ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Μετά τους ιθαγενείς και οι τσιγγάνοι ζητούν απαλλαγή στράτευσης

Στην Κολομβία, μια χώρα όπου εδώ και δεκαετίες διεξάγεται εμφύλιος, άλλη μία μειονότητα, οι Αθίγγανοι, ζητούν να απαλλαγούν από τη στράτευση κατ' αναλογία με τους αυτόχθονες.Δείτε μια χαρακτηριστική επιστολή (σε πρόχειρη μετάφραση):

Kumpania ΡΟΜ, Μπογκοτά, 12 Ιανουαρίου 2005 Δρ. Χόρχε Αλμπέρτο Ουρίμπε Υπουργό Εθνικής Αμύνης Λεωφόρος Ελ Ντοράντο, Εθνικό Διοικητικό Κέντρο. Μπογκοτά Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης, δεχθείτε στο όνομα του λαού ΡΟΜ της Κολομβίας, έναν εγκάρδιο και ευγενικό χαιρετισμό. Με όλο το σεβασμό, θέλουμε να σας εκθέσουμε τις παρακάτω σκέψεις και να σας υποβάλλουμε ένα αίτημα: 1) Εδώ και περίπου 9 μήνες κατατάχθηκε στις γραμμές του Εθνικού Στρατού ο νεαρός Alexander Gòmez […] ο οποίος επί του παρόντος εκπληρώνει τη στρατιωτική του θητεία στο τάγμα που βρίσκεται στο Samorè (Βόρεια του Santander). 2) Ο νεαρός Alexander Gòmez, ανήκει εθνικά στον λαό των ΡΟΜ (Αθίγγάνοι) της Κολομβίας και τον καιρό της κατάταξής του ζούσε κανονικά στους κόλπους της kumpania που βρίσκεται στην Cùcuta (Βόρεια του Santander), ασχολούμενος με της παραδοσιακές παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες του λαού του. 3) Στην Κολομβία, τα μέλη των [μειονοτικών] Εθνοτήτων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να αναφερθεί ο λαός ΡΟΜ (Αθίγγανοι), απολαμβάνουν μιας ειδικής νομοθεσίας, που δημιουργήθηκε με κυριότερο σκοπό να προστατεύσει την εθνική και πολιτισμική ακεραιότητά τους, όπως και να διασφαλίσει την άσκηση των συλλογικών και κοινών κληρονομικών τους δικαιωμάτων. Πέρα από τις συνταγματικές επιταγές που ρητώς αναφέρονται στην προστασία της πολυπολιτισμικότητας και πολυεθνικότητας, θα πρέπει να αναφερθούν σχετικά με αυτό και οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο 169 του 1989 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, «Σχετικά με Ιθαγενείς Λαούς και Λαούς που ζουν σε Φυλές σε Ανεξάρτητες Χώρες», που υιοθετήθηκε από την Κολομβία μέσω του Νόμου 21 της 4ης Μαρτίου 1991, και την Γενική Σύσταση Νο 27 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις «Διακρίσεις κατά των ΡΟΜΑ» (16/08/2000 CERD). Επίσης σχετικά μπορεί να αναφερθεί και ο Νόμος 816 της 26 Ιουνίου 2003, μέσω του οποίου εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης, 2003-2006: «Προς ένα Κοινοτικό Έθνος», όπου στο παράτημα το σχετικό με την «Ενίσχυση των [μειονοτικών] Εθνοτήτων», ιδιαίτερα προς τον λαό ΡΟΜ (Αθίγγανοι) γίνονται δεσμεύσεις συγκεκριμένα προς την κατεύθυνση «της αναγνώρισης των κοινών δικαιωμάτων και πρακτικών τους». 4) Ο λαός ΡΟΜ (Αθίγγανοι), ιστορικά είχε ως πολιτισμική παράδοση το να μην επιτρέπει την σύνδεση των αντρών του με κανενός είδους ένοπλο ή αστυνομικό σώμα, μια και αυτό τελικά ερχόταν να μεταβληθεί σε μια σοβαρή απειλή για την εθνική και πολιτισμική ακεραιότητα, γιατί όπως και να ‘χει οι άντρες απομακρύνονται από το ιδιαίτερο πολιτισμικό τους περιβάλλον, την kumpania, και μεταφερόμενοι σε χώρους και δραστηριότητες που όχι μόνο τους είναι ξένες αλλά και τους προκαλούν πολιτισμικοκοινωνικά σοκ, αυτά επαναλαμβάνονται με αρνητικό τρόπο στο εσωτερικό του λαού τους. Οι Sere Romengue ή παραδοσιακές αρχές, ασκώντας την Ειδική τους Αρμοδιότητα ή Kriss Romanì, έχουν δημιουργήσει στην πράξη μια ειδική νομολογία, που οδήγησε στο να θεωρείται σιωπηλά και να εξυπακούεται από την κοινωνία των gadyi (μη ΡΟΜ) ότι για τους άντρες ΡΟΜ απαγορεύεται πολιτισμικά να συμμετέχουν στις ένοπλες δυνάμεις και βέβαια, και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, πόσο μάλλον στις παράνομες ένοπλες ομάδες. 5) Αν και δεν υπάρχει μια νόρμα που να απαλλάσσει συγκεκριμένα τα μέλη του λαού των ΡΟΜ (Αθίγγανοι) από το να εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, κατοχυρωμένοι στην Ειδική Αρμοδιότητα ή Kriss Romanì όπως και σε νομολογίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αυτό έχει γίνει εκ των πραγμάτων στην καθημερινή πρακτική στο πέρασμα των χρόνων. Σ’ αυτό το σημείο ίσως είναι χρήσιμο να δηλωθεί ότι διάφορες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, φέρνοντας ως επιχείρημα την αρχή της ισότητας για όλες τις [μειονοτικές] εθνότητες, απεφάνθησαν ξεκάθαρα σχετικά με την ανάγκη να εφαρμοστούν αναλογικά και προς το καλύτερο τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί σε ορισμένες [μειονοτικές] εθνότητες, και ότι πρέπει να επεκταθούν και στις υπόλοιπες. Σχετικά με αυτό η Απόφαση C-370/02 του Συνταγματικού Δικαστηρίου αναφέρει ότι η αναλογία προς το καλύτερο απέναντι στα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στους ιθαγενείς λαούς (θεωρούμε ότι θα μπορούσε να τεθεί ως παράδειγμα η απαλλαγή από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τα μέλη των ιθαγενών λαών που ζουν στις περιοχές τους), μπορεί να επεκταθεί σε άλλες [μειονοτικές] εθνότητες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) να έχουν παραδοσιακές αρχές που να αναγνωρίζονται από το Κολομβιανό Κράτος, 2) να έχουν ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον όπου ζουν τα μέλη τους, 3) να φέρουν χαρακτηριστικά που να τους διαφοροποιούν από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που επισημαίνει το Συνταγματικό Δικαστήριο, παρουσιάζονται ξεκάθαρα στο λαό ΡΟΜ, δεδομένου ότι διαθέτουν πρώτον, τις Sere Romengue ως παραδοσιακές αρχές που αποδίδουν δικαιοσύνη, δεύτερον, τα μέλη τους ζουν στις kumpeniyi (πληθυντικός του kumpania) όπου υπάρχουν εθνικά σύνορα οικοδομημένα μέσα από την εφαρμογή στην πράξη ενός πολύπλοκου συστήματος θετικής και αρνητικής αποκλειστικότητας που καθορίζει τους ιδιαίτερους χώρους και τους χώρους σχέσης με τους gadye (μη ΡΟΜ), και τρίτον, έχουν ιδιαίτερες αρχές όπως η shib romanì (η δική τους γλώσσα), δυναμικές σχέσης και συγγένειας πατριαρχικές, μια κοινωνική οργάνωση θεμελιωμένη σε αποκεντρωμένες και διάσπαρτες συγγένειες και μια κοσμοθεωρία που χαρακτηρίζεται από το διαρκές παρόν, μεταξύ άλλων, που τον διαφοροποιούν ξεκάθαρα από τη μη-ΡΟΜ κοινωνία. 6) Η κατάταξη στις γραμμές του Εθνικού Στρατού του νεαρού ΡΟΜ Alexander Gòmez, έγινε όχι μόνο ενάντια στη θέλησή του, αλλά αντίθετα προς την ειδική νομολογία του λαού ΡΟΜ που απαγορεύει τη συμμετοχή των αντρών του σε ένοπλα σώματα οποιουδήποτε τύπου. 7) Ο νεαρός Alexander Gòmez, εκδήλωσε σε διάφορες περιπτώσεις τη βαθιά του ενόχληση, το πόσο άβολα νιώθει και τη βαθιά του λύπη που εκπληρώνει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, δεδομένου ότι αποσπάστηκε πρόωρα από το ιδιαίτερο πολιτισμικό του περιβάλλον και τοποθετήθηκε σε ξένους χώρους όπου είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε δυναμικές διαχείρισης του χρόνου που του είναι τελείως ξένες και να πραγματοποιεί δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνει. Με άλλα λόγια μπορεί να ειπωθεί ότι η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας του προκαλεί πολύ σοβαρά κοινωνικοπολιτισμικά προβλήματα που επηρεάζουν τις ιδιαίτερες αξίες του και τα πιο σημαντικά εθνικά του χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο επιδεινώνεται αν λάβουμε υπόψη ότι του μένουν ακόμα 11 μήνες για να τελειώσει. Σεβαστέ Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης, αξιολογώντας τα προαναφερθέντα, και εξασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο Δικαίωμα στην Αίτηση, με κάθε σεβασμό και ευγένεια σας ζητούμε να δώσετε εντολή στις αρμόδιες αρχές για το ακόλουθο: Να πραγματοποιηθεί μια πρέπουσα ανθρωπολογική πραγματογνωμοσύνη στο νεαρό Alexander Gòmez, με σκοπό να προσδιοριστούν η φύση και η έκταση των προβλημάτων κοινωνικοπολιτισμικού τύπου που του παρουσιάζονται, με σκοπό να χαρακτηριστεί με το ακαταλόγιστο λόγω κοινωνικοπολιτισμικής διαφορετικότητας που τον καθιστά μη ικανό να συνεχίσει να εκπληρώνει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή στην αίτησή μας […] [Ακολουθούν υπογραφές εκπροσώπων οργανώσεων των ΡΟΜ και φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνοτικών υποθέσεων]

από Attilas 23/01/2005 2:03 μμ.


Mono edo pera oi episimoi afentikoi ton Roma kofeuoun. Mia mono mikri paratirisi: o oros athinganos einai apaxiotikos, antistoixos toy negro. Oi idioi autoapokalountai Rom (enikos), Roma. Filika,

από Γ.Κ. από Σ.Α.Σ. 23/01/2005 9:15 μμ.


... υπήρχε ετσι ακριβώς, σε παρένθεση, στην επιστολή.Οφειλα να το μεταφρασω επακριβώς, δεν είχα καμιά πρόθεση να θίξω.

από Attilas 24/01/2005 10:10 πμ.


Ennoeitai oti den eixes diathesi na tous thixeis, kathos allios den tha eixes katseis na to metafraseis... Ego apla to epesimana giati polloi, oxi apo prothesi, to xrisimopoioun nomizontas malista oti einai kai eugeniko na tous prosfoneis etsi... Kali sou mera.

από @Γιάννης 06/08/2014 12:40 πμ.


Πιστεύω η λέξη "Τσιγγάνος" είναι η πιο ουδέτερη. Το "Αθίγγανος" παραπέμπει στον ταξικό χαρακτήρα της κάστας απ' την οποία έρχονται οι τσιγγάνοι (untouchables της Ινδίας), ενώ στο αλλοιωμένο "Τσιγγάνος" χάνονται αυτοί οι συνειρμοί. Το "Ρομά" μου ακούγεται κάπως ψευτο-επίσημο και υποκριτικό, σαν το "αλλοδαπός". Κάτι που λέει ο ρατσιστής κλείνοντας το μάτι, εννοώντας ότι θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει άλλες, πιο φυσικές εκφράσεις αν δεν υπήρχε το politically correct.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License