Νέα λίστα δημοσιογράφων μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο

Υπάρχει και η κυρία "φως-νερό-τηλέφωνο", στο "τηλέφωνο" και στην Αγροτική Τράπεζα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟ 2003
 

 

4 Μαρτίου 2005

Στις 28 Φεβρουαρίου ο υπουργός Επικρατείας κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος διαβίβασε στην ΕΣΗΕΑ νέο κατάλογο απασχολούμενων κατά το έτος 2003 σε θέσεις δημοσιογραφικές στο Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και τα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης. Στο διαβιβαστικό σημείωμα του αναφέρει μάλιστα ότι ο κατάλογος αυτός είναι ο «τελικός».
Υπενθυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στις 24 Ιανουαρίου 2005 είχε καλέσει τον υπουργό «να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των δημοσιογράφων που κατέχουν τις όποιες θέσεις στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Ο υπουργός, όμως, διαβίβασε τον πρώτο κατάλογο, στις 31 Ιανουαρίου 2005. Στο διάστημα που μεσολάβησε, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τον κάλεσε πολλές φορές να δημοσιοποιήσει τα πλήρη στοιχεία. Ο υπουργός επέλεξε και πάλι, αντί της δημοσιότητας να διαβιβάσει στην ΕΣΗΕΑ και τον δεύτερο κατάλογο.
Επισημαίνεται ότι ο υπουργός δεν διαβίβασε αυτούς τους δύο καταλόγους σε όλες τις Ενώσεις Συντακτών, παρ΄ ότι τα στοιχεία που περιέχουν αφορούν και αυτές.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει ότι και ο νέος αυτός κατάλογος, με ευθύνη του υπουργείου και των υπηρεσιών, δεν καλύπτει το εύρος ολόκληρου του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ. 60/1997.
Περιέχει 1.330 ονόματα, από τα οποία τα 1.174 (δηλαδή το 88,27%) αφορούν συναδέλφους που εργάζονται στην ΕΡΤ Α.Ε., το ΑΠΕ, το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τη Γενική Γραμματεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του υπουργείου Επικρατείας, επί 19 υπουργείων και 385 εποπτευόμενων φορέων αναφέρονται ονόματα για 14 υπουργεία (στις κεντρικές υπηρεσίες των οποίων εμφανίζονται να εργάζονται 35 δημοσιογράφοι) και 58 φορείς.
Προκύπτει σαφώς ότι και ο δεύτερος κατάλογος είναι ελλιπέστατος.

- Ως εργαζόμενοι στην ΕΡΤ Α.Ε. εμφανίζονται 769.
Από αυτούς οι 390 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, οι 23 με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, οι 173 με Σύμβαση Έργου και οι 162 ως «εξωτερικοί συνεργάτες».

- Ως εργαζόμενοι στο ΑΠΕ εμφανίζονται 199.
Από αυτούς οι 110 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, οι 45 με Σύμβαση Έργου και οι 44 με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

- Ως εργαζόμενοι στο ΜΠΕ εμφανίζονται 36.
Από αυτούς οι 31 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου και οι πέντε με Σύμβαση Έργου.

- Ως εργαζόμενοι στην Γ.Γ.Τ. εμφανίζονται 170.
Από αυτούς οι 166 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου και οι τέσσερις ως "μόνιμοι υπάλληλοι".

- Ως εργαζόμενοι σε υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις εμφανίζονται 157.
Από αυτούς οι 63 με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, οι 29 με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, οι 40 με Σύμβαση Έργου, οι έξι ως "μόνιμοι υπάλληλοι", ένας ως "μέλος Διοικητικού Συμβουλίου" και για 18 δεν διευκρινίζεται η εργασιακή σχέση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που εργάζονται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεις Έργου είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται εδώ και δεκαετίες, βιώνοντας την ανασφάλεια για τη συνέχιση της εργασίας τους και τις χείριστες αμοιβές.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ πιστεύοντας απόλυτα ότι η εφαρμογή στην πράξη της πλήρους διαφάνειας σε ότι αφορά το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι προς όφελος συνολικά του κλάδου, των δημοσιογράφων, αλλά και του δικαιώματος της ενημέρωσης των πολιτών, δίνει στη δημοσιότητα τα νέα ονόματα που προκύπτουν από τον δεύτερο κατάλογο.

 

 

 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003

(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ "ΤΕΛΙΚΟ" ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ  Ν.   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 ΔΑΛΥΠΗΣ Α.   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 ΚΑΛΛΥΡΗ Φ.   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 ΜΑΥΡΟΣ Γ.   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  Λ.   ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 ΠΙΤΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 ΣΟΥΛΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 9 ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 10 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   Ε.Ο.Τ. 11 ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Ε.Ο.Τ. 12 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 14 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 15 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. 17 ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. 19 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 20 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 21 ΣΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 22 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 24 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 25 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 26 ΣΑΛΗΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΙΑ   ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 27 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε. 28 ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

από Κουλ Ουάχατ 04/03/2005 6:53 μμ.


Φως, Νερό, Τηλέφωνο, Ερρίκος Ντυνάν ΚΑΙ τώρα και στην Αγροτική Τράπεζα! ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ "ΤΕΛΙΚΟ" ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ....... 41 ΜΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. .....

από τα μαλλιά μου! 04/03/2005 6:55 μμ.


8 από τα 11 μέλη της ΕΣΗΕΑ 1. Μανώλης Μαθιουδάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ "Είμαι συνταξιούχος του ΤΣΠΕΑΘ από 1-2-1992 και ουδεμία εργασία έχω". 2. Νανά Νταουντάκη, Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Εργάζομαι ως μισθωτή στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"". 3. Παναγιώτης Ράμμος, Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Μισθωτός στον "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ"". 4. Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ, Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. " ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - STAR CHANNEL μισθωτός και Δ.Π.Υ. " ΑΘΗΝΑ 9,84 Δ.Π.Υ. 5. Φανή Πετραλιά, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Είμαι συνταξιούχος του ΤΣΠΕΑΘ και ουδεμία εργασία έχω". 6. Δημήτρης Τρίμης, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Εργάζομαι μισθωτός στην "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" και την "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"". 7. Γεώργιος Βλαβιανός, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Μισθωτός στον ΑΝΤΕΝΝΑ T.V. και με Δ.Π.Υ. στον "ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ"". 8. Γεώργιος Στεφανής, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. "Μισθωτός στο ΑΠΕ".

Αυτή η Φ.Π. είναι -νομίζω- συνταξιούχα δημοσιογράφος και ξαδέρφη της υπουργού. Αλλά πολιτικά καμία σχέση.

από ο ίδιος 04/03/2005 6:59 μμ.


Αυτοί που δηλώνουν συνταξιούχοι, άρα έχουν εισόδημα, τι δουλειά έχουν με την ΕΣΗΕΑ, επειδή αρθρογραφούν;

από Κουλ Ουάχατ 04/03/2005 7:07 μμ.


...η ΕΣΗΕΑ έχει μέλη ΚΑΙ εν ενεργεία ΚΑΙ συνταξιούχους. Αυτό την έχει οδηγήσει να διοικείται ως επί το πλείστον από συνταξιούχους, που βέβαια είναι πιο πεπειραμένοι και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο ΑΛΛΑ αγνοούν ή αδιαφορούν για τα προβλήματα των νεοτέρων και τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των ΜΜΕ. Τυπικά, ο συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται, αμείβεται με κάποιο συμβολικό ποσό της τάξης των 200.000 δρχ από την επιχείριση. Αλλά επειδή η σύνταξή του συναρτάται από το ύψος του τελευταίου μισθού που έπαιρνε πριν βγει στη σύνταξη, είθισται τα 2-3 τελευταία χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση οι επιχειρήσεις να δίνουν γενναία αύξηση σε όσους θα συνεχίσουν να δουλεύουν γι' αυτές και μετά την συνταξιοδότηση. Έτσι, έχουν και το μεγάλο όνομα συνταξιούχο στην υπηρεσία τους και δεν του πληρώνουν και μισθό. Και βέβαια, από κάτω γίνεται το έλα να δεις.

από ετρ 04/03/2005 8:23 μμ.


...αφού έχασε το "νερό" και το "τηλέφωνο", ανέλαβε επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ στον Άλφα (το ανακοίνωσε χθες πασιχαρής εν μέσω δελτίω ο Χατζηνικολάου). Αναρωτιέμαι αν έχει χάσει επίσης και τις "πηγές" της (με κάθε έννοια του όρου) από την αντιτρομοκρατική - αν είναι έτσι, να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα: κανένα γιαουρτάκι όπου τη βρίσκουμε και τέτοια...

...για το άλλο παπαγαλάκι της αντιτρομοκρατικής, εκείνο το τρομολαγνικό καλοκαίρι: την Ελένη Καλογεροπούλου -πάντα του Άλφα- που, όπως παραδέχεται η ίδια σε επιστολή της στην ΕΣΗΕΑ (http://www.esiea.gr/gr/2arxeio/2005/02/05.htm ) ήταν αποσπασμένη από το 2001 στο γραφείο τύπου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης - you know, Χρυσοχοΐδης και λοιποί συγγενείς...

από κ.α. 04/03/2005 8:37 μμ.


68 ΜΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. Για το φως δεν ξέρω... Η ΔΕΗ και τα νοσοκομεία λείπουν από τη λίστα. Τις διασυνδέσεις της σίγουρα τις έχει ακόμα (τέτοια υποκείμενα πάντα τις έχουν). Το ίδιο κι ο άλλος, ο Λαμπρόπουλος του Βήματος, που πούλησε χθες τσαμπουκά στους συναδέλφους του: ----- Αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κατέθεσαν χθες 13 συντάκτες του δικαστικού ρεπορτάζ, διαμαρτυρόμενοι για τις απειλές που εκτόξευσε ενώπιόν τους ο δημοσιογράφος του «Βήματος» Βασ. Λαμπρόπουλος κατά του συναδέλφου Παναγιώτη Τσιμπούκη. Ο τελευταίος εντόπισε ότι ο κ. Λαμπρόπουλος κατέγραψε, μέσω του κινητού του, τη συνάντηση που είχαν οι δημοσιογράφοι με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δ. Λινό, γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψη όλων των συναδέλφων παρισταμένων δημοσιογράφων. «Θεωρούμε απαράδεκτο, σημειώνουν στην αναφορά, το όλο επεισόδιο βιντεοσκόπησης της επικοινωνίας μας με τον εισαγγελέα Α.Π., πρωτοφανές για όλους εμάς, που επί χρόνια καλύπτουμε το ρεπορτάζ του Αρείου Πάγου». http://www.enet.gr/online/online_text?c=112&id=11139736 ---------

από ο ίδιος 04/03/2005 8:41 μμ.


Έγινε κατανοητό ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συγκεντρώνει και εκπροσωπεί, αφού κάποια μέλη του είναι και συνταξιούχοι, εκείνα τα στοιχεία των απλών δημοσιογράφων που υφίστανται και την μεγαλύτερη εκμετάλλευση!

από ετρ 04/03/2005 8:42 μμ.


Έκανα ένα lapsus calami !

από del*.* 04/03/2005 10:46 μμ.


41 ΜΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 68 ΜΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. Κομμάτια έχει γίνει το κουρίτς. Είδες η συνέντευξη στον Διώτη; Πλερώνει!!!!!!!

από πρόβειο ή αγελάδος;;; 05/03/2005 1:26 πμ.


Ναυρίδης Εύθυμιος. Είμαι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου. Γεννήθηκα στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κουμουνδούρου, στις 6 Μαρτίου 1951. Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες. Ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία και η μητέρα από τον Πόντο. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος υφασμάτων με κατάστημα στην οδό Αιόλου. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασα νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησα το 1974.. Είμαι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ειδικεύομαι στο Αστικό και εμπορικό δίκαιο. Ζω και εργάζομαι στο κέντρο της Αθήνας με δικηγορικό γραφείο στην οδό Ιπποκράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με εξέλεξε επί δύο συνεχείς τριετίες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και σήμερα κατέχω τη θέση του συμβούλου ταμία. Ομιλώ αγγλικά και γαλλικά. Είμαι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License