Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Ο ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ, ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ «ΑΔΙΕΞΟΔΑ»

 

Γράφει:      Ο Βασίλειος Αρβανίτης, Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών

 

Α’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 

                Ο τίτλος του κειμένου αυτού, αποτελεί έναν από τους δέκα (10) συναφείς υπότιτλους της επιστημονικής μελέτης, με τον τίτλο:

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:                 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

01.          ΑΝΤΙΔΟΤΟ, στην  κακοδαιμονία των Λαών.-

02.          ΑΣΠΙΔΑ, των φτωχών και των αδύναμων.-

03.          ΒΑΘΡΟ, της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.-

04.          ΔΙΕΞΟΔΟΣ, στα κοινωνικά «αδιέξοδα».-

05.          ΕΧΘΡΟΣ, του ολιγαρχικού κατεστημένου.-

06.          «ΚΛΕΙΔΙ», για πραγματική Δημοκρατία.-

07.          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, για ειρήνη και ευημερία.-

08.          ΤΕΛΟΣ, στον φανατισμό και τη διχόνοια.-

09.          ΦΡΑΓΜΟΣ, στις κοινωνικές αδικίες.-

10.          ΦΩΣ, στο σκοτάδι της παραπλάνησης.-

 

Β’ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

                Οι ως άνω δέκα υπότιτλοι που σηματοδοτούν επιγραμματικά, τις αντίστοιχες αρετές του νέου εκλογικού συστήματος, δεν είναι αυθαίρετοι και ανερμάτιστοι. Η πρακτική τους αξία διαπιστώνεται εύκολα και αναμφίβολα, αρκεί να ληφθούν υπόψη, οι ακόλουθες επισημάνσεις:

                α) Ότι κακοποιείται αφάνταστα, ο όρος «Δημοκρατία», γιατί ερμηνεύεται αυθαίρετα και ανάλογα με τους πόθους τις ανάγκες και τα προσωπικά συμφέροντα κάθε ερμηνευτή  ενώ η «Δημοκρατία είναι μία» και ως εκ τούτου δεν επιδέχεται πολλές και διαφορετικές ερμηνείες.

                β) Ότι ο όρος «Δημοκρατία» σημαίνει αναντίρρητα, ορισμένο πολίτευμα. Δηλαδή κυβερνητικό-διοικητικό σύστημα, το οποίο συγκροτείται με τις εξής πολιτειακές αρχές: 1. Της ελευθερίας.- 2. Της λαϊκής κυριαρχίας.- 3. Της ισοπολιτείας.- 4. Της ισονομίας.- 5. Της αξιοκρατίας.- 6.- Της δικαιοσύνης.- και 7. των δικαιωμάτων του ανθρώπου.- οι οποίες είναι κοινής αποδοχής και όλες μαζί προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια την έννοια της «Δημοκρατίας» και εκφράζουν την πεμπτουσία αυτής.

γ) Ότι δε λειτουργεί και αχρηστεύεται ουσιαστικά, κάθε μηχανισμός ή άλλο σύστημα, όταν λείπει ή όταν παραβιάζεται κάποιο από τα βασικά τους εξαρτήματα.

δ) Ότι παραβιάζονται ανέκαθεν, θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας με σκοπό την ανάδειξη Κυβέρνησης, γιατί κανένα από τα γνωστά εκλογικά συστήματα δεν εξασφαλίζει ομοιογενή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, αποδεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλογέων της Επικράτειας, σύμφωνα με τη δημοκρατική δεοντολογία.

ε) Ότι το πολίτευμα των πολιτευμάτων – όπως αποκαλείται η Δημοκρατία, για τις μοναδικές και τις πολύτιμες αρετές της, υπέρ της Ανθρωπότητας και ιδιαίτερα, υπέρ των φτωχών πολιτών και των αδύναμων κοινωνικών τάξεων – ποτέ και πουθενά στον Κόσμο δε λειτούργησε μέχρι σήμερα, με κοινοβουλευτική μορφή.

στ) Ότι αποκλείεται η μελλοντική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αν συνεχιστεί η διεξαγωγή των εκλογών με τα γνωστά ή άλλα ακατάλληλα εκλογικά συστήματα.

                ζ) Ότι είναι ανέφικτη η ουσιαστική δημοκρατική διακυβέρνηση των Λαών όταν δε λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα.

                η) Ότι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ουδέποτε λειτούργησε, γιατί  βραχυκυκλώνεται και αχρηστεύεται ουσιαστικά, εξαιτίας της διεξαγωγής των εκλογών με τα γνωστά - ακατάλληλα εκλογικά συστήματα.

                θ) Ότι η Δημοκρατία ανέκαθεν, μετατρέπεται λάθρα, με έμμεσο  και αφανή τρόπο, σε Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία, με δημοκρατικό προσωπείο. Και

                ι) Ότι χωρίς πραγματική Δημοκρατία ευτυχούν οι λίγοι, με τη δυστυχία των πολλών.

 

Γ’ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

                Με βάση τις προηγούμενες επισημάνσεις διαπιστώνεται εύκολα και αναμφίβολα, από κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, ότι δεν ευσταθούν οι συνεχείς και οι κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις των εκάστοτε κυβερνώντων, περί λειτουργίας, κατάλυσης ή αποκατάστασης της Δημοκρατίας, καθώς και περί ουσιαστικής ύπαρξης δημοκρατικής διακυβέρνησης· και τούτο γιατί τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συμβεί, χωρίς την ουσιαστική ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος.      

Διαπιστώνεται επίσης,  ότι η εμπλοκή και η ουσιαστική αχρήστευση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας είναι συνέπεια της διεξαγωγής των εκλογών με τα γνωστά – ακατάλληλα εκλογικά συστήματα· και ότι με την επινόηση νέου εκλογικού συστήματος «ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ», με την καθιέρωση του οποίου επιτυγχάνονται τα εξής αποτελέσματα:

Ι. ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ πάντοτε, ομοιογενής και αυτοδύναμη Κυβέρνηση αποδεκτή άμεσα κι έμμεσα, από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλογέων σε ολόκληρη την Επικράτεια και ψηφίζουν έγκυρα, ελεύθερα και ανόθευτα, χωρίς επαναληπτικές και πρόωρες εκλογές, το κόστος των οποίων είναι τεράστιο και δυσβάστακτο.

                ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλα σχεδόν τα κόμματα στη Βουλή και δεν αφανίζονται τα μικρά κόμματα, σε βάρος της αναγκαίας κομματικής ανανέωσης και υπέρ των μεγάλων και γηρασμένων κομμάτων, που συνθέτουν και εκτρέφουν τον ολέθριο «δικομματισμό».

                ΙΙΙ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ γρήγορα, οι Κυβερνητικές, οι Διοικητικές και οι λοιπές Συλλογικές αποφάσεις, που είναι αποδεκτές άμεσα κι έμμεσα, από την απόλυτη πλειοψηφία, όσων εκλέγονται αξιοκρατικά, προς τούτο· χωρίς επίμονες και στείρες αντιπαραθέσεις, αφάνταστα χρονοβόρες, προς ικανοποίηση ιδιοτελών επιδιώξεων και προσωπικών ή κομματικών συμφερόντων.

                IV. ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ δυνατή η λειτουργία πολιτικών κομμάτων, τα οποία θα διοικούνται με τρόπο δημοκρατικό, από πολυμελές και αιρετό Συμβούλιο· και όχι με τρόπο απολυταρχικό. Δηλαδή, από «Έναν» ουσιαστικά, τον ιδρυτή και «Αρχηγό» ή τους απογόνους αυτού. Και τούτο, γιατί με το νέο εκλογικό σύστημα είναι εφικτή η λήψη των αναγκαίων διοικητικών αποφάσεων από Πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προαναφέρθηκε.

                Όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης, των προηγούμενων αποτελεσμάτων, υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές και αιτιολογημένες εξηγήσεις, όπως προκύπτει και από το κείμενο ιστοσελίδας του Διαδικτύου, με τον τίτλο «ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ». Το κείμενο αυτό που είναι πιστή μεταφορά δημοσιεύματος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» με ημερομηνία δημοσιεύσεως 29-11-1991· και δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν δεκάδες ομοίων δημοσιευμάτων σε πολλές εφημερίδες και περιοιδκά. Αλλά, «φωνή βοώντος ….»

Ούτε, ένας, εκ των Προέδρων της Δημοκρατίας, της Βουλής, των Κυβερνήσεων και των Κομμάτων, καθώς και εκ των Υπουργών, Υφυπουργών και των Βουλευτών, κατά παράβαση της διάταξης 52 του ισχύοντος Συντάγματος, στην οποία ορίζεται «Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής» δεν προέβη στις οφειλόμενες ενέργειες, προς καθιέρωση του νέου εκλογικού συστήματος. Ούτε απάντησε εγγράφως, γιατί δεν πρέπει να καθιερωθεί το προτεινόμενο νέο εκλογικό σύστημα κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 1 του Συντάγματος, στην οποία ορίζεται «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά σύμφωνα με το νόμο », για ευνοήτους λόγους.

 

Δ’ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

                Επειδή παραβιάζονται αναμφίβολα οι προηγούμενες και πολλές άλλες διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος από εκείνους που έχουν ορκιστεί να φυλάσσουν ή να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και

                Επειδή, η τήρηση του Συντάγματος σύμφωνα με την ακροτελεύτια διάταξη αυτού (άρθρο 120 παράγρ. 4) «Επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».                      

                Για τους λόγους αυτούς ο γράφων – στις 30-11-2007 και αφού εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα στη χώρα μας, προς καθιέρωση του νέου εκλογικού συστήματος, με Ενστάσεις στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας μας, αλλά χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις προσέφυγε:

                «Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· κατά του Ελληνικού Κράτους» , η οποία εδράζεται στη διάταξη του άρθρου 3 – Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές -  του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Νο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, γιατί οι αρμόδιοι λειτουργοί αυτού, αρνούνται σιωπηρά να εφαρμόσουν τη διάταξη αυτή.

                Η εκδίκαση της Προσφυγής, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Γραμματείας του Δικαστηρίου, με ημερομηνία 19-12-2007 «Θα συζητηθεί μόλις αυτό καταστεί δυνατόν». Αλλά, κανένας δεν ξέρει, πότε θα γίνει αυτό, λόγω μεγάλου αριθμού Προσφύγων. Και αν διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές είναι πολύ πιθανό – αν όχι βέβαιο – να μην προκύψει «Μονοκομματική Κυβέρνηση» που είναι αναμφίβολα, αντιδημοκρατική και αυταρχική. Αλλά οπωσδήποτε καλύτερη από τη «Συμμαχική Κυβέρνηση» που οδηγεί σε ουσιαστική ακυβερνησία, που είναι ο χειρότερος τρόπος διακυβέρνησης από κάθε άλλον. Υπόψη ότι ο μέσος όρος ζωής των «Συμμαχικών Κυβερνήσεων» δεν υπερβαίνει  τους επτά μήνες. Και ο χρόνος αυτός δεν αρκεί, για την ολοκλήρωση κυβερνητικού προγράμματος. Και τούτο ισοδυναμεί με ουσιαστική ακυβερνησία.

                Επειδή, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις η χώρα μας θα μείνει ουσιαστικά «ακυβέρνητη» μετά τις μελλοντικές εκλογές.

                Επιβάλλεται η Ίδρυση Πολιτικού Κόμματος, από εκατοντάδες Ελληνίδες και Έλληνες, με μοναδικό και ανιδιοτελή σκοπό: όχι να κυβερνήσει τη Χώρα. Αλλά, να καθιερώσει το νέο εκλογικό σύστημα, για να διεξάγονται ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές, σύμφωνα με τις προηγούμενες προϋποθέσεις.

                Το νέο κόμμα δεν θα συνεργαστεί με «Αρχηγικά» Κόμματα για τον σχηματισμό «Συμμαχικής Κυβέρνησης», ούτε θα στηρίξει άλλο κόμμα για να κυβερνήσει. Το κόμμα όταν καθιερωθεί το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα αντί να διαλυθεί, θα μετατραπεί σε Αμφικτιονία με έδρα τους Δελφούς  για την ενημέρωση των Λαών, προς παγκόσμια καθιέρωση της συγκεκριμένης επινόησης.

 

Ε’ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

                Όσοι από τους αποδέκτες του κειμένου συμφωνούν σε γενικές γραμμές για την επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης του νέου εκλογικού συστήματος και είναι πρόθυμοι να συμβάλουν θετικά προς τούτο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν: α) Με τον γράφοντα (Βασίλη Αρβανίτη), στο τηλέφωνο 6936645003 ή β) με τον Δημοσθένη Γ. Σοφιανό, Δραγατσανίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 105.59, τηλ. 210-3220732, 210-3313282, FAX 210-3229081  ή γ) με τον Κων/νον Ι. Αντωνόπουλο antono41@gmail.com.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License