Το ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου και απέλασης μεταναστών Schengen

ένα κείμενο για το Schengen από τη σελίδα του Noborder

Το ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου και απέλασης μεταναστών Schengen

Όταν οι υπουργοί αστυνομίας, δικαιοσύνης και εσωτερικών των πέντε αρχικών κρατών του Schengen άρχισαν να σχεδιάζουν το Σύστημα Πληροφοριών Schengen στο τέλος της δεκαετίας του '80, δικαιολόγησαν μια κεντρική βάση δεδομένων με το συλλογισμό ότι η κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων ήταν ένας κίνδυνος για την ασφάλεια καθώς λαθρέμποροι ναρκωτικών, τρομοκράτες και οργανωμένοι εγκληματίες θα μπορούσαν να μετακινηθούν ελεύθερα πάνω στο ευρωπαϊκό έδαφος. Γι' αυτό η Ευρώπη είχε ανάγκη ένα κοινό σύστημα έρευνας και αναζήτησης προσώπων και αντικειμένων. Μια προσεχτική εξέταση της φύσης των στοιχείων που καταχωρούνται εντούτοις, αποκαλύπτει ότι αντί να είναι ένα όργανο για την ασφάλεια, το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS) είναι πρώτα και κύρια όργανο ελέγχου και μέσο ανίχνευσης και απέλασης των μη Ευρωπαίων. Τα πιo πρόσφατα σχέδια δείχνουν ότι το Σύστημα Πληροφοριών Schengen στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της μετακίνησης πολιτικών ακτιβιστών.

Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen, που μπήκε σε λειτουργία το 1995, είναι το πρώτο υπερεθνικό σύστημα έρευνας για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που μπορεί να προσεγγιστεί από τοπικούς διακομιστές όλων των συμμετεχόντων κρατών. Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα που βρίσκεται στο Στρασβούργο, η οποία είναι συνδεμένη με τα εθνικά συστήματα. Η κεντρική μονάδα εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα σώζονται και στην κεντρική μονάδα και στα εθνικά συστήματα. Οι εθνικές μονάδες είναι αρμόδιες για την διαβίβαση ειδοποιήσεων σχετικά με καταζητούμενα πρόσωπα ή αντικείμενα. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, αυτό γίνεται από το ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας του Εγκλήματος (BKA). Οι εθνικές μονάδες επίσης έρχονται σε επαφή εάν ένα πρόσωπο εντοπιστεί με επιτυχία - ως εκ τούτου το όνομά τους: SIRENE ("Σειρήνα", Συμπληρωματική Αίτηση Πληροφοριών κατά την Είσοδο στη Χώρα). Μέσω ενός ανεξάρτητου δικτύου επικοινωνίας παρέχουν πληροφορίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα σχετικά περιορισμένα σύνολα δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Schengen.

Στις 27 Μαρτίου 1995, το Σύστημα Πληροφοριών Schengen συνδέθηκε με επτά κράτη και μπήκε σε λειτουργία. Αυτά τα κράτη ήταν τα πέντε κράτη που ήταν τα αρχικά που υπέγραψαν τη Συμφωνία Εφαρμογής του Schengen (SIA), δηλαδή η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς επίσης η Ισπανία και η Πορτογαλία. Την 1η Δεκεμβρίου 1997, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελλάδα συνδέθηκαν κι αυτές. Από τις 25 Μαρτίου 2001, τα βόρεια κράτη της ΕΕ Δανία, Σουηδία και Φινλανδία και τα μη-ΕU-κράτη Νορβηγία και Ισλανδία συνδέθηκαν επίσης με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen, το οποίο σημαίνει ότι συνολικά 15 εθνικά συστατικά είναι συνδεμένα με τον κεντρικό διακομιστή στο Στρασβούργο. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία προγραμματίζουν να συνδεθούν τουλάχιστον μερικώς στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen. Είναι μόνο θέμα χρόνου η σύνδεση των ανατολικών και νότιων υπό ένταξη ευρωπαϊκών κρατών.

Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen - μια τεχνική συσκευή απελάσεων.

Μέχρι το 1998 το μέγεθος των δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Schengen είχε φθάσει τα 8,6 εκατομμύριο αρχεία, από τα οποία 7,4 εκατομμύρια αναφέρονταν σε ιδιοκτησιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, τραπεζογραμμάτια, κλεμμένες ταυτότητες, όπλα). Λόγω του υψηλού ποσοστού ψευδωνύμων (430.000) μόνο 795.000 καταχωρήσεις από τις 1,2 εκατομμύρια που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονταν σε πραγματικούς ανθρώπους. Όσον αφορά στον εντοπισμό ανθρώπων, το Σύστημα Πληροφοριών Schengen έχει καταλήξει να είναι, πρώτα απ' όλα, όργανο της κατασταλτικής πολιτικής για τη μετανάστευση και τις απελάσεις. Περίπου το 88% των καταζητούμενων προσώπων είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να απελαθούν ή να τους παρεμποδιστεί η είσοδος στην ΕΕ. Αυτή η άρνηση εισόδου και η διαταγή απέλασης, με τη συνακόλουθη συλλογή στοιχείων, ρυθμίζεται από το άρθρο 96 της SIA (Συμφωνία Εφαρμογής του Schengen).

Κατά τη διάρκεια του 1998, ο κατάλογος καταζητούμενων προσώπων του Συστήματος Πληροφοριών Schengen αυξήθηκε ουσιαστικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελλάδα συνδέθηκαν στο σύστημα την 1η Δεκεμβρίου που 1997. Η Ιταλία μόνο πρόσθεσε 220.000 σύνολα δεδομένων συγκεκριμένων προσώπων κατά τη διάρκεια του 1998, και επομένως έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης συνόλων δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Schengen. Από τα 220.000, το 88% αφορά στο άρθρο 96 της SIA. Η Γερμανία εντούτοις, παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων σε ανθρώπους, με 350.000 καταχωρήσεις - ένα ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 44% όλων των συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων προσώπων (από αυτά, 98% αφορούν στο άρθρο 96). Η Γαλλία ακολουθεί την Ιταλία με 113.000 συγκεκριμένες καταχωρήσεις προσώπων (60% των οποίων είναι σχετικές με το άρθρο 96).

Οι περισσότερες από τις σχετικές με πρόσωπα καταχωρήσεις του Συστήματος Πληροφοριών Schengen αφορούν στο άρθρο 96 για τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετανάστες. Η πλειοψηφία (56%) των επιτυχιών, των αποκαλούμενων "χτυπημάτων" Schengen, αφορά πρόσφυγες και μετανάστες, αφού τους σταματούν συχνά και τους εξετάζουν απλά και μόνο λόγω της εξωτερικής εμφάνισής τους. Αν και ο αριθμός των συνόλων δεδομένων που αναφέρονται σε αντικείμενα είναι πολύ υψηλότερος από εκείνον που αναφέρεται σε πρόσωπα, οι επιτυχίες σε αυτό τον τομέα είναι ίσες με ένα 26%. Από αυτές, το 26% αναφέρεται σε κλεμμένα φορτηγά. Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen είναι επομένως επιτυχημένο όπου ο έλεγχος είναι ευκολότερος και επομένως πραγματοποιείται συχνότερα λόγω του μεγέθους του αντικειμένου και, όσον αφορά τους ανθρώπους, λόγω των εύκολα ανιχνεύσιμων εξωτερικών εμφανίσεών τους, δηλαδή το χρώμα του δέρματός τους.

Ρατσιστικές πρακτικές ελέγχου.

Η διαγραφή των περιττών στοιχείων, όπως έγινε το 1997 παραδείγματος χάρη, αποδεικνύει τη χαμηλή αποδοτικότητα του (σχεδόν) Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen. Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen είναι μόνο αποδοτικό εφ' όσον μπορεί να επιβάλει μια πρακτική ελέγχου χαρακτηριστική για την ηλεκτρονική επισήμανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο: πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο το σταματούν και το ψάχνουν όχι βάση μιας συγκεκριμένης υποψίας, αλλά επειδή η εξωτερική εμφάνισή του/της αντιστοιχεί σε ορισμένα κριτήρια και επειδή υπάρχει ένας διακομιστής διαθέσιμος από τον οποίο το Σύστημα Πληροφοριών Schengen μπορεί να προσεγγιστεί. Αυτός ο τρόπος σταματήματος και ψαξίματος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποψίας, στο παρελθόν επιτρεπόταν μόνο στα σύνορα. Αλλά ήδη η εισαγωγή των εθνικών συστημάτων έρευνας είχε αλλάξει τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό που είναι ύποπτο και αυτό που δεν είναι: σχετικά με το SIA, η Γερμανία εισήγαγε αρχικά τον "έλεγχο dragnet", και επομένως μη-ύποπτες καταστάσεις, και το επέκτεινε αργότερα από τις περιοχές συνόρων στις εσωτερικές περιοχές.

Αυτή η μετατόπιση μπορεί να ανιχνευθεί από τα στατιστικά της Γερμανίας σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen. Από τα 65 εκατομμύρια έρευνες που έγιναν από τις γερμανικές αρχές, το 52% έγινε από τους συνοριακούς ανώτερους υπαλλήλους και τις κινητές περιπόλους κοντά στα σύνορα. Το υπόλοιπο 47,5% έγινε από την αστυνομία στο εσωτερικό, επομένως αφορούσαν μη - σχετικές με τον ύποπτο επιχειρήσεις ελέγχου στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις του εσωτερικού, στις εθνικές οδούς και στα τραίνα, και που στόχευαν κυρίως στους μετανάστες.

Σύστημα Πληροφοριών Schengen - η δεύτερη γενιά

Όταν η Αυστρία, η Ιταλία και η Ελλάδα συνδέθηκαν στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen το 1997, υπήρξαν ενδείξεις ότι τα όριά του θα έφθαναν σύντομα στο τέλος τους. Επομένως, επεκτάθηκε για να περιλάβει το "SIS συν 1 ", προτού να συνδεθούν και τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Ταυτόχρονα, η εκτελεστική επιτροπή του Schengen αποφάσισε να χτίσει ένα ακόμα Σύστημα Πληροφοριών. Τα έγγραφα της ομάδας εργασίας για το Σύστημα Πληροφοριών Schengen του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Schengen αποδεικνύουν ότι στόχος δεν είναι μόνο η επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος αλλά και η αλλαγή του περιεχομένου του. Αυτό συνεπάγεται μερικές αλλαγές στη συμφωνία εφαρμογής του Schengen. Μέχρι τώρα, η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που θέλει να ελέγξει την ανάγκη για αυτήν την αλλαγή πριν εγκρίνει την απόφαση. Η Γαλλία έχει μερικές επιφυλάξεις απέναντι στην προγραμματισμένη επέκταση της περιόδου αποθήκευσης στοιχείων στο πλαίσιο του άρθρου 96 SIA (άρνηση και απέλαση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μετανάστες) και του άρθρου 99 SIA (αστυνομική επιτήρηση).

Περισσότερα στοιχεία, μακρύτερες περίοδοι αποθήκευσης, συγκεκριμένα στοιχεία προσώπων, DNA, μέχρι τώρα μπορούν μόνο να καταχωρηθούν για τρία έτη, και μετά πρέπει να αναθεωρηθούν. Στοιχεία που αφορούν την αστυνομική επιτήρηση καταχωρούνται μόνο για 12 μήνες στην βάση δεδομένων του Schengen. Η επέκταση της χρονικής περιόδου για την οποία τα στοιχεία μπορούν να καταχωρηθούν θα οδηγήσει αυτόματα σε μια άνοδο του αριθμού συγκεκριμένων στοιχείων προσώπων. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το σχετικό άρθρο 96, το οποίο, όπως ειπώθηκε παραπάνω, αύξησε κατά 80-90% όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία προσώπων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Η δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Schengen όχι μόνο θα οδηγήσει σε μια επέκταση στην ποσότητα αλλά και σε μια αλλαγή στην ποιότητα. Μέχρι τώρα, οι βάσεις δεδομένων περιέχουν μετά βίας κάτι περισσότερο από την ειδοποίηση εντάλματος. Σχετικά με πρόσωπα περιλάμβανε προσωπικές λεπτομέρειες, το λόγο της εισόδου ή της έρευνας (σύλληψη, τόπο κατοικίας κ.λπ....) και λεπτομέρειες σχετικά με την εθνική αρχή που έστειλε τα στοιχεία αυτά στο σύστημα. Άλλα προσωπικά στοιχεία περιορίζονταν μόνο σε αναγκαστικά σύντομες περιγραφές του τύπου "βίαιος" ή "οπλισμένος". Το SIS 2 θα αλλάξει ριζικά αυτή την κατάσταση. Προγραμματίζεται όχι μόνο να καταγράφεται το "είδος εγκληματικής παράβασης" και πληροφορίες όπως "δραπέτης φυλακισμένος" ή "πρόσωπο σε ψυχολογικό κίνδυνο", αλλά και υλικό προσωπικής εξακρίβωσης, όπως φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα και σχεδιαγράμματα του DNA.

από xaxas 26/07/2002 2:36 μμ.


,

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License