:

Από τον Οκτώβρη του 2019, μετά τον τραυματισμό μου κατά τη διάρκεια απαλλοτρίωσης σε τοπικό κατάστημα κρατικού καζίνου στον Χολαργό (Αθήνα), πέρασα σε κατάσταση φυγής από το πλέγμα του προληπτικού και ποινικού κατασταλτικού ελέγχου. Παρεπόμενο του τραυματισμού μου ήταν η ανεύρεση ενός συνόλου παράνομων εργαλείων αντίστασης και η αποκάλυψη της σχέσης μου με την αντάρτικη Οργάνωση Επαναστατική Αυτοάμυνα. Όντας έκνομος, δημοσιοποίησα την πολιτική ευθύνη μου για τη σκοπούμενη ανασυγκρότηση της αντάρτικης πάλης, με θέση δικής μου εκκίνησης το παράδειγμα της Οργάνωσης Επαναστατική Αυτοάμυνα. Αντιστρέφοντας τη συνθήκη πολιτικής απομόνωσης εκείνου που διαφεύγει από τις εκβιαστικές συμβάσεις, την οποία επιδιώκει το κράτος και η οποία το υπηρετεί (απ’ όπου κι αν προέρχεται), συμμετείχα κατά το μέγιστο στον δημόσιο κινηματικό διάλογο, με το βλέμμα στην εξέλιξη της επαναστατικής ταξικής πάλης. Το διάστημα της εκνομίας αποτέλεσε μία μεταβατική προσπάθεια επανατοποθέτησής μου στον παγκόσμιο κοινωνικό-πολιτικό χώρο της αντίστασης με σκοπό τη φυγή μπροστά. Σε πρώτο χρόνο, δεν επιτεύχθη η διάρρηξη των ριζωμένων φραγμών. Παρέμεινα εγκλωβισμένος σε μια απομόνωση συναφή με τα συλλογικά αδιέξοδα του ελλαδικού κινήματος.

Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, επιχείρησα την απαλλοτρίωση ενός ταμείου τράπεζας, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κατά την απομάκρυνσή μου από την περιοχή, με ένα αυτοκίνητο και αφού είχα κινηθεί προηγουμένως με μία μοτοσυκλέτα, ακινητοποιήθηκα και αιχμαλωτίστηκα από ένστολους κρατικούς μισθοφόρους που είχαν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και εγκλωβισμό του δράστη της ληστείας. Η αιχμαλώτισή μου δεν συνδέεται ούτε στο ελάχιστο με την πρωθύστερη αναζήτησή μου από τους ειδικούς αντιαντάρτικους μηχανισμούς και ευρύτερα, από την αστυνομία και τη ψηφιακή πανεποπτεία. Μέχρι να δηλώσω το όνομά μου, δεν γνώριζαν ποιόν έχουν συλλάβει.

Αρχικώς κρατήθηκα στα κεντρικά της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη (ΑΜΕΘ), στα κρατητήρια-σκουπιδότοπο, μαζί με τους άλλους κοινωνικούς κρατούμενους. Πλέον βρίσκομαι στην υπόγεια πτέρυγα της φυλακής γυναικών στον Κορυδαλλό, που είχε χτιστεί πριν 2 δεκαετίες ειδικά για τους πολιτικούς κρατούμενους των επιχειρήσεων καταστολής εναντίον της 17Ν και του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα και απ’ όπου έχουν περάσει και οι αιχμάλωτοι αντάρτες της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και οι υπόλοιποι πολιτικοί κρατούμενοι της 1ης σχετικής δικαστικής υπόθεσης. Στην ίδια πτέρυγα βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί κρατούμενοι Ντίνος Γιαντζόγλου, Χριστόδουλος Ξηρός και Σάββας Ξηρός. Τυπικά έχει ξεκινήσει η έκτιση της ποινής (16 έτη) που μου διαμήνυσε εξ αποστάσεως τον Απρίλη το δικαστήριο της απαλλοτρίωσης στον Χολαργό και της υπόθεσης της Οργ. Επαναστατική Αυτοάμυνα.

Η νέα δικογραφία, μέχρι στιγμής αφορά αμιγώς στην απαλλοτρίωση της τράπεζας και εξαιρώντας ένα σημείο αμφίβολης εννοιολόγησης (κατηγορία για «οπλοχρησία»), αποδίδει κατηγορίες που σύμφωνα με τους ιδεολογικούς κώδικες δικαίου της αστικής τάξης, καταρχάς αντιστοιχούν στις πράξεις για τις οποίες ανέλαβα την ευθύνη (η απαλλοτρίωση της τράπεζας, η επίδειξη ενός όπλου, η προσωρινή και δυνάμει αποζημιούμενη οικειοποίηση 2 ιδιωτικών οχημάτων ως αναγκαίων μέσων για την απαλλοτρίωση της τράπεζας και η άρνηση φωτογράφησής μου κατά την προανακριτική φάση, ως άρνηση συναίνεσης στο καταδιωκτικό καθεστώς Άγριας Δύσης, των μιντιακών επικηρύξεων). Παρότι ούτε οι τακτικές ήττες με τις σοβαρές προσωπικές συνέπειές τους, ούτε το συλλογικό και το προσωπικό υπόβαθρό τους, μπορούν να κρυφτούν και παρότι έκρινα ότι θα είναι χαμηλής σημασίας ως πεδίο πολιτικής μάχης μία δημόσια δίκη για τη συγκεκριμένη απαλλοτρίωση τράπεζας, δεν αναγνωρίζω το δίκαιο παρεκτός αυτού που είναι ιστορικά: κανόνας υποτέλειας στην εξιδανικευμένη ταξική επικυριαρχία. Για την πολιτική υπεράσπιση κάθε μίας πράξης μου και του συνόλου τους με ταξικούς και πολιτισμικούς όρους μπορούν οι συναγωνιστές να ανατρέξουν στις εκατοντάδες σελίδες που έχω γράψει τον προηγούμενο ενάμιση χρόνο. Ευελπιστώ να μπορέσω να δημοσιοποιήσω σύντομα ένα πολιτικό απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων.

Με την προλεταριακή εξέγερση στην καρδιά, την αναρχία στο νου, τον ελευθεριακό κομμουνισμό στην πράξη και την οικουμενική σοσιαλιστική αυτοδιεύθυνση στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνω την παρουσία μου όπου κυοφορείται ένας νέος κόσμος ελεύθερος.

Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης

από solidarity translations 08/09/2021 1:36 μμ.


Informative announcement:

Since October 2019, after my injury during the expropriation of a local state casino store in Cholargos (Athens), I went into a state of flight from the grid of preventive and penal repressive control. A consequence of my injury was the discovery of a set of illegal tools of resistance and the revelation of my relationship with the guerrilla organization Revolutionary Self-Defense. As an outlaw, I made public my political responsibility for the intended reconstruction of the guerrilla struggle, starting with the example of the organization Revolutionary Self-Defense. Reversing the condition of political isolation of the one who escapes from extortionate conventions, an isolation that the state pursues and which in turn serves the state (wherever it may come from), I participated to the maximum in the public dialogue of the movement, with a view to the evolution of the revolutionary class struggle. The period of exile was a transitional attempt to reposition myself in the global socio-political space of the resistance with the aim of fleeing forward. At first, the breach of the embedded obstacles was not achieved. I remained trapped in an isolation related to the collective impasses of the Greek movement.

On Monday, August 9, I attempted the expropriation of a bank in Pefka, Thessaloniki. As I was leaving the area, in a car and after first moving on a motorbike, I was immobilized and taken prisoner by uniformed state mercenaries who had mobilized to locate and trap the perpetrator of the robbery. My capture is not in the slightest connected with the prior search for me by the special counter-guerrilla mechanisms and, more broadly, by the police and digital surveillance. Until the moment I declared my name to them, they did not know who they had captured.

Initially, I was detained at the police headquarters in Thessaloniki, in the detention center/rubbish dump, together with the other social prisoners. I am now in the underground wing of the women's prison in Korydallos, which was built 2 decades ago especially for the political prisoners of the repression operations against the Organization November 17th and the Revolutionary People's Struggle (ELA), and from where the captured guerrillas of the organization Revolutionary Struggle and other political prisoners of the 1st relevant court case have also passed. The political prisoners Ntinos Yiantzoglou, Christodoulos Xiros and Savvas Xiros are currently in the same wing. Typically I am now serving the sentence (16 years) that was announced to me from a distance last April by the court which tried the case of the expropriation in Cholargos and the case of the Org. Revolutionary Self-Defense.

The new case file, so far, concerns purely the expropriation of the bank and, with the exception of one point which could be of dubious meaning (the charge related to «use of weapons»), it attributes charges which in accordance to the ideological codes of justice of the bourgeois class, initially correspond to the acts for which I took responsibility (the expropriation of a bank, the showing of a weapon, the temporary and potentially compensated appropriation of two private vehicles as necessary means for the bank expropriation, the denial to give photographs of myself at the interrogation stage as a refusal to consent to the Wild West style persecution regime of mass media bounty hunters). Although neither the tactical defeats, which carry their serious personal consequences, nor the collective and personal background can be hidden, and although I considered that a public trial for this bank expropriation would be of little importance as a political battlefield, I do not recognize the law except for what it is historically: a rule of subordination to the idealized class supremacy.

For the political defense of each of my actions and all of them as a whole, in class and cultural terms, comrades can refer to the hundreds of pages I have written in the past year and a half. I hope to be able to publish a political account of the latest developments soon.

With the proletarian uprising in my heart, anarchy in my mind, libertarian communism in practice and the universal socialist self-direction in the program, I confirm my presence wherever a new free world is conceived.

Dimitris Chatzivasiliadis

August 2021

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License