Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Η συνάντηση των 16 κινήσεων πολιτών και της παναττικής επιτροπής κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21-4-2007 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολυτεχνείο (είσοδος από Στουρνάρη), στην αίθουσα 101 στο κτίριο Τόσιτσα.

 

Η συνάντηση των 16 κινήσεων πολιτών και της παναττικής επιτροπής κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21-4-2007 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολυτεχνείο (είσοδος από Στουρνάρη), στην αίθουσα 101 στο κτίριο Τόσιτσα.

 

Η συνάντηση αυτή θα αφορά το συντονισμό των ενεργειών μας με σκοπό τη διακίνηση ενός ενημερωτικού και διεκδικητικού κειμένου. Επιδιώκουμε την προσυπογραφή του κειμένου αυτού από συλλόγους, οικολογικές οργανώσεις, θεσμικούς φορείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιστημονικές οργανώσεις, ΜΚΟ κ.α. έτσι ώστε να δοθεί δημοσιότητα και να καταγραφεί κοινωνικά το πρόβλημα της προστασίας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το πάσχον θεσμικό πλαίσιο και η ανάγκη αλλαγής του νόμου 3431/2006.

Εισαγωγή

 

Το κείμενο που επισυνάπτεται επιδιώκουμε να υπογραφεί από θεσμικούς φορείς (δήμους, ΤΕΔΚΝΑ, ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.), από κοινωνικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων κ.λ.π.), από φοιτητικούς συλλόγους, δημοτικές κινήσεις, οικολογικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, ΜΚΟ και κάθε άλλο κοινωνικό σχήμα , όπως και πολίτες ( δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων , διανοούμενοι , καλλιτέχνες κ.λ.π.).

 

Βλαπτικές Επιδράσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

 

Στις αβίωτες και μολυσμένες πόλεις του 21ου αιώνα στις πόλεις του τσιμέντου ,του νέφους ,των σκουπιδιών, της έλλειψης πρασίνου προστέθηκε η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας .  

 

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες κεραίες (πχ. ραδιόφωνου, τηλεόρασης, ραντάρ) η οποία δημιουργεί εύλογα ανησυχίες για πιθανές βλαβερές συνέπειες: Εγκαθίστανται σε αμιγώς κατοικημένες περιοχές και συχνά σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες (πχ. στα δώματα πολυκατοικιών). Έτσι χιλιάδες πολίτες που κατοικούν σε πολύ κοντινή απόσταση από τις κεραίες εκτίθενται σήμερα σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεκάδες φορές ισχυρότερη από τους υπόλοιπους. Πολλοί επιστήμονες έχουν διατυπώσει την άποψη ότι η μαζική έκθεση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο στα πεδία αυτά αποτελεί το μεγαλύτερο βιολογικό πείραμα στην ιστορία.

 

Τις τελευταίες δεκαετίες συσσωρεύονται πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα για τις βλαπτικές επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς  της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ειδικά για πεδία με συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία.

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έχει προτείνει όρια αποδεκτής έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενώ παράλληλα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε τη σύσταση 1999/519/EΚ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες  (ICNIRP). Με τη σύσταση αυτή καλούνται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισμών και επίπεδα αναφοράς, ώστε να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Όπως είναι φανερό την κύρια ευθύνη των ορίων ασφαλείας έχουν οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. Κάθε κράτος σταθμίζει την τρέχουσα έρευνα μετά απο εισηγήσεις ειδικων επι του θεματος και οχι περιφερειακα εμπλεκομενων. Με άλλα λόγια οι σύμβουλοι καλόν θα είναι να έχουν διαπιστευμένη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο πράγμα που δεν συμβαίνει με την Ελλάδα σε καμμία επιτροπή που εισηγείται και ελέγχει την επικινινδυνότητα των ακτινοβολιών, όπως π΄χ΄είναι οι επιτροπές Ε.Ε.Τ.Τ. ΚΑΙ Ε.Ε.Α.Ε.

 

Σήμερα υφίσταται μεγάλη ετερογένεια ως προς τα όρια αποδεκτής έκθσης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το γεγονός οτι αρκετές χώρες και μεγαλουπόλεις έχουν θεσπίσει πολύ αυστηρά όρια (όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα) αποδεικνύει οτι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν υπερπηδηθεί τα εμπόδια των διαπλεκομένων συμφερόντων ανάμεσα στις βιομηχανίες κινητής τηλεφωνίας και στις αρμόδιες αρχές θέσπισης των ορίων.

 

Χώρα

Όριο Ασφαλούς Έκθεσης (V/m)

ΠΟΥ

33-45

Ελλάδα

22-33

Ελβετία

4-6

Αυστρία

0,6

Κίνα

6

Βουλγαρία

6

Βέλγιο

3 (απόφαση για μελλ. μείωση σε 0,6)

Ρωσία

1

 

Τα όρια που ισχύουν στη χώρα μας (λίγο αυστηρότερα από αυτά του ΠΟΥ) θεωρούνται από πολλούς ερευνητές (οι καθηγητές Λ.Χ. Μαργαρίτης (Παν\μιο Αθηνών),Κ.Λιολούσης (Παν\μιο Αθηνών), Κ.Τριανταφυλίδης και Ι.Μάγρας (Παν\μιο             Θεσσαλονίκης) ως υπερβολικά υψηλά. Οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι τα όρια θεσπίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μόνο μια κατηγορία βιολογικών επιπτώσεων (θερμικές επιπτώσεις). Παρόλα αυτά πολλές έρευνες τόσο μέσω στατιστικής όσο και εργαστηριακές αναδεικνύουν και άλλες κατηγορίες επιπτώσεων από τις οποίες δεν προστατεύουν τα όρια αυτά.

 

Παρατηρούμε επίσης ότι τα όρια διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αυτές καταδεικνύουν ότι υπάρχει τμήμα της επιστημονικής κοινότητας το οποίο διαφωνεί με τα όρια του ΠΟΥ και κάποια κράτη επέλεξαν να θέσουν πολύ αυστηρότερα όρια βασισμένες στις έρευνες που προαναφέραμε. Επίσης ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. σε συνέδριο στη Μόσχα το 2004 διαπίστωσε ότι η έρευνα για τους πιθανούς κινδύνους πρέπει να συνεχισθεί (αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα τα όρια που έχουν τεθεί να είναι ανεπαρκή). Παρόμοια πολιτική είχε ακολουθηθεί σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. κάπνισμα, διοξίνες, αμίαντος) των οποίων η επικινδυνότητα είχε υποτιμηθεί από τμήμα της τότε επιστημονικής κοινότητας.

 

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι τα όρια που ισχύουν στη χώρα μας πρέπει να μειωθούν δραστικά καθώς και να ληφθούν μέτρα επανασχεδιασμού του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

 

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Στην Ελλάδα λειτουργούν 7000-10000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι περισσότερες εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ελέγχονται (όσο αναφορά τις εκπομπές) από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ενώ τη γενική αρμοδιότητα για την αδειοδότησή τους έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες εγκατεστημένες κεραίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανενός είδους άδεια, εν γνώσει των αρμόδιων αρχών. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις γνωστές σε όλους παραβαίνουν ανοικτά και κατ’ εξακολούθηση τους νόμους του κράτους χωρίς να υφίστανται σημαντικές κυρώσεις, αποτελεί σαφώς προσβολή της δημοκρατίας,  οδηγεί στον εκφυλισμό των θεσμών και  εξωθεί τους πολίτες στην αυτοδικία. Σε πολλές περιοχές του Δήμου Αθηναίων (π.χ. Σεπόλια, Πετράλωνα, Θησείο) οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με την απραξία των αρμοδίων και αναγκάζονται να εκτελέσουν οι ίδιοι την αποξήλωση των παράνομων κεραιών.


Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θεωρούμε ότι πάσχει σε πολλά σημεία:

 

  • Η διαδικασία για την απομάκρυνση κεραιών που λειτουργούν καταφανώς παράνομα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προβάλλουν είτε μη αρμοδιότητα είτε έλλειψη αντικειμενικής δυνατότητας να απομακρύνουν  τις παράνομες κεραίες.

 

  • Οι έλεγχοι για τυχόν υπερβάσεις των ορίων επιτρεπτής έκθεσης (μετά την εγκατάσταση της κεραίας) είναι σπάνιοι.

 

  • Οι διαδικασίες για επιβολή ποινών σε περίπτωση παράβασης είναι πολύ αργές και οι ποινές που επιβάλλονται μικρές (σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρίες αρνούνται να συμμορφωθούν με ρητές υποδείξεις των αρχών χωρίς μεγάλες επιπτώσεις).

 

Αιτήματα

 

Καθώς πρόκειται για σημαντικό θέμα με σοβαρές πιθανές επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας ζητάμε αλλαγή του νομικού πλαισίου (Νόμος 3431/2006), ώστε να επιτευχθούν  τα εξής:

 

1.       Δραστική μείωση των ορίων έκθεσης του πληθυσμού στην ακτινοβολία μετά από πρόταση επιτροπής επιστημόνων στην οποία θα μετέχουν ειδικοί στις βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

2.       Θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας απόστασης 300m. από χώρους πρόσβασης κοινού στο ίδιο ύψος με την κεραία καθώς και από σχολεία.

3.       Επανασχεδιασμό του δικτύου κεραιών, μετά από μελέτη που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της πολιτείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

4.       Πλήρης καταγραφή των υπαρχόντων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη.

5.       Αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου και επιβολή κυρώσεων και συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στους παραπάνω μηχανισμούς.

6.       Αφαίρεση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε εταιρία που θα εγκαθιστά κατ’ εξακολούθηση κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια.

7.       Νομιμοποίηση του καθενός που έχει έννομο συμφέρoν (πχ. των περιοίκων) να διενεργήσει απομάκρυνση παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας (με χρήση εξειδικευμένων συνεργείων) σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς και η εταιρία που την εγκατέστησε  δεν την απομακρύνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, η Δ. Ε. Η. να υποχρεούται να διακόπτει άμεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή μόνιμη) κάποιας κεραίας.

Επειδή ο εφησυχασμός μας κάνει πειραματόζωα σε ένα πείραμα του οποίου τα αποτελέσματα θα γνωρίζουμε σε είκοσι ή τριάντα χρόνια, είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η αφύπνιση και η συμμετοχή των πολιτών.

 

από ότι 28/09/2007 1:37 μμ.


Πρέπει λοιπόν να  γνωρίζουμε όλοι ότι μοναδικός τεχνικά δυνατός τρόπος στα παρόντα δίκτυα για την μείωση των επιπέδων ισχύος ανά κεραία είναι η ΠΥΚΝΩΣΗ του δικτύου κεραιών (κατί που δεν συμφέρει φυσικά τις εταιρίες γιατί συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος)

Αυτό σημαίνει επομένως και περισότερες κεραίες σε κάθε γειτονιά με μικρότερη ισχύ όμως ανά κεραία.Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License