Το αυτοοργανωμένο συνδικάτο της MTD...

...από την ταραγμένη Αργεντινή...

Ένα μικρό κείμενο-σχετικά πρόσφατο (ελπίζω να μη το θεωρήσετε «μπαγιάτικο»)-που ίσως αξίζει να μαθευτεί από τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα εργατικά ζητήματα… (παρακάτω υπάρχει μια διευκρινιστική μετάφρασή του ίδιου κειμένου): ________________________________________________________________________________ Argentina, History of the MTD Solano http://argentina.indymedia.org/news/2002/06/30166.php MTD= Movement of Unemployed Workers The article details four years of popular economic activities, peoples workshops providing training goods and services for the neighborhoods, health care, literacy courses, community gardens, etc. Of particular interest to syndicalists and libertarians is this HORIZONTALIDAD: because in the MTD hierarchical positions do not exist, there are no presidents, secretaries general etc,only coordinators of tasks. In the MTD all we have the same rights and obligations, nobody is over another. AUTONOMIA: because we are an organization that does not respond to the interests of any political party, union central, religious group or another type of organization. DIRECT DEMOCRACY: because the decisions of the movement are taken in Assemblies Barriales, where all can carry their proposals, to give their opinion and each participant of the movement has a vote. There they elect or remove delegates or coordinators of tasks, the criteria are built of the MTD and the plans of fight are decided. MTD=Κίνημα Άνεργων Εργατών ( mtdsolan@hotmail.com) Το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς τα τέσσερα χρόνια δραστηριότητας (σ.σ.: της MTD) στο οικονομικό πεδίο, με εργαστήρια που παρέχουν ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και άλλα αγαθά για την τοπική γειτονιά, υπηρεσίες υγιεινής, αυτοδιαχειριζόμενοι κήποι και ακόμα, φιλολογικές δραστηριότητες. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον-για τους συνδικαλιστές & τους ελευθεριακούς-είναι ότι η εν λόγω οργάνωση πρεσβεύει τα εξής (περιληπτικά, βεβαίως): ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ: Στην MTD δεν υφίσταται καμία ιεραρχική κατάταξη, δεν υπάρχουν πρόεδροι-ούτε καν γραμματείς σε επιτροπές. Μονάχα σύντροφοι που συντονίζουν διάφορα καθήκοντα (σ.σ.: του τομέα τους ο καθένας, προφανώς).Όλοι στην MTD έχουν τα ίδια δικαιώματα ,αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις-κανείς δεν είναι πιο πάνω από κάποιον άλλο (δηλ. όλοι είναι ίσοι). ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Η MTD ,ως κίνημα, δεν υπάγεται στα συμφέροντα κανενός κόμματος, συγκεντρωτικής οργάνωσης, θρησκευτικής γκρούπας ή άλλου τύπου οργανωμένου σχήματος. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: οι αποφάσεις στη MTD λαμβάνονται ,όπου ο καθένας/μια μπορεί να θέσει δικές του/της προτάσεις, να πεί ελεύθερα τη γνώμη του για το καθετί και γενικά ο κάθε συμμετέχων έχει τη δικιά του φωνή(«ψήφο») μέσα στο κίνημα. Τα άτομα σ’αυτήν, εκλέγουν ή μπορούν άμεσα να ανακαλούν τους αντιπροσώπους τους (ή συντονιστές των διάφορων καθηκόντων) πάντοτε στα πλαίσια των αρχών της MTD και του σχεδίου αγώνα που ομόφωνα αποφασίζεται. (Εδώ να σημειώσουμε ότι η MTD ως κίνημα έχει ουκ ολίγη επιρροή στις εργατικές μάζες σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής και στη διάρκεια των εξεγέρσεων έπαιξε καταλυτικό ρόλο, με συνέπεια να τα μέλη της να αντιμετωπίζουν συνεχείς διώξεις από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής…)

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License